Készült: 2021.04.23.09:48:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

117. ülésnap (2011.10.10.), 304. felszólalás
Felszólaló Bödecs Barna (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:52


Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Szeretném először is a Jobbik képviselőcsoportja örömét kifejezni abban a tekintetben, hogy e törvényjavaslat tárgyában tényleg komoly szakmai vitát tudott folytatni, mind a Házban, mind a bizottságokban komoly szakmai, érdemi munka folyt, illetőleg a kormányzat felelős képviselői konstruktívan viszonyultak azokhoz a módosító indítványokhoz, amelyeket az egyes képviselőcsoportok benyújtottak. Ily módon úgy látjuk, hogy eredményesen sikerült ezt a törvényjavaslatot még a kiindulási ponthoz képest is feljavítani annak érdekében, hogy a felelős állattartást szolgálja, és a felelős állattartás érdekében tényleges, érdemi kötelezettségeket fogalmazzon meg az állattartókkal szemben. Azaz nemcsak remények, nemcsak lehetőségek foglaltatnak ebbe a törvénybe, hanem várhatólag olyan kötelmek is, amelyek elvezethetnek ahhoz, hogy azok az áldatlan állapotok, amelyek például a kutyatartás terén Magyarországon az elmúlt két évtizedben megnyilvánultak, fokozatosan rendeződjenek, és az állatlétszám is olyan mértékűre csökkenjen, hogy az a magyar társadalom javát szolgálja, egyben az állatok jólétét is szolgálja.

Természetesen azért nem minden módosító indítvány ér célba, ezért engedjék meg, hogy itt az első vitaszakaszban ebből néhányat kiemeljek, és majd a második vitaszakaszban folytassam.

Az első és legfontosabb, amit szeretnék megemlíteni: a 10. ajánlási pontban a veszélyes ebek tartásáról nyújtottunk be egy módosító indítványt, amely úgy szólt, hogy nem tarthat veszélyes ebet az, akit a bíróság személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt, ha a büntetés kiállásától számított 5 év nem telt el. Ennek kapcsán számos érvet vetett fel a kormányzat képviselője is, illetőleg a bizottsági üléseken elhangoztak ellenérvek ezzel kapcsolatban. Úgy érezzük, hogy ezek az ellenérvek nem kellően megalapozottak, illetőleg ezt a kérdést mindenképpen szabályozni kellene, hiszen a veszélyes ebek vadállatnak minősülnek, lényegében fegyvert jelentenek azoknak a kezében, akik ilyet tarthatnak.

Nyilvánvaló, hogy valamilyen módon azokat az embereket, akik hajlamosak erőszakos bűncselekmények elkövetésére, ilyet el is követtek, ezért őket letöltendő szabadságvesztésre ítélték, ne tarthassanak sem közvetlenül, sem hozzátartozóik útján ilyen ebet, és ne fenyegethessék a körülöttük élőket.

(20.40)

Ezt mindenképpen fontosnak tartjuk, és kérjük a tisztelt Házat, hogy fontolja meg ezzel kapcsolatos döntését.

Nagyon érdekes szemantikai vita bontakozott ki az egyik módosító indítványunkról, amelyik egy magyartalan mondatot javított ki. Ez úgy szól, hogy az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést okoz vagy az állat károsításához, és kijavítottuk: károsodásához vezet.

Itt azt az érvet kaptuk a bizottságokban a kormányzat képviselői részéről, hogy maga az alaptörvény a károsítás, az állat károsításának fogalmi körét határozza meg, és hogy ez illeszkedik hozzá. Úgy gondoljuk, hogy az indítványunk nem zárja ki ebben a törvény 3. § 2. pontjában lévő fogalmi meghatározással kapcsolatos alkalmazhatóságot, mert ez a pontosító és a magyar nyelv szabályainak megfelelő megfogalmazás az emberi beavatkozással létrejövő károsítás fogalmi körét a nem akaratlagos eseményekkel bővíti ki, ily módon a károsodás kifejezés a károsítás következtében előálló károsodást is magában foglalja. Volt olyan bizottság, amely ezt az érvelést elfogadta, és bizottsági szinten a kormány nemleges véleménye ellenére is támogatta.

Kérem a tisztelt Házat, hogy ezt fontolják meg, hiszen a fogalomnak ez a meghatározása az adott pont szélesebb körű alkalmazhatóságát teszi lehetővé.

Szeretnék reagálni itt az LMP képviselője részéről elhangzott bírálatokra. Végül is a Jobbik nem a parttalan prémesállat-tenyésztés mellett áll, hanem amellett áll, hogy Magyarországnak olyan szabályozása legyen, olyan állatvédelmi szabályozása legyen, amely Magyarország társadalmi, gazdasági érdekeit nem fenyegeti az állatjóléti rendelkezések betartása mellett. Ilyen értelemben mi az ezzel kapcsolatos módosító indítványokat támogatni tudjuk.

A következő vitaszakaszban folytatom a hozzászólásomat. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai