Készült: 2020.07.04.21:27:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

253. ülésnap (2013.02.18.), 237. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 3:01


Felszólalások:  Előző  237  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! 2011-ben megindult egy nagy lélegzetvételű szakmai munka, amelynek célkitűzése nem kevesebb volt, mint hogy hazánkat a minősített adatok cseréjét érintő nemzetközi vérkeringésbe becsatornázza azáltal, hogy a nemzetközi gyakorlathoz igazodva lehetővé teszi a főbb partnereinkkel történő együttműködés magasabb szintre történő emelését. Ennek a folyamatnak az eredményeként 2012 során a tisztelt Ház már megszavazta a Szlovák, a Cseh és a Lett Köztársasággal előkészített minősített adatvédelmi megállapodást, ugyanakkor ez a munka távolról sem fejeződött még be. Éppen ezért engedjék meg, hogy eme negyedik, a Francia Köztársasággal megkötendő kétoldalú egyezmény kapcsán - tekintettel a bizottsági ülésen elhangzottakra - néhány mondattal segítsem az előttünk lévő törvényjavaslat tartalmának és jelentőségének a megismerését.

Az egyezmény célja a korábbi megállapodásokkal megegyezően, hogy védelmet biztosítson az országaink közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára. Ennek keretében szabályozza a felek közötti biztonsági együttműködést, kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, és rendelkezik az egyes nemzeti minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetőségéről, valamint a minősített adat biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásról. Ezen szabályozási koncepció mentén kidolgozott kétoldalú megállapodások megkötése nem vált feleslegessé a decemberben elfogadott, az EU keretében kicserélt minősített adatok védelméről szóló megállapodás kihirdetésével sem, ellentétben a bizottsági ülésen egyesek által hangoztatott felvetésekkel. Az előbb említett megállapodás ugyanis kiegészítő jellegű, és csak azt az esetkört szabályozza, amikor az érintett tagállamok nem rendelkeznek kétoldalú megállapodással a minősített adatok cseréjére, azonban az EU érdeke mégis megkívánja, ahogy az adott információ átadásra kerüljön.

Jól látható tehát, hogy maga az Európai Unió is a tagállamok közötti megállapodásokat tekinti elsődlegesnek, de mivel ez a kapcsolati háló még nincs minden esetben lefedve minősített adatvédelmi egyezményekkel, szükséges volt az EU részéről e komplementer, kiegészítő szabályozás megalkotása. Jól tetten érhető ez a szabályozási tárgykör megközelítésének formájában is. Míg az EU-s megállapodás csak a főbb alapelveket határozza meg, addig most a tisztelt Ház előtt fekvő kétoldalú megállapodásról szóló törvényjavaslat, melyet Bíró Marcell államtitkár úr személyesen tárgyalt le a francia felekkel, mint ahogyan azt az imént bemutattam önöknek, már az együttműködés különös részleteire fókuszálva ad újabb iránymutatást.

Bízva abban, hogy sikerült megvilágítanom a szabályozás feladatát és jellegét, kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal is támogassák a törvényjavaslatot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  237  Következő    Ülésnap adatai