Készült: 2019.11.12.03:57:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

282. ülésnap (2013.05.27.),  224-226. felszólalás
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Felszólalás ideje 11:41


Felszólalások:   224   224-226   226-228      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket, folytatjuk a szavazásokat.

Most a módosító javaslatokról határozunk.

A 6. pont nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte a szavazását.

Az ajánlásban szereplő további pontokat az előterjesztő nyújtotta be, ezek közül az MSZP a 14. pontról kért külön szavazást.

A további támogatott javaslatokról most, egy döntéssel határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket a támogatott javaslatokat az 1-5. pontok, a 7-13. pontok, valamint a 15-20. pontok szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 250 igen szavazattal, 86 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért 14. pontról döntünk. Ebben az előterjesztő a 28. § (1) bekezdésében a kormányfelhatalmazás körét egészíti ki. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérte arról a szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 318 igen szavazattal, 18 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Frakciókérésre még az ajánlás 6. pontjáról döntenünk kell. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 78 igen szavazattal, 260 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 36. § (2) bekezdésének és a 39. §-ának elfogadásához az alaptörvény egyes cikkei alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11109. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit 251 igen szavazattal, 86 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő részeket teszem fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11109. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit 250 igen szavazattal, 85 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10896. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/10896/5. és 7. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 2., 3. és 4. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP a 2. és 3. pontokról szavazást kért.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontjait támogatja. Ezek közül az MSZP külön szavazást kért az 1., 4. és 6. pontokról.

Most a támogatott indítványokról döntünk, a külön szavazásra kért javaslatok kivételével. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 5. pontját. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 326 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatokról döntünk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a fogyasztóvédelmi bizottság az 1. § (4) bekezdésében a törvény 108/A. §-ában határidőt módosít, és tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Ennek elfogadása magában foglalja az ajánlás 1. pontját. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérte arról a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 319 igen szavazattal, 17 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában a fogyasztóvédelmi bizottság a 2. §-ban szövegcserés módosítást terjeszt elő. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére arról külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 285 igen szavazattal, 47 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában a fogyasztóvédelmi bizottság a hatálybalépés időpontját módosítja. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérte arról a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 253 igen szavazattal, 80 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel további javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 2. pontjában Józsa István és más képviselők javaslata következik. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen szavazattal, 247 nem szavazat ellenében, 35 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában is Józsa István és társai javaslat következik. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 48 igen szavazattal, 270 nem szavazat ellenében, 11 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10858. számon, a bizottságok együttes bizottság ajánlását pedig T/10858/7. és 9. számokon kapták kézhez.

Tisztelettel kérdezem Varga Mihály miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót, parancsoljon, miniszter úr!

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Két-három kérdésre hadd térjek ki a törvény módosítóiról való szavazás kapcsán. Az egyik ilyen, hogy a törvény elfogadásával végre reális lehetősége lesz egy ügyfélnek, egy játékosnak arra, hogy be tudja azonosítani, legális vagy illegális online szerencsejáték-szervező által üzemeltetett honlapra lép föl vagy sem. Ez az egyik fontos dolog, és ebben kérem a tisztelt Ház képviselőinek a támogatását.

A másik fontos kérdés, ami a vita során előkerült, ez az internetes blokkolás ügye. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a lehetősége jelenleg is megvan, hiszen a 2012. évi CCXXXIII. törvényhez kapcsolódóan az internetes blokkolás lehetősége és módszere törvényileg tisztázott, tehát új elemet, szigorítást ez a mostani törvény ebben a tekintetben nem tartalmaz.

(18.30)

Annak a lehetősége viszont megteremtődik, hogy nemcsak az internetes blokkolást, hanem a büntetőjogi eljárást megelőzően ideiglenes jelleggel a közigazgatási határozat alapján is blokkolhatóvá válik egy-egy ilyen honlap, addig, amíg a büntetőjogi eljárás lezajlódik.

Ezzel kapcsolatban bevezetésre kerül a biztonságos ügyfél-azonosítás rendszere, ami lehetővé teszi azt, hogy például kiskorúakat a játéklehetőséghez ne engedjen közel, ne engedjen hozzáférni a rendszer.

Tisztelt Ház! Kérem tehát a módosító javaslatok támogatását. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP képviselőcsoportja a 2., 3. és 4. pontokról szavazást kért. Az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontját támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott javaslatokat 243 igen szavazattal, 79 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel még három javaslatról döntenünk kell.

Az ajánlás 2. pontjában Tóth Csaba képviselő úr javaslata következik. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 242 nem ellenében, 35 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 3. pontja is Tóth Csaba képviselő úr javaslatát tartalmazza. Szintén az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 244 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 4. pontja is Tóth Csaba képviselő úr javaslatát tartalmazza. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen szavazattal, 249 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra későbbi ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/11105. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/11105/19. és 26. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse a határozathozatallal kapcsolatos információkat:
Felszólalások:   224   224-226   226-228      Ülésnap adatai