Készült: 2020.07.08.06:12:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

250. ülésnap (2012.12.17.), 62. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:09


Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Ami a végét illeti annak, amit ön mondott a kifogásolt tanácsadó kft.-vel kapcsolatban: először kötöttünk ezzel a céggel bármifajta megbízást, ugyanakkor bizonyára ön sem vonja kétségbe a kompetenciáját, hiszen 2009-ben éppen az ön által felügyelt és vezetett MEH EKK is tanácsadói szerződést kötött vele, méghozzá az önkormányzati szektornak szóló szakmai ajánlások kidolgozásával bízta meg. Tehát bizonyára ön is egyetért azzal, hogy a cég alkalmas ennek a feladatnak az ellátására.

A kormányprogramban foglalt intézkedések elindításakor azonban jóhiszeműen úgy terveztük, hogy a közigazgatás modernizációjával és az elektronikus szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos jogi szabályozás után gyorsabban tudunk a gyakorlati megvalósítással is haladni. A probléma tehát nem a jogi szabályozásban, hanem a gyakorlati előkészítettségben van.

A határidő-módosításokra a 2005 és 2010 közötti szakaszban az e-közigazgatási és kormányzati informatikai intézkedések és az ottani munkamódszerek miatt volt alapvetően szükség. Ezek közül csak az egyik az ügyfélkapunak a rendszere, amelynek számos alrendszere megvalósulásakor a fejlesztések nem tettek eleget a minimálisan elvárható szakmai követelményeknek, például a megfelelő dokumentálásnak. Hiányoznak az alapvető műszaki és logikai rendszerelvek, meggondolatlanok, szigetszerűek a fejlesztések, és ez gátja az interoperabilitás megvalósításának, az ügyfélbarát szolgáltatások fejlesztésének.

Az alapvető, egyszer már befejezettnek mondott funkciók életre keltéséhez további fejlesztéseket kellett hozzátennünk. Az ügyfélkapu még kézbesítésre sem alkalmas, ugyanis a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény volt a legnagyobb gátja ennek. Az ügyfélkaput önök teljesen érthetetlen módon arra sem készítették fel, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelő, biztonságos azonosítást garantáló eszközökkel elérhetővé tegye az ügyeket. Ezeket a fejlesztéseket így most nekünk kell elvégeznünk, pontosan azért, hogy megteremtsük a valódi online ügyintézés minden feltételét. Ezen fejlesztések keretében az internetes bankolás világából már jól ismert, a piacon is széles körben elterjedt többlépcsős, SMS-alapú azonosítás segítségével komoly, joghatásokat kiváltó, érzékeny személyes adatokat is tartalmazó jogügyletek használatához tesszük alkalmassá az ügyfélkapu rendszerét.

A kormányhivatal és járási rendszer kialakítása szintén kulcsfontosságú a közigazgatás modernizációja szempontjából. Felhívom a tisztelt képviselő úr figyelmét azonban arra, hogy ez nem merül ki az elektronizálásban, számos más szempontot is szükséges figyelembe vennünk. A szervezés és a végrehajtás óriási feladat, amire az előző kormányok egyszer sem vállalkoztak nyolc esztendő alatt, pedig jól ismerték ennek a szükségességét, de mindösszesen odáig jutottak, hogy alkotmányos alapon az Alkotmánybíróság megsemmisítse a közigazgatási jogszabályaikat a megyei közigazgatási hivatalokkal kapcsolatban.

A 2011. decemberi Ket.-módosítás, az elektronikus ügyintézésről szóló X. fejezet elkészítése és az ahhoz tartozó, ön által az informatikai és távközlési albizottság ülésén többször is méltatott végrehajtási rendeletek 2012. áprilisi elfogadása vitathatatlan eredmény. Az elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges jogi eszközök megteremtésével önöknek is megvolt erre minden esély, mégsem éltek ezzel. Folyamatosan úgy vásároltak informatikai eszközöket, hogy tisztában voltak vele: ebből nem lesz valódi ügyintéző felület, minden egyes újabb, rossz helyen és rossz irányba végrehajtott fejlesztéssel rontottak a magyar e-közigazgatás helyzetén, újabb korlátokat állítva önmaguk és a későbbi kormányok útjába.

(14.50)

Ehhez képest igyekszünk a lehető leggyorsabb eredményeket felmutatni, de ehhez nem elbukott (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) projektekre, mint az önök EFER rendszere, hanem valós, megalapozott projektekre van szükség. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)




Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai