Készült: 2020.08.12.20:54:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

333. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vita folytatása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 21:11

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Bartos Mónika, Fidesz, Gaudi-Nagy Tamás, Jobbik, Lenhardt Balázs, független.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre ülésvezető elnöki jogkörben terjesztem elő a javaslatot. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend módosítására irányuló javaslatokról döntünk.

A Jobbik képviselőcsoportja... (Csenget. - A Jobbik padsoraiban Novák Előd és Farkas Gergely molinót tartanak fel: "Biszku Béla: Szerettem a munkám! A Fidesz-kormány támogatja a luxusnyugdíjamat! Kommunistavédelmi akció 1957-től napjainkig. Kommunista [vörös csillagos állami kitüntetés rajza] információ" - A molinó jobb oldalát egy bitófa rajza foglalja el.)

A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási (Taps a Jobbik soraiban.) kompenzációjáról szóló T/893. sorszámú (Csenget.) törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására ezen az ülésen kerüljön sor. (Folyamatos nagy zaj. - Közbekiáltás a kormánypártok soraiból: Jobb, hogy nem látunk benneteket!)

Köszönjük szépen a Fidesz (sic!) képviselőcsoportja részéről a bemutatót. (Derültség az ellenzék soraiból. - Közbekiáltások.) Kérem a terembiztosokat, hogy a molinót távolítsák el a teremből! (A Terembiztos Szolgálat két tagja a Jobbik padsorai felé indul, dr. Gaudi-Nagy Tamás elállja egyikük útját. - Közbekiáltások. - Dr. Illés Zoltán: Bunkó vagy! - Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Olvassátok el! - Dr. Illés Zoltán: Bunkó vagy! A teremszolgának csinálod ezt!)

Tisztelt Országgyűlés! (Folyamatos közbekiáltások, nagy zaj. - Az elnök többször csenget.) Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel kérem a frakcióvezető urat, hogy biztosítsa a Házszabály szerint, hogy szavazni tudjunk! (Dr. Illés Zoltán: Legyél bátor magad, ne a teremszolgával csináld ezt! - Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Gyere ide, te legyél bátor, csukjuk őket börtönbe közösen! Akkor legyél bátor, amikor gombot kell nyomni! - Folyamatos bekiáltások a patkó mindkét oldaláról.)

Tisztelt Országgyűlés! (Csenget.) A frakció azt kérte, hogy a napirend-módosításról szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsünk. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 30 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elutasította. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Marika! Miért nem nyomtál gombot, Marika? - Novák Előd és Farkas Gergely elteszik a molinót. - Közbekiáltások.)

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta... (Hosszan csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Budapest főváros XXIII. kerület rendőrkapitányságának létrehozásáról szóló H/12573. sorszámú országgyűlési határozati javaslat általános vitájára a lezárásig ezen az ülésen kerüljön sor. A frakció azt kérte, hogy a napirend-módosításról szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsünk. Kérem a tisztelt Országgyűlést, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 30 igen szavazattal, 211 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította. (Jelzésre:) Egy plusz nem szavazatot hozzászámlálunk. Köszönöm szépen a jelzést.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mai ülésen a határozathozatalok sorában kerüljön sor a Magyarország kormánya és a Török Köztársaság kormánya között a diplomata-, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/13209. sorszámú törvényjavaslat határozathozatalára.

(10.00)

Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mai ülésen a határozathozatalok sorában kerüljön sor a Magyarország kormánya és a Török Köztársaság kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13210. sorszámú törvényjavaslat határozathozatalára. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a határozathozatalokat követően elsőként kerüljön sor a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat újramegnyitott részletes vitájának megkezdésére 2 órás időtartamban. A vita a fennmaradó 6 órás időkeretben utolsó napirendi pontként folytatódjon és záruljon le. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mai ülés egészüljön ki a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló T/13219. sorszámú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásával és részletes vitájával úgy, hogy a részletes vitára bocsátásra a határozathozatalok sorában elsőként, a részletes vitára pedig a költségvetési törvényjavaslat 2 órás időtartamú tárgyalását követően, a vita elnapolása után kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Az Országgyűlés látható többsége a Fidesz javaslatát elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mai ülés egészüljön ki a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló T/13215. sorszámú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásával és részletes vitájával úgy, hogy a részletes vitára bocsátásra a határozathozatalok sorában másodikként, a részletes vitára pedig a T/13096. számú törvényjavaslat részletes vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mai ülés egészüljön ki az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13217. sorszámú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásával és részletes vitájával úgy, hogy a részletes vitára bocsátásra a határozathozatalok sorában harmadikként, a részletes vitára pedig a T/13215. sorszámú törvényjavaslat részletes vitáját követően kerüljön sor.

Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló T/13219. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 243 igen szavazattal, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló T/13215. sorszámú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 253 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13217. sorszámú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 225 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 31 tartózkodással részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/13209. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13209. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/13210. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13210. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/12974. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/12974/5. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Emlékeztetem önöket, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadta az egységes javaslathoz benyújtott, zárószavazás előtti módosító javaslatokat. Az egységes javaslat ezekkel módosított szövegét a Költségvetési Tanács megvizsgálta és a stabilitási törvény rendelkezései alapján a törvényjavaslat elfogadásához megadta előzetes hozzájárulását. A tanács véleménye T/12974/9. sorszámon a hálózaton elérhető.

(10.10)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12974. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 215 igen szavazattal, 42 ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Folyamatos mozgás.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a képviselőtársaimat, hogy akik a folyosóra igyekeznek, ezt minél hamarabb tegyék meg, mert szeretnénk folytatni a munkánkat. Köszönöm a megértésüket. (Pillanatnyi szünet.)

Újólag kérem a képviselőtársaimat, hogy akik a folyosóra igyekeznek, ezt mihamarabb tegyék meg, hogy folytatni tudjuk a munkánkat. (Csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat újramegnyitott részletes vitájának megkezdése. (Zaj.) De előtte harmadszorra kérem a képviselőtársaimat (Csenget.), harmadszorra kérem a képviselőtársaimat, hogy fáradjanak ki a folyosóra, folytassák ott a beszélgetést. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslatot T/12415. sorszámon, a költségvetési bizottság tájékoztatóját T/12415/963. sorszámon, az újramegnyitott részletes vitához benyújtott bizottsági ajánlást pedig a T/12415/964. sorszámon megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés hétfői ülésén döntött arról, hogy a törvényjavaslat újramegnyitott részletes vitáját nyolcórás időkeretben tárgyalja meg. Felkérem a jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztását.

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai