Készült: 2019.11.13.02:43:26 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Vejkey Imre
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 114
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2012.02.21.(165)  160 Általános vita lefolytatása H/5540 A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről kétperces felszólalás 1:03
2012.02.13.(162)  212 Általános vita lefolytatása T/5841 A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 0:55
2011.12.02.(146)   16 Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról vezérszónoki felszólalás 12:20
2011.11.22.(139)   18 Napirend előtti felszólalások "Arab tavasz és migráció kérdése Európába" napirend előtti felszólalás 5:14
2011.11.03.(128)  150 Általános vita lefolytatása T/4746 A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
T/4745 Az ügyészségről
vezérszónoki felszólalás 13:30
2011.10.28.(126)   12 Általános vita folytatása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről felszólalás 10:44
2011.10.18.(120)    6 Napirend előtti felszólalások "Wekerle Sándor és a vallás" napirend előtti felszólalás 5:30
2011.10.10.(117)  206 Általános vita lefolytatása T/4401 A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 1:45
2011.09.27.(114)  104 Általános vita lefolytatása T/4128 Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról felszólalás 4:00
2011.09.19.(111)  228 Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/4145 A központi hitelinformációs rendszerről
T/4144 Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
felszólalás 1:53
2011.09.13.(110)   42 Általános vita lefolytatása H/3839 A Nemzeti Energiastratégiáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:50
2011.09.12.(109)  223 Általános vita lefolytatása T/3753 A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII.10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormány és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:39
2011.06.14.(98)   20 Napirend előtti felszólalások "Pünkösd - Csíksomlyó". napirend előtti felszólalás 4:00
2011.05.17.(92)   90 Általános vita megkezdése T/3200 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról
vezérszónoki felszólalás 9:59
2011.03.24.(78)   28 Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye
T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya
felszólalás 5:11
<<  1  2  3  4  5  6  7  8 >>
Összesen: 114