Készült: 2020.11.25.15:05:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

265. ülésnap, 191. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka Sürgősség elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 14:19

Felszólalások:  <<  191  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Vendégeinknek köszönjük a részvételt.

Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt megkezdenénk a napirend szerinti határozathozatalokat, bejelentem, hogy a mezőgazdasági bizottság elnöke jelezte, hogy a Házszabály 107. § (3) bekezdése alapján javaslatot tesz a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat zárószavazásának elhalasztására. Erről a napirendi ajánlás szerinti sorrendnek megfelelően határozunk.

Először sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről döntünk.

A kormány benyújtotta a gazdasági társaságokról szóló T/18196. számú törvényjavaslatát. Kérdezem a kormány jelen lévő képviselőjét, kívánja-e indokolni az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételét. (Jelzésre:) Nem.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatával sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18196. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 327 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést sürgős tárgyalásba vette.

A kormány benyújtotta a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló T/18197. számú törvényjavaslatát. Kérdezem, kívánják-e indokolni. (Jelzik, hogy nem.)

Kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18197. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 144 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést nem vette sürgős tárgyalásba.

 

(18.30)

A kormány benyújtotta a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló T/18198. számú törvényjavaslatát. Kérdezem, indoklást kíván-e valaki tenni. (Jelzésre:) Nem.

Kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e T/18198. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak…

Mielőtt szavaznánk, az előző szavazás nem kétharmados volt, tehát módosítom a bejelentést: az előterjesztést 190 igen szavazattal, 144 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette az Országgyűlés.

Most tehát a T/18198. számú törvényjavaslatról szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Mivel ez is egyszerű többséget igényelt, 192 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést az Országgyűlés sürgős tárgyalásba vette.

A kormány benyújtotta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/18199. számú törvényjavaslatát. Indoklást kíván-e tenni a kormány képviselője? (Jelzésre:) Nem.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18199. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 193 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány benyújtotta a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló T/18201. számú törvényjavaslatát. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18201. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 192 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány szintén benyújtotta a száz lépés program megvalósításáról szóló J/18203. számú beszámolóját, valamint az ennek elfogadását kezdeményező H/18204. számú határozati javaslatát, és kérte ezek sürgős tárgyalását.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztések összefüggésére figyelemmel a sürgős tárgyalásba vételről egy szavazással döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a J/18203., valamint a H/18204. számú előterjesztéseket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztéseket 172 igen szavazattal, 166 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány benyújtotta a szövetkezetekről szóló T/18205. számú törvényjavaslatát. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18205. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 192 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány szintén benyújtotta a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló T/18206. számú törvényjavaslatát. Kérdezem a kormány jelen lévő képviselőjét, indokolja-e. (Jelzésre:) Nem.

Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18206. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 191 igen szavazattal, 147 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette sürgős tárgyalásba.

A kormány benyújtotta az egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/18207. számú törvényjavaslatát. Kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18207. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 188 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány benyújtotta az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló T/18208. számú törvényjavaslatát. Kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18208. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen szavazattal, 156 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány benyújtotta az állategészségügyről szóló T/18209. számú törvényjavaslatát. Kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18209. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 178 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

 

(18.40)

 

A kormány benyújtotta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/18210. számú törvényjavaslatát.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e az említett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 189 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a kormány által benyújtott, a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/18211. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 193 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a kormány által benyújtott, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló T/18212. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 145 tartózkodás mellett az előterjesztést sürgős tárgyalásba vette.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a kormány által benyújtott, a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló T/18213. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 175 igen szavazattal, 165 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba-vételi kérelemről határozunk. Az MDF képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az önkormányzati bizottság által elutasított, ugyancsak a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról szóló T/17860. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről.

Megkérdezem az előterjesztőket, kívánja-e valamelyikük a tárgysorozatba-vételi kérelmet indokolni ötperces időkeretben. Herényi Károly képviselő úrnak adom meg a szót.

Felszólalások:  <<  191  >>    Ülésnap adatai