Készült: 2020.09.27.19:47:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

117. ülésnap (2000.02.08.),  274-277. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 4:21


Felszólalások:   270-273   274-277   278-282      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Fenyvessy Zoltán, a MIÉP képviselője, kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek: "Kíván-e tenni valamit a Belügyminisztérium a bűncselekmények miatt lefoglalt áruk tárolása miatt felmerülő költségek csökkentésére?" címmel.

A képviselő urat illeti a szó.

DR. FENYVESSY ZOLTÁN (MIÉP): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Egy újságcikk szerint, ha egy bűnszövetkezet el akarja lehetetleníteni a bűnüldöző hatóságokat, elég, ha nyerni hagyja őket. A rendőrség és a vámhatóság ugyanis évente több százmillió forintot költ a különböző elkobzott árufélék tárolására, megsemmisítésére. Mivel ezek a költségek előre nemigen tervezhetők, a testületek költségvetésében az erre a célra fordítható összeg minden évben kevesebb a szükségesnél. Igaz, hogy a hamis márkajelzésű, gyenge minőségű ruhák karitatív célokra felhasználhatók lesznek - ma is lesz ilyen szavazás -, de a legnagyobb költséget eddig sem ezek tárolása és megsemmisítése okozta, hanem a lefoglalt, elkobzott gépkocsik tárolása, őrzése. A vámhatóság különböző raktáraiban általában 1000-2000 gépkocsi van, de volt olyan év is, amikor ez a szám megközelítette a 2,5 ezret. Ezek tárolásának, őrzésének költségei évente százmilliós nagyságrendűek.

Tudomásom szerint a vámhatóság javaslatot tett arra, hogy a lefoglalás után a gépkocsik azonnal értékesítésre kerülhessenek. Ez esetben a bevétel bírósági letétszámlára kerülne, és ha jogerős bírósági döntés mégis az autó visszaszolgáltatását rendelné el, e számláról az autó gazdája visszakaphatná azt az összeget, amellyel az autót vámkezelésre bejelentették. Ez tehát arra is ösztönözné a gépjármű behozóját, hogy azt a vámhatóságnál a valós értékén jelentse be.

Kérdésem tehát, hogy e sok pénzt felemésztő, sok területet lefoglaló probléma megoldása szerepel-e a minisztérium jogszabály-változtatási tervei között, és ha igen, mikorra várható, ha pedig nem, mi annak az oka.

Várom az államtitkár úr válaszát. (Taps a MIÉP padsoraiból.)

ELNÖK: A kérdésre Kontrát Károly államtitkár úr válaszol. Megadom a szót.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az országos ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 69. §-a módosítja a büntetőeljárásról szóló törvény lefoglalással kapcsolatos szabályait, amely rendelkezések 2000. március 1-jén lépnek hatályba.

Eszerint, ha a lefoglalt dolog kezelése, tárolása, illetve őrzése különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel aránytalan és jelentős költséggel járna, a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság a lefoglalt dolog előzetes értékesítéséről határozhat, de ezt megteheti a nyomozó hatóság is az ügyész előzetes hozzájárulásával. A módosított rendelkezés szerint a lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenérték a lefoglalt dolog helyébe lép. A törvényben meghatározott körbe nem tartozó dolgok értékesítésére csak az elkobzást kimondó jogerős bírósági végzést követően kerülhet sor. A törvény ezzel összhangban azt is előírja, hogy a lefoglalás megszüntetése esetén, ha a dolog természetben már nem adható ki, a jogosult részére a dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenértéket kell megtéríteni a felmerült költségek levonása után. A jogosult a kapott összeget meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti.

A részletszabályokat az elkobzás végrehajtásáról, valamint a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezeléséről szóló IM-rendelet tartalmazza. Az Igazságügyi Minisztériummal együtt vizsgáljuk annak jogi lehetőségeit, hogy a bűnjelként lefoglalt, de jogszabályi feltételek hiányában ki nem adható gépkocsikat, összhangban a nemzetközi szabályokkal is, értékesítésen kívül milyen egyéb módon lehetne hasznosítani.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)
Felszólalások:   270-273   274-277   278-282      Ülésnap adatai