Készült: 2020.09.24.07:27:24 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
4 38-40 2002.05.25. 2:13  1-93

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Jómagam is inkább örültem volna annak, ha azok hangoznak el, amik konkrét tényként, megvalósítandó programként jönnek a következő időszakra nézve. Szerettem volna - mivel a vízügyi tárcát ide fogják sorolni - szóban is hallani megerősíteni azt a szándékot, hogy hogyan fog például az árvízvédelmi töltések továbbépítése folytatódni. Ehelyett hallottam Kis Zoltán úrtól egy ilyen politikai eszmefuttatást, ködösítést különböző dolgokban, és utalást arra, hogy hogyan gazosak a földek és hogyan nem, ki tette tönkre a téeszeket és ki nem.

 

 

(12.00)

 

 

Én azt gondolom, hogy 1998-ban érdemes lett volna ezt a vizsgálatot megtenni. Azóta nagyon érdekes történések voltak, és hála a jóistennek, oly mértékben megerősödtek a családi gazdaságok, nyilván gondokkal, problémákkal küzdenek, hogy az úgymond tönkretett téeszeknek a feladatát és árutermelési lehetőségeit tovább tudták vinni, és érdekes módon nagyon sok családi gazdaság alakult a téeszekből. A téesz egy része tulajdonképpen azért maradt egyben, hogy bizonyos lehetőségeket pluszban alkalmanként le is tudjanak nyúlni; nem mindegyikre vonatkozik ez a kitétel.

Én nagyon szeretném, ha a környezetvédelmi, természetvédelmi programjuk legalább úgy folytatódna, mint az elmúlt időszakban (Dr. Kis Zoltán közbeszólása.), kiszámítható lenne, a zöldszervezetekkel való kapcsolattartásuk legalább olyan példaértékű lehetne, mint az elmúlt időszakban, hiszen, hála istennek, nem lehetett különböző ügyekről (Az elnök jelzi az idő leteltét.), zsurki ügyekről (Az elnök jelzi az idő leteltét.) és hasonlókról hallani az elmúlt időszakban. (Az elnök jelzi az idő leteltét.) Én szeretném, ha ezt folytatnák...

 

ELNÖK: Képviselő Úr! Lejárt a kétperces időkeret.

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): ...és a programot csinálnák. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
4 62-64 2002.05.25. 2:13  1-93

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mikor az egyik földim ilyen fiatalon és ilyen, úgy tűnik, alaposan szól hozzá - de csak úgy tűnik. Én azért elmondanám ehhez a hozzászóláshoz a következő gondolatokat. Az, hogy végre itt ifjúságról és egyéb dolgokról beszélhetünk intézményesített változatban, nagymértékben annak a helyzetnek és körülménynek köszönhető, hogy a polgári kormány minisztériumi szinten tudta kezelni ezeket az ügyeket. Az, hogy most odakerül a "gyermek" szó vagy nem, azt hiszem, abszolút indifferens.

Néhány dolgot ehhez még. Például ha a sportrészét nézzük, a különböző programokat, a Bozsik-programtól kezdve (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Hú, de jó!) az egyéb ifjúsági programokat tekintjük, komoly előrelépés történt. Vagy vegyük a mindennapos testedzés kérdését, ami azért torpant meg félúton - egyébként kipróbálója és javaslattevője voltam ennek a dolognak -, mert többek között az MSZP képviselőcsoportja nem volt hajlandó a hatpárti egyeztetésen igent mondani erre a nagyon komoly lehetőségre és programra.

A gyerekvállalás, a család szerepének erősítése, azt hiszem, hogy egyik sarokpontja volt annak a közel háromszáz oldalas programnak, amelynek jó része megvalósult; szemben azzal, hogy az előző négy évnek volt egy tizenvalahány oldalas változata.

S hogy kampánycélra ki és hogyan használ gyerekeket, kedves képviselő úr, ifjú barátom, jó, ha utánanéz Csongrádon, megnézi és kivizsgáltatja azt a körülményt, hogy a kokárdás ifjúságot Kende Péter úrnak, az úgymond, előadásán kik fényképezték. Szocialista illetők fényképezték (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) és csináltak róla egy ilyen...

 

ELNÖK: Képviselő úr, lejárt a kétperces időkeret!

 

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): ...adattárat, amit régen (Az elnök kikapcsolja a képviselő mikrofonját.) megfigyelésnek neveztek.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 99 2002.06.18. 2:19  98-101

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Választókörzetem, Csongrád megye 4. választókörzete gazdáinak egyik fő megélhetési forrása a szőlő- és gyümölcstermesztésből szerzett jövedelem. Ezek a kultúrák kiemelt fontosságúak, hiszen a szőlőnek négy év, a gyümölcsfáknak négy-hat év is kell a telepítéstől a termőre fordulásukig. Az Orbán-kormány komoly támogatásokat biztosított az ültetvénytelepítésekre, amely lehetőségekkel az EU-csatlakozás előtt, nagyon helyesen, sok gazda élni tudott.

Nagyon nehéz azonban a természeti csapások ellen védekezni - ilyen a fagykár, valamint a jégkár. Az alföldi gyümölcsösök és szőlőskertek maradandó fagykárosodást szenvedtek 2001 decemberében, hiszen nem volt ritka a mínusz 27 fokos hideg sem. Ennek következménye lett a termőrügyek teljes elpusztulása. A szőlőn kívül a kajszibarack, az őszibarack és a cseresznye szenvedte meg a fagyot. A megmaradt kevés számú gyümölcskezdeményt pedig a virágzáskori mínusz 6-7 fokos tavaszi fagyok teljesen tönkretették.

A növényápolási munkálatok az idén sem lesznek olcsóbbak. Drága a növényvédő szer, a gépi és kézi művelési módok is sokba kerülnek. A termés viszont nem várható, ennek következtében bevételre sem számíthatnak a gazdák. A szőlő- és gyümölcsültetvények kisebb hányadát Csongrád térségében május hónapban óriási jégverés érte. A gazdák nem tudják segítség nélkül az ültetvényeiket gondozni. Fennáll annak a veszélye, hogy elhagyják, elhanyagolják a szőlőskerteket, gyümölcsösöket.

Az Orbán-kormány idején elindult a károk felmérése, sőt a gazdák arra kaptak biztatást, hogy a károk felmérése után állami pénzzel fogják őket megsegíteni, először előleget a növényvédő szerek vásárlásához, majd a tényleges kár rögzítése után egy kárenyhítési összeget kapnak. A jégkárra vonatkozóan, de a fagykárra sem köt a biztosító biztosítást. Az előző kormány az árvizek és belvizek által okozott károk, de más elemi károk esetében is bebizonyította, hogy segíteni akart és tudott a gazdáknak. Fontos lenne tudni, hogy mikor és milyen pénzösszeghez juthatnak a károsultak.

Kérdezem tehát a miniszter urat, hogy a Medgyessy-kormány szándékozik-e segíteni a fagykárt, jégkárt szenvedett gazdákon, vagy pedig magukra hagyják őket. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 305 2002.06.18. 2:09  280-330

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az imént elhangzott hozzászólásból, Rózsa képviselőtárs hozzászólásából számomra kicsit az derült ki, hogy ő pártolja a NAT-ot.

 

(19.00)

 

Én viszont fordítva vélekedem, hiszen a kerettanterv végeredményben egy határozottabb, konkrétabb, egyértelműbb lehetőséget biztosít, ugyanakkor meghagyja a szabad választás lehetőségét is sok területen. A tantárgyakban való gondolkozás pedig tulajdonképpen nem a homályos műveltségi területek visszahozását, illetve fejlesztését teszi lehetővé, ami egy kicsit megfoghatatlan is volt a NAT idején; nem volt igazán teljesen kristálytiszta, világos az oktathatóság dolgában, és főleg a közoktatásban, az alapfokú oktatásban jelentett ez gondot. Ugyanakkor az alsó tagozatban például - az általános iskoláról beszélve - heti két óraszámban, illetve felsőben három órában szabadon tervezhető sáv szintén rendelkezésre áll a kerettantervvel kapcsolatosan is.

Többen szóltak az iskolák közti átjárhatóságról. Azt gondolom, hogy számunkra minden kisiskola, a legkisebb is életképes, és tulajdonképpen nagyon fontos ezeknek az iskoláknak a fenntartása, ugyanakkor nem szabad a műveltségi anyagot szinten alul ott sem tanítani, tehát meg kell határozni egyfajta szintet. Majd még később ezt folytatom, köszönöm.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 317 2002.06.18. 2:08  280-330

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Folytatva az iménti gondolatot: majd látjuk - minden törvény a miniszteri rendeletekkel együtt ér valamit -, amikor azok is megjelennek.

Egyébként sajnálom, hogy bokros államtitkári teendői mellett Horn Gábor úr nem tud most itt lenni, hiszen ha itt lenne, el tudnám neki mondani, hogy tulajdonképpen nagy tévedésben van, amikor azt mondja, hogy nem történt semmi az oktatás területén. Dehogynem! Például a tehetségkutatás területén, hadd mondjam el, hússzoros gyereklétszám kapcsolódott be az alapfokú művészeti oktatásba. Én az alsó- és felsőtagozatos általános iskolásokról beszélek elsősorban, hiszen ezt a területet ismerem jobban, és főleg a kistelepüléseken, az ott tanuló gyerekeknek ez óriási lehetőséget jelentett. Zene-, tánc-, kézműves- és színjátszó-lehetőséget kaptak, és az a normatíva, ami eddig rendelkezésre állt, elegendő is volt ennek a feladatnak az ellátására. Tehát valamilyen módon az a cél, amely irányba most el akarnák tolni ezt a tantervi szerkezetet, már egy másik vonalban megvalósult szakmailag.

A felzárkóztatás és tehetséggondozás vonatkozásában pedig mindenképpen nagyon fontos a vidéki kis önkormányzatok normatívájának sávos emelése. Ennek szintén elindult a metodikája az előző ciklusban, ezt csak fokozni kell, és bízva a családi intézkedésekben, bízva a lakosság vidék felé áramlásában, azok a születési számok majd megfordulnak, vagy talán már néhol meg is fordultak. Ehhez hozzá kell csatlakoztatni a vidékfejlesztés programját, folytatni azt a programot, amelyet az előző kormányzati ciklusban elkezdett a kormány. Ezt kívánom mindenkinek: jó munkát.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 72 2002.06.26. 2:04  25-181

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Úgy látszik, hogy ennek a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslatnak az a célja, amit Göndör István mondott, azt szeretnék elérni, hogy csőbe menjenek a kis- és közepes gazdálkodók, a családi gazdaságok. De ugyanezt támasztotta alá Magda Sándor tanár úr, aki 50-60 ezer emberért aggódik. Mi ezen az oldalon közel félmillió vagy talán számban meg sem tudom saccolni, mekkora tömegért, emberekért aggódunk, akik a mezőgazdaságból, a földből élnek, és értenek is a gazdálkodáshoz. Most kezdtek volna versenyhelyzetbe kerülni "a kicsiket jobban kell támogatni" elv alapján, hiszen a termelőeszközök és egyebek sem álltak úgy rendelkezésre, mint ahogy kellett volna. Ez többéves, több évtizedes adósság.

Ugyanakkor gőzerővel halad ez a kormányzat abba az irányba, ami ellen valóban lehetne utcán demonstrálni, de inkább a parlamentben mondom el, és itt lehetne összefogni azokkal, akik eddig demonstratív módon búzát égettek; például eltörölték az öntözővíz támogatottságát - ez egy óriási probléma ebben az időszakban, amikor aszály van -, a géptámogatások helyzetét ismerjük, igaz, hogy nem törölték el, illetve nem szüntetik meg, csak felfüggesztették - ugyanaz.

Hivatkoznak a nyugdíjasokkal kapcsolatosan arra a tényre, hogy milyen jó lesz nekik, ha földhaszonbért fognak kapni. Azt gondolom, ha az EU-csatlakozásnál a direkt támogatást megkapnák, az lenne az igazi. Ez a nagy tétje a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat módosításának - ezt sokan nem mondják ki -, hogy egy szűk kör a többség helyett jusson hozzá ezekhez a pénzekhez. Egyébként megjegyezném, hogy a nyugdíjasoknak a nagyüzemek, a téeszek sajnálatos módon a földhasználatért egy huncut krajcárt nem voltak hajlandók fizetni.

Köszönöm türelmüket. (Taps a Fidesz és az MDF soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 88 2002.06.26. 2:18  25-181

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Megszólíttattam a képviselőtársam által. Hogy mikor mentek tönkre a téeszek, mikor mentek tönkre a kolhozok? Hát a születésük pillanatában, amikor gyapotot és egyéb kezdtek termelni! (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

 

 

(12.50)

 

Aztán a nyolcvanas évek végére újra padlót fogott a magyar szövetkezetek 80-90 százaléka; akkor önök még kőkeményen szocializmust építettek, azokkal az élen, akik utána privatizáltak, és mentek búzát égetni - ennyit a paraszti hozzáállásról.

Egyébként pedig megjegyezném, hogy a termelést tekintve például a sertéságazat 50 százalékának termelését a kisgazdaságok állítják elő, exportképes termelvényeket, ugyanakkor nem elhanyagolandó a belföldi piac. Valaki itt megjegyezte, hogy azok, akik nem adóznak - könyörgöm, ki az a mezőgazdasági termelő, aki nem adózik? Mondjon valaki egyet is, mert ez így nem igaz! Hiszen a növényvédő szerek árából, a műtrágyák és egyebek áfája megfizetéséből az államkasszába bizony sok pénz visszafolyik, amiből jogosan kerülhetne vissza, és vissza is kell hogy kerüljön támogatás a kis- és közepes gazdaságok számára is. Azt gondolom, ha többnek jut több, nem pedig egyeseknek óriási mértékű pénztámogatás, akkor a magyar vidék nem néptelenedik el, és nem lesz egyfajta bérrabszolgaságra ítélve, ami az elmúlt évtizedekre jellemző volt, és most ugyanazt a metodikát próbálják visszahozni.

Mi sem jellemzőbb, hogy ennek a törvénynek a módosítása kapcsán nem volt széles körű társadalmi párbeszéd, egyeztetés, holott önök szokták ezeket a szavakat emlegetni, a tettekben pedig ez nem nyilvánult meg, hiszen a Gazdakörök Szövetségének a véleményét és egyebeket nem igazán lehet itt most hallani. Annál inkább (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) hivatkoznak az Agrárkamarára, amelyikben, azt hiszem, kisember igen kevés van. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 116 2002.06.26. 2:26  25-181

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Valójában arról kellene elsősorban vitatkozni, hogy a földtulajdonlás és a földhasználat essen egybe. Ez volt a törekvés az elmúlt időszakban az Orbán-kormány idején, ez indult el, ezt kellene folytatni a családi gazdaságok további ingyenes hitelhez való jutásával is, és elsősorban, főleg a fiatal gazdákra gondolva, itt a képviselőtársam helyesen mondta, a fiatal gazdákat jobban helyzetbe kellene az eddigihez képest hozni. Ez a törvénymódosítás nem ezt a célt szolgálja.

Ugyanakkor a szövetkezetekről pedig az a véleményem, és a többség véleménye ez a már elhangzott Kecskeméttől Mórahalomig, nevezetesen az, hogy a szövetkezetek közül az értékesítésben, raktározásban részt vevő szövetkezeti típusokat kell megsegíteni, aminek a támogatási rendje elindult az előző időszakban, természetesen ezt nagymértékben fokozni kellene, hiszen az értékesítési biztonság jelenthet egyfajta piacra jutást. És nem hiszem, hogy a Horn-kormány érdeme volt a búzaár, vagy akármelyik kormány érdeme a búzaár, azt azért csöndben megjegyezném, hogy egy indirekt támogatást kapott a mezőgazdaság, amikor az üzemanyagoknak az adóját nem emeltük az Orbán-kormány idején, és közel 70 forint a differencia tulajdonképpen, amivel olcsóbbak az üzemanyagok, és a mezőgazdaságban a gázolajat használják tudomásunk szerint a betakarításhoz, mindenféle művelési módhoz.

Sajnálatos módon, hogy mi van Mórahalomtól Kecskemétig, egy mondatot még ez megér, hogy bizony, van egy kis félsz, nemcsak a törvénnyel kapcsolatosan, és hogy nem voltak tulajdonképpen a gazdákkal egyeztetések, hanem félsz van olyan tekintetben is, hogy a beruházásra szánt pénzecskéjüket, amit a szövetkezeti üzletrészért kaptak, bizony, Forráskúton visszakövetelik nem jogos kifizetés cím alatt, holott ez a kormány azt ígérte (Az elnök jelzi az idő leteltét.), hogy a szövetkezeti típusoknál a vagyonjegyeket teljeskörűen ki fogják fizetni. Nem tudom, hogy most mi van, mindenesetre elég nagy aggályok vannak, amiket el kellene oszlatni önöknek ott a másik oldalán a patkónak.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 160 2002.06.26. 2:17  25-181

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Orosz képviselőtársam az imént nem tudom, honnan vette, hogy én uszigatok... (Dr. Orosz Sándor: Uszítás!) Uszítás? Igen, köszönöm a pontosítást. Nem igazán tudom hova tenni, lehet, hogy ott Karsai képviselőtársát figyelte, amikor erre gondolt, és közben engem idézett - na, mindegy.

Én azt gondolom, hogy az nem jelent uszítást, amikor az ember itt reálisan elmondja, hogy igenis tartanak és félnek a gazdák attól, hogy az eddig meglévő támogatások nem úgy fogják őket érinteni, ahogyan eddig történt, nem fog olyan széles kört érinteni, nevezetesen, és erről is beszéltem, hogy a földvásárláshoz nem fognak tudni olyan kedvezményes hitelekkel hozzájutni, mint ahogy az eddig megtörtént.

Utaltam arra is, minthogy az öntözési támogatások megszűntek, vagy felfüggesztésre kerültek, nem tudom, teljesen mindegy, de nem kerülnek kifizetésre, és ilyen aszályos időszakban ez több mint felelőtlenség, illetve ezenkívül - még egyszer elmondom - azoktól, akiknek például Forráskúton kifizették a szövetkezeti üzletrészt vagyonjegy után, most visszakérik, írás van róla, be fogom adni a miniszter úrnak írásban, a holnapi nap lesz az a nap, amikor ezt benyújtom. Én nagyon szeretném, ha ezt nem kellene a gazdáknak visszafizetni, hanem az eddigi választási ígéreteknek megfelelően a vagyonjegyek kifizetése továbbra is megtörténne, és akkor nem maradna üres lehetőség az a kis pénz is, amit vissza tudnának forgatni az ottani gazdák a gazdálkodásra. Én nem hiszem, hogy ez uszigatás lenne, és vissza is utasítom (Az elnök jelzi az idő leteltét.) Orosz képviselőtársamnak ezt a vádját. Én fel sem tételezek róla hasonlót, akkor elvárom jómagam is.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 98 2002.07.02. 2:29  97-100

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Sok tanyán élő családot érint az országban az a körülmény, hogy az áramszolgáltató vállalatok - például Csongrád térségében a Démász Rt. - a korábban téeszüzemeltetésű elektromos hálózatrendszert nem veszik át, nem hajlandók átvenni, arra hivatkoznak, hogy nem kerül a tulajdonukba, és természetesen nem veszik át, mert ez a gazdátlan vezetékrendszer igen gyenge műszaki állapotban van. Abban az esetben átveszik, ha az önkormányzatok ennek a felújításához hozzájárulnak. Az önkormányzatoknak a felújításra vonatkozó költségek 25 százalékát kellene felvállalniuk.

A kistelepülések önkormányzatai szerény költségvetésükből csupán a kötelező feladataik ellátását tudják biztosítani. A vidék lakosságmegtartó képessége érdekében fontos az áramszolgáltatás biztosítása, amely nemcsak az emberek komfortérzetét erősíti, hanem a tanyai gazdálkodás korszerűsítését is szolgálja. Az elmúlt időszakban ezeknek a hálózatoknak a létrehozásához a lakosság komoly összegekkel, pénzekkel járult hozzá. Igazságtalan lenne és nem szolgálná az esélyegyenlőséget, ha még egyszer fizetniük kellene ezért.

Az áramszolgáltató semmilyen javítást, felújítást nem vállal el, csak abban az esetben, ha a fent említett módon az önkormányzatok is vállalnak költséget. Így például az elmúlt viharos időjárási körülmények között is több vezeték megrongálódott, oszlopok dőltek ki, ezeknek a helyreállítása - és csak nagyon halkan mondom - a lakosok részéről történt, és ez nem járható út.

Tudom, erre az lehetne a válasz, hogy a területfejlesztési alapokból kell ezt megoldani, ám ezeket az alapokat több mindenre szánták, útépítésre és egyebekre. Ugyanakkor tudom, hogy a Széchenyi-tervben is van az önkormányzatok javára villamos hálózatra pénzeszköz elkülönítve. Ezzel csak az a gond, hogy ennek az áfáját az önkormányzatok nem tudják visszaigényelni.

Kérdezem az államtitkár urat, tud-e valamilyen módon a kormány a tanyán élő lakosok zavartalan áramellátásában segítséggel lenni. Várom megtisztelő válaszát. (Szórványos taps a Fidesz és az MDF soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 264 2002.07.02. 2:10  237-537

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A gazdaság helyzetéről és a nyugdíjakról sok minden elhangzott már. MSZP-s képviselőtársaimat csupán arra emlékeztetném, hogy bizony az a sávos nyugdíjemelés a vidéki nyugdíjas lakosság nagy többségének megfelelt és elnyerte a szimpátiáját, mely intézkedést az előző kormányzat vezetett be, és próbálta némiképp orvosolni azt az igazságtalanságot, amit az előző időszakban elszenvedtek, a tsz-kisnyugdíjasoktól kezdve a kisiparból és máshonnan nyugdíjba ment vidéki állampolgárok.

A képviselő asszony indítványa tulajdonképpen a kiszámíthatóságot jelenti, hiszen ha beépül a 19 ezer forint a jövőt illetően az alapba, ezzel hosszú távon lehet majd számolni, és reményeim szerint ezt el fogja fogadni a tisztelt Ház. Lehet, hogy egy kicsit naiv a feltételezés.

A másik része a dolognak: sajnálatos módon, a választási ígéretek felemás beváltásának vagyunk tanúi, hiszen a 19 ezer forint úgy el fog olvadni, mint a hópehely, hiszen az előző időszakban nagyon komoly inflációcsökkenésnek lehettünk tanúi, és annak is tanúi lehettünk, hogy a mostanihoz képest például visszamenőleg 60 forinttal csökkent folyamatosan az évek során az üzemanyag ára, lehet, hogy még többel is, most pedig itt már az imént elhangzott egy hozzászólásban egy utalás, hogy valójában a 19 ezer forinttal nem fogják kompenzálni azt a 10 forintnál is nagyobb üzemanyagár-emelést, ami csak az első lépcsője lehet ennek a kormányzatnak. Az ígéretekről ennyit, hiszen ígérték az üzemanyagár-emelést is, valóságosan ígérték, és itt vagyunk, tanúi vagyunk ennek a dolognak. És sajnálatos módon ez a vidéki kisnyugdíjasokat sújtja leginkább, aminek egyáltalán nem örülünk, és nem hiszem, hogy a 19 ezer forinttal ez az ügy le van rendezve.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 342 2002.07.02. 2:08  237-537

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, de én ebben a vitában egy nagy ellentmondást érzek és hallok ki. Farkas képviselő úr az egyik mondatában mondotta az imént, hogy mérhetetlen sok pályázatot adtak már be, és erre most rá is bólint, ugyanakkor viszont az imént elmondottakban ezt cáfolja azzal, hogy egy-két ezer emberről van szó. Hát akkor most hogy is gondolja ezt, kedves képviselőtársam? Én örülök annak a nagyon sok beadott pályázatnak, ami a családi gazdaságok elindulásához beadásra került, és szomorú vagyok, hogy itt most azokért a társas vállalkozásokért, szövetkezetekért folyik a nagy aggódás, nagy-nagy aggódás, amelyek lényegesen más helyzetben vannak, és ők is kapnak egyfajta támogatottságot.

Természetes módon az a törvény, amit a polgári kormány hozott, elsősorban a családi gazdaságok lehetőségével addig nem élők - vagy helyzeténél fogva nem tudott élni egy tömeg - helyzetbe hozására van, tehát a gyöngébbek felzárkóztatásáról van szó. Azt gondolom, annak csak örülni kell, hogy ennyi pályázat beadásra került földvásárlásra, hiszen tudjuk azt, hogy kamatmentes lehetőséghez juttatta az előző kormány a földet vásárolni szándékozókat, és ettől a lehetőségtől nem is lenne szerencsés megfosztani a széles tömegeket; hiszen minél több lábon áll a nemzetgazdaság, ezen belül a mezőgazdaság is, annál könnyebben kivédhetők a nehéz helyzetek, legyen az csődhelyzet vagy az időjárás visszásságai, azzal együtt, hogy nagyon jó lenne, ha a családi gazdaságok egyike sem menne tönkre, és természetesen boldogulnának emellett a társas vállalkozások is. Nem állítható szembe az én nézetem szerint a kettő.

Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 402 2002.07.02. 5:16  237-537

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én a bor jövedéki adójának módosításával kapcsolatban szeretnék szólni, tulajdonképpen a T/214. számú törvényjavaslatnak, a jövedéki adóról és termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításának 110. számú javaslatához.

Ez így szól: "Nem kell adóraktári engedéllyel rendelkeznie annak a természetes személynek, aki a saját szőlőjéből és/vagy legfeljebb az értékesített saját szőlőtermés mennyiségével azonos mennyiségben vásárolt szőlőből az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott mennyiségben állít elő szőlőbort." Ebből valószínűleg az következik, ha valaki akár csak kisebb mennyiségű borszőlőt is vásárol, és ebből saját célra bort készít, adóraktári engedélyt kell kérnie a vámhivataltól, még akkor is, ha az a törvény által engedélyezett ezer liter mennyiséget nem haladja meg. Ugyanakkor az az 1500 négyzetméter területtel rendelkező szőlősgazda vagy azt meghaladó területen gazdálkodó, aki csak saját célra állít elő a törvény által engedélyezett adómentes bort, szintén kénytelen adóraktári engedélyt kérni, amennyiben az eladott szőlőmennyiség kevesebb, mint a vásárolt. Az idén kimondottan nagy gondot fog okozni ez, mivel a szőlőültetvényeket komoly fagykár érte. Még emellett elmondanám azt is, hogy az eddigi ígéreteivel szemben a fagykárokat sem enyhítette a kormányzat.

Azt kell mérlegelniük a szőlősgazdáknak, hogy üresen hagyják-e a hordókat, vagy adóraktári engedélyeket kérjenek. Hogy ez mennyire így van, annak alátámasztására szeretnék felolvasni egy felszólítást, amit a vámhivatal a napokban küldött egy szőlővásárlónak: "Értesítem a tisztelt címet, hogy a benyújtott adóbevallásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy ön nincs a vámhatóság felé bejelentkezve sem szőlőtermelőnek, sem egyszerűsített adóraktárnak. Fentiek alapján levelem mellékleteként küldök egy nyilatkozatot, melyben önnek kell nyilatkoznia arról, hogy továbbra is vásárol szőlőt, vagy csak egy alkalommal történt vásárlás.ö A nyilatkozat azt a büntetőjogi nyilatkozatot tartalmazza, melyben kijelenti, hogy többször nem fog szőlőt vásárolni. Ha úgy nyilatkozik, hogy továbbra is szőlőt fog vásárolni, akkor a vámhatóság felé be kell jelentkezni mint egyszerűsített adóraktári engedélyes. "Kérem, a levél mellékletét képező nyilatkozatot a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül kitöltve a vámhivatalhoz visszajuttatni szíveskedjék."

A nyilatkozat így szól: "Nyilatkozat. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ettől eddig terjedő időszakra bevallott és megfizetett borjövedéki adót a megvásárolt szőlőből készült bor után fizettem. Kijelentem továbbá, hogy többször nem vásárolok szőlőt." Kíváncsi vagyok, mit mondana az ilyen nyilatkozatot tevő, ha például a felesége megkérné, hogy vásároljanak a gyerekeknek néhány kilogramm szőlőt.

Vagy nyilatkozhat a következőféleképpen is: "A továbbiakban is kívánok szőlőt vásárolni, ezért az egyszerűsített adóraktári engedély létesítése iránti kérelmet a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül a vámhivatalba be fogom nyújtani." Az előrelátó nyilatkozatot tevő nyilván ekképpen jár el, viszont neki adóraktári kérelmet kell benyújtania.

Attól tartok, hogy a jelenlegi módosítás a fentiekhez hasonló problémákat nem szünteti meg, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy a T/214. számú törvényjavaslathoz 110. számon benyújtott módosító javaslatot ebben a formában ne támogassák. A Fidesz-Magyar Polgári Párt kapcsolódó módosító javaslattal ezt korrigálni szeretné.

Összegezve: borjövedéki adó törvényi szabályozását illetően az MSZP-SZDSZ a választások alatt azt ígérte, hogy teljeskörűen át fogja dolgozni - úgymond szakmailag - a borjövedéki törvényt, széles körű egyeztetést folytat le az érdekképviseletekkel, nevezetesen a hegyközségekkel. A mai napig sincs tudomásom, pedig én körbeérdeklődtem a térséget, hogy egyeztetés folyt volna a hegyközségekkel, legalábbis olyan széles körű, mint amilyen szükséges lett volna.

 

 

(18.40)

 

Az átfogó szabályozásról pedig annyit, hogy belepiszkálás van az előző törvénybe, és tartok attól, hogy nem szolgálja azt az igényt, ami a termelők igénye és az adminisztráció visszaszorításáról szólna, ugyanakkor a borhamisítást meggátolná.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 410 2002.07.02. 2:18  237-537

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Hogy klasszikusokat idézzek, Farkas képviselő úr az imént engem is idézett, azzal kezdte a felszólalását, én pedig azzal folytatom - a két percet -, amivel ő befejezte, a földtémával. Még egyszer hangsúlyozom, hogy tulajdonképpen a polgári kormányzat a családi gazdaságot, a helyben lakó családi gazdákat próbálta helyzetbe hozni, felzárkóztatni, a kicsiket egy életszerű gazdasági helyzetbe hozni.

A borjövedéki dologgal kapcsolatosan, amit Farkas képviselőtársam említett egyfajta magyarázatként, azt gondolom, teljesen igaza van, hogy mi, kisgazdák rengeteget küzdöttünk abban az időszakban is a borjövedéki törvénykezés megoldásáért. Igazából ez a törvény újragondolásra került volna, ha marad a polgári kormány is, hiszen maguk az érdekképviseletek elismerték, hogy nem úgy adták hozzá a véleményüket, hogy széles kört tudtak volna bekapcsolni ebbe a törvénykezésbe. Tulajdonképpen az előző kormány soha nem tagadta azt, ha valamilyen korrekcióra szükség volt, hogy megtegye; meg is tette. Az élet hozta volna egyébként ennek a borjövedékinek az újragondolását.

Azt hiszem, hogy nem ilyen kis belepiszkálások lettek volna, ha mi maradunk kormányon, hanem egy átfogó, a gazdák széles tömegeit segítő, az adminisztrációs terhek zömétől megszabadító bortörvényt kellett volna itt és most a Ház elé tenni. Önök azt ígérték, hogy szüretre ezzel előjönnek. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi a felszólalási idő leteltét.) A Csabagyöngye - igaz, amit nem bornak dolgozunk fel (Közbeszólások az MSZP soraiból: Jaj! Jaj! Ne mondjad kár!) - lassan már érik, ahol van, és még ez a törvény csak egy nagyon pici belepiszkálás, és nem vagyok biztos abban, hogy sikeres. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 414 2002.07.02. 2:12  237-537

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Úgy gondolom, hogy a bortörvénnyel kapcsolatos kisebb módosítások önöknek csupán választási fogások, azt szolgálják, hogy azzal elő lehessen hozakodni, hogy ez az első lépés arra vonatkozólag, hogy az önkormányzati választásokon a szőlőtermelő kistermelők, családi gazdálkodók tulajdonképpen elhiggyék azt, hogy egy átfogó rendezésre fog majd sor kerülni.

Emlékszem, amikor az önök képviselőtársai - természetesen nem Farkas képviselő úr, ő gabona- és kukoricatermesztő, jószágnevelő terület képviselője, de az önök MSZP-s, szőlős területen élő képviselőtársai is - azt szorgalmazták, hogy valóságosan egy átfogó javaslatsort kell idehozni, nagy egyeztetéssel. Mi akkor hozzátettük azt is, hogy igen, a kisebbek javára tulajdonképpen egyfajta pozitív diszkriminációt kellene megvalósítani. Hiszen pontosan a turizmusfejlesztés, pontosan a vidék népességmegtartó ereje következtében bizony az egy-két hektáros szőlős gazdaságok is már tulajdonképpen egy-egy családon belül viszonylagosan komoly segítséget jelenthetnek a jövedelmezőség tekintetében, pontosan azoknál a családoknál, ahol kiegészítésképpen, mondjuk, nyugdíj mellett végzik ezt a tevékenységet, és ha nem szőlőként kell eladni a termést, hanem feldolgozott állapotban, amihez megvannak az évtizedes, évszázados tapasztalataik - például a csongrádi szőlőtermesztőknek, borosgazdáknak. Ezt tovább kellene vinni, és tulajdonképpen ilyen szempontból kellene végiggondolni az egész lehetőséget és javaslatot.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 92 2002.09.11. 2:05  15-111

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Egy kicsit tovább fűzném ezt a gondolatsort, amit Mátrai Márta képviselő asszony elkezdett. Valóban, egyik oldalról a munkát vállaló kedves szülők bizonyos adókedvezményekben részesülnek, amit a gyerekneveléssel kapcsolatosan leírhatnak - nagyon helyesen. Ugyanakkor a dolog másik végpontja azon szülők, akiknek ám lehet tehetséges gyermeke, de igazán a szülői jogokon kívül a kötelességek teljesítésében úgymond nem igazán jeleskednek.

Erre találtatott ki az a konstrukció, hogy iskoláztatási támogatás, magyarán mondva: az iskolába járáshoz köttetik egyfajta kedvezmény, illetve járandóság, ez nagyon helyes.

Lévén, hogy a családomban van gyakorló pedagógus kettő is, jómagam is az vagyok még, bár most egy kicsit abbahagytam ezt a tevékenységet, olyan visszajelzéseket kapok, hogy igenis, apuka és anyuka elkíséri a Pistit vagy a Józsit az iskolába, és meg is várja, hogy ott maradjon, ne a hátsó bejáraton lógjon ki, eddig ez ennél a szűkebb rétegnél nem igazán volt jellemző. Akkor valami történt, és előrelépés történt, pont a gyermek érdekében, és azon tehetséges gyermekek érdekében, akik itt már számszerűsítve is voltak, hogy minél többen kaphassanak majd különböző ösztöndíjakat, lehetőségeket, és ne tűnjön el egyetlen tehetség sem annak következtében, hogy az alig családi háttér ilyen-olyan volta miatt eltűnjenek ezek a fiatalok, ezek a gyermekek az élet palettájáról. Hiszen az egyetlen kitörési pont és lehetőség az, hogy ha tanulnak, megtanulnak dolgozni, tevékenykedni, és azt látják, hogy a társadalomban is az boldogul majd, aki hasznosan végzi a munkáját, és arra törekszik (Az elnök jelzi az idő leteltét.), hogy dolgozzon, természetesen ehhez lehetőséget kell biztosítania a társadalomnak.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
19 85 2002.09.17. 2:20  84-87

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Az előző időszakban az Orbán-kormány intézkedései lehetővé tették azt, hogy a szövetkezeti üzletrész-tulajdonosok egy része megkaphassa az őt jogosan megillető pénzét. A szövetkezeti üzletrészek nyugdíjas tagtulajdonosai, valamint azok az üzletrész-tulajdonosok, akik 1999. december 31-e előtt váltak tulajdonossá, külső üzletrész-tulajdonossá, már megkapták az őket megillető pénzösszeget. Ennek a folyamatnak folytatódnia kellett volna oly módon, hogy az üzletrész-tulajdonosok teljes köre névértékben megkaphassa járandóságát. Sajnos ez a folyamat megakadni látszik. Van olyan szövetkezeti üzletrész, például a Szentes-Ecser-Donáti Szövetkezetnél, ahol az átalakulást úgy vezényelte le a szövetkezet vezetősége, hogy lehet, még talán a félrevezetés alapos gyanúja is fennállhat. Mindenképpen lehetőséget kellene ebben az esetben teremteni a jó megoldás irányába.

A választókörzetemben több szövetkezet van, ahol régebben átalakultak, és ennek következtében a tagok nem kaphatnak üzletrészük után pénzt. Szatymazon és Forráskúton pedig a jogosan felvett, a posta által kézbesített, üzletrészek utáni felvett pénzösszeget is visszakérik - ez felháborító! Ez a cselekedet még inkább a kaotikus állapotokat jelzi, és teljesen elbizonytalanítja, felháborítja az embereket.

A választás után a miniszter úr azt ígérte, hogy az üzletrész-tulajdonosok teljes körének kifizetik névértékben az üzletrészüket. Nem tudom, hogy ez az ígéret blöff volt csupán vagy valóságos ígéret; mi várható a szövetkezeti üzletrészek sorsát illetően? Hiszen e kifizetett pénzösszegek jó része visszafordul a családi gazdaságokba, a kistermelők gazdaságába, ezekkel bizonyos befizetéseket tudnak finanszírozni gépvásárláshoz és egyebekhez, tehát ez nem kidobott pénzösszeg. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Ez is kicsit a termelők támogatását szolgálná, és egyértelműen az agrárbékét mozdítaná elő a vidéken a gazdálkodói körben.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki pártok soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 255 2002.09.24. 2:16  240-418

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Ott folytatom, ahol Ékes József képviselőtársam abbahagyta, hogy mit örököltünk. Az Orbán-kormány 16 százalékos inflációt örökölt önöktől, és mindezt gyakorlatilag most úgy adta át, hogy lehet azon vitatkozni, hogy 6,5 százalékos inflációval vagy mennyivel vagy hogyan tervezték, lehet itt erről matematikai okosságokat mondani, de az tény, hogy 10 százalék alatti ez az infláció, és ez nagyon komoly eredmény. Sajnálatos módon ez a dolog az önök programjai kapcsán elindult, az infláció emelkedik. Ennek egyik kézzelfogható, negatív eredménye például a lakáshitelkamatok felemelése vagy az üzemanyagárak feltuningolása.

Pénzszórásról beszélt Göndör képviselő úr, az MSZP részéről. Kérem szépen, ha ön pénzszórásnak minősíti a nemzet színházának felépültét, ami akárhány évtized óta nagy adóssága ennek az országnak, akkor lelke rajta! Nagyon sokan vagyunk azért, akik ezt másképp ítéljük meg. Annál inkább pénzszórás viszont az a fajta felesleges elbocsátássorozat, ami a végkielégítésekkel együtt akárhány milliárdból - én most nem megyek bele matematikai csatába - ez alatt a rövid száz vagy akárhány nap alatt valósult meg, és olyan szakembereket penderítettek ki a helyükről, legyen az minisztérium vagy akármi, akiknek bizony később a szakmai hiányát is fogjuk szenvedni, nem mi, képviselők elsősorban, hanem az ország, a lakosság. Ilyen kemény kitételek, hogy pénzszórás meg ilyesmi, azt hiszem, kicsit túl erős ebben a helyzetben ez a megfogalmazás. Vonja vissza, képviselő úr! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 271 2002.09.24. 2:12  240-418

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Képviselőtársaim! Itt elhangzott, hogy milyen pénzszórás volt, ugyanakkor mindenki tudja, hogy az Orbán-kormány teli kasszát hagyott önökre. (Derültség az MSZP soraiban. - Dr. Veres János: Otthon!) Teli kasszát, kedves uraim (Közbeszólás az MSZP soraiból: Miből töltötte föl?), mert akkor ebből a kasszából nem tudnának most önök visszaszármaztatni (Tállai András: Ti csak a hiányt növelitek! Felelőtlenség!) nevezetesen a mezőgazdasági rossz hitelekre, amit az önökhöz közel álló klientúrának fognak most szánni, de jut majd a világvárosi mániájuk beváltására (Dr. Őry Csaba: Majd adóban visszaszedik jövőre!), az államtitkárok számának gyarapítására, és így tovább, a multik támogatására.

Mire nem jutott ebből a kasszából? Nézzük meg ezt is! Nem jutott a kisembereknek és nem jutott a vidéknek; nem jutott a vidék felzárkóztatására ebből a teli kasszából, amit önök kezelnek most már; nem jutott a szövetkezeti üzletrészek további kifizetésére; a gazdahitelek folytatására és annak a kamatmentes folyósítására; nem jutott a tankönyvek ingyenessé tételére. Én tudom, hogy kicsit macerás önöknek ennek a fölsorolása, kicsit rossz szájízük van ettől. Én viszont azt gondolom - és mi, akik tulajdonképpen ott élünk a vidéken -, hogy igenis, ebből a kasszából arányosan kellett volna jutni mindezen felsorolt feladatokra.

És önök mondják azt, hogy pénzszórás volt az előző időszakban, és néhány kis vélt vagy vélelmezett számmal jönnek itt elő, ami számomra abszolút nem tűnik, még kívülállóként sem olyan megalapozottnak, mint ahogy egyesek itt bizonygatják a maguk számtani vagy matematikai bizonyítványukat. Próbáljanak picit az igazság útján járni, és akkor lesznek tárgyilagosak (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) akár a képviselőtársaikhoz, akár pedig a lakossághoz!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps az ellenzéki padsorokban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 301 2002.09.24. 2:33  240-418

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Úgy gondolom, hogy egy mostani államtitkárhoz, Keller képviselőtársunkhoz nevezetesen, méltatlan volt ez a felszólalás és ez a személyes megtámadása Kékkői Zoltánnak, akiről mindenki nagyon jól tudja, ön is, kedves jelenlegi államtitkár úr és valamikori volt államtitkár úr, hogy talán ő ebben a Házban azon kevesek egyike, aki a mezőgazdaságért szívét, lelkét kitette az élete során; volt valamikor falugazdásztól kezdve minden, tehát érti a szakmáját. (Keller László. Akkor erről kellett volna beszélni.)

Azért mégis azt gondolom, hogy beszéljünk egy kicsit arról a tényről, amit itt érintett Kékkői képviselő úr. Azt mondta, hogy a mezőgazdasági termelők kis része fog részesülni a nagyobb falatból, az úgynevezett adósságelengedésből; gyakorlatilag a 75 milliárdos tételből 60-ról van szó, amit különböző célokra fordítanak. Ez körülbelül a kistermelői résznek 10 százalékát, ha érinti. Ezek régi keletű adósságok, amit régóta összelapátolgatnak a nagyüzemek. Mert miért lapátolták össze? A következő miatt. Mert a nagyobból kiszakítva, abból kihozva létrehoztak kft.-ket, akármiket, amik jól prosperáltak, a nagy meg szedte föl az adósságot, ment tönkre, a tőkét kiszívták belőle. Most azt vissza kellene pótolni néhány ember javára, és elhangzanak olyan megjegyzések, hogy gyerekek, lesz pénz a nagyoknak, lesz pénz, meglátjátok, ha az MSZP lesz. Itt van valójában ez a bizonyíték, és ha nem hangzott volna el ez a kitétel Kékkői úr szájából, és ez nem lenne valós, akkor nem lenne ekkora felháborodás rajta, kedves képviselőtársam.

Esetleg lehetne arról valóban beszélni, hogy az egy éven belüli hiteleket, mint ahogy Font Sándor képviselő úr a mezőgazdasági bizottságban kifejtette, engedjék el. Erre hajlanánk is. Megint azt gondolom, hogy a gazdahitelekre és egyebekre jobb céllal lehetne fordítani ezt az összeget. (Közbeszólás az MSZP soraiból.) Én csak kapcsolódtam képviselőtársam hozzászólásához és az államtitkáréhoz.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 311 2002.09.24. 2:12  240-418

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Folytatva államtitkár úr eszmefuttatását, valóban ez a tendencia látszik, hiszen a közigazgatási államtitkár a kamara embere. Ma kaptam egyébként egy számomra nagyon furcsa levelet. A kérdésfeltevés az volt, hogy fogja-e bővíteni a falugazdász-hálózatot a tisztelt tárca. Ennek az utolsó mondatai úgy szólnak, hogy a jövőt illetően az Agrárkamara kebelébe fogják majd vonni a falugazdász-hálózatot. Ez le van írva, meg tudom mutatni, fönn a táskámban van a papír, ha valakit érdekel. Ez is annak a logikai sornak a következősége, amit önök itt tudatosan fölépítenek.

 

 

(18.40)

 

 

Tudom azt, hogy annak idején az agárkamarai választások kapcsán ment a tudatos kiszorítósdi, a családi gazdálkodókat onnan egyenesen kiszorították, nem is hagyták igazából, mert nem hívták meg ezekre a különböző gyűlésekre, még ha akartak se tudtak volna kamarai tagok lenni. (Jauernik István és Keller László közbeszól.)

A másik dolog a kamarai díjak fizetésével kapcsolatosan… - így van, Keller képviselő úr, legalább annyira ismerem a helyzetet, mint egy pesti államtitkár a vidék vonatkozásában. Lehet, hogy butaságot mondok most, elnézést, visszavonom, nem akarok megbántani senkit úgy, mint ön az előző kollégáját. (Keller László: 2001, zárszámadás! - Göndör István: Ez melyik költségvetés?)

Tehát gyakorlatilag erről van szó. Azért is költségvetés valóban, mert nem mindegy, hogy ezt a pénzt esetleg másra is lehetett volna úgy használni, hogy a vidéken élő gazdatársadalom nagy többsége juthasson ehhez. Lehetett volna valami arányosítást, hogy ennyit esetleg a nagyüzemre (Moraj az MSZP soraiban.), ennyit a kistermelői részre, de nem 15 százalékot meg 10-et, könyörgöm (Közbeszólás az MSZP soraiból: Annyi van, ember!), amit most szánnak.

Mi az, hogy annyi van? (Közbeszólás az MSZP soraiból: Annyi a hitel!) Hát 60 milliárdból annyi jut. Akkor mondjuk azt, hogy az éves hitelt kell kezelni (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és nem visszamenőleg száz évre, amit most ez a helyzet teremt önök által. (Az elnök ismét csenget.)

Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 317 2002.09.24. 2:11  240-418

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Úgy gondolom, a kedves ifjú képviselő kollégának a testnevelés és sport területén van még mit elmélyednie és utánanézni kicsit alaposabban a dolgoknak. Vásárhelyről annyit, hogy remélem, a Risztov Évát kinevelő várostól nem fogja sajnálni ez a kormány az uszodabővítést és -építést.

Sportra, élsportbeli pénzek felhasználására vonatkozóan: engedelmet kérek, akkori bizottsági tagként és testnevelőtanárként jómagam is támogattam azt a kormányzati szándékot, hogy a szakszövetségeken keresztül finanszírozza az élsportnak mindazon szereplőjét, akit finanszírozott. Erről ennyit, kedves képviselő úr.

A programok közül egyet emelek ki. Tegnap voltam testnevelő kollégák körében. Az a Bozsik-program, amely jobb sorsra érdemes, most az önök akárhányszor száz napos ígérete és elképzelése alapján egyetlen forintot nem kap. A kollégák nem kapták meg például a múlt havi fizetésüket. Erről is kellene beszélni, amikor a programok ilyen-olyan elmaradásáról, nem elmaradásáról beszél.

Fogyatékosügyi program: elindult, pénzek kerültek erre odajuttatásra.

Stadionépítés: látjuk, mi van most. Ez alatt az időszak alatt, az önök kormánya időszakában megakadt a stadionépítési program. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból.) Remélem, hogy ahol elindult, és ahol elindultak az építkezések, vagy ahol komoly tervek megszülettek, tovább folytatódik az önök időszakában. Nagyon nem szeretné a vidék lakossága, ha befejezetlen emlékek lennének a vidéki stadionok, és helyette újra a világváros szellemiségében akárhány stadiont, mondjuk, felépítenének (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) itt, a székesfővárosunkban, amit én egyébként nagyon szeretek.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 323 2002.09.24. 2:18  240-418

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Biztos vagyok abban, tisztelt Ház, kedves képviselő úr, urak, hogy többet is el lehetett volna képzelni és elkölteni erre a területre. De mihez képest? Mihez képest? Hiszen ha az előző időszakkal hasonlítjuk össze, többszörösét, jól mondta a képviselő úr az imént, költötte el a kormány a sport célú feladatokra, illetve használt fel pénzeket erre. Az az elképzelés viszont nem látszik megvalósulni, miszerint közel egyszázalékos költségvetési hányad illetné meg igazából ezeket a feladatokat. Nagyon remélem, hogy majd ez alatt az időszak alatt ezen is gondolkodnak, és nem egyfajta visszamutogatás lesz.

Azért megjegyezném szerényen, hogy nemcsak a fejlett nyugati végeken, Győrben, hanem Csongrád térségében is, ahol elég vegyes a fejlettségi mutató, kerültek felépítésre új tornatermek és egy darab új sportcsarnok. Egy darab új sportcsarnok! Ehhez természetesen központi forrásokat is lehetett hozzárendelni. Ez például szintén ennek az évnek a sportcsarnoképítés támogatott rovatában fellelhető, kedves képviselő úr; nagyon régi, több évtizedes igényt elégített ki egy kisvárosban. Azt gondolom, hogy van miből példát meríteni, és van még a vidéken hol sportcsarnokokat felépíteni vagy uszodákat bővíteni. Azt gondolom, hogy hajrá, Magyarország, és fel lehet kötni a következő négy évben is ilyen szempontból a felkötnivalókat, és lehet fokozni ezt a költségvetési hányadot. Majd kíváncsian várom én magam is a költségvetés vitájánál, hogy erre a területre mennyire fognak önök odafigyelni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 475 2002.09.24. 5:19  418-486

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Én örülök a népi kezdeményezéseknek, sőt arra biztatok minden olyan réteget, akik még nem éltek ezzel, folytassák ezeknek a kezdeményezéseknek a sorát, a tisztelt kormánypárti képviselők pedig az önkormányzati választások után is ilyen vehemensen foglaljanak állást az ilyen kezdeményezésekkel kapcsolatosan, és akkor, azt hiszem, lehet, hogy mindenki jól jár - vagy talán mégsem?

Lehetne ezt a kezdeményezéssort akár a rendőrökkel folytatni, akiknek most 12 ezer forinttal rövidebb a havi fizetésük az előző havihoz képest, megdöbbenéssel vették ezt tudomásul; egy kicsit most messzebbről kanyarodok, de azt hiszem, hogy a lényeget majd fogják önök érteni.

Mondják kormánypárti sorokból, hogy jajgat az ellenzék. Nem jajgatunk, inkább csak kifogásoljuk azt, hogy azt a megspórolt összeget, amit gyakorlatilag teli kasszának mondanak (Derültség az MSZP soraiban.), milyen módon adják önök vissza akár a közalkalmazottaknak vagy akár bárki másnak. Olyan módon adják vissza, hogy bérfeszültséget teremtenek, nevezetesen a pedagóguskörökben is.

Kedves Filló Képviselő Úr! Mondom én, aki 23 évet húztam le úgymond a pedagógusmunka világában, falusi tanítótól kezdve minden voltam, gyakorló pedagógus, mondom, akinek a családban pedagógusok vannak, nem felhőtlen az örömük, akkor sem felhőtlen, amikor ez az egyeztetés és aláírásgyűjtés látszólagosan teljes körű. Azért nem mindenki és nagyon sokan nem írtak alá a szociális úgymond partnereiknek, akik ezt a kezdeményezést elindították.

Gondolom, most nem tapsolnak a hitoktatók és az egyházi iskolákban dolgozók, hiszen itt bizony nulla emelésre is sor került. Én nem tudom, hogy másfajta szakszervezetnek kellett volna még csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez ahhoz, hogy ott is helyére kerüljön a nulla emelés. Tehát gyakorlatilag nem történt fizetésemelés egy egyházi körnek, az ott dolgozó hittanároknak, hitoktatóknak, ez bizony egy nagyon fájdalmas, nem is azt mondom, matematika, ez számtannak is ócskának tűnik, hiszen ha a nullát hozzáadjuk az eddigi emelésekhez, akkor még más a százalék. De én nem a számok embere vagyok (Közbeszólás az MSZP soraiból: Azt vesszük észre!), csupán egy picit érzékeltetem, amikor egy kört meg kell szólítani, hogy teljes legyen az a kör.

Még hozzátenném azt, hogy mi, pedagógusok valóban szinte soha nem vagyunk megelégedve az adott béremeléssel, tehát mi, pedagógusok, erről beszélek most, nem az országgyűlési képviselőről. Ámde be kell látni, hogy egy olyan helyzetben, amikor közel 20 százalékos inflációval indult Horn Gyula kormánya után Orbán Viktor, ezt az inflációt vitte le 6-7 vagy akárhány százalékig, most megint lehet matematikázni, engem kioktatni, hogy nem értek a számokhoz, lehet, hogy teljes pontossággal nem jó, de hogy 10 alá, az biztos; és még a közel 50 százalékos előző ciklusbeli folyamatos emelést ha hozzáveszem, akkor mennyi is az a reálérték az elmúlt időszakban? Mennyi is a reálérték? És gyakorlatilag, ha még hozzáveszem azt is, hogy nagyon rossz közérzetük van az autósoknak, és ezen belül a pedagógustársadalomnak is, amikor már lassan hetente látják az üzemanyagár drágulását a kutaknál kiírva - úgyhogy félre lehet lassan tenni azt a béremelést, félre lehet tenni a tél beállta előtt az energiahordozókra mindazoknak, akiknek most megtörténik az emelése, de tekintsük az idei évi emelésnek megfelelő mértékűnek, amit most önök emeltek, ezért szavaztam meg én is, és jövőre erről a szintről lehet folytatni legalább ilyen ritmusban és tempóban. Kíváncsi leszek, hogy ennek a kihívásnak meg fognak-e tudni önök felelni.

És még egyszer visszatérnék: ne felejtse el sem az Országgyűlés (Az elnök jelzi az idő leteltét.), sem a költségvetés, sem pedig az érdekképviselet a hittanárokra, hitoktatókra vonatkozó nulla százaléknak a kitételét, amit én most megemlítettem. Nagyon szomorú dolog, hogy ez így bekövetkezhetett.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 479 2002.09.24. 2:03  418-486

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Az előttem szóló kedves Rózsa MSZP-s képviselő úr felszólalásához azért én mégiscsak azt tenném hozzá, hogy nagyon fontos a pótlékok emelése is, hiszen a pótlékok tulajdonképpen különböző jogcímen járnak, és azért külön megdolgoznak a kedves pedagógus kollégák. Ki tetszett emelni, hogy különösen a vezetőknek kellene a juttatásokat megemelni; én azt gondolom, hogy is.

De inkább elsősorban azoknak kellene a juttatását jobban megemelni, akik eddig is elmaradtak, akik az alapozó pedagógiai munkának a zömét elvégzik, az óvónők, a tanítónők, az általános iskolai tanárok, hiszen az ő óraszámuk is magasabb, mint a fölötte levő középiskolai, illetve főiskolai, egyetemi kollégák óraszáma. Természetesen ehhez nagyon megfontolt intézkedésekre van szükség; nem egy ilyen választás előtt összedobott bértáblára és egyebekre (Csizmár Gábor: Utána, nem előtt!), nem egy cinkosan összekacsintott helyzetre, hanem ezt végig kell gondolni. Erre nem elég ez a három hónap vagy száz nap, vagy akárhányszor száz nap. Gondolom, önök a kormányzást nem is száz napokban fogják majd mérni vagy méricskélni, akkor valójában mondhatnánk huncut módon, hogy hányszor százas szorzó x., y. bérkategória? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) És most itt nyitva hagyom a kérdést.

Köszönöm.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 483 2002.09.24. 1:42  418-486

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ígérem, hogy ez az utolsó kétpercesem ebben a műfajban. Talán egy kis pontosítás: Rózsa képviselő úr azt mondta, hogy én a vezetőknek akarnám a dolgait és bérét és pótlékot, miegymást, mindent emelni. Ön mondta, kedves képviselő úr, vissza lehet majd a jegyzőkönyvben keresni, amit holnap én fogok hitelesíteni, és adok majd ebből egy példányt önnek, hogy ön mondta: a vezetőknek elsősorban. Én csak cáfoltam, hogy is. Az volt a válaszom rá, hogy nekik is, de elsősorban az alapozásban, óvónők, s a többi, s a többi, nem akarom magam megismételni.

Arra a kérdésre pedig röviden fogok válaszolni, hogy hány pedagógus gondolta, hogy lesz ez a béremelés. Kérem szépen, a pedagógustársadalom zöme ezt gondolta és várta, hiszen a Fidesz-kormány addigi ígéretei mind beváltódtak (Derültség az MSZP soraiban.), és ez a mi addigi politikánkhoz képest egy szerényebb változata a megvalósulásnak.

 

 

(22.50)

 

Szerényebb változata, mert - most nem akarok mélységéig belemenni - ennél az 50 százalék több lett volna, valóságos 50 százalék lett volna, főleg a vidéken élők ezt tulajdonképpen igazából magukévá is tették, és nagyon sok pedagóguskolléga még rajtuk kívül. Tehát itt most mi lett volna, ha…, ki marad, ha… - jelenleg ez van; ezt a gyöngébb változatot szavazatunkkal azért támogattuk, mert ez is valami, csak így tovább.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 334 2002.10.24. 3:52  223-379

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy kicsit az előttem szóló Lasztovicza képviselő úr témájához hasonló az enyém is, nevezetesen, hogy a szeszfőzdében bérfőzés keretében előállított pálinka adója egy bérfőzető számára hektoliter fokonként mennyi legyen.

Nagyon fontos dolog, az eddigi mérték tulajdonképpen igen magas volt már eddig is, 594 forint terhelte hektoliter fokonként az 50 liter hektoliter fok alatti pálinka bérfőzési adóját. Ha ehhez még hozzávesszük a főzési díjat, az energiaárak és az infláció emelkedését, akkor bizony gyorsan rá lehet jönni, hogy lassan nem lesz érdemes összeszedni a pálinkának való alapanyagot. Ezt a mértéket durván 10 százalékkal szándékozik a emelni mostani kormány. Ezzel szemben jómagam és dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársam javaslata pedig körülbelül ennyivel szeretné csökkenteni.

 

 

(18.50)

 

Itt sok minden hivatkozás elhangzott az Európai Unióra és egyebekre. Végre védetté és hungaricummá vált a gyümölcspálinka, a gyümölcsből főzött pálinka. Tóth Imre képviselőtársamnak volt ez a javaslata, ami szerencsére átment, és törvény vált belőle. Igazából a gyümölcstermesztő vidékekre nézve nagyon fontos kedvezménylehetőség lenne, az őstermelőket és a kistermelőket segítené ez a fajta javaslat, hiszen egyfajta jövedelemkiegészítés, és a tanyai, a falusi turizmus kiegészítő termékét sújtaná a javaslat el nem fogadásával a tisztelt Ház.

Én nagyon kérek mindenkit, hogy gondolja végig, hiszen az agrárium terhei a különböző áfa- és egyéb adóemelések miatt is növekednek, tehát nem kellene még egy körrel sújtani főleg azokat, akik hivatalosan bérfőzéssel szeretnének gyümölcsből szeszt nyerni, nem pedig kotyvasztanának, és ezzel elbújnának a hivatalos adózás elől, hiszen az államnak nagyon komoly jövedelme és bevétele származik a bérfőzésből. Valamikor ezt úgy csinálták, hogy felébe lehetett főzetni, senki nem fizetett semmit, az állam fölhasználta a fele tiszta gyümölcsből nyert szeszt, ezt palackozta, eladták, és egészséges szeszt lehetett vásárolni a kocsmában, nem pedig - akinek nem inge, ne vegye magára - az X. Y. által vagy cégek által gyártott kotyvalékot, ami már szerencsére nem minősülhet pálinkának, pontosan a védelem, a védettség következtében.

Nagyon kérném, hogy fontolják meg ezt a 10 százalékos adócsökkentési javaslatot, és kérem a tisztelt Házat, hogy támogassanak ebben bennünket. Hangsúlyozom még egyszer: a Vincze László és dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársam nevével fémjelzett javaslatról van szó.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 340 2002.10.24. 2:07  223-379

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Örülök, hogy Farkas Imre képviselő úr elviekben támogatja a mi indítványunkat. Azért is örülök, mert ismerem, hogy kevésbé, illetve részben nem akkora gyümölcstermesztő hely képviselője, mint jómagam, és ennek ellenére mégis pártolja ezt a javaslatot. Nemcsak ehhez a dologhoz kellene kapcsolódni, hanem örülnék, ha például Kékkői úr javaslatához is támogatólag állna Farkas Imre képviselőtársam, és akár egy kapcsolódó módosító javaslattal még tovább tudná esetleg emelni a Kékkői Zoltán által felvázolt, gázolajtermékkel kapcsolatos igénylési lehetőséget.

Ez annál is indokoltabb, mert a mezőgazdasági gépek elöregedőben vannak - most elsősorban az erőgépekről beszélek -, az időjárás pedig annyira mostoha volt, hogy a talajszerkezet és egyéb adottságok miatt csak fokozott, plusz üzemanyag-felhasználással tudtak ezek üzemelni.

Sajnálatos módon a gazdahitelek leblokkolása is tulajdonképpen ezt az öregedő gépparkot igyekezett konzerválni. Voltak olyan gazdák, akik elutasítást nyertek a gazdahitel igénylése kapcsán, pedig tulajdonképpen már szerződésük is volt, meg minden volt, neveket tudok felsorolni. Eladták a régi gépparkot, és ott álltak hoppon maradva a learatatlan gabonával. Hogy aztán most velük mi lesz, rajtuk már ez a gázolaj-igénylési javaslat sem fog tudni igazán segíteni, egy más dologban kellene őket megsegíteni. Köszönöm képviselőtársam támogatását. Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
30 81 2002.11.05. 2:16  80-83

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Asszony! Választókörzetem sok lakója rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, ez vidéken természetes, hiszen a nagyon alacsony nyugdíjak és fizetések mellett az őstermelői tevékenységből származó kis bevételek is hozzájárulnak a családok megélhetéséhez. Néhány darab tojás, pár kilogramm burgonya piacra vitelét, annak árusítását csak az őstermelői igazolvány megléte esetén szabad megtenni. A piacon helypénzt fizetnek az áru után. Amennyiben valakinek az egészségi állapota megváltozik, a munkahelyén rokkantosítják. Abban az esetben, ha őstermelői igazolványa van, semmilyen juttatásra nem jogosult. Hiába fizette, akár több évtizedig is a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékot, sem rokkantnyugdíjat, sem pedig szociális juttatást, de még egészségügyi ellátást sem kaphat.

A Nyugdíj-biztosítási Igazgatóság egy régi keletű EÜ-PM együttes rendelet hatályára hivatkozik, amely szerint az őstermelői tevékenységet folytatókra nem vonatkozhat a másokat megillető rokkantnyugdíj vagy korkedvezményes nyugdíj. Abban az időben, amikor ez a rendelet született, még nem is létezett őstermelői kategória, ennek következtében e rendeletet életszerűvé és nem kifejezetten hátrányt jelentővé kellene tenni.

A rokkant emberek ellátását segíteni kell. Egyrészt azzal, hogy a rokkantsági százaléknak megfelelő összeget megkapják, másrészt pedig az egészségügyi állapotuknak megfelelően kiegészíthessék alacsony jövedelmüket legalább az őstermelői adómentes kedvezmény mértékéig. Ez a bevétel is költséggel terhelt, hiszen ez a kör nem igényelheti vissza a növényvédő szerek és műtrágyák áfáját, és így tovább, különböző kedvezményektől elesik. Némi pici pénzt mégis jelent azonban a családoknak ez a fajta bevétel.

Az elavult rendelet duplán sújtja a rokkant embereket. Ezért kérdezem tehát (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hogy szándékozik-e a rokkant embereken segíteni, akik őstermelői igazolvánnyal is rendelkeznek. Várom megtisztelő válaszát. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 162 2002.11.18. 2:03  19-381

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Boros Imre képviselőtársam felszólalásában a gazdákért érzett aggodalma nagyon fontos volt, hiszen ez költségvetési dolog is. A gazdahitelek elmaradása, illetve a megkülönböztetés a finanszírozásban, nevezetesen a hitelek elengedése bizony a kis- és közepes vállalkozások, az őstermelők terhére ment.

Ugyanakkor az üzletrészek kifizetésével kapcsolatosan sem látok semmiféle értelmes megoldást ebben a költségvetésben, pedig az is a választási ígéretek között volt, hogy ki fogják fizetni az üzletrészeket, és azt is mondták, hogy névértéken. Most egészen más dolgokat lehet itt tapasztalni és hallani. Ezek a pénzek is visszaforognának az agráriumba, és egyfajta jobb felkészülést jelentenének az EU-csatlakozással kapcsolatosan.

Ugyanez vonatkozik a földkimérésekre. Az osztatlan ingatlanokkal, úgy látszik, valamit kezdeni szándékozik a jelenlegi kormányzat.

 

 

(17.00)

 

Elsősorban nem azt, hogy a családi gazdálkodóknak juttatja, hanem valami egész furcsa célja lehet ezzel.

A SAPARD-pályázatokkal kapcsolatosan elég szomorú, hogy olyan helyzetet sikerült csupán teremteni, ha jól emlékszem a számadatra, hogy 51 pályázó felelt meg az egész országban ennek a pályázati formának. Ez nagyon minimális szám, és tartok tőle, hogy ebben egyetlen családi vállalkozás nincs. De mondhatnám azt, hogy 10 milliárd forinttal kevesebb a géptámogatás; vannak olyan gazdák, akik a hitel reményében eladták a régi eszközeiket, aratni, betakarítani sem tudtak, és közben hoppon maradtak a hitellehetőséggel, és a költségvetésnek ez is egyfajta hiányossága.

Köszönöm a szót. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 34 2002.11.20. 2:07  1-263

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Elhangzott, hogy a Széchenyi-terv annak juttatott, akinek gondoltuk. Mi valójában azt gondoltuk, hogy a vidéket végre-valahára fel kellene zárkóztatni a nagyvárosokhoz és a fővároshoz, de ehhez kellett a Széchenyi-terv, kellett a vállalkozók támogatása, kellett az agrárvállalkozók támogatása kiemelt módon, ezen belül a családi vállalkozásoké.

Jelen pillanatban annak vagyunk tanúi, hogy a családi gazdaságok földvásárlására szánt hitelt befagyasztják, nem épülnek elkerülő utak, mezőgazdasági feltáró utak; az előző időszakban ennek tanúi lehettünk. Vidékfejlesztési, területfejlesztési célelőirányzatok csökkentett mértékben vannak tervezve. Valóban igaz az, hogy a turizmus helyzete csorbult; ezen belül a falusi turizmust emelném ki, ami nagyon sok támogatást kapott az előző időszakban.

Ugyanakkor például a mezőgazdasági káralappal kapcsolatosan az aszálykárigénylését újra meg kell tenni, és százszor kell kérni; erre a területre kevés pénz van betervezve.

Folyik a mezőgazdasági kisvállalkozások, kistermelők kiszorítása; olyan feltételrendszert teremtenek, amelyhez az állam nem ad támogatást, pedig egy 150 ezer forintos támogatás például segíthetné a tejtermelők HCC-rendszerbe való bekapcsolását; ez 50 ezer családot érintene.

Géptámogatások ügyében szintén rengeteg támogatást kaptak az előző időszakban, most mínusz 10 milliárd forint van tervezve a költségvetésben.

Tehát ezek valós dolgok, amit előtte a képviselőtársaim is mondtak más területről.

Földalapú támogatások továbbfejlesztése ígéret volt, nem történik meg; itt közel 40 ezer forintot lehetne erre a területre szánni.

Tudjuk azt, hogy ezek miatt nincs irigylésre méltó helyzetben Németh Imre földművelésügyi miniszter, akit jómagam is tisztelek, és igen derekasan tárgyal az EU-nál. De sajnos az agrárlobbi, a nagyok tulajdonképpen érdekegyeztetés nélkül, a Magosz kihagyása nélkül vitték bele a költségvetésbe ezeket a megjelenő számadatokat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 54 2002.11.20. 2:03  1-263

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Szabó Zoltán MSZP-s képviselő úr az imént tett egy olyan kijelentést, mely arra utalt, hogy előre elköltötte az előző kormány a pénzt. Elköltötte, igen, gátépítésre, útépítésekre, egyebekre. Én például örülnék neki, ha a csongrádi gátberuházás tovább folytatódna. Vagy nagyon örülök annak például, hogy az E5-ös út földkisajátítási kérdései megoldódtak az előző időszakban, és örülnék, ha ez tovább folytatódna azzal, hogy továbbépülne az E5-ös, de legalább a matricás rendszer az önök ígérete szerint érvényesülne, hiszen az ország legdrágább autópályája az E5-ös.

Utólag azonban ez a kormány visszakér. Itt van egy csomó dokumentum a kezemben, több mint száz forráskúti gazdától kérik vissza a kifizetett szövetkezeti üzletrészt. Szeptember 26-a óta én erre választ nem kaptam Szanyi Tibor államtitkár úrtól - nem értem az okát.

Ugyanakkor utalnak itt különböző pazarlásokra. Hát az mi, ha nem pazarlás, amikor a sertésekkel nem lehet az ételmaradékot feletetni? Közel 15 milliárdos pazarlás, hiszen 200 ezer sertés esik ki emiatt a forgalomból; illetve a megsemmisítése is az ételmaradéknak komoly összegbe kerül, ami a diákétkeztetést és minden mást sújt! 15 milliárd körüli kidobott pénzről van szó - ezt lehetne üvegzsebszerűen vagy üvegszemmel is vizsgálni. Ugyanakkor a törvény adta kötelezettségnek, az osztatlan földtulajdonok kimérésének nem tesz eleget a mostani kormány. Nem értem az okát.

Ugyanakkor van egy nagy elhallgatás is az energiaárak emelése, az infláció vonatkozásában. Tulajdonképpen a vidéki közbiztonság érdekében sem történnek meg a fejlesztési lehetőségek, nem történhetnek meg, hiszen a költségvetésben ez nem szerepel. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 66 2002.11.20. 2:01  1-263

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A foglalkoztatás nagy gondja a vidéknek, alapvetően az agrárium az, amely a foglalkoztatást valamilyen szinten képes még ebben a helyzetben is felvállalni.

 

 

(10.10)

 

Nagyon fontos lenne tehát, hogy az agrárhitelek és támogatások mértéke a jelenlegi szint fölött történhessen, hiszen ez a foglalkoztatás bővülését jelenthetné a vidéken. Fontos dolog ezenkívül a vidékre hűtőházak, csomagolók, feldolgozók elhelyezése, hiszen a megtermelt áruféleségekkel így lehet piacra jutni, így lehet a versenyképességet biztosítani, és ez szintén foglalkoztatást jelent. Nem igazán látszanak ezek a költségvetési számok a jelenlegi rendelet tervezetében. Ugyanakkor látszik az, hogy például Csongrád megye egyetlen állami agrár-rt.-jét, ami tulajdonképpen egy genetikai központnak is számít, a "Hód gazdát", el szeretnék adni. Mi ez ellen tiltakozunk és helytelenítjük.

A foglalkoztatást nagymértékben segítette az építőipar fellendülése a Széchenyi-program lakásépítései kapcsán, úgy a bérlakások, mint a magánlakás-építkezések nagymértékben fellendültek az elmúlt időszakban. Az arra való támogatottság kivéreztetése viszont pont egy ellenkező folyamatot indít meg. Az előző időszakban és a közelmúltban még lakókörzetünkben, Csongrádon, Balástyán, Bakson és Sándorfalván, ahol ezek épültek vagy másutt is, nem lehetett kapni kőművest vagy segédmunkást. Ma már túlkínálat van, visszaszorulóban van a foglalkoztatottság. Vidéken ez nagyon fontos dolog, hiszen nem lehet célja egyetlen kormánynak sem, hogy ingázzanak az emberek, föláramoljanak a nagyvárosokba, és itt a meglévő, így sem szerencsés (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) alkalmi helyzetet tetézzék, esetleg még vidékről is.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 72 2002.11.20. 2:08  1-263

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! A minimálbér emelése rendkívül fontos dolog, és azzal is egyetértek, hogy valamilyen módon a munkaadókat kompenzálni kell. Az előző időszakban, mint hallottuk Mádi képviselőtársamtól, ez valamilyen szinten megtörtént. Természetesen ezt a jó folyamatot kell tovább fejleszteni.

Sajnálatos módon azonban ki lehet jelenteni, hogy az inflációt újra a vidék fogja lenyelni, a vidékkel nyeletik le, akár az energiaárak emelését, nevezetesen, ezen belül is a mezőgazdaságot fogja a legjobban sújtani ez a helyzet. Már tapasztalhatjuk gyakorlatilag a Pick tőzsdéről való kivezetésének áldásos tevékenységét meg a kisfeldolgozók tönkremenésének következményét, hogy a sertésfelvásárlások akadoznak. Szerződéssel sem vásárolják fel a nagy súlyú hízósertést, szerződés megléte esetén sem.

Óriási pazarlás ez is, ezt is lehetne a Keller úr csapatának vizsgálnia, hiszen ez pazarlás, túl kell etetni a jószágokat, ez kiesés. Ez nem más, mint egyfajta népgazdasági szintű pazarlás. Ugyanakkor az európai felkészülés nyilván megkívánja a kis feldolgozóüzemek EU-konformitását. Ennek részben elindult a folyamata, csökkentett mértékben, de azért azt gondolom, hogy van még mit tenni ezen a területen, és a piacrajutási alapok tekintetében egyáltalán nem látunk akkora változást és olyan mértékűt, sajnos inkább visszalépést, amire szükség lenne a jövőt illetően a magyar mezőgazdaság, a feldolgozóipar, az őket foglalkoztatók érdekében. Nagyon fontos dolog ez tehát.

Nagyon fontos dolog, és visszautalok az építkezésekre, a fejlesztésekre, a nagyberuházásokra, hiszen ahhoz, hogy az ipari parkok megteljenek foglalkoztatóval, ahhoz az infrastruktúra hatékonyabb fejlesztésére van szükség (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és nem pedig 50 százalékos forrásmegvonásra, mint ami ebben a költségvetési tervezetben megjelenik.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 248 2002.11.20. 7:36  1-263

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Nem egyszerű a költségvetés zárónapján újat mondani, azért mégis megpróbálok néhány összefoglaló gondolatot főleg a vidék szemüvegén át nézni.

Először is mit ígértek a választások előtt a mostani kormánypártok? Azt ígérték, hogy több pénzt az embereknek, az önkormányzatoknak, a közbiztonságnak. Ígérték a beruházások, fejlesztések forrásainak megteremtését, ígérték az intézmények működőképességének jobb biztosítását. Ezzel szemben mi látszik megvalósulni a 2003-as költségvetésen keresztül? Több pénzt a kormánynak; a miniszteri, államtitkári fizetések duplájára emelkednek, kevesebb pénz kerül az adóelvonások következtében az emberekhez, nem emelkedik a minimálbér. Az önkormányzatok vagy hitelt lesznek kénytelenek felvenni működésükhöz, vagy pedig a vagyonukat lesznek kénytelenek felélni.

Az imént az egyik felszólalásban elhangzott, hogy bizony milyen jó lenne az agrárköltségvetést megemelni. Nagyon jó lenne legalább azt a mértéket überelni, ami az átadáskor volt a mezőgazdasági tárcánál: 385 milliárd került átadásra. Mi ezzel szemben a mostani helyzet? Mi van most? Jelen pillanatban a betervezett a tervezet szerint 337 milliárd forint. Kérem szépen, ez több mint 50 milliárdos tétel, ami ki fog esni a mezőgazdaság támogatása vonatkozásában!

Nézzük sorban tovább ezt a helyzetet! Tulajdonképpen egyeztetés sem volt az agrárszférát képviselő érdekvédelmi szervezetekkel, nem volt a magyar gazdakörökkel, nem számít az ő véleményük, nem számít azok véleménye, akik a kistermelőket, az őstermelőket, a családi gazdálkodókat támogatják.

Nem volt egyeztetés a Gépforgalmazók Országos Szövetségével. Azt hallottuk már a három nap során, hogy az önkormányzatok szövetségeivel sem történt egyeztetés, vagy csak nagyon hézagosan. A kamarát nem említem, mert gondolom, a minisztériumon belül Mészáros úr azt fogja csinálni a közigazgatási csapatával, amit éppen jónak lát.

Summázva: 50 milliárddal kevesebb jut a vidéken élő gazdálkodókra. Nem jut az osztatlan tulajdon kimérésére, pedig erre törvény van, nem jut a géptámogatásokra, 10 milliárddal kevesebb jut, a földalapú támogatásokat nem emelik, merthogy szélesítik, de ennek a mértéke már 12 ezerről lehetne 40.

A gázolaj-támogatások mértéke nem igazán emelkedik, a piacra jutási alapokkal gond van, a tészek támogatásában van valami elmozdulás, de nem az igazi. A SAPARD-támogatások elérhetősége rendkívül körülményes és nehéz.

A tejtermelők támogatásával szintén gond van. Az őstermelők áttérése a HACCP-rendszerre nem megoldott. Százötvenezer forint kellene családi gazdaságonként, megérné. Így ötvenezer család léte és megélhetése kerül veszélybe.

A mezőgazdasági káralapok gyakorlatilag alultervezettek. Újra és újra kell a különböző igényeket benyújtani. Már többször meg kellett ismételni az aszálykárigényt.

Csökkent a falusi turizmusra szánt összeg, ugyanakkor az energiaárak szépen csöndben sunnyognak előre. Ez nagymértékben sújtja a virág- és zöldségtermesztőket, a fóliáskertészeket.

Csökkent a vidékfejlesztési célelőirányzatokban betervezett összeg, a mezőgazdasági feltáró utakra szánt összegek csökkennek, ugyanakkor az útépítéseknél az autópálya továbbvitele, ami már elkezdődött a kisajátításokkal, az E5-ösre gondolok, vagy a matricás ígéret nem valósul meg, ugyanakkor úgy tudjuk, hogy az AKA hajlandó tárgyalni ez ügyben.

A családi gazdaságok földvásárlási hitelei befagyasztódtak. A Széchenyi-terv tulajdonképpen megpezsdítette a vidék fejlesztését, rengeteg ember épített házat, lakást, és kőműves-munkaerő szinte alig volt található, hiszen teljes kapacitással dolgoztak.

Kevés jut az agrár-környezetvédelemre, a biotermesztésre, ugyanakkor a mezőgazdasági intézményrendszert átalakítani szándékoznak. Nem tudom, hogy mi lesz ebben a rendszerben a szerepe a falugazdász-hálózatnak, aminek a megtartása és továbbfejlesztése rendkívül fontos lenne. Területileg fontos lenne, hogy minden településen legyen falugazdász.

Azt gondolom, hogy ezzel együtt rendkívüli nehézségekkel néz szembe a magyar vidék. Veszélybe került az önkormányzatok intézményeinek működtetése is. A normatívához képest közel 70 milliárd forintot kell az önkormányzatoknak finanszírozniuk. Alacsony a civil szervezetek támogatási sora is. A törvény a kötelező fogyatékosügyi programot is alulfinanszírozza, holott erre kötelezettsége van.

Az önkormányzatok bevételei vidéken még kisebb mértékben teljesülhetnek, hiszen például kevesebb a gépkocsiállomány, mely a súlyadóból kevés bevételre tehet szert. Az szja átengedett része is egy rossz, régi állapotot még jobban konzervál. A Széchenyi-terv leállásáról már beszéltem. A választókörzetemben, Csongrád 4. számú körzetben gyakorlatilag a címzett támogatások egyetlen része sem került javaslatba. Az egész megyében egyetlen ilyen nagy beruházást javasol a költségvetés, azt is vizsgálandó címmel. Így valószínűleg nem valósulhat meg a Csongrád megyei önkormányzat fogyatékosotthona, a kisteleki szennyvízhálózat és -ágazat bővítése, a Csongrád városi művelődési központ felújítása, nincs tervezve a csongrádi elkerülő út, a sándorfalvi szennyvíztisztító. Csak reménykedni lehet, hogy más forrásból ezekre lehetőséget kap a körzet.

Ugyanakkor vannak rossz intézkedések is. Ilyen például az a 200 ezer sertést kiejtő rendelet - maradékrendeletnek mondom -, amely szerint nem lehet feletetni a jószágokkal az ételmaradékot; ez sújtja a diákétkeztetést. Úgy gondolom, hogy a mi módosító indítványaink nagymértékben segítik, hogy ez a költségvetés jobb lehessen. Ilyenek lesznek az osztatlan földtulajdonra, a szövetkezeti üzletrészek további kifizetésére vonatkozók, hiszen ma már ott tartunk, hogy visszakérik az eddig kifizetett üzletrészeket is - Forráskúton van erre példa.

Több módosító indítványunk lesz, és az üvegzsebprogramhoz is van egy módosító indítványunk. Én üvegzsebprogramnak, a sötét üveg zsebbe vándorlásának tartom azt a 65 privatizációra kijelölt állami tulajdont, ami tulajdonképpen az állami tulajdon elpocsékolását jelenti. Néhányat kiemelnék: Antenna Hungária, Tokaj Kereskedőház, Hódmezőgazda Rt., MOL Rt., Szerencsejáték Rt. és a Magyar Posta. Az utolsó kettőnél nem értjük, amikor óriási haszonra tesz szert, miért kell ezt átadni valakinek, valakiknek.

Úgy gondolom, hogy a módosító indítványaink javíthatnak ezen a helyzeten, de ezzel együtt nem tudjuk elfogadni a kisgazda tagozat és a Fidesz-képviselőcsoportja nevében a költségvetést.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 413 2002.11.26. 2:16  204-323,327-624

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Rendkívül nehéz ilyen rövid időkeretben tárgyalni a költségvetés részletes vitáját, amikor közel tizenegy módosítást adtunk be képviselőtársaimmal. Megpróbálom ebből kiemelni a vidéket legjobban érintő részeket.

Nevezetesen: az agráriumban a polgári kormány célul tűzte ki a családi gazdaságok fejlesztését, az egyik módosító indítványt ezzel kapcsolatosan adtuk be. A második módosító indítványunkat a piacrajutási támogatás érdekében adtuk be, hiszen máris rendkívül nehéz és roppant kellemetlen a helyzet, például a Pick Rt. nem tudja felvásárolni a nagy súlyú hízókat, akadályok vannak a piacra jutás kapcsán, és így a gazdák közel 70 forinttal kapnak kevesebbet ezért.

 

 

(18.40)

 

 

A vidéki térségek felzárkóztatása rendkívül fontos dolog számunkra. Itt elhangzott, hogy a kis önkormányzatokat vidéken mennyire sújtja a költségvetés. Bizony a vidéki munkálkodókat, mezőgazdaságban tevékenykedőket talán még fokozottabban sújtja, legalábbis abban a térségben, ahol mi élünk és lakunk.

Nagyon fontos tétel a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény betartása, hiszen másfél millió hektár osztatlan tulajdon van, amelyet ki kellene adni, és ennek a költségét a törvényben a mindenkori állam felvállalta, tehát nagyon jó lenne a jogfolytonosságot itt is gyakorolni.

Nem lehet külön utalást találni a költségvetésben arra, hogy a földalapú támogatások hol és miként jelennek meg. Nagyon fontos dolog egy komoly összeg ide való elkülönítése, hiszen az előző években ezekre a célokra elég komoly pénzeket tett félre a polgári kormány. A mezőgazdasági beruházások támogatási összegének (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) növelése rendkívül fontos, és kiemelten fontos az európai uniós csatlakozás előtt, hiszen sem gépek, sem berendezések ügyében nincsenek korszerűsítési lehetőségek ebben (Az elnök ismét csenget.) a költségvetésben.

Köszönöm, majd folytatom.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 425 2002.11.26. 2:18  204-323,327-624

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Ugye, kedves képviselőtársaim, mennyi gond van a vidéki emberek életével? Hiszen valóságosan esélyhátrányba kerülnek ennek a költségvetésnek a kapcsán. Közel 50 milliárdot vonnak ki a mezőgazdaságból, az agráriumból, és gyakorlatilag, ha ebben a költségvetésben 100 milliárddal kapna többet, akkor kerülhetne a helyére az előző évekhez viszonyítva. Nagyon fontos dolog a vidéki térségek felzárkóztatása. Fontos feladat a nemzeti agrár-környezetvédelmi program végrehajtása, hiszen azoknak a legelőterületeknek a hasznosítása és egyebeknek a bekapcsolása, a biokultúra terjesztése... - az egyik törvényjavaslat erre vonatkozik.

Az üzletrészek kifizetésére nem látunk a költségvetésben keretet. Ígéreteket már hallottunk, ígéretekkel teli van a padlás. Forráskút településen a kifizetett üzletrésztulajdonokat most követeli bíróság útján vissza a tisztelt minisztérium. Ez számunkra elfogadhatatlan, és én levelezek ebben az ügyben az államtitkár úrral, a minisztériummal. Még ígéret szintjén sem kaptam erre megnyugtató választ.

Az EU-csatlakozás tulajdonképpen a nemzeti agrárprogram fölgyorsítását is kívánja. Ehhez komoly forrásokat kell rendelni. A képviselőtársaimmal beadott módosító indítványaink erre irányulnak. Nagyon fontosnak mondták önök az előző ciklusban az érdekképviseletet. Ha most megnézzük az agrárium szemüvegén át, mit kap a Magosz, vagy mit kapnak az egyéb agrár-érdekképviseletek, nagyon el lehet rajta gondolkozni. Kérem, támogassák a gazdakörök támogatását, illetve a hegyközségekre irányuló módosításokat!

Ugyanakkor nagyon szomorúan vesszük tudomásul azt, és nem akarunk beletörődni, hogy önök privatizációs szinten 56 cégnek a privatizálását tervezték. Ennek menjen elébe, Keller képviselőtársunk, és akadályozza meg, hogy a mezőgazdaságot padlóra tegyék (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hiszen a gondok már itt vannak a küszöbön, és önök tervezik még a szerencsejátékot is privatizálni. Nem tudom, hogy mire szánják ezeket a pénzeket. (Az elnök ismét csenget.) Közel 50 milliárd hiányzik a büdzséből az agrár...

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 543 2002.11.26. 2:11  204-323,327-624

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Sajnálom, hogy nincs itt a közlekedési tárca államtitkára, hiszen el lehetne mondani neki, hogy a zsáktelepülések programja, a Dél-Alföld programjának nyerése az előző kormánynak a nagy-nagy érdeme. Tulajdonképpen készen állnak az EU-források erre a feladatra. Nagyon pici pénz hiányzik a tömörkény-pusztaszer-csengele-majsai út elkészítéséhez. Remélem, hogy ezt hozzá fogja tenni majd a tárca, és át fogja adni államtitkár úr - úgy néz ki, valószínű - talán jövőre ezt a beruházást.

Ugyanakkor a címzett támogatásokkal kapcsolatban nekem is aggályaim vannak. Nincs a támogatott sorban a Csongrádot elkerülő út, egyáltalán Csongrád megyében egyetlen támogatott beruházási lehetőség van. A vidékfejlesztési előirányzatok rendkívül alacsony mértékre szabottak, és ennek a megemelésére törvényjavaslatot készítettem képviselőtársaimmal.

Hogy mennyire esélyhátrányos a vidék, kedves képviselőtársaim: a napokban derült ki számomra, hogy közel 10 ezer embert támogatnak Budapesten fűtéskompenzáció címén, gyakorlatilag 35 ezer forint/fő jövedelem esetén, és 45 ezer forint/fő esetén, ahol egyedülállóról van szó; ebben nem részesülhet egyetlen vidéki lakos sem. Ez egy nagyon negatív diszkrimináció! Nem az a gondom, hogy ennyi pénz jut a fővárosba, hanem az, hogy lényegesen kevesebb jut vidékre, hiszen 25 ezer forintos jövedelem alatt semmilyen fűtési, hulladékszállítási és egyéb kompenzációt vidéki emberek nem kaphatnak. Nem fogják tudni ezt pótolni a forráshiányos önkormányzatok (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.), a működésképtelenséggel küszködő önkormányzatok. Nem tudom, hogy hol az igazság ebben a fajta költségvetés-tervezetben.

Kérem a javaslataink elfogadását. Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 73 2002.12.03. 2:58  72-78

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Csongrád megye, de talán az ország egyik legmegbízhatóbb sertésfelvásárló és -feldolgozó üzeme volt az elmúlt időszakig a Pick Rt. A sertésfelvásárlásban szerződéses kötelezettségeiket teljesítették. E bizalom alapján a gazdák a szalámi-alapanyagnak számító nagy súlyú hízósertésekre hosszú távú szerződéseket kötöttek. Ez kiszámítható jövedelmet biztosított több ezer gazdának.

Sajnálatos módon, az idei nyártól kezdve a szerződött, nagy súlyú állatok átvétele megszűnt, akadozik. A hízófelvásárlás országosan is akadozik, a disznóállomány pedig még kevesebb is az előző évekhez képest. A termelőknek segíthetne az állami támogatás, amit a tárca felügyel. Az is hallatszik, hogy közben az országba külföldről - hogy honnan, azt én sem tudom - hoznak be sertéshúst, de az is lehet, Dániából vagy máshonnan. Úgy látszik, hogy bizonyos körök állami beavatkozás híján képesek tönkretenni a magyar gazdákat.

Mindezeken kívül a kormány az EU-csatlakozásra hivatkozással nemrég megtiltotta az ételmaradék feletetését a sertésekkel. Ez az elhibázott rendelet, amely a kormány túlbuzgalmára utal - hiszen elég csak hőkezelni a maradékot -, több mint 15 milliárd forint kárt okozott a népgazdaságnak és a lakosságnak. A termelésből kiesik emiatt 200 ezer hízósertés. Az augusztus óta eladatlan állatállomány már lassan túlsúlyossá vált. Nem ritkák a 200-300 kilogrammos disznók sem, amelyek takarmányozása és tartása rendkívüli veszteséget termel a gazdáknak.

A szerződött sertésfelvásárlási ár 270 forint, ehelyett kilogrammonként 200 forintért veszik meg a nepperek a sertést, úgy, hogy várhatóan nem is biztos, hogy fizetnek érte. A helyzet komédiája az, hogy ugyanakkor a lakossági húsárak megemelését tervezik - újságok írják ezt - körülbelül 15-20 százalékos mértékig, ami elfogadhatatlan számunkra, a gazdák számára, elfogadhatatlan a fogyasztók oldaláról nézve is. Nem emelni kellene az árakat, hanem levágatni a túlsúlyos sertéseket, ezáltal megnövekedne a kínálat, és ez a lakossági fogyasztásra jótékonyan hatna, a fogyasztói húsárak nem emelkednének.

Kérdezem tehát a tisztelt miniszter urat, mit tud tenni ön a sertéstartó gazdák érdekében, a lakosság érdekében.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 77 2002.12.03. 1:26  72-78

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Sajnálom, hogy ennyire mellébeszélt. Ettől a szövegtől csak a disznók híznak, nem a gazdák pénztárcája. Nem válaszolt a konkrét felvetésekre. A Pick Rt.-ben, a tulajdonosváltás miatt, sajnálatos módon, 3 milliárd forintot szívtak ki a gazdák rovására. Tehát közös összefogás van a mellébeszélésben és a gazdák kisemmizésében. Néhány ember milliárdos lett tízezrek rovására. Először fordult elő a cég történetében, hogy nem tudták felvásárolni a sertéseket.

A hízóárakról annyit, hogy az Orbán-kormány utolsó időszakában száz forinttal többet adtak a hízósertésekért, mint most. Államilag támogatott spekulációnak vagyunk tanúi. A jó tulajdonos és a jó állam ilyenkor fizetne a gazdáknak károkozás címén. Az őstermelésű sertéshús egyébként is magas tápértékű, jó lenne, ha a fogyasztók asztalára kerülhetne, mert ez már majdnem biohús. Nem áremelésre volna szükség, hanem le kellene vágatni a sertéseket.

Tisztelt Miniszter Úr! A nagy súlyú sertés az ólban már alig szuszog, a gazda üres zsebbel káromkodik, a húsfogyasztó lakosság joggal méltatlankodik. Kinek jó ez a káosz? Nem ezt ígérték önök! A válaszát sajnálatos módon nem tudom elfogadni.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 66 2002.12.10. 1:39  63-67

VINCZE LÁSZLÓ jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A T/541/49. számú ajánlás 30., 40., 45., 49., 52., 55., 56. és 58. pontjai, és a T/541/61. számú kiegészítő ajánlás 13. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az Országgyűlés. Szintén nem kapta meg a bizottsági támogatást a 29. pont sem, de erről az SZDSZ frakciója szavazást kér.

Bejelentem, hogy az ajánlás 3., 4., 10., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 31., 33., 36., 38., 39., 43., 44., 46., 48., 50., 51., 53., 57. pontját előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/541/49. számú ajánlás 5., 11., 18., 24., 26., 41., 42. és 59. pontjait, továbbá a T/541/61. számú kiegészítő ajánlás 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 14. pontjait az előterjesztő támogatja.

Ezek közül a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 5., valamint a kiegészítő ajánlás 3. és 10. pontjairól, annak érdekében, hogy dönteni lehessen az ajánlás 6., 12. és 34. pontjairól.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 109 2002.12.17. 2:09  108-111

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Választókörzetem, Csongrád megye települései, Forráskút és Szatymaz gazdái érdekében fordulok önhöz és kérem segítségét.

Forráskúton több mint száz embert érint hátrányosan az üzletrészek kifizetése után kialakult helyzet. Az üzletrészek kifizetésre kerültek, majd ezt követően az emberek felszólítást kaptak, amelyben közlik velük, hogy az üzletrészük megvásárlására megkötött szerződés tévedésen alapul, ennek következtében tizenöt napon belül visszafizetés terheli a gazdákat, ellenkező esetben a hivatal bíróságra adja a követelés érvényesítését. El lehet gondolni, hogy mekkora felháborodást váltott ki az ott élők körében ez az intézkedés.

A másik településen, Szatymazon a Homokgyöngye Szövetkezet felszámolás alatt állt 2002 tavaszán. A felszámolóbiztos leigazolta az üzletrészeket, ez alapján került beküldésre a Csongrád megyei FVM-hivatalhoz az összegyűjtött és igazolt üzletrészigénylés március 27-én. A vásárlásra a bank megkötötte a szerződést, közben április 4-én a szövetkezet felszámolási határozata jogerőre emelkedett, ennek ellenére a kérésüket elutasították, ezért az üzletrészek kifizetése nem történt meg.

Az emberek követelése jogos, semmilyen határidőt nem mulasztottak. Tudomásom szerint a megkapott összeget, de a várható összeget is már előre elköltötték a gazdálkodásukra.

A választások során azt ígérték a szocialisták, hogy kifizetik az üzletrészek teljes körét. Most pedig mi történik? Visszakérik még azt is, amit már eddig kifizettek. Mire számíthatnak, tisztelt miniszter úr, a forráskúti és szatymazi gazdák? Célszerű-e a magyar államnak perelni a gazdákat, avagy kifizetni a felvállalt kötelezettséget az üzletrészekre vonatkozóan?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzék soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
45 160 2002.12.23. 2:26  159-162

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Most, amikor Magyarország már tényleg karnyújtásnyira kerül az európai uniós tagságtól, döntő fontosságú lesz az, hogy milyen állapotú agráriummal leszünk tagok az EU-ban. El kell kerülni, hogy úgy járjunk, mint az egyszeri orvos, aki műtét után közölte: az operáció - vagyis a csatlakozás - sikerült, de a beteg - vagyis az agrárium - nem élte túl.

Az már előre látható, hogy EU-s normáknak csak a megfelelő nagyságú társas gazdaságok és egyes nagyobb családi gazdaságok tudnak megfelelni. Csakhogy mi lesz akkor a kis területet művelő családi gazdaságok sorsa? A nemzeti fejlesztési terv agrár- és vidékfejlesztési operatív programból erre nem kapunk választ.

Mi lesz az őstermelők sorsa, milyen lehetőségük lesz az EU égisze alatt? Amennyiben az őstermelők, családi gazdaságok megfelelő támogatási rendszere nem valósul meg, akkor félő, hogy sok kisebb település talán meg is szűnhet, mert nem lesz megélhetésük az embereknek. Hol van akkor az általunk óhajtott nagy cél, a vidék népességmegtartásának elérése? A népességmegtartás egyik legfontosabb módja az, ha megvalósul a több lábon állás a gazdaságban. Ennek eszköze lenne az idegenforgalmi szempontból fontos tanyasi turizmus, horgász- és vadászturizmus fejlesztése, melyre azonban a programban nem találni megoldást. Ugyancsak hiányolom az agrár-környezetvédelemmel kapcsolatos beruházásokat is, ami a későbbiek során még problémákat okozhat.

A gazdáknak képzésen, átképzésen kellene részt venniük, ami az idősebb, 50-60 éves emberekre a napi 10-14 órás mezei munka mellett igen nagy terheket róna. Az átképzésre ugyanakkor nincs a programban perspektíva, és csak hosszú távon valósítható meg. Emellett az őstermelők sorsát is megpecsételi, ha egyszer kiváltja valaki az őstermelői igazolványt, akkor az egyszer és mindenkorra elesik mindenféle szociális támogatástól. Márpedig az őstermelői megélhetés olyan bizonytalan, mint a kutya vacsorája.

 

 

(15.10)

 

Nagy itt a baj, miniszter úr, mert a mezőgazdaság jövedelmezősége (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) 0-3 százalék körüli, az agrárolló folyamatosan nyílik, nagy a tőkeszegénység, csak hatékony állami beavatkozás segítségével lehet az őstermelőket átmenteni az Európai Unióba. Ilyen törekvést a programban nem látok.

Kérdezem tehát a miniszter úrtól (Az elnök ismét csenget.), hogy mi lesz az őstermelők sorsa, nekik milyen lehetőségük lesz az EU-csatlakozás után.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzék soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 96 2003.02.25. 2:15  15-103

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hol kellene folytatni? - kérdezi Simon képviselő úr, amikor erről a vitáról szót kellene ejteni. Én azt gondolom, hogy az önök kormánya ott folytatja, ahol Horn Gyula abbahagyta anno.

 

(11.50)

 

Nevezetesen, annak idején az áldásos privatizációs tevékenységgel és a Fejlesztési Bank akkori elnöke, Medgyessy úr vezetésével többek között tönkreverték a Csongrádi Bútorgyárat. Azóta sem tud talpra állni, bár bizonyos segítséget és reményt kapott az előző időszakban; most ez visszájára látszik fordulni.

A szakértői kormány, úgy látszik, ezt tovább folytatja az önkormányzatok szintjén való létszámleépítéssel, azzal, hogy a finanszírozást nem adta oda. Ugyanakkor a szegénység kormánya a tőkejövedelmeket, a részvények kamatadóját az első lépcsőben eltörölte. Nem tudom, hogyan áll ez arányban azzal, hogy közben távmunkáról kellene majd itt beszélni, és egyfajta reménységről, hogy például ebben a körben, amely a távmunkába bekapcsolódhat, többen érdeklődéssel várják és várjuk ennek lehetőségét. Én ezt valóban egy nagyon távlati, rózsaszín álomnak látom csak, legalábbis az én választókörzetemben.

Ha még ehhez hozzávesszük azt a tudott tényt, hogy a családi gazdaságok és az őstermelők megrövidítése folyik folyamatosan, azáltal is, hogy a földalapú támogatás fele sincs, mint az előző időszakban, még az időszaki foglalkoztatást is nagy mértékben befolyásolja, erre kellene törvényi paragrafusokat szülni, nem pedig mutogatni vissza vagy még visszább.

Csak illusztráltam a mondókám elején, hogy mutogatni tudunk mi is, és igazából jó lenne, ha előrefelé mozdulna ez a kormány.

Köszönöm.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 100 2003.02.25. 2:11  15-103

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Azt gondolom, képviselőtársamhoz csatlakozva, hogy ezek valóban összefüggő kérdések. Nagyon is összefüggő kérdések, hiszen ha a statisztikákat forgatja az ember - jómagam is nézegetem, nem vagyok egy nagy statisztikai szakember, sőt mindig tanulófélben vagyok e tekintetben -, annyit kihámozok a statisztikákból, hogy valahol kétfajta statisztika van.

Mást mond a statisztika, és valóságosabb lehet a nagyvárosok esetében, ugyanakkor a statisztikában nem igazán jelenik meg a vidék gondja és problémája, az ott égető problémakörök. Tehát úgy gondolom, hogy amikor például a vidékfejlesztési előirányzatokat az idei költségvetésben visszább vette a kormány, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerültek a vidéki vállalkozások és vállalkozók, akik tulajdonképpen a munka zömét biztosítják a kisebb településeken.

Például az előző időszakban a Széchenyi-tervnek köszönhetően a lakásépítéseknél nagyon sok embert tudtak foglalkoztatni az én választókörzetemben. Szinte nem lehetett kapni kőművest meg segédmunkást egyik építkezés vagy másik vonatkozásában, mert majdnem telített volt ez a piac. Ma már szinte kínálják magukat ezek az emberek, hiszen alapvetően nem nagy választék van a munkaelhelyezkedést illetően.

A költségek ugyanakkor növekedtek, a közüzemi díjak; és hiába mondjuk azt, hogy így a statisztika meg úgy, amikor itt játék a számokkal, hogy mennyi az infláció, emennyi vagy amannyi. Ahány önkormányzati ülésen megjelentem, ott bizony a közüzemi díjak 10 százalék fölötti mértékével lehetett találkozni. Erre is tulajdonképpen rákényszerítette a kormány az önkormányzatokat, és ez teljes összefüggésben van a foglalkoztatottsági arány lehetőségével.

Köszönöm.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 173 2003.03.03. 2:26  172-175

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Az elmúlt időszakban a homokhátsági települések regionális hulladéklerakó telepének megvalósítása érdekében 82 önkormányzat fogott össze.

(17.00)

 

Alapvetően ez az összefogás azért is nagyon példaértékű, mert azonos díjtétel mentén fogtak össze Csongrádtól Pusztaszerig, és nem akarom sorolni mind a 82 települést.

A Felgyő, Kiskunhalas és Vaskút lerakó- és feldolgozóhelyekkel szereplő projekt megnyerte a brüsszeli támogatást, reményeink szerint nem sok időn belül a megvalósulás stádiumába kerül. Köszönhető ez a polgári kormánynak, azon belül a tárcának, a PHARE-ügyeket felügyelő minisztériumnak is. Azonban a mostani tárcának is van még ezzel kapcsolatosan feladata, teendője.

Azonban a lerakó elkészültéig is valahová szállítani kell a szilárd hulladékot. Hatályban van azonban egy rendelet, amely csak engedélyezett lerakóra engedi a szervezett szemétlerakást. Köztudott, hogy csak néhány település rendelkezik engedéllyel, a legtöbb település évtizedek óta hordta közigazgatási határán belül - és hordja most is - a szemetet, a maga módján kezeli és betakarja azt. A kilátásba helyezett bírságot a kistelepülések nem tudják megfizetni, de már a nagyok sem, más lerakók nem tudják fogadni vagy csak többszörös áron a szilárd hulladékot. Jó lenne tehát, ha a homokhátsági lerakók üzembe helyezéséig a 12/1996. évi (VII. 4.) KTM rendelet módosításra kerülne, oly módon, hogy addig tudomásul vennék a meglévő lerakók helyét, míg a központi lerakó meg nem épül. Ez nagyon rövid időn belül reményeink szerint megvalósul. Még mindig szerencsésebb lenne, mint ha a szilárd hulladék az árokparton, az erdőkben és a szántóföldeken kerülne szétszórásra. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Kérdezem tehát az államtitkár urat, kaphatnak-e haladékot a homokhátsági települések, amíg a hulladéklerakó meg nem épül, Felgyő, Kiskunhalas és Vaskút térségében.

Várom megtisztelő válaszát. (Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
56 197 2003.03.11. 2:13  144-283

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Farkas képviselő úrnak tökéletesen igaza van a tiszai víztározókkal kapcsolatos megjegyzései kapcsán. Én is azt gondolom, hogy nem ködösíteni kellene, és csöndben tartani; tulajdonképpen a legutolsó szolnoki egyeztetésre gondolok, amikor is valami kimondatott azon a kormányülésen, de igazából az emberek és nagyon sokan mások nem tudunk arról, hogy mit mondtak ki, nevezetesen a körzetemet érintő két víztározó építésének lehetősége, hogy építik, nem építik, ki tudja, mikor építik, azt sem tudjuk. Az egyik a percsórai víztározó, másképp szegedinek is mondják, amely érinti Baks és Dóc településeket, Ópusztaszer térségét, illetve Csongrád térségében - amiről képviselő úr beszélt az imént - az úgynevezett köröszugi víztározó. Az ott élő emberek nem igazán nyugodtak. Például Csépa, Szelevény, Csongrád-Nagyrét, de talán még Martfű irányáig is a víz - ha valamilyen módon oda beengedik - kezelhetetlen állapotot fog előidézni. Nyilván meg kell oldani akkor, abban az esetben - ha egy bizonyos szintnél arra számítanak - a nevezett településeknek és még sok másiknak a valamilyen műszaki védelmét. Fel kellene ezt itt sorolni.

Azt gondolom, hogy egy ilyen víztenger szabadon engedése nem lehet cél. Nem lehet cél a legjobb termőterületek tönkretétele. Természetes módon valamilyen vízszintmagasságot meg kellene határozni, hogy e fölött lesz belőle tároló vagy nem. Eléggé lazán kezeli ez a tervezet ezt a kérdést.

Köszönöm a türelmet.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
56 207 2003.03.11. 2:15  144-283

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Még mielőtt valaki is kikiáltaná, hogy tározóellenes vagyok, vagy valamiféle pancserként próbálok részt venni ebben a vitában, elmondanám, hogy én tevékeny részese voltam a nagyréti kitelepítésnek sajnálatos módon, amikor 2000-ben a polgármestereknek el kellett rendelniük a kitelepítést annak érdekében, hogy esetleg majd a vízbeengedés után bizonyos szintcsökkenés történik. Ha akkor beengedik a vizet, akkor bizony nagyon sok település megúszik.

Azt gondolom az eddigi ismeretek alapján, hogy a vizet elsősorban a középső és a felső szakaszokon kell meglassítani, lecsendesíteni, illetve olyan helyeken, ahol kevésbé találkozik lakott területtel. Például a szegedi tározó lehetősége a szakemberek megítélése szerint is hasonló lesz, de már nagyon vitás a nagyréti tározónak, a tiszazuginak a bekapcsolása, és óriási költséghányaddal jár. Természetesen, ha a tét adott esetben kétmillió vagy nem tudom, hány embernek a helyzete, akkor nyilván lépni és intézkedni kell, mint ahogy Csongrádon is lépni kellett, hogy egy sor házat le kellett ott bontani, és ott voltunk a síró emberek közt, és azért megértettük velük, hogy helyzet van, és erre szükség van, mert meg kell fejelni a gátat meg egyéb…

Tehát - azt hiszem, hogy talán félreérthető voltam - nagy szükség van rá. Talán egy picit meg is nyugodtam azzal, hogy igazából ennek a munkálkodásnak úgymond a tervezési része indult el. Nagyon nagy tisztelettel kérném, hogy az egyeztetési rész legyen széles körű - és most ez, hogy széles körű társadalmi vita, már elcsépelt szlogen lehet, de valóban a szó nemes értelmében gondolok arra, hogy amikor is a konkrét végrehajtásra kerül a sor, abszolút teljes mértékig már csak az ne tudjon róla, aki hátat fordít az egész sorsának és helyzetének.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
56 225 2003.03.11. 5:05  144-283

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Egy olyan témával kezdeném, amely igazából az EU-hoz is kapcsolódik picit, hiszen ha csatlakozunk az EU-hoz, állítólag a hátrányos helyzetű térségek felzárkózása, az arra való lehetőség megpályázása nagyobb szerepet fog kapni, mint talán a mostani időszakban.

Mire gondolok? Van egy olyan javaslat a 121. szám alatt, amely a csongrád-csépai hídra vonatkozó javaslat, a hidak építésével kapcsolatos javaslat. Igazából lehetne Csongrád megye kapuja Szolnok megye irányába ez az átkelőhely, amilyen szerepet most is részleges mértékben betölt, hiszen egy pontonhídon lehet közlekedni a nyári időszakban, télen pedig kompjárat viszi át a lakosságot.

Amikor hídüzem van, óriási mértékben megnő a forgalom, hiszen a Tiszazug lakossága - Csépa, Szelevény, Kunszentmártonig bezárólag - átjár Csongrádba vásárolni, és fordítva is van mozgás. Ugyanakkor szintén ez a vonal fontossá válhat egy állandó és fix híd megépítése kapcsán.

Sajnálatosnak tartom, hogy ebből a rendezési tervből ez kimaradt - az előző időszakban bekerült ez a tervelképzelés. Természetesen akkor kerül erre sor, amikor az országnak erre anyagi lehetősége nyílik, és sorrendben nyilván több híd megelőzi, ezt belátja az ott élő lakosság is, de semmiképpen nem tartom szerencsésnek, hogy ez kimaradt. Éppen ezért a 121. pont alatt beadott módosító indítványt kérném figyelembe venni Nógrádi úr nevével fémjelezve, ezt jómagam is támogatom.

A kerékpárutak vonatkozásában - a 135. pontra gondolok -: a kerékpárturizmus rendkívüli fontossággal bír. Ez a javaslat tulajdonképpen összekapcsolja Csongrádot a 451-es út irányából Félegyházával, Tiszakécskével, és részese az országos kerékpárút-hálózatnak, ugyanúgy, mint ahogy helyesen bekerült a Csongrád-Ópusztaszer-Szeged útvonal - most nem mondom végig, csupán ezzel egyetértésemet, a helyeslésemet fejezem ki.

Viszont rendkívül fontos lenne a csongrádi déli elkerülő, 451-es út megépítése. Nem tudom, ez a magyarázat elegendő-e, hogy ebből kimaradtak az elkerülő utak, vagy pedig ez valamilyen garanciát jelent, mert volt itt egy ilyen válaszadás az államtitkár úr vagy nem tudom, ki részéről, hiszen semmi nem indokolja, ha már Félegyházánál az előző kormány jóvoltából és a tervek szerint is megépül - részben már megépült - az elkerülő út, megépült a csongrádi szakasz, és az Orosháza felé vezető úthálózat szerves része Szentesen készen van, Orosházán készen van, nem lehet lyuk a térképen. A megvalósítás során erre hívnám fel a tisztelt tárca és egyáltalán a minisztériumok figyelmét.

A vizes helyekkel kapcsolatosan már jórészt jeleztem az aggályaimat, ugyanakkor egy tételt még nem említettem, nevezetesen az alpári nyári gáttal való tervezést nem látom itt. Gondolom, a Vásárhelyi-tervnek ugyanúgy része lesz.

Azt semmiképpen nem tartom akár egy 6 méteres mértékadó vízszintnél sem járható útnak, hogy a mostani felrobbantott gátnyiladékon keresztül kis vízmagasságnál is ki-be sétáljon az akár 40-50 centis víz is, mert ez mást nem fog eredményezni, csak egy nagy csomó szúnyoglárvát meg bosszúságot a mezőgazdaságból élő embereknek, a terület elsuhásodik, tehát még a környezetvédelmi szempontokat sem fogja tudni teljesíteni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Azt hiszem, hogy lejárt az időm. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
62 44 2003.04.01. 2:09  13-79

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Visszatérnék a zsákutcás települések témakörére - itt fogalomzavar van. Zsákutcás település Budapest is, Szolnok is, mindegyik, mert vannak zsákutcák ezeken a településeken. Zsáktelepülés viszont a néhány száz fős, aprófalvas település. Elnézést, hogy erre itt vissza kell térnem, de akkor ez rögzül. Sajnos, voltak olyan kijelentések a választás alatt egyesek részéről, hogy életképtelen települések, s a többi, szemben a zsákutcás településekkel, ahol most metrót építenek. Adja a jóisten, hogy ne csak időszakosan lehessen közlekedni a zsáktelepülések között, ezzel lerövidülhet a tanulóifjúságnak a távolság, és meg tudják a szakképző intézményeket közelíteni, kevesebb pénzráfordítással. Hiszen az a diákkedvezmény, ami rendelkezésre áll az utazáshoz, nem mindegy, hogy mekkora távolságra érvényesül.

Itt hívnám fel a figyelmet a hátrányos helyzetre. Amikor azt mondtuk a költségvetésnél, hogy igen, a szakképző intézmények fejkvótáját emelni kell, az ösztöndíjat helyre kell tenni, és most ebben a javaslatban sem köszön vissza, bizony a hátrányos helyzetet, a zsáktelepülés jelleget folyamatosan és fokozatosan konzerválja az ilyen törvényjavaslat. Holott nagyon fontos lenne, hogy az ezekből a kis falvakból kikerülő, a szakképzésben részt vevő diákság, visszatérve a településre, akár a hagyományos szakmákat is folytatni tudja, hiszen lassan már odáig jutnak ezek a települések, hogy eltűnnek hagyományos szakmák, eltűnik a géplakatos, az asztalos, és így tovább, a javító mesterember, holott nem mindegy, hogy az az életközösség hol és mint szerzi meg ezt a szolgáltatást.

A törvényjavaslatot nem igazán tudom támogatni, több eleménél fogva.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
67 186 2003.04.28. 2:23  185-188

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Hónapok óta minden héten elmondjuk a fideszes képviselőtársaimmal együtt, hogy tönkremennek a sertéstartó gazdák. Sajnos hiába mondjuk, ennek foganatja nincs a kormányzat részéről.

A sertésfeldolgozók, valamint a gazdák együttműködése az ország számára kulcsfontosságú kérdés. Az Orbán-kormány idején a felvásárlási árak 300 forint/kilogramm körül mozogtak. Akkor a gazdák a képződött nyereségükből tudtak fejleszteni, megéltek, tervezhették vállalkozásukat. Ma már 160 forint az élősertés felvásárlási ára. Ennek következtében egyre több kistermelő, de családi gazdálkodó is tönkremegy. A gazdák sanyarú sorsuk következtében már több helyen tüntettek, Békés, Bács és Csongrád megyékben egyaránt. Mire vár a kormányzat?

A szerződéses fegyelem a felvásárlók részéről az utóbbi időszakban jelentősen romlott. A Vágóállat és Hús Terméktanács piaci zavarokat jelző, azokra megoldást kínáló javaslata a kormányzati munka arroganciája miatt nem lehet hatékony. Az egyik jelentős feldolgozó vállalat beszállítóit előnytelen szerződésbe kényszeríti, például bábolnai takarmány megvásárlására kötelezi, valamint nem fizeti ki a leszerződött áron a sertést.

A vidéken élő emberek jó részének egyedüli megélhetési forrása a sertéstartás. Sok család életét teheti tönkre az a körülmény, ha abba kell hagyni az állattartást a jelenlegi káosz miatt. Hiába lesznek vidékfejlesztési programok, ha azokat csak egy szűk réteg tudja majd igénybe venni. Termelők tömege válhat majd munka- és jövedelemnélkülivé, ez mindenképpen óriási kormányzati felelősség. Mostanában a gazdák a vemhes kocákat, a tenyészállatokat is kivágják. Mire vezet ez? A piacokat járva látom és tapasztalom a sanyarú helyzetet (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), 5000 forintért is odaadnak ma már egy 20 kilós sertést, egy malacot. (Az elnök ismét csenget.) Mikorra kapnak végre reális árat a sertéstartók? Mire vár a kormány és meddig? Kérdezem tehát a miniszter úrtól (Az elnök folyamatosan csenget.), miért asszisztál a kormány a sertéstartók tönkretételéhez.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
71 34-38 2003.05.12. 1:18  29-39

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Sajnos, a választ nem tudom elfogadni, hiszen a mellébeszélésnek is van határa, kedves államtitkár úr. Ön itt 20 milliárd forintról meg egyebekről beszél, körülbelül 3 milliárd az az összeg, amivel támogatták a sertéságazatot, ezért jutott ide, ahova jutott.

 

 

(14.10)

 

Önök mondhatnák azt, hogy miért nem szerződött a gazda. A gazdák szerződtek, és a szerződések ellenére sem vették meg a jószágokat. Mondja, hogy minőséget kell tartani. Kérem szépen, 55 százalékos húskihozatalú disznót sem vesznek meg. Most lehet, hogy ezek a tűzoltó intézkedések a túlsúlyra vonatkozóan valamit elérnek, de a következő megoldásra semmit nem jelentenek, hiszen négy hónap múlva a mostani normál súlyú disznók is túlsúlyosak lesznek.

Honnan vegye a kormány a pénzt? Van néhány tippem: gomba módra szaporodnak a minisztériumok, alakulnak a miniszteri fizetések, néhány tízmilliárdot meg lehetne itt is spórolni. (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.) Vagy: túlbuzgalom van az iraki szerepvállalásban. Nem tudom, hogy milyen mértékű anyagi szerepet kell majd vállalni… (Az elnök csengetéssel jelzi az idő lejártát.)

 

ELNÖK: Képviselő úr!

 

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): …erre vonatkozólag. A hitelelengedéssel kapcsolatban szintén…

 

ELNÖK: Képviselő úr! Egy perc…

 

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Ötszázezer ember tart sertést, elnézést, elnök asszony…

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 62 2003.05.13. 2:16  17-127

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én egy más aspektusból közelítem meg az eddig elmondottakat. A nagy egyeztető hírében tetszelgett ez a kormány a kormányváltást követően. Ez a nagy egyeztetés úgy sikerült, hogy semmiféle társadalmi vita nem zajlott, szakmai fórumon és egyeztetésen nem vitték keresztül a törvénytervezetet, nem egyeztettek a fenntartó önkormányzatokkal. Ebből azok az anomáliák következnek, ami részben a költségvetési helyzetből is adódik, hogy például egy Csongrád megyei önkormányzat által működtetett kórház már csőd közelében van, csődeljárás folyik különböző okok miatt. És lássunk csodát: nem vidékről, hanem Budapestről levezényelt, SZDSZ-hez közeli csődbiztost neveztek ki. Valószínű, hogy nem véletlen az a fajta retorika, amit az SZDSZ használ ennek a vitának a során, és nem véletlen, nem elejtett kifejezés, amit Gulyás úr az imént elmondott. Miről szól a történet? Épületekről szól, ebben az esetben is gyönyörű vízparti épületekről, arról, hogy hogyan lehet majd előkészíteni a privatizáció során egy részének az eladását, esetleges olyan privatizációt, amit talán el is lehetne kerülni.

Nem látjuk a garanciáját ezeknek a dolgoknak, félünk, hiszen már '95-ben megesett egy másik helyzetben, egy 1 milliárdos csongrádi bútorgyár esetében, amikor az MSZP-hez közel álló akkori magyar bankelnök - Medgyessy Péter úrnak hívták - vezényletével sikerült 180 ezer értékpapírért leküzdeni az országos és világhírű céget. Azóta bontják a falakat, valami kis maradványgyár hátra maradt. Ezért féltjük az önkormányzatok részéről a megyei önkormányzat által működtetett kórházunkat a szomszédságban, és félünk, hogy az évszázadok alatt összehozott értéket, épületeket s a benne lévő minden szellemi értéket esetleg majd szétverik, széthordják, szétprivatizálják egyesek, ragozhatnám tovább.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 83 2003.09.16. 2:13  66-108

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedélyes beszólása volt Kis Zoltán nem gazdálkodó agrárszakembernek. Mivel személyesen megszólította a testnevelő tanárt, aki gazdálkodik is: negyven évig árult édesanyám őstermelőként a tejpiacon, és rajta kívül még körülbelül tízen Csongrádon most is árulnak. Nemcsak az ő, hanem az ottani termékeket fogyasztók nevében is kikérem azt a “szerencsétlen őstermelőnekö tituláló kijelentést, és bocsánatot kérek ön helyett tőlük.

Az igazság az, hogy véleményem szerint lehet kicsiben is, nagyban is élelmiszert rendes, normális higiénés körülmények között előállítani. Hiszen sajnálatos módon nagyban is láttam már tőgygyulladásos tejet beleönteni a feldolgozó rendszerbe, és ugyanezt nem tették meg az őstermelők. Természetesen volt eddig is arra példa, hogy kiment az állatorvos a piacra, mintákat vett, vagy ha valaki, ne adj' isten, nem olyan kötényben, akármiben árult, eleve már a vevőkör szűkítette, azzal a szándékkal, hogy tőle nem vásároltak, mert előbb-utóbb már ki is zárták ezt a komát onnan. Ilyen ma már azért nem igazán létezik. Ezzel, mondjuk, lehet ijesztgetni az őstermelőket, kistermelőket, de egész másról van itt szó. Még ezt a meglévő konkurenciát is el akarják bizonyos körök takarítani, és ebben van, aki segédkezik. Mondjuk, az SZDSZ frakciója, Kis Zoltán szakemberrel az élen, az élelmiszer-biztonság bűvös szavára hivatkozva. (Kis Zoltán közbeszól.) Természetesen az adalékok ellen nem ágál ennyire, hiszen azzal akarják helyettesíteni a háztáji ízeket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 89 2003.09.16. 2:38  66-108

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Változatlanul amellett vagyok, hogy ez a törvény akkor lehet jó, ha egyforma mércével mér. Elmondok egy esetet. Az egyik őstermelő tejértékesítésre valósított meg beruházást - csongrádi őstermelő, de már a félegyházi határban van, Félegyháza városához tartozik -, egy, az ÁNTSZ-nek minden szempontból megfelelő tejárusító helyet. Csodák csodájára a megyei főállatorvos mégsem adta meg az engedélyt, s nem azért, mert az állatállománnyal gond lett volna, hanem csak, mert őstermelő volt az illető. Nagyjából ez sütött vissza az intézkedésből.

A dologról még annyit, hogy húsárut emlegetett Kis Zoltán képviselő úr. Azért az előző időszakban sem nyers húsról volt itt elsősorban szó, hanem füstölt-sózott áruról, amiről mindenki tudja, hogy megfelelő kezelésben részesül, és a legszigorúbb kritériumoknak is megfelel. Ráadásul a vevők szívesebben vették, mint a szőrös disznófület iksz nagyüzletben; az pedig más módon kerül feldolgozásra.

Azért néhány dolog történt. Én is járok kispiacra, gyümölcsöt árulok, tehát gyakorló emberként tapasztalom az ügyeket. Bizony megkövetelik tőlünk - helyesen - a permetezési naplót, mintát vesznek többször mindenkitől, nagyon helyesen, és hála a Jóistennek, most már ott tartunk, hogy általában szinte száz százalékig megfelel az elvárásoknak az áru. De azért olyat is lehetett hallani - de ez nem őstermelői dolog -, hogy néhány kamion retúrt váltott, pedig nem őstermelő, és hatalmas szakmai tudás állt a dolgok mögött, de az üzlet valahol mást diktált, és előbb vitték, mielőtt lejárt volna a permetezési idő. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Én azt gondolom, csak egy egyszerű ellenőrzési dolgot szabad az őstermelőktől elvárni, ami életszerű. Jártam Görögországban - ritkán járok ugyan külföldre -, s láttam egyet s mást, például hogy hol árulják a sajtot és egyebeket.

Köszönöm, elnök úr. Az imént nem kaptam szót, így a kettőt egybe véve a kétszer két percnek talán megfeleltem.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 95 2003.09.16. 2:20  66-108

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Azt gondolom, akik hallgatják Kárpáti Zsuzsanna asszonyt, nagyjából igazat adhatnak neki, de azért van egy szépséghibája a mondandójának: hiszen egy egyszerűsített gyártmánylapot azért le kell gyártani az őstermelőnek is, tehát nem is olyan egyszerű ennek a dolga. Abban is igaza van, hogy a falugazdászoktól megkaphatják a segítséget. Megkaphatnák, de csak feltételes módban, ha most ki nem rúgtak volna Csongrád megyéből is 27 vállalkozó falugazdászt, akik ez idáig igen-igen segítették a gazdákat, azzal együtt, hogy még így sem volt elegendő ez a létszám. Tehát itt most valahol szép az, amit tetszett mondani, képviselő asszony, csak a folyamat egészen más irányban halad, nem az őstermelők tészbe meg egyébbe történő beszervezése megsegítése ügyében, hanem más irányban.

A tészek támogatásáról pedig annyit, hogy a választókörzetemben is már több tész megalakult. Igazából a támogatottsága országos szinten egy darab tésznek következett be. Ez nem egy olyan nagy szám a jelentkező több száz vagy ezer igénnyel szemben, és vannak olyan nagyon ügyes tészek, amelyek valóban csomagolásra, savanyításra és egyebekre adták a fejüket - hát küszködnek. Megfelelnek mindennek, csak épp annak az állami segítségnek vannak híján, nem kapják meg, amit azért eddig valamilyen módon mégiscsak megkaphattak.

Tehát ennyit a falugazdász-kérdéskörhöz, azzal együtt, hogy úgy tudom, valamilyen módon már meg is tiltják nekik, hogy segédkezzenek a pályázatírásban és egyebekben, de ez majd egy más kérdés lesz, amire majd Németh miniszter úrtól várom a választ - aki nevetve kíséri végig az őstermelőkkel kapcsolatos vitát. (Az elnök a csengő megkocogtatásával a hozzászólási időkeret leteltét jelzi.) Egy agrárkamarai funkcionáriustól, aki előzőleg az volt, talán nem is várható más. Sajnálom, hogy ilyen mosolyt fakaszt részéről az őstermelői témakör.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 99 2003.09.16. 2:05  66-108

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon sajnálom, hogy a szakmai vitát a miniszter úr ilyen politikai síkon kezeli le, hiszen azért még mindig azt gondolom, ön a jó szakemberek egyike a miniszterek közül. Azt hiszem, az is bizonyított, hallhatta, amikor a gazdakörök vásárhelyi kongresszusán ön részt vett, hogy amiket én itt elmondok, nem igazán a hangulatkeltés kategóriájába tartozik, hanem a reális valóság reális megítélése.

Azzal együtt, hogy vissza lehet mutogatni éveket, akármennyit tészügyben, azért gondoljuk végig, amikor az előző időszakban magasabb volt a földalapú támogatás s egyéb dolog, több jutott az őstermelőknek, lehet, hogy kevésbé voltak még ráutalva a szövetkezés szükségességére, és az élet hozza mindig az újabb összefogásokat.

Azt gondolom, miniszter úr, itt nekünk, parlamenti képviselőknek és önnek is össze kellene fognunk annak érdekében, hogy ezek közül az ágazatok közül azok a rétegek is, amelyek biztonságosan szeretnének élelmiszert előállítani, gusztusos magyar hungarikumokat szeretnének odarakni az emberek asztalára mint őstermelői ízeket, ők se menjenek tönkre egy gyors elvárás, egy gyors intézkedés kapcsán.

Én bízom abban és önben, és arra kérem, az ehhez születendő miniszteri végrehajtási rendeleteket úgy tessenek már megalkotni, hogy a vita során elhangzottak azért ezt visszatükrözzék, illetve annak az elvárásnak is legyen megfelelőség, hogy itt akkor valóban szektorsemlegesség legyen oly tekintetben, hogy ne a kicsik rovására szülessen meg ez a végrehajtási rendelet. Várjuk az ön segítségét.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
87 98 2003.09.17. 1:11  1-115

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): A mai nap címe, hogy mit hoz a családoknak, mit hoz a vidéki családoknak a Medgyessy-csomag, az új Bokros-csomag. Hát az őstermelők tönkretételét, a családi gazdálkodók tönkretételét. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a falugazdász-hálózat szétkergetése, tehát azon segítőknek, szakembereknek a szétkergetése, akik segítették eddig a gazdák ezreit, tízezreit. Ezáltal most létbizonytalanság van, nehéz helyzet van vidéken, értékesítési gondok vannak, és bizony ez családok ezreit, tízezreit érinti, és ezt így élik meg az emberek.

Az európai csatlakozás előtt, ahelyett, hogy segítene a Medgyessy-kormány, gátolja a családok előrejutását, nem engedi, hogy pénzhez jussanak, szűk érdekek képviselete miatt és mentén.

Tehát magyarán mondva csak szó, szó, amit önök eddig elmondtak, és összességében nehéz helyzetet eredményez a családok százezreinek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 224 2003.10.07. 2:07  33-227

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Rendkívül szomorú vagyok, hiszen valóban alkalmatlan ez a törvénytervezet, mert tartok tőle, hogy érdekegyeztetés nem volt, nem történt ennek az energiaadónak a bevezetése kapcsán, és főleg nem történt az agráriumban érdekelt szereplőkre vonatkozó érdekegyeztetés.

Mindenki tudja azt, hogy vidéken a fóliázásból élnek meg most már igazából az emberek, más munkalehetőségük nem lévén, és az energiaadó, amit most önök, kedves MSZP-s, SZDSZ-es képviselők, valószínűleg meg fognak majd szavazni, a villanynál akár 1 százalékot jelenthet pluszkiadást, 6 százalék körül a gázáremelésen jelenthet, és gyakorlatilag ezt ki kell nyögni majd a vidéki agráriumnak. Igazából, ha még hozzávesszük, hogy az előző időszakban, áprilisban, ha jól emlékszem, 12 százalékos gázáremelés volt, illetve az áfának a változása és az októberi körülmények és dolgok kapcsán, én már nem tudom, a csillagos ég lesz teherként az agrárgazdálkodóknak a fóliás és üvegkertész részére áthárítva, nem fognak tudni létezni és megélni. Ez is külön adóként sújtja sok más egyébbel együtt az önök részéről a vidéki termelőket és az ott élő alkalmazottakat is, akiket ők foglalkoztatnak mint munkáltatók.

Annál is súlyosabb kérdés, mert ők még talpon vannak, szemben azokkal a cégekkel, ahonnan kivonultak már a befektetők és a vállalkozók, elhagyták az országot is akár, vagy elhagyni készülnek, és óriási gond ez például az én választókörzetemben is, ha bevezetésre kerül ez az energiaadó, azzal együtt, hogy ezt nem lehet elfogadni, mert ráadásul semmiféle érdekegyeztetést önök ebben nem folytattak le.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
96 18 2003.10.15. 2:18  1-201

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az üres zseb című, szabad demokrata-MSZP-s programhoz néhány gondolatot hozzáfűzzek, amit nem igazán szoktak a vezérszónokaik elmondani.

Hogyan kezdődött a kormányuk uralkodása? Gyakorlatilag kinek volt üres zseb? Mivel kezdték? Eltörölték a részvények kamatadóját, a miniszterek, államtitkárok fizetését megduplázták, autókat, mobiltelefonokat vásároltak töméntelen mennyiségben a minisztériumok részére és így tovább.

 

 

(10.50)

 

(Az elnöki széket dr. Dávid Ibolya, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

Mindezt valószínű, hogy nem az érdekegyeztetés kormányaként tették meg. Ugyanakkor mi várható? Energiaárak, adók, áfa, különböző adónevek, gázár-, villanyár-emelkedések, közüzemi díjak, amik valóban fogják sújtani a lakosságot és az önkormányzatokat.

Elhangzott a miniszter asszony részéről, hogy majd a cím- és célzott… (Dr. Lamperth Mónika: Cél- és címzett!) - cél- és címzett támogatások vonatkozásában pozitív előrelépés várható. Kíváncsian várom, hogy az eddig lesöpört Sándorfalva, Szatymaz szennyvíz-beruházási pályázata ügyében mennyire lesz ez a változás pozitívnak mondható a körzetemben, vagy a kisteleki általános iskola rekonstrukciója vonatkozásában; azzal együtt, hogy az önhikis települések száma várhatóan növekedni fog, azzal együtt, hogy 6 millió forint úgynevezett Lamperth-pénzt, miniszteri pénzt tetszett nyújtani összesen - ez hatalmas összeg egy 48 ezres választókörzetnek. Valahol a teli zseb meg az üres zseb témája már az eddig eltelt időszakban is látható és érzékelhető. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Két perc!)

Ugyanakkor, ha még hozzáveszem azt, hogy az agrárium a csőd szélén áll az önök jóvoltából (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Ne mondjál ilyet!), és a teljes összeomlás következtében az agrár-munkanélküliek sora fog az önkormányzatoknál kilincselni, nem tudom, hogyan fognak tudni önök ebben segédkezni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
96 26 2003.10.15. 1:46  1-201

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. A helyzet az, hogy sok minden elhangzott. Én is egy olyan körzetnek vagyok a képviselője, ahol bizony munkahelyek szűnnek meg. Sajnálom, hogy Burány Sándor nincs a teremben, így legalább ő hallhatná, amit Medgyessy Péter nem volt hajlandó megválaszolni - illetve a házelnök asszony elutasította az interpellációt -, a csongrádi csődbe jutott bútorgyár ügyében, ami a tipikus szocialista privatizáció következménye volt, hogy vajon hogy tud segíteni.

Ezekből a programokból nem derül ki semmi a jövőt illetően, és ez a létszám is az önkormányzatokat fogja szaporítani, de más dologban is kértem szót: az iskola-összevonásokról szeretnék beszélni. Nálunk, Csongrád városában tipikus eset, hogy egy igazgatóság alá vonták az egész város iskoláit - egy igazgatóság alá -, olyan igazgatót kinevezve, aki egy napot nem volt igazgató.

 

(11.00)

 

Ez nem az ő problémája és gondja. (Dr. Vojnik Mária: De nem a kormány nevezte ki! - Közbeszólás az MSZP soraiból: Minden igazgató úgy kezdte! - Gőgös Zoltán közbeszól.) Rákényszerültek az önkormányzatok erre a szerencsétlen lépésre, és rá fognak kényszerülni ezzel a normatívatámogatással, amit önök próbálnak biztosítani, illetve nem biztosítanak az intézményeknek. Onnan kezdve már egyenes út lesz majd, hogy nem iskolát zár be, hanem épületet vagy tanintézményt, vagy én nem tudom, miket fognak csinálni. A lényeg az, hogy itt bizony az önkormányzatoknak üres zsebe lesz, a vezetésnek, meg egy szűk rétegnek pedig teli zsebe lesz, ami elfogadhatatlan számunkra.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz soraiban. - Gőgös Zoltán: Ki született igazgatónak?)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 463 2003.10.20. 2:08  220-539

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nagyon sajnálom, hogy ebben a kései órában ilyen kevesen vannak itt kormányoldalról, és ebben a fontos kérdésben, amiben Kékkői Zoltán képviselőtársam szólt, az ő 158. számú javaslatához csatlakoznék. Jómagam is egy szőlő- és bortermelő területhez tartozom, a csongrádi borvidékhez, és tudom azt, hogy mennyiféle adónem sújtja most legújabban, a szocialista kormányzás alatt elsősorban az agrártermelőket. És még a bor jövedéki adóját is föl szándékoznak emelni 12 forintra.

Gyakorlatilag ahhoz az ígéretükhöz képest, amit Németh Imre miniszter úr a kampány során, Csongrádot és a környékét járva tett, hogy eltöröljük a bor jövedéki adóját, a duplájánál is többre emelik. Mindig a nagy érdekegyeztetés hangoztatása volt a vesszőparipájuk, hadd ne mondjam, úgy nem egyeztettek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával, mint az összes egyéb érdekképviselettel, a gazdakörökkel vagy mással ezeknek az ügyeknek a kapcsán. Ugyanakkor a fagy- és aszálykár kezelése a semmivel egyenlő, azoknak a kifizetéseknek a módja nem következett be. A gazdák joggal várják, de ehelyett inkább adóemelésben lesz részük.

A növényvédő szerek, műtrágyák és minden egyéb plusz adóterhei az agráriumot halmozottan sújtják. Elhangzott már itt, a vita előző szakaszában a gázáremelés, itt is fölhívnám a figyelmet, hogy mennyire sújtja a gazdálkodókat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 134-136 2003.10.28. 2:24  21-155

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz) (Nem a saját mikrofonját használja.) Elhiszem, tisztelt képviselőtársaim, hogy Németh Imre miniszter úr ideges, amikor…

ELNÖK: Hajtson végre egy mikrofoncserét, képviselő úr! (Megtörténik.)

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Elhiszem, hogy Németh Imre miniszter úr ideges, amikor Varga Mihályról beszél, hiszen a pornyomába sem léphet szakmailag (Derültség a Fidesz soraiban.), és az a handabandázás, amit most itt előadtak a képviselőtársával együtt, mindennek a netovábbja, amikor a közel 90 milliárdos hiányt, amit a mezőgazdaságnál beterveztek, pozitívumnak igyekeznek beállítani.

Ez semmi másra nem elég, mint arra, hogy összeomlik az egész agrárium az önök asszisztálása mentén, és tulajdonképpen, amikor hivatkozás volt a MOSZ-ra - a félreértések tisztázása végett -, úgy értelmeztem, hogy még az az érdekvédelmi szervezet is, amelynek a bábáskodását önök végezték az évek során is, ellentétben van ezzel a költségvetési förmedvénnyel, nem beszélve a gazdakörökről és egyebekről.

Tulajdonképpen az önök soraiból Pásztohy képviselő úr is úgy nyilatkozott, hogy bizony a hiányt 100 milliárdos hitellel igyekeznek kiváltani, tehát van hiány, ezzel önök elismerték. És hogy mennyire mínuszos a költségvetés tervezése? 10 százalékos csökkenés van az agrárkutató intézményeknél – csak szemezgetek a dolgokból –, vagy a tangazdaságok esetében 40 százalékos csökkenés van betervezve és így tovább.

Vagy kiemelhetem az iskolatejprogramot, ahol csupán 800 milliót tetszettek egy közel 8 milliárdos programra betervezni. Nem tudom, hogy miből fogják ezt megoldani. Mindenesetre az a handabandázás, ami itt folyik - és elleplezése és a mínusznak plusszá való beállítása -, ezt még számtanként sem tudom (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) elfogadni, nemhogy a termelők, a magyar gazdák.

Visszautasítjuk ezt a költségvetést, és módosítókkal szeretnénk javítani. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 142 2003.10.28. 0:33  21-155

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Azt megszoktuk már Németh Imrétől, hogy bennünket sérteget, el is fogadjuk talán, de testnevelő tanár kollégáim nevében kikérem nagy tisztelettel (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Így van! - Gőgös Zoltán: Ez nem ügyrend!) az ön kijelentését, aki gopakozik itt a normatív és egyszerűsített támogatások körül (Dr. Veres János: Hol az ügyrend?), hiszen mindenki tudja a történetét annak, hogy hogyan tárgyaltak önök és hogyan pánikoltak az EU-ban.

Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokban. - Gőgös Zoltán: Ez nem ügyrend.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 178 2003.10.28. 2:09  155-251

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Úgy érzékeljük az agrárgazdaság 2002. évi helyzetéről szóló jelentés kapcsán és itt a parlamenti vitában elhangzottak alapján is, hogy bizony 2002-től kezdődik a magyar agrárium gyorsított mélyrepülése. Itt elhangzott, nagyon helyesen, hogy a vidék legnagyobb foglalkoztatója az agrárium. Úgy gondolom, hogy ha az 1 millió 300 ezer dollár aktívumnak legalább egyharmadával meg lehetne fűszerezni a jövő évi költségvetést, akkor elégedett lehetne kis- és nagyüzem egyaránt. Nem az a gondom, hogy kik kaptak adósságrendezésre hitelelengedést, hanem azzal van gondom, hogy kik nem kaptak. A kétmillió forint alatti hiteleket ugyanis nem tetszettek elengedni, és ez, véleményem szerint, igen-igen rontja a statisztikát, és rontja a foglalkoztatottság helyzetét, mert aki kétmillió forint hitelt vesz fel, annak legalább annyira fájdalmas annak a visszafizetése adott aszály- és fagykár esetén, mint bárki másnak a több.

A földtörvényről már esett szó. Itt a bérlők kerültek elsősorban helyzetbe a tulajdonosok hátrányára. Ugyanakkor a Nemzeti Földalappal kapcsolatosan megjegyezném, hogy a felajánlások ugyan megtörténnek, de itt is megy a nagy átverés, hiszen a mi megyénkben eddig összesen hat embernek folyósították ezt az összeget az életjáradékkal kapcsolatosan. Megjegyezném azt is, hogy az ígéretek között szerepelt, hogy ki tetszenek fizetni a szövetkezeti üzletrészeket. Majd egy következő fölszólalásban folytatom.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 192-196 2003.10.28. 2:23  155-251

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): A Medgyasszay képviselő úr által elmondottakhoz és az integrációról annyit, hogy azért valóban jó lenne, ha igazából is segítenénk, hiszen - ha figyelne Németh Imre miniszter úr és Szanyi államtitkár úr - már közel egy éve például a strucctenyésztőknek az úgynevezett országlistára való felvételi kérelme kint van Brüsszelben - még egyszer kérném, hogy figyeljen, kedves államtitkár úr és miniszter úr -, mert várják, hogy rábólintsanak. Hiszen van egy olyan feldolgozó, aki csomagol, feldolgoz, szalámit készít, exportképes dolgot, és közben ön javasolgat különböző dolgokat, hogy mire kell majd átállni vidéken a sertéstartás, tehéntartás helyett, baromfi helyett és így tovább. Ugyanakkor vannak ilyen kezdeményezések is, amiket jó lenne, ha a minisztérium nagy tisztelettel segítene, ezt elvárnák a termelők, elvárná a feldolgozó is, nem pedig azt, hogy esetleg majd emiatt be kelljen csukni, és azt mondani, hogy nem voltak hajlandók ezek integrálódni, holott ez már megvan és készen van.

Szoktak idézni az Orbán-Torgyán-kormány idejéből - én is idézek: akkor a földalapú támogatás azért a családi gazdálkodók esetén közel 16 ezer forint volt, most annak éppen a fele sem; az őstermelőknél 12, most 7 - nem tudom, hogy mi a kevesebb és mi a több -; akkor el lehetett adni a disznót 300 forintért körülbelül, ment a dolog, a szarvasmarhát el lehetett adni; most, jelen pillanatban 125 forintért ha megveszik kilóját az élőmarhának, akkor már nagy dolog - a selejt tehénről beszéltem -, úgyis megszabadul tőle még a húsz tehenet tartó gazda is. Ez tragédia, ez ellen tenni kellene. Valójában mellé kellene állni, és költségvetéssel segíteni, főleg ezt a következő évet, hiszen a hogyan továbbról a következő évnek a költségvetése fog dönteni.

A szövetkezeti üzletrészeket önök ígérték, hogy meg fogják vásárolni. Kérem szépen, esetet tudok mondani, amikor nem megvásárolták, hanem a kifizetést is (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) visszakövetelte a minisztérium. Ott volt a levél, amit erre válaszként kaptam...

ELNÖK: Képviselő úr!

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): ...hogy így helyes, a miniszter úr aláírásával...

ELNÖK: Képviselő úr!

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): ...a bíróság másképp látta, visszakapta a gazda... (Az elnök kikapcsolja a mikrofonját. - Taps az ellenzéki sorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 206 2003.10.28. 2:07  155-251

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Sajnálatos módon az agrárium helyzetét elemezve láthatjuk azt is, hogy nagyon sok felvásárló cég 2002-ben is, de mostanság is egyszerűen nem fizet a gazdáknak egy fityinget sem, felvásárol kukoricát, állatokat és egyebet, és a végén elfelejt fizetni. Miért mondom ezt? Önök azt ígérték, és nem tudom, ezt is meg kellene vizsgálni, hogy miért nem teljesült az az önök ígéretéből - 2002-re ígérték -, hogy bizony, amikor az ilyen cégek csődöt jelentenek, a gazdák elsőnek állhatnak ott sorba, és ők kapnak fizetséget elsőnek, nem pedig a bank. Persze ahol a miniszterelnök úr azt is kijelenti, hogy az ország úgy működik, mint egy bank, akkor lehet, hogy ez egy jámbor óhajnak jó, nem pedig konkrét és belátható ígéretnek. Hátha lehetne ebben is valamit tenni!

Ami nagyon fontos dolog: nem igazán látom a teljesülést a fagykár és az aszálykár vonatkozásában a kifizetéseket illetően. Nem igazán érzékeltük az ígéreteken kívül, hogyan került ez teljesítésre. Ugyanakkor egy ilyen érdekes mondattal, hiszen minden tanár magyartanár, nem tudok mellette elmenni, elhangzott itt a miniszter úr szájából, hogy a szőlő- és gyümölcságazat kibocsátásának volumene ennyivel és ennyivel csökkent. Valóban, a fagykárok miatt ennyivel és ennyivel csökkent, de mi lett volna, ha úgy mondjuk, hogy a szőlőtermés, a gyümölcstermesztés. Talán picit helyesebb lehetett volna.

Azt gondolom, hogy a gazdák felkészítése akkor is csorbát szenvedett, amikor a falugazdász-hálózatot szétkergették, és tulajdonképpen pont azt a jól bejáratott rendszert lehetetlenítették el, ami az EU-csatlakozásnál segíthetné majd a gazdákat.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 212-214 2003.10.28. 2:34  155-251

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Idézem Magda Sándor tanár úr fölszólalásából, hogy az egyéni gazdálkodók helyzete romlik.

ELNÖK: A mikrofonját is legyen olyan kedves felcsatolni, képviselő úr.

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Akkor újrakezdem. Idézem Magda Sándor tanár úr, képviselőtársam fölszólalásából azt a részt, amire utal, hogy az egyéni gazdálkodók helyzete romlik. Valóban, jobban romlik, mint esetleg a társas vállalkozóké. Több ok is van, hogy miért romlik, itt már elhangzott sok minden. A falugazdász-hálózattal kapcsolatban mindenki ígérte, mindahány párt, aki elindult, hogy most már településenként lesz egy-egy falugazdász, hiszen az EU-csatlakozás előszobájában, az előtte való egy-két évben egy nagyon komoly szakmai segítséget kell hogy kapjanak a gazdák, különböző tanfolyamokat fognak tartani. Ebből nagyon kevés valósult meg 2002-ben, de 2003-ban is. Sőt, annyit még a tisztogatásról, mert én egy picit így is nevezem, hogy még a portást és a takarítót is kitakarították szó szerint, az FVM-vezető azzal a morbid megjegyzéssel, hogy magát Torgyán és Orbán tette oda. Nem hiszem, hogy ilyen mélységig lement volna az előző kormányzat és foglalkozott volna ezzel a dologgal. Most viszont pont hasonló dolgokat élünk meg.

Az agárhitelekkel kapcsolatosan szomorú dolog, hogy egyszerűen nem lehet hozzájutni, nem lehetett már 2002-ben sem hozzájutni az agrárhitelekhez, hiszen olyan garanciát kérnek, kértek, ami az önök ígérete ellenére sajnos nem belátható és nem fölvállalható a termelők részéről. Tészekről, bészekről szó esett. Azért mondjuk meg őszintén, azon kívül, hogy be tudtak jelentkezni, hathatós érdemi támogatást egy kivételével bizony nem kaptak 2002-ben, de 2003-ban sem. Csak reménykedni lehet, hogy 2004 másról szólhat (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), bár a költségvetés nem ezt sugallja.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 228 2003.10.28. 2:10  155-251

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Karakas képviselő úr elmondta, hogy 2002-ből kiindulva próbáljunk meg előrefelé haladni és nézegetni. Valóban, teljesen igaza van.

Azt gondolom, hogy… Hogyan tovább? Legyenek géptámogatások, ültetvénytámogatások, -fejlesztések, olcsó hitelek, bővüljön a falugazdász-hálózat, mérjék ki az osztatlan tulajdont, a szövetkezeti üzletrészek kerüljenek kifizetésre, az aszály- és fagykár - várhatóan lesz ilyen jövőre, de reménykedjünk, hogy nem lesz - bizony kerüljön maradéktalanul kifizetésre, és időben. Természetes módon ehhez pénz, pénz, pénz kell. Nyilván nem annyi, mint amennyit a jövő esztendőre tervez a tisztelt költségvetés, hanem, mondjuk, közel 100 milliárd forinttal több, és ennek azért megvan a fedezete, mert amikor arról szól mindkét oldal, hogy bizony, itt ennek a háromszorosa is befolyik aktívumként a nemzetgazdaság kasszájába, akkor van miből; tehát a saját pénzét fogja tudni felhasználni az agrárium arra a célra, ami munkahelyet teremt, a vidéket megtartja, ottani élhető életet biztosít kicsinek és nagynak.

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az agrárolló lehetséges nyitásában bizony nagy szerepet fog játszani az energiaárak iszonyatos emelkedése, hiszen az a 40 százalékos áremelés haza fogja vágni a fóliás kertészeket, az üvegház alatt termesztőket, mindazokat, akik gázzal vagy egyéb más energiával fűtenek; ugyanígy megterheli a gázolaj és egyéb jövedéki adó. Azt javasoljuk, hogy ennek a jövedéki adónak a 100 százalékát lehessen visszaigényelni, és ha ebben partner a másik oldal, kedves MSZP-s képviselő urak, akkor mi is meg tudjuk szavazni a módosításokkal a jövő évi költségvetést, és ez lehet majd a 2002-től vezető (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), fölfelé menő út és lehetőség.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 234 2003.10.28. 0:51  155-251

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Ígérem, hogy nem lesz kétperces. Kedves Pásztohy képviselő kolléga, ha végignéznénk az előző évek költségvetését, bizony 40 és 60 milliárd közötti növekményt lehetett volna tapasztalni visszamenőlegesen, ha ezt elemezzük.

Most viszont mínuszban vagyunk 50 vagy 650 milliárddal. Nem akarok játszadozni a számokkal, egyáltalán nem ez a célom. Lehetne dominószerűen összerakni a költségvetés jövő évi számait, de nem teszem. Ahhoz képest, hogy a tavalyi bázishoz képest 50 vagy 60 milliárd hiányzik, ahhoz képest a 100-as igény nem egy nagy igény, és nem az álmok szintje. Elnézést kérek, Karakas úrnak kellett volna címeznem, helyesbítek. Bocsánat a címzésért. (Derültség. - Karakas János: Semmi gond.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
101 248 2003.10.29. 0:43  1-277

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Sajnálom, hogy a miniszter úr az előző időszakban még nem volt a vízügy közelében, így nem tudhatta, hogy annyi gát nem épült, mint a polgári kormány idején, és városok menekültek meg attól, hogy gátszakadás miatt elússzon a lakosság.

 

(19.20)

Többek közt Csongrád város is így kapott megújított gátszakaszt, amit én csak remélek, hogy tovább fog folytatni a tárcája, hiszen a 120 éves folyó felőli téglafalnak a felújítására igen nagy szükség van, és módosítót adtam be ezzel kapcsolatban. Az a 8 milliárd forint valahol nekem kevésnek tűnik erre a célra.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
102 14 2003.10.30. 2:09  1-369

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Ház! Tudom azt, hogy Németh Imre miniszter urat, aki a normatív és az egyszerűsített támogatások között sasszézik, maga sem tudja még mindig eldönteni, hogy miből fog az agrárium forrásokat kapni az EU-ból, és a számháborúban nem akarok részt venni, hiszen nem sikerült őt meggyőzni a napok során, hogy mennyi az annyi.

Egy biztos: nem fog jutni géptámogatásokra jövőre, az osztatlan ingatlanok kimérésére, fagykárra, aszálykárra, és sorolhatnám mindazokat a dolgokat, amelyek fontos prioritások az agráriumban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy érdemi vitát talán Kis Zoltánnal lehetne jobban folytatni, aki hivatkozik a Kincstárra, hogy talán majd megelőlegezik a gazdáknak az európai pénzeket. Nem tudom, elég szkeptikus vagyok e tekintetben, hiszen itt lehetett látni azt, hogy az aszálykárok kifizetése és egyéb dolgok kapcsán is milyen lemaradásokban volt a kormány.

Vagy hivatkozás van itt a földjáradék, életjáradék kérdésére. Befogadtak ugyan egy csomó kérelmet a gazdáktól, de bizony ez nem járt kifizetésekkel. A megyénkben hat embernek fizették ki. Ezzel nem nagyon lehet dicsekedni. Ha az előlegek tekintetében is így haladunk, akkor ki lehet mondani, hogy jövőre bizony közel 100 milliárddal kevesebb támogatás jut a gazdáknak.

A húsprogramról, a húsmarhaprogramról szólva: azt gondolom, hogy nyilván futtatni kell ezt a programot, de nem úgy, hogy az akárhány tehenes gazdák is, például a húsztehenes gazdák is már ott tartanak, hogy felszámolják az állományt; nem azért, mert nem tudnak megfelelni a követelményeknek, hanem egyéb okok és körülmények miatt, amit bizony finanszírozni kellene a központi költségvetésből. (Dr. Kis Zoltán bólint.) Örülök, hogy az államtitkár úr bólogat. Az ilyen érdemi vitának vagyok a híve, nem pedig a visszamutogatásnak meg az egymásra mutogatásnak, mert abból bizony a parasztgazdaságok nem fognak ötről a hatra jutni, sőt tönkremennek, és ellehetetlenül a magyar vidék.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 109-111 2003.11.04. 0:44  90-156

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Függessze fel a tárgyalását ennek a napirendi pontnak, hiszen példátlan dolog, hogy sem államtitkár, sem miniszter a tárcától nincs itt. (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Itt van!) Hol van? (A kormánypárti képviselők dr. Szekeres Imrére mutatnak.)

ELNÖK: Ott van. Bocsánat, az előterjesztő a napirend szerint is a Miniszterelnöki Hivatal, és Szekeres államtitkár úr…

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Akkor még példátlanabb, hogy egy ilyen agrártémakört telhetetlenségénél fogva a Miniszterelnöki Hivatal magához von. Nem tudom, valószínű, ha önök maradnának kormányon a következő időszakban, még a tárcát is meg fogják szüntetni. (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból.)

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 121 2003.11.04. 2:18  90-156

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Azért érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogyan is alakultak az ügyek. A nyolcvanas évek elejére, derekára bizony a szövetkezetek - én mondom inkább: kolhozok, mert az egy más téma volt a mostanihoz képest, ha a mostaniakat demokratikus dolognak tekintjük, tételezzük fel - 80-90 százaléka bizony szanálás előtt állt. Két lehetőség volt: vagy beléjük pumpálnak hatalmas állami pénzt, vagy pedig a magánpénzt, az emberek pénzét is beleölve ebbe a csődhalmazba, valamilyen módon ki lehet hajánál fogva rángatni az egész agráriumot.

Ez volt a nagy kérdés a rendszerváltás első éveiben, hölgyeim és uraim. Mi volt a reakció? A reakció nem volt más, mint a szövetkezeti vezetők jó része - tisztelet a kivételnek, aki nem - kirúgta a tagság jó részét, kiszorította a tulajdonlásból és egyebekből. Ezek az emberek szeretnének szövetkezeti üzletrészhez jutni. Törvények születtek, jöttek, és elkezdődött valamilyen módon a szövetkezeti üzletrészek visszafizetése. Voltak, akik ezt pártolták, mellé álltak, ezek voltak a jobboldali gondolkozású kormányok, volt, aki ezt kontrázta, és ma is kontrázza. De hála istennek… - és én itt kifogásolom, hogy nincs az agrártárcából valaki ezen a ponton, amit most fogok mondani: például Szatymaz településen, de több helyen az országban, ahol már megkötött szerződések voltak az üzletrészek kifizetésére, a kifizetett pénzt is visszakövetelték. Utána lehet nézni, kedves államtitkár úr. Németh Imre miniszter úrnak tettem fel egy írásbeli kérdést, jeleztem ezt a problémát, de hála istennek, a bíróság malmai őröltek, és nem kellett visszafizetni a már kifizetett és megkapott üzletrész utáni javadalmat. Én úgy tettem fel akkor a kérdést, hogy érdemes-e perelni a gazdákat az államnak, költeni kell-e perekre. Én azért hiányolom, nem az ön személyével van kifogásom, nagy tisztelettel.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 129 2003.11.04. 2:26  90-156

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Mindenről szó esik, csupán az új típusú szövetkezések előnyeiről és dolgáról nem, és ez az, ami nem igazán jön át ezen a javaslaton. Magyarán: tudomásul kell venni azért, hogy rendszerváltás után egy csomó egyéni gazdaság alakult, még talpon vannak, és szeretnének szövetkezni, ezt jelezték is. Az én aggályaim velük kapcsolatosan is megvannak, azzal együtt, hogy nem értem Pásztohy képviselőtársam aggodalmát, amikor arról beszél, hogy valóban az adófizető polgárnak kell megfizetni. Igen, csak akkor a figyelmébe ajánlom - és ő tudja talán itt köztünk a legjobban -, hogy 300 milliárd forintnyi dollárnak megfelelő aktívum keletkezik a mezőgazdaság kiviteléből - szerencsére.

És amikor visszafelé táplálnak a mezőgazdaságba támogatást, legyen az kicsiben vagy nagyban, kisüzem felé vagy nagyüzem felé, akkor egy esetben van csak aggályom: amikor diszkriminatív módon, megkülönböztető módon egyesek kapnak, mások nem kapnak. Hangsúlyozom: azzal van gondom, akik nem kapnak, holott a mezőgazdaság aktív résztvevői, ők is hitelfelvevő gazdák, és nem kapnak sem új típusú szövetkezetekben, tészekben. Bejelentkezni ugyan erre a pénzre be lehetett már régóta, és ezt mostanság is regisztrálják, de tartok tőle, hogy ennek a kifizetése elakad.

A másik gondom és aggályom: az osztatlan közös tulajdonnak a kimérését nem igazán veszi figyelembe a mostani kormányzat. Ez is kicsit hozzátartozik ehhez a praktikához, ami visszaköszön ennél a törvényjavaslatnál, azzal együtt, hogy kik alakították a szövetkezetet. Azok az emberek, akik megszenvedték azt a 20-30 évet a munkájukkal (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), és valójában bérmunkásként dolgoztak, tulajdonosi mivoltukat nem gyakorolhatták a régi típusú kolhozokban (Az elnök ismét csenget.), most pedig már azért nem gyakorolhatják, mert onnan jórészt ki vannak szorítva, és egy lehetőség van még talán: a szövetkezeti üzletrésznek a megkapása (Az elnök megkocogtatja a csengőt.) - valamit tud még kezdeni vele, és visszaforgathatja a gazdaságába. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 145 2003.11.04. 2:28  90-156

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Farkas Imre képviselő úr felszólalása meglepetésekkel teli. Ő a szövetkezeti üzletrész visszaadását valami jelképes értéken képzeli csupán, hiszen jelképesnek mondható mindaz a törekvés, aki névérték alatt szánná odajuttatni a valóságos szövetkezeti tagok tulajdonába ezt a szövetkezeti üzletrészt, hiszen az infláció mértéke miatt az elmúlt már lassan másfél évtized alatt bizony töredékét éri ez az üzletrész annak, amit a képviselő úr szán és a pártja, szemben az addigi nagy ígéretekkel, amivel önök a választásnak nekibuzdultak. Nem tudom, hogy mit fognak szólni majd ehhez a törekvéshez ott, a Tiszazugban, az ön körzetében.

Valóban a tagság megtévesztésével jutottak komoly vagyonhoz a szövetkezetek egyes vezetői, és el lehet mondani, ma már ennek a vagyonnak jó része a Pál, a János, az Imrék tulajdonában van; nem mondok keresztneveket, a nevek is csupán picit kitaláció jellegűek, de fedik a valóságot, valóságos névsort is tudna adni az ember. Kiszorultak onnan tudatosan, és ez volt a játszadozás a szövetkezeti törvénnyel az önök részéről, és még most is játszadozásnak tűnik, és valóban a tagokkal való leszámolás története volt az önök előző időszakában.

Most sem látni igazából a tagok valóságos érdekének a képviseletét azokon az érdekképviseleteken keresztül, akik igazából, ahogy Járvás képviselő úr elmondta, nem képviselték a valóságos tagságot, hanem azt a néhány embert, akinek az érdekében át kellett menteni a vagyont különböző formációkba. Fedőnevet adtak csupán neki, hogy “szövetkezeti tagságö, ezzel takaróztak, a szövetkezeti tagsággal, kellett a szavazatuk, és ehhez körítésképpen nyilván megfőzték a birkát is, meg a jó fröccsöt mellé tették. Sajnálatos módon azért ezek az emberek azóta már sok (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) mindenre rájöttek, és nem biztos, hogy újra úgy szavaznának. De hát ez elmúlt, és itt a törvénykezésnek kellene helyre tennie ezeket az ügyeket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 162 2003.11.18. 2:14  29-457

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Emlékszem '94 késő őszére, amikor Lotz Károly volt Csongrád város vendége, és arra hivatkozott, hogy igen, ő fogja a Schamschula-szerződést módosítani. Hát módosította azzal a záradékkal, ami ilyen matricás, szerencsétlen helyzetet teremtett az 5-ösön való közlekedés kapcsán, magyarán: az ország vagy Európa legdrágább autópályáján járhatunk, ha van rá pénzünk.

Örülni kellene annak, hogy az autópálya továbbvitele Szegedig megtörténik. Azonban két esztendőt késtünk apró dolgokban is, például az önkormányzatok nem kaptak lehetőséget az AKA-tól, hogy cserjézzenek azon a szakaszon, dzsumbuj várja az építőket, elhanyagolt állapot. Az előző időszakban ez megtörtént, és tulajdonképpen elő volt már készítve ez a dolog, elő volt készítve a régészeti feltárások vonatkozásában is.

Nagyon jó lenne, ha ehhez a csomaghoz még hozzátennék - az 5-ös út kapcsán mondanám - Kistelek, Balástya és Szatymaz feljutási lehetőségét a pályára; elkerülő út, vagy mit akarnak ott csinálni, benne van-e? Nem hiszem, hogy ez az anyag egyáltalán tartalmazza, hogy fel lehet majd erre az útra onnan is jutni; remélem, hogy tévedek.

A másik dolog: ugyanilyen módon felértékelődik az 5-öshöz közeli települések helyzete majd remélhetőleg. De egy másik koncepcióból kiderül, hogy ez picit álomszerű, hiszen a polgári kormány megépítette a Félegyházát, Szentest, Orosházát, Gyulát elkerülő utat, és gyakorlatilag Csongrád maradt ki, mint lyuk a térképen, és innen kezdve a koncepció valahol picit sántít. Tudom, hogy egy másik résznek lesz majd ez a dolga, és azt gondolom, hogy picit nagyobb sebességre és tempóra kellene kapcsolni, hiszen ez az anyag is azt bizonyítja meg a képviselő kollégák hozzászólása is, hogy bizony, eléggé elkéstünk, és két esztendőt vagy két és felet veszítettünk, és hogy még mennyit fogunk, nem tudom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 562 2003.11.18. 2:07  559-583

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Rendkívüli fontos javaslata van Kékkői Zoltán képviselõ úrnak, hiszen mindenki tudja, hogy a tejfogyasztás élettani hatása kisgyermekkorban a legnagyobb fontossággal bír.

Ennek a fontosságnak a felismerése az előző időszakban megtörtént, és valóban részleges módon néhány megyében elindítottuk a polgári kormány idején a tejprogramot. Ezt végig kellett volna vinni, és két évig nem kellett volna helyben toporogni. Mégis örvendetes, hogy valamit elkezdett a mostani kormányzat is, csak ez a szép ígéreteken kívül igazán hathatós segítséget nem fog jelenteni akkor, ha a költségvetési törvényben 7 vagy 8 milliárd forintot nem különítenek el. Erre vonatkozólag is van bent törvénymódosítási javaslatunk, de az egy más témához tartozik.

Itt viszont külön kiemelném képviselőtársam, Kékkői Zoltán javaslatában azt a tényt is, amit ugyan nem jelez az indokolásban, de benne van ebben a javaslatban az is, hogy nemcsak a gyermekek ellátásában jelent ez komoly lehetőséget, hanem a tejtermelők bizonyos gondjainak enyhítésében is jelent némi megoldást. (Dr. Szanyi Tibor rácsap az asztalra.) Én elhiszem, hogy csapkod az Angyalföldön tehenet nem látott államtitkár úr most a helyén. Általában ezt szokta csinálni, amikor én hozzászólok, pedig tudhatná, hogy nálunk a családban nem egy jószág tehén névre hallgat, és az tejet ád az országnak, még esetleg őt is meg tudjuk belőle kínálni.

Elnézést kérek, majd a következőkben folytatnám. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 564 2003.11.18. 1:49  559-583

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést, hogy egy picit én is elragadtattam magam, mert egy ilyen mozdulatnál nem tud az ember másképp reagálni.

Ott folytatnám, hogy nagyon fontos, amikor kisgyermekkorban bizonyos táplálkozási és élettani szokások nevelése, kialakítása folyik a gyerekek körében. Nem mindegy az, hogy a Cola automatát “fenyegetikö a szünetben a kisgyerekek, vagy pedig megkapják az élettanilag számukra nagy szükséggel bíró tejecskét, és azt fogyasztják el. Ezzel szokásukká válhat az a testépítő drágakő, amelyet tejnek hívnak - én csak így tudok erről beszélni, úgy, mint a kenyérkéről -, és számukra ezt biztosítani kell. Az volna a szerencsés, ha a ciklus végére minden megyében bevezetésre kerülne, de talán még szerencsésebb lenne, ha az EU-csatlakozás előtt ez megtörténhetne.

Hangsúlyozom: ennek a pénzügyi fedezetét nem igazán látom, ugyanakkor a módosítási indítványban nagyon fontos dolognak látom azt, hogy alanyi jogon javasolja képviselőtársunk. Javasolja, hogy minden intézményben kerüljön bevezetésre, és természetesen az egész időszakra, az egész évre kiterjedően lenne fontos ennek a tejakciónak a biztosítása mindazok számára, akiknek ezt igazából igénybe kell venniük.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

 

(23.40)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 568 2003.11.18. 2:25  559-583

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, kénytelen vagyok mégiscsak reagálni. Ez valóban szakma, ahogy mondani tetszett. S ha ezt a szakmát nézzük, akkor talán azt is lehetne tudni a kedves minisztériumban is, hogy a tejfelesleg felét le tudná vezetni ez az iskolatejakció - tessék utánanézni majd, számszakilag is. A gazdálkodás is szakma. Tartok tőle, hogy most megint sikerül különválasztania az ön fogalmai szerint a kisebb egységben gazdálkodókat, és nem szakmainak tekinteni, holott az én tapasztalatom az, hogy már a húsztehenes gazdák is abbahagyják, mert nem igazán kapják meg azt a kellő segítséget, amit másutt megadnak nekik, amit másutt megkapnak.

A gazdák szempontjából nézve azt gondolom, azok, akik minőségi tejet állítanak elő - márpedig az, aki még talpon maradt, ilyen -, megérdemlik azt a lehetőséget, hogy a felesleget levezessék akár az iskolatejnél, akár a piacra jutási támogatásoknál, de ennek a fedezetét sem látjuk. Csak egy példa a mai újságokból szemezgetve: az igazi jó magyar tejet, ami natúr tej, azt adjuk már oda a gyerekeinknek, a csecsemőknek és mindenki másnak, és ne olvassunk az újságban olyat, hogy X. külföldi cég olyan tejporhoz hasonló anyagot dobott a piacra, amelyből bizonyos vitaminok hiányoztak, és ez több csecsemőnek a halálát okozta. Ezt az újság írta; egyébként egy az egyben, kritika nélkül nyilván nem szoktam újságot sem olvasni, csupán felhívnám a figyelmet arra, hogy a magyar gazdák még - hála a Jóistennek - olyan beltartalmú tejet adnak a piacnak, a magyar fogyasztónak, amit meg kell becsülni, és nem kell helyette abban mesterkedni, hogy valamit majd behozunk, és ha nem lesz egy gramm tej sem, akkor is megoldjuk majd valahogy a kupecek révén az ellátást.

Én ezt a fajta hozzáállást picit visszautasítanám, kedves államtitkár úr, mert ez is egyfajta hozzáállást tükröz, szemben az enyémmel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 576 2003.11.18. 0:28  559-583

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Nem tudom, mire gondol, kedves államtitkár úr, az engedmények kapcsán. Mit gondol, mennyi a felvásárlási ára egy liter tejnek? És mennyi egy kiló takarmánynak? Azóta, amióta lassan ott tartunk, hogy önök kiengedték a gabona zömét az országból, örülünk, ha a kenyérnek való megmarad - akkor mennyi a mennyi? Nyitva hagyom ezt a kérdést.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 580 2003.11.18. 2:17  559-583

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Visszakanyarodunk oda, hogy minek mennyi a költsége, és mégis a termelőktől kéri az engedményt, kedves államtitkár úr, amikor mi igazi magyar tejecskét szeretnénk táplálékul adni az iskolatej-akció kapcsán, a magyar termelők portékáját. Azért elmondanám, hogy 50 forint körüli tejárak mellett tavaly meg azelőtt 2000-2500 forint volt egy nagy bála, egy guriga bála széna, kedves államtitkár úr. Most 6-8-10 ezer forint, és nem is nagyon lehet kapni, a szárat is fölbálázták a termelők. A lucerna 10 ezernél kezdődik. Mi minek az ára? Most ebből engedjen a termelő. Akkor most statisztáljanak még ahhoz is, hogy az iskolatejet ne a magyar termelők állítsák elő, vagy esetleg ne kapjanak, csak jelképesen néhány intézmény, ahol hozzá tud esetleg az önkormányzat járulni az iskolatej-akcióhoz.

Ez az önök gondolatvilága. A miénk pedig ezzel szemben az, hogy központi forrásból, a teljes intézményhálózatra kiterjedően kerüljön az iskolatejprogram bevezetésre. Ezáltal jól járnak a fogyasztók, tehát a kisgyermekek, a gyermekek is, és reményeink szerint jól kellene, hogy járjanak a termelők is, legalábbis ebben a nehéz időszakban, amikor önök sem aszálykárt nem fizettek tisztességesen, hiszen egy fityinget nem kaptak, csak ígérvényt. Néhány ember megkapta a háromezer forintot, aztán most lehet újra bejelentkezgetni, meg egyéb, de már azóta meg kellett a betakarításokat tenni, azóta már föl kellett volna a szénát meg egyebeket bálázni. Mínuszban vannak a termelők, hitelhez nem jutnak, és az iskolatej (Az elnök a csengő megkocogtatásával figyelmeztet az időkeret leteltére.) kulcsfigurái a magyar termelők az én szememben most is, illetve a minisztérium, hogy tegye mellé az akcióhoz a pénzt.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
122 307 2004.02.16. 5:39  306-309

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Sajnos, hogy napirend utániban kell erről a nagyon fontos témáról beszélnem, de azért néhányan mégis megtisztelik a hozzászólásomat, és az államtitkár úr is itt van, aki az FVM tárca felelőse.

Mivel kezdeném? Kezdeném talán azzal, hogy 1 óra tájékán Medgyessy Péter miniszterelnök úrnak volt egy úgynevezett értékelő beszéde, amelyből engedjék meg, hogy néhány gondolatot idézzek, főleg azt a részét, azt a nagyon rövid részét, amely az agráriumra vonatkozott: “Vagy vegyük a mezőgazdaságot, hölgyeim és uraim. A mezőgazdaságban, legyünk őszinték, önök bizony - képviselőket is láttam ott jelen - az utcára hívták az embereket.

 

(21.50)

Mi pedig tárgyalóasztalhoz hívjuk az embereket azért, hogy ma a Földművelésügyi Minisztériumban találják meg a módját annak, hogy közösen oldjuk meg az agrárium problémáit.ö

Itt lenne egy tiszteletteljes kérdésem, hogy kikkel akarják megoldani tárgyalóasztalnál a közösen vélt, illetve nemcsak vélt, hanem valóságos problémákat, ma megtörtént-e ez a megbeszélés, vagy folytatódott-e, hiszen itt a Házban, lévén, innen nem mozdultunk ki, nem tudom, hogy az államtitkár úrnak van-e tudomása arról, hogy esetleg a miniszter úr kivel, mivel tárgyalt, miről és milyen eredményre jutottak.

A tárgyalásos dolgoknak híve az ember mint parlamenti képviselő, ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a gazdáknak a demokratikus jogaik mentén való érdekérvényesítését esetleg ne támogassa, sőt egyetért vele, főleg akkor, amikor, emlékezzünk rá, hogy a költségvetés kapcsán közel ötven jobboldali, fideszes, MDF-es, ezen belül kisgazda polgári egyesületes képviselői indítványunkat is tulajdonképpen jégre tetszettek tenni, ami arról szólt, hogy a gazdák az EU-csatlakozás előtt viszonylag jó kondícióban mehessenek a csatlakozás irányába. Tehát tulajdonképpen szólt ez egy százmilliárdos támogatásról, piacra jutásról, egyebekről. Itt beszélnek százmilliárdos hitelről, ami a valóságban igaz, csak az a legnagyobb baj, hogy mindazok, akik tulajdonképpen a gazdálkodók, azok a szereplők, legalábbis a kicsik, a közepesek, de a nagyok közül is csak elvétve tudunk róla, hogy kaptak ebből a hitelkeretből, tehát valakik, újonnan bejegyzett különböző társaságok és fel nem lelhető csapatok előztek be, és már nincs ezekre a hitelekre befogadás. Bár ne legyen igazam, akkor meg lehet cáfolni!

Itt mondja a miniszterelnök úr azt is, hogy mi nem szavaztunk meg agrártámogatást. Ez egy mesekategóriának megfelelhet, de egyébre nem jó. A 30 százalékos támogatást kértük, nem kapták meg a gazdák, tehát hangsúlyozom: sajnos nem kapták meg. Fejlesztésekről, egyebekről, kifizetésekről is szó esik. Hadd ne mondjam, hogy a tavalyi elmaradt kifizetéseknek a besorolása és kézhez juttatása… Azért a helyzet rendkívül komoly és szomorú, mert a tejesek közt, ha most nem mutogatott volna a miniszterelnök úr, hanem ő is tájékozódott volna az emberek közt, és esetleg egy kicsit ezt a mai beszédét elnapolta volna, például egy héttel, és inkább szétnézett volna ott az emberek közt, és hallgatta volna, hogy kinek nem fizették ki a tejet hónapok óta, a gyereket nem tudja már a napközibe járatni a gazda, vagy az áramot fogják tőle kikapcsolni, fejni sem tud lassan, majd megfeji kézzel nyilván, fejni pedig kell, nem lehet azt csinálni a tehénnel, mint a búzászsákkal, hogy beállítom a kamra sarkába, és valamikor majdcsak el bírom adni - naponta kell ezt csinálni. A szerződéses kötelezettségeket különböző cégek nem teljesítik, de az állam sem teljesíti a felvállalt kötelezettségét a tejesekkel kapcsolatban, és ez iszonyatos nagy problémákat jelez előre és most.

Ugyanakkor a fogyasztókat szintén sújtja, hiszen eltűnnek ezek a magyar termékek a piacról, és a “reggeli italö-nak titulált löttyöket veszik meg, igaz, hogy valamivel olcsóbb pénzen, mint az igazi tejet, de az tulajdonképpen nem az élelmiszer kategóriába tartozik. Tartoznak fűnek-fának, libásoknál is, nemcsak a Hajdú-Bét hasonló, hanem a Novofarm Rt. is mezőkovácsházi illetőséggel, a körzetembe tartozó gazdákkal. Ugyanakkor nem elsősorban a termelők kapják ezt a százszázalékos állami garanciát és hitelt. Fontos lenne, ha ezeknek a felvásárló cégeknek a megsegítése oly módon történne, hogy nem a céget segítenék, hanem valamilyen tulajdonhoz juttatná benne a gazdákat. Ez lenne egy véglegesnek tekinthető megoldás (Az elnök jelzi az idő leteltét.), és biztos, hogy a gazda ragaszkodna hozzá, és - egy mondat még, köszönöm, elnök úr, a türelmét - nem kótyavetyélnék el az üzemet, és az állam is jobban járna, nem ötször-hatszor kellene megsegíteni egy-egy ilyen Parmalat nevű céget, vagy bármelyiket lehetne említeni. Köszönöm a türelmet.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
125 327-329 2004.02.23. 2:11  306-348

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, tisztelt elnök úr, a figyelmeztetést. Igazából nem szerettem volna ebbe a vitába bekapcsolódni, mert nem vagyok híve a visszamutogatásnak és egyebeknek, de ha már tisztelt Keller képviselőtársam, államtitkár úr, közpénzügyileg felruházott államtitkár úr visszamutogat, és egyfajta ilyen érvrendszerrel próbálja a bizottság létének jogosságát alátámasztani, akkor ám legyen.

Tartok tőle, hogy mindez semmi másra nem jó, mint álhírek keltésére, felpumpálására. Én érdeklődője voltam a múltkori parlamenti eszmefuttatásának a leköszönt pénzügyminiszter úr részéről, amikor költői módon ördögről, angyalról és egyebekről szónokolt, és azt hiszem, hogy ezt a módszert próbálják most itt egyesek folytatni a szocialista sorokból, elterelve ezzel a figyelmet a valós problémákról, a társadalom valós problémáiról, a hatalmas áremelésről, az iszonyatos adósságfelvételről és egyebekről ezzel a ködösítéssel.

Azért egy picit halk megjegyzésem nekem is lenne hozzá, hogy jó lenne talán, államtitkár úr, ha egy kicsit magába mélyedne, elgondolkodna azon, hogy Gyurcsány miniszter úr, Juhász miniszter úr ügyleteinek vizsgálatakor milyen buzgóságot tanúsított (Dr. Répássy Róbert: Semmilyet!), vagy a “Hová tűnt a gazdák pénze?ö című fejezetnél mennyire tüsténkedett. Szeretném, ha a napirend után legalább ön derekasan itt lenne és lenne talán államtitkár…

ELNÖK: Képviselő úr, legyen kedves, térjen a tárgyra, mert nem erről van szó.

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, a tárgyra térek, elnök úr. Azt gondolom, hogy minden vizsgálóbizottságnak helye van, ha jogos és nem álproblémákkal foglalkozik, de nekem az az érzésem, mint egy picit a jogászi dolgoktól kívül állónak és jobb érzésű laikusnak, hogy nem erről van szó (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), itt egyfajta figyelemelterelés folyik az önök részéről. Engedje meg, hogy előadjam ezt a véleményt.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
125 349 2004.02.23. 5:36  348-349

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Sajnálom, hogy Szanyi Tibor államtitkár úr, miután ritka kivétel, hogy rendkívül jó hangulatban töltötte el itt két napirenddel ezelőtt az időt - tulajdonképpen egyfajta konszenzus alakult ki a borgazdálkodásról szóló törvényjavaslat kapcsán -, nem lehet itt, hiszen “Tudja-e, miniszterelnök úr?ö címmel azért kezdem a felszólalásomat így, mert talán ráirányíthatná a miniszterelnök úr figyelmét az agrárproblémákra, erre az iszonyatos agrárválságra. Ez nem történik meg, de majd a jegyzőkönyvet el fogom juttatni az FVM-miniszterhez, illetve a miniszterelnök úrhoz.

Tudja-e, miniszterelnök úr, hogy ön összesen három mondatot szánt az országértékelésben a gazdákra? Nem gondolja, hogy ez kevés?

Vagy: az a fajta, mondjam azt, hogy pökhendiség, amit tanúsít akár az agrárminisztere, akár az államtitkára a gazdák ügyével kapcsolatosan. Itt elég utalni egy rádióműsorra, amikor arra utal Németh Imre miniszter úr - sajnálom, hogy nincs itt, majd a jegyzőkönyvet neki is átadjuk -, hogy a Fidesz által felheccelt vagy az ellenzék szekerét toló gazdák mentek ki az útra. Kérdezem én, hogy vajon Nagy Tamás, aki az egyik szervezője a gazdademonstrációknak, mennyire áll közel a Fideszhez, vagy mennyire áll közel a jelenleg kormányzó pártokhoz. Nem adom meg rá a választ, el lehet rajta gondolkozni.

Vagy: kár, hogy Keller László államtitkár úr most távozott angolosan, és nem hallhatja, hogy hova lett, és ez a kérdésem, a terméktanácsoknak befizetett 52 milliárd, a gazdák 52 milliárdja, amit a tejesek fizettek be, és sajnálatos módon ebből csupán néhány milliárdocska csorgott vissza. Mert mindig azzal tetszenek riogatni a közvéleményt, hogy az adófizetők pénzére ácsingóznak a gazdák - hát ez nem igaz. Ha ez a terméktanács visszajuttatta volna a kormánnyal közösen ezt a pénzt, akkor bizony itt már ez a probléma megoldódhatott volna.

Tudja-e, miniszterelnök úr, tisztában van-e valaki azzal, hogy mennyi volt fél évvel ezelőtt egy mázsa abraktakarmány, vagy mennyi most? Most száz százalékkal több, tehát azt jelenti, hogy háromezer forint helyett hat, és hogy ebbe mennek tönkre a gazdák.

És hogyan kerül ez a kérdés az asztalra? A következő okán: nekem novemberben volt egy írásbeli kérdésem, amikor azt kérdeztem, hogy vajon nem lesz-e gond abból, hogy exporttámogatást adnak magyar adófizetők pénzéből a gabonára, kiviszik a nepperek a gabonát, és majd esetleg kenyérhiány, takarmányhiány lesz. Most bekövetkezett! Ez is hozzájárult az agrárválsághoz.

Vagy tudjuk-e azt, hogy hány ember él vidéken mezőgazdaságból? Hány százaléka az ott élő lakosságnak a mezőgazdaságból élők? Van-e más munkalehetőség? Tudja-e ezt, miniszterelnök úr? Szerintem államtitkárai folyamatosan átverik és félretájékoztatják önt.

Tudjuk-e, hogy mennyibe fog kerülni az, amit Szanyi Tibor megjelölt, ami 400 ezer főnyi munkaerő eltűnését jelzi az agráriumból? Egy rövid matematika: ha 40 ezres minimálbérrel számolunk, ez 160 milliárdjába kerül az országnak, plusz ki fog esni 1 milliárd 100 millió dollár, azaz közel 500 milliárd forint, amit az exportból a mezőgazdasági termékek produkálnak az országnak. Itt mondta el örvendezve Szanyi államtitkár úr, hogy mennyit emelkedett az export. A gazdáknak köszönhetően, nem pedig az államtitkárságnak meg egyebeknek!

(22.00)

Mennyi lesz most vajon a nemzeti támogatás? Egyenlő a nullával. Nem lesz nemzeti agrártámogatás ebben az évben. Ebből mi fog következni? Munkanélküliség. Arról már beszéltem, hogy mibe kerülhet ez, és mibe kerül ez majd később a fogyasztóknak, már jelenleg is: abba kerül, kérem szépen, hogy eltűnik a magyar élelmiszer a piacról, jönnek a reggeli italnak titulált, adalékkal kevert löttyök, már itt vannak, és ugyanez vonatkozik a hústermékekre, dömpingáron. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Kik fogják tudni törleszteni a gazdák helyett az adósságot? Úgy gondolom, hogy senki. Ha itt lenne Keller államtitkár úr, kár, hogy nincs itt… (Az elnök ismét csenget.) Ki fogja a spekulánsok ügyét kivizsgálni, akik milliárdokat nyúlnak le az állam feje fölül és a gazdák feje fölül?

Köszönöm, elnök úr, a megtisztelő türelmét, és hogy meghallgattak.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
129 123 2004.03.08. 2:09  122-131

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Van-e tudomása arról, hogy a kormánypártok által 2003 novemberében áterőltetett, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény mekkora felháborodást váltott ki a lakosság és a szolgáltatók körében?

Az önök által bevezetett vízterhelési díj azokat is sújtja, akik korszerű szennyvíztisztítóval rendelkeznek. Csongrád, Felgyő és Bokros lakosai, valamint az Orbán-kormány komoly anyagi áldozatot hoztak azért, hogy a tisztítómű Csongrádon megépüljön, és a rákötések megtörténjenek.

A szennyvíztisztító mű tisztítási hatásfoka 90-99 százalékos, ezért érthetetlen, hogy ugyanúgy vízterhelési bírságot kell fizetni a lakosoknak, mint ahol nem történik szennyvíztisztítás. Ez a bírság négy esztendő alatt százszázalékos mértékűre fog emelkedni. Az is érthetetlen, hogy a bírság után is áfát kell fizetni. Ennyire szegény a kormány?

Mire fordítja az állam a beszedett adót? Az állam azokat ösztönzi, akik nem kötnek rá a csatornára? Talajterhelés esetén, aki nem köt rá a közcsatornára, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie? A szolgáltatási díj plusz áfa, plusz vízterhelési díj plusz áfa megfizetése nem ösztönöz a rákötésekre, és az eddigi díjemelések mellett iszonyatos terhet ró a lakosságra.

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciója a törvénnyel kapcsolatosan eddig is elmondta azt a véleményét, hogy ezzel a minisztérium a környezetszennyezést segítheti elő, és igazságtalanul sújtja a lakosságot. Miben segít tehát a minisztérium? Abban segít, hogy a pénzügyi tárca még több bevételhez jusson, és ez a pénz ellenőrizetlenül esetleg ne a környezetvédelemre fordítódjon vissza? Abban segít, hogy a lakosságot még igazságtalanabbul sújtja egy ilyen, adók módjára beszedett bírság?

Várom válaszát, miniszter úr. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
129 127-129 2004.03.08. 1:31  122-131

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, miniszter úr. Nem akarok udvariatlan lenni, de valójában ön most itt egy picit csúsztat, mellébeszél, hogy finoman fogalmazzak. Én a vízterhelési díjjal kapcsolatosan fejeztem ki azon aggályomat, hogy ahol európai uniós szinten tisztítják meg egy új szennyvíztisztítóval a vizet, és úgy kerül be a folyóba, szinte tisztább módon, mint a környezetben bárhol, ott is meg kell fizetni a bírságot. Erről beszéltem, és ez a felháborodásunk oka. Nagy tisztelettel kérem, hogy vegyen át 1103 darab aláírást a csongrádi, a felgyői és a bokrosi lakosok nevében. (Felmutat egy dokumentumot.)

Gondolkozzanak el ezen, hogy ezt a jogszabályt meg kell szüntetni, egy újat kell helyette hozni, hiszen a lakosság azon részét is sújtja, akik eddig anyagi áldozatot hoztak, és ez teljesen igazságtalan - spóroltak, hogy rá tudjanak kötni a rendszerre. Ha így marad ez a jogszabály, akkor azt javasolom nagy tisztelettel - ide tettem egy kérdőjelet -, hogy cserélje ki a minisztériumon a táblát, és ezt ki lehet környezetszennyezési és vízszennyezésügyi minisztérium táblára cserélni, mert ez egy abszolút igazságtalan jogszabály, amit önnek el kell ismernie, hogy így van. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.)

Nagy tisztelettel kérem, hogy vegye át ezeket a dokumentumokat a magam, Csongrád, Felgyő és Bokros lakossága nevében, és a fönt ülő lakosok nevében is.

ELNÖK: Képviselő úr, lejárt a kétperces keret.

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmét, tisztelt elnök úr. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 126 2004.03.22. 2:10  125-134

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Engedje meg, hogy feltegyek önnek egy találós kérdést. Ki mondta: a kormányom felvirágoztatja a magyar mezőgazdaságot. Segítek önnek: az ön miniszterelnöke, Medgyessy Péter. (Közbekiáltások az MSZP soraiból: Torgyán!) Mára azonban mindenki számára világossá vált, hogy ez az ágazati válságokat és családok anyagi ellehetetlenülését jelenti.

Tisztelt Miniszter Úr! Higgye el, soha ennyi ember még nem érezte bizonytalannak a jövőt, mint most. A bankárkormány miniszterelnöke a közelmúltban egy lakossági fórumon kijelentette, hogy nincs szükség ennyi agrártermelőre. Mi a cél? Nem tán a munkanélküliség fokozása? Vagy talán a tönkrement gazdák földjeinek az önök klientúrája által való bekebelezése? Szanyi államtitkár úr a múltkor a parlamentben azt mondta, hogy tulajdonképpen azok, akik tönkremennek, majd valami hasznosat, valami társadalmilag elfogadottat és piacra jutási lehetőséget fognak kapni. Kosarat köthetnek, kézműveskednek, s a többi. Talán félmillió kosárkötő meg fog itt, ebben az országban élni? Vajon hány embernek segített a mostani kormány? Sorolja fel! Mondjon egy számot például!

Több olyan család is van a választókörzetemben, akik felszámolták vagy lényegesen csökkentették az állatállományukat. Rajtuk ki segített? Igaz, hogy a vidékfejlesztési programunkat Brüsszel még nem fogadta el?

Nemcsak a miniszterelnök úr, hanem a magyar gazdák is útelágazáshoz érkeztek. A gazdáknak nem az útelágazás szó kimondása jelent nehézséget, hanem az, hogy megélhetésük került veszélybe. Vajon milyen utat szánna, tisztelt miniszter úr, ön és a kormánya a gazdák számára? Lejtős utat, izzadságosat, árokba vezető utat, szakadékba vezető utat, vagy milyen utat szánnak az útelágazásnál a magyar mezőgazdaságnak, a gazdálkodóknak és mindnyájunknak?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 130-132 2004.03.22. 1:20  125-134

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, miniszter úr. Nem nyugtatott meg, hiszen nem világos, hogy az önök kormányának mi a célja. Az biztos azonban, hogy a gazdák és a vidék teljesen tönkremegy az önök irányítása alatt. Mikor kapnak a családi gazdálkodók például olyan támogatást, mint az ön államtitkárának a családja kapott vélhetően? A kistermelőknek 2,5 millió alatt hitelt sem adnak. A polgári kormány alatt támogatásokat kaptak a gazdák. Most ön hivatkozik soha nem látott támogatásokra. Hát valóban így van, az aszálykár vagy a fagykár példája ezt bizonyítja. Tudatos a gazdák tönkretétele?

Önök állami pénzen exporttámogatták a gabonakivitelt, most behozzák, és dupla áron adják a sütőiparnak a búzát, a takarmányt a gazdálkodóknak. Most pedig újra behozzák, importálunk, annak ellenére, hogy exporttámogatással kivittük a gabonát. Nem tudom, hogy mi ezzel a cél. Azt viszont látom, hogy az állattartók emiatt teljesen tönkremennek. Ki fogja a gazdák helyett fizetni a villanyszámlát, a gázszámlát, a gyerek taníttatását? Kik jutnak pénzhez az EU-támogatásból...

ELNÖK: Képviselő úr, lejárt a rendelkezésre álló időkeret.

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): ...milyen utat szánnak önök a gazdáknak... (Az elnök kikapcsolja a mikrofont.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
161 245 2004.09.06. 2:12  238-260

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Talán az én körzetem a legérintettebb az autópálya-építésben és főleg a csomópontok kérdésében is, hiszen majdnem Félegyházától Szegedig tart a választási körzet. Megemlíteném még egyszer, mert maradt ki település, amelynek lakói szintén ezen a csomóponton kívánnának följárni, elmondom még egyszer: Dóc, Sándorfalva, Szatymaz, Balástya, Forráskút és természetesen a homokhátság települései, Mórahalom térségével egyetemben.

Amit az eddigieken kívül duplán is aláhúznék, hogy Balástya település vonatkozásában amennyiben nem épül meg a csomópont, ott bizony valamiféle más megoldásban kellene tüsténkedni. Gyakorlatilag vagy elkerülő út, vagy bármi egyéb; igazából spórolás nem történne egy ilyen félmegoldás bevezetésével, tehát mindenképpen indokolt a csomópont. Hiszen azon kívül, hogy a csomópont megközelítése mennyire szolgálná az ott élő emberek feljutását, és mennyire megrövidítené a távolságot számukra, fordítva is igaz, hogy a bárhonnan érkező vállalkozók, vállalkozások - amiben egy kicsit ínséget szenved ez a térség - könnyebben elérnék a környező településeket.

Nem beszélve arról - és nagyon fontos, hogy fordított világ alakulhatna ki azzal együtt, Szeged felé, visszafelé kellene először menni, hogy ott följusson valaki a pályára -, nem utolsó szempont véleményem szerint az sem, hogy Szeged viszonylag zsúfolt közlekedése már így is terhelve van, és ez még jobban terhelné. Innentől kezdve nagyon indokolt a balástyai csomópont megépítése, és nagy tisztelettel kérem a miniszter urat, hogy támogassa ezt az indítványt.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
161 257 2004.09.06. 2:09  238-260

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Van egy olyan mondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Amit ma a miniszter úr megtehet, ne halassza holnapra. Ezt a mondást érvényesnek látom a mostani helyzetre, hiszen ha belegondolunk, ott vannak a nehéz szállítójárművek, a gépek a helyszínen.

Bizony, a jelen pillanatban mit érzékel ebből a környékbeli lakosság? A sok-sok kellemetlenséget. Azt, hogy a dűlőutak elvágásra kerültek, azt, hogy a bejáró utakon kukoricán meg mindenen keresztül kell járniuk az embereknek, de amennyiben megépül a pálya és közben a csomópont, bizony a feledés homályába merülnek ezek a kellemetlen dolgok. Egyébként pedig milyen érzés marad az ott élő emberekben? Az, hogy keresztülszalad rajtuk valami, ez az autópálya, és annak a megközelítése megint egy kicsit olyan elérhetetlen távolságba kerül, hogy kétszer is meggondolják, felhajtsanak-e majd a pályára, annak ellenére, hogy ugyan matricássá válik vagy vált a rendszer.

Kedves Miniszter Úr! Itt már több érv is elhangzott, újat mondani nem tudok. Talán azt húznám alá vastagon és kiemelten, hogy egy igazi vidékfejlesztésnek betudható beruházás lenne, ha a balástyai csomópont is megépülne. Tudjuk, mit jelent ez az ott élő gazdálkodóknak, mit jelent az ott élő vállalkozásoknak és az ott élő embereknek, nem beszélve arról - és még egyszer aláhúznám -, hogy nem mellékes, milyen károkat és egyebeket okozna a Balástyán átfolyó forgalom abban az esetben, ha a beruházás nem épül meg.

Tehát még egyszer nagyon kérem az ott élő lakosság, közel 50 ezer ember nevében is, szíveskedjék pozitívan támogatni a javaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
161 273 2004.09.06. 5:03  272-273

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Én is csak bizakodom, hogy talán a szomszédból, Szentesről államtitkárrá vált dr. Gombos András úr, aki közel áll a mezőgazdasághoz, hátha válaszolni tud az én kérdésemre. Csodálkozom, hogy a tárca ilyen kérdés esetén nem képviselteti magát, hiszen a kérdésem a következő: tud-e segíteni a minisztérium a jégkárt szenvedett csongrádi gazdákon?

Szomorú történet augusztus 26-a, a déli órák, amikor is Csongrád határát elverte a jég. A várost nem érintette, de a szőlőhegyet igen. Oly mértékű jégverés volt, hatalmas viharral érkezve, cseresznye vagy annál nagyobb nagyságú jegeket szórva az ég! Utána két vagy három óra hosszával kint voltam a területen, szomorúan kellett azt tapasztalnom - amit még akkor nem tudtunk, hogy mekkora kiterjedésű -, hogy közel 210 hektárnyi szőlőt vert el a jég, oly mértékű kárt okozva az ültetvényekben, hogy a fent lévő fürtöket fürtöstül leverte, a tőkék alá küldte a jég, amit nem vert le, az pedig olyan, mintha belemartak volna kézzel vagy esetleg bottal verték volna el.

Nagyon nagy kár ez és nagyon nagy baj. Volt olyan ültetvény, a korai fajták, ahol néhány napon belül megkezdték volna már a szüretet - ilyen például a lakhegyi -, de azok a későbbi fajták, ami a tájegységre jellemző, például a kadar, azok szenvedték a legnagyobb kárt. Megszenvedte a cabernet, a kékfrankos, tehát minden olyan minőségi szőlő, amiből méltán lehet jó szakértelem mellett kiváló nemzetközi hírű bort készíteni, és megélhetést is találni ebből a forrásból.

Sajnos, a gazdák újra elvesztettek valamit, még a reményt is, hiszen az elmúlt években a fagy károsította a szőlőültetvényt, most pedig a jégverés. Ezek azok a dolgok, ami ellen védekezni nem lehet.

 

(19.40)

 

Ebben a csapadékos időjárásban mintaszerűen végezték a növényvédelmet, a növényápolási munkákat a gazdáink annak reményében, hogy egy bőséges termés majd visszahoz valamit az előző esztendők kárából. Sajnos, a jégverés ellen nagyon orvosság nincs. Nagyon fontos lenne tehát, hiszen a jégverés után a növényvédelmet megcsinálták a gazdák, de nagyon fontos lenne, hogy valamilyen központi forrásból lehetőséget kapnának, segítséget kapnának valamiféle keretből. (Dr. Gombos András elhagyja az üléstermet.) Erre volt is ígéret a kormány részéről, illetve a kormánypártok részéről még a választás előtti időszakban. Nem tudom, hogy most hogyan áll ez a dolog.

Csak kérni tudom, tudjuk az ott élő szőlő- és gyümölcstermesztők nevében, hogy nagyon elkél a segítség. A gyümölcsöt is károsította, a fél érésben levő gyümölcs, alma, szilva és egyéb gyümölcsök úgy néztek ki, mintha egy ceruzával beleszurkáltak volna. Szomorú látvány! Nem tudom, hogy mi marad még meg, amit még le tudnak szüretelni a szőlőültetvényekről és a gyümölcsökből. Nagyon kellene a hathatós segítség. Valami jelképes összeggel a város is a gazdák segítségére sietett. Ez nagyon jelképes. Az ő lehetőségeik, az önkormányzat lehetősége nagyon korlátozott, talán gesztus értékű, de mégis adtak valamennyit.

Itt lenne tehát a lehetőség arra, hogy a tisztelt tárca segítsen a bajba jutott gazdákon, hogy jövőre is hozzá tudjanak fogni az ültetvények gondozásához, a termesztéshez, ne pedig elcsapják az ültetvényeket, és legyen azon parlagfű. Ha a tárca tudott segíteni - most nem mondok ki nevet - valakinek, aki a sorainkban ül, ültetvénytelepítésre több száz millió forinttal, akkor ennek esetleg a felével vagy töredékével is kiegyeznének a csongrádi gazdák. Nagyon fontos üzenet értéke is lenne ennek. Nagy tisztelettel kérem tehát, aki hallja, adja át, várják a csongrádiak, a csongrádi jégkárosult gazdák a tárca segítségét, a kormányzati segítséget.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
163 165 2004.09.13. 2:31  164-167

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Csongrád városa híres kiváló minőségű borairól. A hagyományos kadaron kívül a cabernet, a zweigelt és a kékfrankos is gyönyörűen díszlenek ezen a tájegységen. Sokan azonban nem is gondolnák, hogy a csongrádi szőlőtermelők már jó ideje nem tudtak jó termést szüretelni, mert hol a fagy, hol az aszály akadályozta meg azt. Az idei év termése azonban nagyon ígéretesnek látszott mind a mennyiséget, mind a minőséget illetően. De sajnos csak látszott. Ugyanis ez év augusztus 26-án a déli órákban hatalmas vihar zúdult a térségre, és soha nem látott jégveréssel pusztította a termést. Cseresznye nagyságúnál is nagyobb jegek döngették a fürtöket. A fürtök egy része a földre került, ami pedig a tőkén maradt, azokat szabályosan kilyukasztotta a jég. Olyan neves fajták pusztultak el, váltak az időjárás martalékává, mint amiket az imént felsoroltam. A legnagyobb kár a kadarültetvényeket érte. A korai érésű szőlőfajták - mint például a lakhegyi - szüretje szinte feleslegessé válhat. A kár körülbelül 68 százalékosra tehető.

Egészen biztos, hogy az idén kevesebb bort fogyaszthatnak a csongrádi borok élvezői, de a legnagyobb baj mégis a gazdákat érte, akiknek egész évi munkájuk kárba veszett. A kár mintegy kétszáz hektár területen hetvenegy gazdát ért. A termelőket még az is sújtja, hogy a tavalyi esztendőben a kifagyott tőkéket is fel kellett újítani. Ezt csak úgy lehetett kivitelezni, hogy újabb hiteleket vettek fel, bízva abban, hogy az idei termésből fedezni tudják azt. Sajnos a növényápolási munkák is sokba kerültek. Most, a jégverés után szintén növényápolásra, permetezésre kellett sor kerüljön; nem tudom, hogy ebből a túlélést hogyan tudják finanszírozni, fizetni a gazdák.

Kérdezem államtitkár urat: számíthatnak-e a minisztérium segítségére, vagy ismét magukra maradnak a jégkárt szenvedett csongrádi gazdák? Maradt-e még pénz a tárca kasszájában, jut-e a csongrádi gazdáknak is, vagy azt már Wekler Ferenc és családja kimerítette?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
175 160 2004.10.18. 2:17  159-162

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A Kiskunfélegyházát, Csongrádot, Szentest, Kunszentmártont, Lakitelket és a közbülső településeket érintő vasúti szárnyvonal lassan egy évszázada szolgálja a térség lakosságát, valamint az odautazni vágyókat. A 147-es vasúti szárnyvonal a fent említett településekkel együtt közel százezres lakossági kört érint.

Az előző időszakban némi javítási munkák is elvégzésre kerültek a vasúti pályaszakaszon - átereszcsere és a többi. Ezt a szárnyvonalat érintette az úgynevezett Bz motorkocsik átmeneti hibája is, amelyet megoldott a MÁV. Beállításra kerültek korszerű motorkocsik is, például az Uzsgyik, kényelmesebbé vált tehát a vonaton történő utazás, de az üzemanyagárak emelkedésével olcsóbbá is vált a vonaton történő közlekedés. Ennek következtében növekszik az utaslétszám, így a kihasználtság jónak mondható.

Tapasztalatok szerint egyre többen utaznak ezen a vonalon, mivel a vasúti közlekedés ma már olcsóbb, mint a közúti. Sokan járnak munkába, de teherszállítás is bonyolódik a jelzett szakaszon. Sokan dolgoznak vasúti alkalmazottként is, dolgozóként járnak a térségben a munkahelyekre. Kiszivárogtatott hírek szerint szárnyvonalak szűnhetnek meg az országban vagy lényeges járatcsökkenés következhet be. Ez aggodalomra ad okot a Csongrád-Szentes-Kunszentmárton-Lakitelek-Kiskunfélegyháza szárnyvonal esetében is.

Európában már több helyen a vasút fejlesztése a reneszánszát éli. Magyarországon ez nem így lesz? Úgy gondolom, hogy nem lehet a kormányzat mostohagyermeke a vasút, a vonalak megtartása, a munkahelyteremtés, térségfejlesztés szempontjából mindenképpen fontos a 147-es vasúti vonal megtartása, és egy későbbi fejlesztés reményében is bizakodunk.

Kérdezem az államtitkár úrtól (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), milyen sorsot szán a kormány a Kiskunfélegyháza-Csongrád-Szentes-Kunszentmárton-Lakitelek (Az elnök ismét csenget.) vasúti szárnyvonal működésének.

Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm a türelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
177 262 2004.10.25. 2:17  201-477

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Nagyon sajnálom, hogy ennél a fontos vitapontnál néhány képviselő ül a szocialista oldalon; valószínűleg restellik maguk is, hogy támadják a minimálbér intézményét, és támadják azt a helyzetet, hogy már esetleg 70 ezer forint lehetne a minimálbér, ha oly mértékben szaporodik, mint a polgári kormány idején.

Azért közelítsük meg ezt a helyzetet kicsit másként is! Azt gondolom, mint aki egy kicsit el is ad a piacon, a kilós piacra gondolok, mezőgazdasági termelvényt, és látom azt is, hogy mit tudnak az emberek megvásárolni: kevés pénzből keveset tudnak megvásárolni. És tessenek elhinni, hogy ha a 40 forintos krumpliból egy kilót meg háromnegyed kilót kér valaki, akkor valószínű, hogy a minimálbérrel, ennyi minimálbérrel nem nagyon fickándozhat. Na már most kevesebb pénz kevesebb fogyasztáshoz vezet, azért ezt is be kellene látni. És gyakorlatilag nem a nadrágszíjat kellene húzni, hanem emelni a minimálbért is, ami tolja maga után az összes többit, és kívánja a nyugdíjak emelését, a többi fizetés fölemelését, és ebből a többletbevételből több foglalkoztatást lehetne csinálni. Önök ugyanis azt ígérték! Az előző időszakban másfél százalékkal növekedett a foglalkoztatottság, most közel 43 ezer munkahely szűnt meg.

És a minimálbérről annyit, hogy van Csongrádban egy olyan cég, amelyik a minimálbér többszöröséért foglalkoztatja az embereket, nyilván meg is válogatja a munkaerőt, de olyan is van, például a textiliparban, amelyik csak a minimálbért hajlandó vagy azt tudja kifizetni, és meg lehet nézni azokat a családokat vagy a többi családot, hogy hogyan tudják beosztani az ilyen magas közüzemi díjak és számlák mellett a pénzecskéjüket. Borzasztóan sújtja ez a mezőgazdasági termelőket is, hiszen az említett esetben a 30 forintos krumpliból sem tud megvenni, mondjuk, egyszerre egy mázsát vagy kettőt, hogy megelőzze magát, hiszen nincs annyi pénze.

És nem igaz az, hogy a minimálbér az oka ennek a dolognak. Említettem a másik cég esetét, amelyik állati eledeleket dolgoz fel, és nem érdekes neki a minimálbér, hogy most 70 ezer vagy esetleg 80 ezer.

Köszönöm a szót.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
177 290 2004.10.25. 2:33  201-477

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Nagyon sajnálom, hogy a szabad demokrata frakció Kuncze Gáborral az élen egy az egyben kivonult az adótörvények vitája következtében talán, vagy pedig azon álságos magatartásuk következtében, hogy állandóan fújják, hogy adót kell csökkenteni, ugyanakkor pedig elhangzott, hogy nagyon sokféle adó nem kerül megemelésre. (Sic!)

A lakásépítési dologról hadd mondjak egy választókörzeti példát. Öt településen épültek bérlakások, és előkészületek folytak abban a vonatkozásban, hogy más települések is startolnak majd, és igénybe veszik ezt a pályázati lehetőséget. Azon túlmenően, hogy rendkívül fontos az otthonteremtés a fiatalok szempontjából, a családok szempontjából, még egy másik kérdésre is választ adott, hiszen kistelepüléseken főleg, de másutt is az építőipar az olyan ágazat, ahol bizony a néhány osztályt végzett embertől a diplomásig foglalkoztatni tud, hiszen az egyik tervez, a másik pedig elvégzi az építkezéssel kapcsolatos konkrét fizikai munkálatokat.

Ez nagyon komolyan meghúzta a foglalkoztatottságot ezeken a településeken, és most, mivel a Széchenyi-tervet abszolút tőről visszametszette a kormányzat, talán nem is az lenne a nagy baj, hogy most nincs Széchenyi-terv ilyen néven, hanem hogy nincs helyette semmi. Nincs helyette, és ez a bérlakás-építési program is csak elmélkedési szinten van, ráadásul olyan adóval sújtják, ami igazából pluszteher azoknak, akik ezt működtetik majd, és nem tudja sajnos megcáfolni, de remélem, hogy el fogják olvasni a szabad demokrata képviselőtársak a jegyzőkönyvben, amit én meg a képviselőtársak mondtak.

A szocialisták is rendesen megfogyatkoztak: öten védik már csak a mundér becsületét. Nem is nagyon van mit védeni, az államtitkár úr is magába roskadva ül egymaga a széken (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) a kormány soraiban.

Nagyon sajnálom, hogy itt csak minket érdekelnek az adóterhek - meg a lakosságot valószínűleg - itt a jobb oldalon. Sajnálom, hogy ez így van, mert biztos vagyok benne, hogy lesöprik majd az összes indítványunkat. Ha nem így lesz, akkor én megkövetem önöket, ha nem így lesz a szavazási procedúra során. Fogadják el a jobboldal módosítóit!

Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
177 376 2004.10.25. 2:24  201-477

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Nagyon örülök Kékkői Zoltán képviselőtársunk javaslatának, s nagyon kérem a kedves, kormányoldalon még itt lévő képviselőket, hogy adják át mindazoknak, akik nem voltak itt, hogy támogassák ezt a javaslatot, hiszen az őstermelők lehetőségei, életlehetőségei, mozgástere rendkívüli módon beszűkült. A borágazatra vonatkozólag pedig ez az újabb szigorítás talán értelmetlen is, hiszen képviselő úr elmondta, hogy akkor majd talán - nem így mondta, de én továbbviszem a gondolatát - a kannagyártók fognak ebből hasznot húzni, és a háromliteres vagy annál nagyobb edényeket fogják majd gyártani, és ebben fogják értékesíteni az őstermelők az italt, ami egy kicsit nevetséges is, és tulajdonképpen fölháborító.

Ugyanakkor emlékeztetném önöket, hogy 30-tól 50 forintig volt a szőlő felvásárlási ára, de a fölvásárlók két vagy három ütemben fizetik ki a gazdákat, ha majd kifizetik. Nyilván egy bizonyos tétel, ami az őstermelőknél megjelenik - 10 hektó alatti borkészítményekről, borról van szó -, egy kicsivel nagyobb jövedelmet biztosít, vagy kiegészítő jövedelmet biztosít akár a nyugdíjas őstermelőknek, vagy akárki másnak.

 

(20.50)

Nem kellene ezt ilyen módon korlátozni akkor, amikor a gazdák értékesítési nehézségekkel küzdenek, áron alul tudják értékesíteni a terményeiket, ugyanakkor pedig például a szőlő esetében annak az előállítása bizony egyre költségesebb, hiszen a növényvédő szerek, kemikáliák és egyebek mind nagyon drágán állnak rendelkezésre, és bizony, itt utalás történt az áfa-visszaigénylésre is. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Az is egy külön művészet, főleg a kompenzációs felár visszaigénylése. Van olyan felvásárló, amelyik nem is adja vissza, hiszen úgy építi fel az árait, hogy szinte nem jár vissza a termelőnek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
177 386 2004.10.25. 2:05  201-477

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Jó kérdést tett fel a Háznak Gőgös képviselőtársam, hogy kinek a malmára hajtja a vizet, meg kinek nem. Egy biztos, hogy a járműtulajdonosok, még a motorkerékpárosok, de még a robogótulajdonosok is, de még az elektromos kerékpárral járók is fogják majd önöket emlegetni a regisztrációs adóval kapcsolatosan. (Gőgös Zoltán: Hol van bicikli ebben?) Lehet, hogy majd a kerékpárra is kitalálják önök a következő ritmusban a regisztrációs adót (Babák Mihály: Meg a füstadót.), de mindenesetre elég komoly költséget fog majd jelenteni a fölsorolt járműtulajdonosoknak pluszköltségként.

Bizony, képviselő úr, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt az adónemet be kell vezetniök, hiszen akinek van egy ilyen kisebb járműve, robogója, motorkerékpárja, azt ne kényszerítsük több tízezer forint kifizetésére, hiszen éppen eléggé sújtja őket az üzemanyagárak ily mértékű emelkedése, de sújtja a többi járműtulajdonost is, legyen az bármiféle jármű, és a regisztrációs adónak az olyan mértékű emelése egy túlzott, mohó költségvetési számsornak az emelését jelenti, és tényleg egy fölháborító intézkedés.

Amit Font Sándor képviselőtársam az imént elmondott, jó lenne, ha megszívlelnék, és tulajdonképpen egy kicsit alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők is hozzájuthatnának úgy a használt gépjárművekhez, mint ahogy eddig is lehetőségük volt rá. Ez a lehetőség egy kicsit be fog szűkülni, nem is kicsit az önök adóintézkedései alapján.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
180 82 2004.11.02. 3:14  81-87

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! A napokban szégyenletes dolog derült ki: az ÁNTSZ szúrópróbaszerű ellenőrzése során egy importőr raktárában súlyosan mérgező anyagot tartalmazó őröltpaprika-tételt talált. A beszállítás Dél-Amerikából történt. Az észlelés után csak három hónappal tiltotta be az egészségügyi miniszter az őrölt paprika kiskereskedelmi forgalmazását.

Hogyan történhetett meg ez? Hogyan jöhet be az országba ellenőrizetlenül ilyen hatalmas mennyiségű, a fogyasztókat súlyosan veszélyeztető importanyag?

A probléma azért kezelendő kiemelten, mert a szocialista-szabad demokrata koalíció a tokaji bor és a pálinka után újabb magyar termék, az őrölt paprika mint hungarikum nemzetközi hírnevét is csorbítja. A kormány és csodatevő földművelésügyi minisztere ismét elérte azt, hogy intézményrendszerének működésképtelensége újabb ágazatot hozott végzetes helyzetbe.

Miniszter Úr! Az ön szakhatóságainak lenne a dolga, hogy élelmiszer-alapanyag behozatala esetén meggyőződjön annak minőségéről, különös tekintettel a károsanyag- és méregtartalomra. Elkerülheti-e ezen hatóságok figyelmét ilyen nagy mennyiségű importpaprika, az abban található, mérget tartalmazó gombatartalom?

Ugyanakkor többről van itt szó, mint egyszerű hatósági mulasztásról. A jelenlegi magyar kormány, az agrárkormányzat nem biztosította, nem biztosítja a mezőgazdaság számára, életfontosságú, sajátos hazai, magyar értékeket hordozó termékeink számára a termelési biztonságot, a termékek jövedelmezőségét. A magyar paprika-, hagyma-, almatermelők, a sertéstartók, és sorolhatnánk a minden korábbinál súlyosabb veszélybe került termelési ágazatokat, áldozatul esnek egy kíméletlen és ugyanakkor felkészületlen agrárvezetésnek. Ez az ügy is bizonyítja, hogy a hangzatos szólamok, a mellébeszélés nem pótolja a szakmai felkészültségüket, a magyar mezőgazdaság iránti elkötelezettségüket.

Hányadszor fordul az elő, hogy a magyar kiszállítást mondvacsinált állat- és növény-egészségügyi kifogásokra hivatkozva megtiltják a célországok? Most, amikor tényleges veszélyes anyagot tartalmazó áru beszállítása folyik Magyarországra, milyen érdekek mentén elnézőek a tárca szakhatóságai? Miért nem állítják meg már a vámnál a kifogásolt árukat?

Mit tervez a kormány, hogy ezt a súlyos helyzetet megoldja? Milyen erkölcsi és anyagi kárpótlásra számíthatnak a becsületes magyar termelők, feldolgozók, felhasználók és fogyasztók?

 

(15.50)

Tisztelt Miniszter Úr! Nem tudja keresztülvinni akaratát az EU földművelésügyi miniszterek tanácsában? Nem tudja ott elérni a piacvédelmünket? Mit kíván tenni a kormány a fogyasztók, a mezőgazdasági termelők biztonságának helyreállítására?

Várjuk megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
184 60 2004.11.09. 2:16  19-246

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Ház! Gőgös képviselő úr mondotta az imént, hogy ne riogassunk paprikatémában. Nem riogatnék, ugyanakkor fölhívnám a szíves figyelmet arra, hogy bizony addig, amíg mi a saját termékeinket kiemelt szigorúsággal, és helyesen, ellenőrizzük, és mindent megteszünk azért, próbálunk megtenni, hogy minőségben megfeleljünk a különféle piacokon, addig a viszont behozott árucikkekre bizony kevésbé figyelünk oda. Ennélfogva egyfajta külső lejáratásnak is tanúi lehetünk, hiszen ezáltal lejáratódik a magyar termék, legyen az paprika vagy bármi.

Ugyanakkor felhívnám a szíves figyelmet arra is, hogy a terméktanácsokba visszakerültek a régi pangás emberei, és bizony a szakma is felelős, kedves Gőgös képviselő úr, abban a tekintetben, hogy ilyen viszonyok és körülmények kialakulnak.

 

(12.30)

 

Az ön felvetésével - társas vállalkozás, egyéni vállalkozás - kapcsolatosan talán elég, ha a jelentésből, a táblázatokból kiemelném, hogy a társas vállalkozások üzemitevékenység-eredménye 5,29, és ugyanez az egyéni vonatkozásában 9,53. Én tehát azt gondolom, hogy ön földobta a labdát, de nem hiszem, hogy végiggondolta, hiszen a táblázatok cáfolják meg az ön vélt szakmai okfejtését, hogy melyik jó, melyik nem. Odáig talán már el kellene jutni, hogy a kicsi és a nagy egymás mellett ugyanolyan fontos, kiegészíti egymást, és annak az embernek, aki kisebb volumenben foglalkozik vele, annak 100 százalékig fontos ez a jövedelem, amire szert tud tenni, még mostanság a nehéz körülmények közepette is.

Mindent el kell követni tehát, kedves képviselőtársam, hogy ne egymást minősítgessük. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Én sem azért hoztam föl az ön nevét, hiszen tisztelem az ön tudását, de picit talán a lovon kellene maradni, nem az egyik oldalán kezdeni lovagolni.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)