Készült: 2020.04.05.18:16:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

46. ülésnap (2018.11.29.), 88. felszólalás
Felszólaló Schanda Tamás János
Beosztás Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 4:55


Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SCHANDA TAMÁS JÁNOS innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat a Fudan Egyetem mint a Kínai Népköztársaságban bejegyzett felsőoktatási intézmény magyarországi működéséhez szükséges jogi alapot adó, vagyis a magyarországi működés elvi támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről és kötelező hatályának elismeréséről szól.Meggyőződésem, hogy e megállapodás hasznossága, a magyar hallgatók lehetőségeire és a magyar versenyképességre gyakorolt kedvező hatása mindannyiunk számára kétségbevonhatatlan. Kína a jelen és a jövő egyik meghatározó globális szereplője. Magyarország az eddigiekben is kiemelt és stratégiai partnerként tekintett a Kínai Népköztársaságra. Kína elismeréssel és érdeklődéssel fordul Magyarország felé, és a felek számos alkalommal jelezték elkötelezettségüket abban, hogy Magyarország Kína stratégiai partnere legyen a Közép- és Kelet-Európai régióban.

Ezt a kölcsönös meggyőződést bizonyítja, hogy kapcsolataink minden területén és együttműködésünk minden szintjén számos projekt, kezdeményezés indult és működik sikeresen. E folyamat részét képezi együttműködésünk az oktatás és a tudomány terén a tudás és a jó gyakorlatok megosztásában és kicserélésében.

A hallgatói mobilitás igen élénk az országaink között, egyre nagyobb az igény a mindkét fél hallgatói és tudományos szakemberei között egymás jobb megismerésére és közös projektek indítására. A törvényjavaslat elfogadása egy újabb értékes közös projekttel bővíti a nemzetközi együttműködés eredményeit, a megállapodás ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar és a kínai felsőoktatás a korábbiaknál is szorosabban működjön együtt olyan területeken, amelyek közvetlen előnyöket biztosítanak országainknak.

(14.50)

Az együttműködés kínai szereplője ráadásul nem kisebb intézmény, mint Kína egyik legrangosabb egyeteme, a sanghaji központú Fudan Egyetem.

Tisztelt Országgyűlés! A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény kimondja, hogy az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül székhellyel rendelkező és Magyarországon oktatási tevékenységet folytatni kívánó külföldi felsőoktatási intézmények esetében Magyarország Kormánya és a székhely szerinti állam kormánya között nemzetközi szerződés megkötése szükséges a magyarországi működés elvi támogatásáról. Mivel a Fudan Egyetem képzési tevékenységet kíván folytatni Magyarországon, a hatályos előírásoknak megfelelően egy megállapodás létrehozását kezdeményeztük a kínai féllel. A megállapodást 2018. november 12-én Sanghajban írtuk alá.

A törvényjavaslatban szereplő megállapodásban ennek megfelelően a felek meghatározzák a Fudan Egyetem magyarországi működésének feltételeit, és kifejezik elvi támogatásukat a kínai intézmény magyarországi működésének elősegítése iránt.

A megállapodás a Fudan Egyetem viszonylatában lefekteti a jogi státuszra, a tevékenységre, a felek által alkalmazott jogszabályokra és rendelkezésekre, a megállapodás érvényességére és a végrehajtásért felelős szervekre vonatkozó kitételeket. Magyar részről az Innovációs és Technológiai Minisztérium a végrehajtás felelőseként megjelölt szerv. A megállapodás tehát lehetőséget biztosít a magyarországi oktatási tevékenység megkezdésére és a későbbiekben igény szerinti felmerülő kiterjesztésére.

Tisztelt Országgyűlés! A Fudan Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének elősegítése összhangban áll Magyarország érdekeivel és a hazánk nemzetközi súlyának növelését szolgáló kormányzati célkitűzésekkel. Az intézmény magyarországi jelenléte elősegíti a magyar hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését, hozzájárul a magyar felsőoktatás és tudományos élet jobb nemzetközi beágyazódottságához. Mindezek hosszú távon elősegítik az oktatási, tudományos, emellett a gazdasági kapcsolatok elmélyítését is, megerősítve, hogy Magyarország Kína stratégiai partnere a közép-európai régióban. Meggyőződésem tehát, hogy a megállapodás az említett minden szempont szerint hazánk elsődleges érdekeit szolgálja.

Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a T/3605. számon beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni és a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2018. november 12-én aláírt megállapodás kihirdetését támogatni szíveskedjék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)
Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai