Készült: 2020.07.13.01:16:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

148. ülésnap (2011.12.06.), 519-523. felszólalás
Felszólaló Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 14:12


Felszólalások:  Előző  519 - 523  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): (Nem szól a mikrofonja.) Nem így szerettem volna kezdeni, de Józsa képviselőtársam feltette a kérdést...

ELNÖK: Képviselő asszony, a képviselői kártyáját helyezze be!

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Most jó. Tehát úgy kell kezdenem, hogy hol van Lukács Zoltán képviselő úr (Dr. Józsa István: Beteg, lázas.), mert a mai nap annak az ékes bizonyítéka, hogy az itt töpörödő MSZP-frakció, amely oly mértékig részt vett az általános vitában, és hevesen képviselte az esztergomi politikai ügy rendezését, az nagyon nem képviselteti magát a mai napon; tisztelet a kivételnek, Józsa képviselő úr. Ez arra bizonyíték, hogy önöknek Esztergomban valóban csak a cirkusz kell, mert azon az érdemi hozzászóláson kívül, amit Nyakó képviselő úr az általános vitában többször megpróbált felvetni, az másra nem volt jó, mint hogy kicsit cirkuszt keltsen, és a hecckampányt folytassa.

(20.10)

Képviselő úr, az ön által felvetett ajánlási ponthoz fűződő kérdésére vagy véleményére, hogy miért nem támogatja az előterjesztő a feloszlatási javaslatot a kormány számára, többek között azért nem, mert ez a jogszabály nem politikai ügy rendezésére irányul. Ez az intézmények működtetésének a biztosítására irányul, és ekként sem logikájában, sem tartalmában nem tartható a jogszabály kereteiben. (Általános zaj.)

A másik pedig, hogy az is nagyon érdekes volt, természetesen szándékosan nem kértem sem két percben, sem válaszra szót, mert úgy láttam, hogy ez az általános vitában elmondott érvek lajstroma lesz ismét az MSZP hozzászólásában. Becsülöm, hogy küzd itt egyedül az MSZP-frakció helyett. (Dr. Józsa István: Esztergomért! Csak Esztergomért!) Ha Esztergomért küzdene, akkor nem ekként tenné, mert akkor a megoldást keresné.

Az is nagyon érdekes, hogy a Fidesz belügyeit próbálja ellentétbe állítani. (Általános zaj.) Azt gondolom, jobb lenne a saját...

ELNÖK: Bocsánatot kérek, képviselő asszony. Kérem a képviselőtársaimat, hogy próbáljuk meg visszafogni magunkat. Köszönöm.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ennél a törvényjavaslatnál, annál az ajánlási pontnál nem azt kell megvitatni, hogy a Fidesz mint szervezet, mint pártszervezet milyen döntést hoz vagy nem hoz. Ennél az ajánlási pontnál azt kell megvitatni, hogy ebben az esetben a feltétele, illetve a körülményei adottak-e e jogszabály keretein belül egy ilyen toldattal a rendelkezést kiegészíteni, hogy a kormány akkor oszlassa fel. Azt csak mellékesen mondom, hogy több olyan jogszabály-módosítást is hozna maga után, amely az összes önkormányzat működésével vagy azoknak a törvényességi ellenőrzésével kapcsolatban vetne fel további kérdéseket.

Aztán van néhány dolog, amiről nem is gondolom, hogy lereagálom ebben a zárszóban vagy véleményben. Összességében egyébként az önkormányzati bizottság által beterjesztett módosító javaslatban foglaltakat az előterjesztők támogatják.

Vágó Sebestyén képviselőtársamnak tisztelem az érdemi kérdését, illetve az esztergomi kiegészítéshez fűzött kérdését; megyek hátulról a kérdésekben. Nem tájékozatlanság és nem tudatlanság a pluszintézmények beemelése a feladat kiegészülésére vagy az intézményátadással érintett intézményi körnek a megnevezésében, hanem az alapja az általános vitakor is elmondottak szerint, hogy ha akkor nem cincáltuk volna szét ilyen teátrális jelenetekkel az általános vitát, hanem figyeltünk volna, és most is arról szólna, amiről szólnia kellene.

Azért kerültek be, mert egyrészt talán pont Lukács képviselő úr kérdezte meg az általános vitában is, hogy mi lesz az általános iskolákkal. Na, nem mintha az ő ötlete alapján mennénk tovább, viszont átgondolásra került az, hogy az a javaslat, amely szerint elsősorban a megyei önkormányzati feladaton, tehát az önkormányzati középszintű feladaton lévő intézményi feladatátvétellel, illetve a korábban megyei intézményi ellátásból városi intézménnyé átalakult intézményekről volt szó, megnéztük a gyermeklétszámot, megnéztük, hogy hol vannak komolyabb problémák, és úgy gondoljuk, hogy ha valóban megoldást keresünk, akkor az általános iskolai alapfokú oktatási intézményekre történő kiterjesztésével szélesebb körben tudunk az esztergomi intézményekben tanulóknak segítséget nyújtani vagy megoldást nyújtani, és kivenni az intézményi kört a politikai csatározások színteréről. Ez egyébként az esztergomi intézmények körében megnyugvást keltett az elmúlt napokban. Én azért kommunikálok velük, illetve napi kapcsolatban vagyok az intézményvezetőkkel is, és a polgármester asszonnyal is. Jelzem, ez a törvényjavaslat az esztergomiak számára megnyugvást hozott, nem pedig azt, amit cirkuszként itt próbáltak művelni az általános vita során.

Az előterjesztő befogadott több olyan javaslatot, illetve az önkormányzati bizottság által benyújtott módosító javaslatból elfogadta azokat, amelyek a megyei intézmények konszolidációjára vonatkozó törvény pontosítását vagy néhány helyen kiegészítését szolgálják, mert logikailag úgy gondoljuk, hogy ez az intézményátadásról szóló javaslat is a megyei konszolidációs törvény logikáján épül. A köztisztviselők, tehát az intézményi körben alkalmazott, a feladaton lévő köztisztviselők jogállásával kapcsolatos rendelkezés csak pontosult; az általános vitában elhangzottakat nem szeretném feltétlenül megismételni, hogy a feladatellátáshoz szükséges köztisztviselői apparátus kialakítását szeretnénk ezzel biztosítani.

De azért azt a mondatot megismétlem, amit fontosnak tartok, hogy nem valamiféle különleges, kegyetlen jogot fog gyakorolni a kormánymegbízott, mert nagyon nehéz lesz összerakni az apparátust. A képviselő úrnak tudnia kell, hiszen ön azért gyakrabban tartózkodik Esztergomban vagy tájékozódik, a polgármesteri hivatalban alig van olyan státuson lévő köztisztviselő, aki ezt a feladatot ellátja. A napokban is volt ilyen munkaszervezéssel kapcsolatos probléma. Tehát itt nem lesz személyes bosszú, ha úgy tetszik, amire itt nagyon szeretnék kiélezni néhányan a vitát az esztergomi intézményátvételnél; gyakorlatilag meg kell oldani a fenntartással kapcsolatos funkcionális és humán feladatokat, ehhez volt szükséges egy ilyen jogszabályváltozás. A kormánytisztviselők, illetve a köztisztviselők jogállásának a tekintetében tehát erről van szó, illetve az intézményvezetők tekintetében pontosult a szabály akként, mint ahogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényben is ez rendeződött, illetve ahogy ezt a parlament elfogadta.

Összességében tehát én azt gondolom, hogy nem kellene már riogatni. Esztergomban nyugalomra vágynak, békére vágynak. Körülbelül egy hete egyébként, érdekes, hogy ennek a törvényjavaslatnak a benyújtása oly elemi erővel váltotta ki az MSZP hirtelen szeretetét Esztergommal kapcsolatban, már a múlt pénteki esztergomi testületi ülés is nyugalomban és a korábbi tapasztalatokhoz és ülésvezetési gyakorlathoz és ülésezési gyakorlathoz képest kiegyensúlyozottan zajlott le, sok mindennek köszönhetően. Én nem mondom azt, hogy nem tettünk ezért sokat, hogy mind a képviselő-testület ülésének a hangneme, mind pedig az ott meghozott döntések többnyire konszolidált keretek között folyjanak, de maga az a törvényjavaslat, amit önök most itt az ördög művének tekintenek vagy valamiféle sámáni beavatkozásnak (Dr. Józsa István: Az a Meggyes!) Esztergom életébe, önmagában az intézményvezetők körében és a képviselő-testületnek nemcsak a Fidesz-frakcióval biztosított többségi részében is támogatást élvez, tehát biztosított a támogatása. Az esztergomiak azt látják ebben a törvényjavaslatban, Józsa képviselő úrnak mondom, amit mi szerettünk volna, hogy lássanak benne, hogy megoldás született ellátások biztonságának a biztosítására vagy megnyugtató rendezésére. Megoldást látnak általános iskolák működtetésére, szociális intézmény működtetésére, múzeum és középfokú oktatási intézmények, kórház működtetésére.

Az esztergomiak örülnek annak, hogy a közalkalmazotti kört és néhány köztisztviselőt ezzel a váltással kiveszünk abból a helyzetből, ami jelenleg Esztergomban már egyébként elcsendesedik. Ennek a törvénynek - még egyszer mondom - nem célja és nem feladata a politikai helyzet rendezése, alkalmatlan eszköz is rá. Megismétlem, mert úgy látom, hogy az ismétlés a tudás anyja: a parlamentnek e tekintetben nem kell, nem szükséges, sőt mi több, nem is lehet politikai döntést hoznia, hiszen amíg az önkormányzat helyben a döntéshozatali eljárását az Ötv.-ben előírt módon szabályosan gyakorolni tudja, addig nincs módja a parlamentnek, hogy beavatkozzon.

Nem kívánom az alkotmánybírósági procedúrát ismertetni, hogy az miként szerepel vagy miként előírt, hogy mely esetben fogja a kormányhivatal, majd a KIM, majd az Alkotmánybíróság javaslatára a parlament a feloszlatási javaslatot megtenni. Teljesen nyugodtan, szakmai alapokon mondhatom önnek, hogy jelen pillanatban az alkotmánybírósági gyakorlat alapján a testület feloszlatásának a körülményei nem állnak fenn, mert a jogi működésképtelenség nem azonos az alkalmatlansággal vagy pedig az egyéb működési zavarokkal, és ennek alapján kérem azt a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy egyébként az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat támogatva a törvényt elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy ennek a néhány intézménynek - mert nem teljeskörűen van szó a közszolgáltatások rendezéséről - megtörténhessen az átvétele, és már január 1-jével ezeket az ellátásokat az esztergomiak, illetve az ott dolgozók biztonságban érezzék.

(20.20)

Még a végén engedjék meg nekem, mert emellett én nem igazán tudok szó nélkül elmenni, és egyébként tényleg Józsa képviselőtársamé minden elismerésem, hogy egyedül állja itt a sarat vagy próbálja felvenni a harcot (Dr. Józsa István: Nem vettem fel, mert nem vitatkozott!), és azokat a fogyatékosságokat, amelyeket a pártja 2006 óta produkál, azokat próbálja most ennél az egy napirendi pontnál valamilyen módon saját érzése szerint behozni. Én sajnálom, hogy tényleg csak a politikai cirkusz kellett, és reggel 8-kor kellett megkezdenünk, kedd este helyett szerda reggel - vagy már nem is tudom a napokat - a vitát azért, hogy a megyeiek azt az elégedetlenséget, azt a cirkuszt, azt a hecckampányt lejátsszák a televíziónézők előtt, amit önök itt a parlamentben produkáltak, nem a témával foglalkozva. Tisztelet azoknak, akik egyébként ebbe a fröcsögésbe, bocsánat a kifejezésért, nem szálltak be.

Nagyon hiányolom most az LMP képviselőit a parlament padsoraiból (Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Én nem.), hiszen ők voltak azok, akiknél ez a látványpolitizálás mint eszköz, vagy ez a performance mint műfaj egyáltalán a XXI. századi parlamenti műfajoknál bejött. Nagyon látványos, nagyon jó, csak az eredményessége, azt gondolom, nem egyenértékű azzal a munkával, ami elsősorban megoldást keres. És ha ebben tudnának közreműködni Esztergom érdekében, nem a sajtóban folytatnak hecckampányt, vagy ilyen hisztériakeltő általános vitákat generálnak, akkor sokkal többre mennénk, és ezeknek a megoldásoknak lenne eredménye.

Itt volt három képviselőtől önálló javaslat arra, hogy amit a kormány megtehet, amit az önálló parlamenti képviselő megtehet, azt tegye meg annak érdekében, hogy ha az állami feladat ellátása során valamiféle veszélyhelyzet alakul ki, akkor az állam beléphet, esetleg be is kéne lépni a feladatellátásba, hiszen az önkormányzat ezt a feladatot az államtól kapta, nincsen ebben semmi nonszensz, nincsen ebben semmi védhetetlen. Arról van szó, hogy az állam beavatkozása vagy az állam felelősségvállalása fokozott. (Dr. Józsa István: Csak Meggyes Tamást védték.) Nem kell itt valami ördögi mágiáról beszélni; arról kéne beszélni, hogy van egy javaslat, ami segíteni szeretne esztergomi intézményeken, esztergomi ellátottakon.

Úgyhogy ezen a ponton szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek a hozzászólását, még a kritikus, de az érdemi megoldási javaslatot támogató hozzászólást is, akik vették a fáradtságot, hogy az esztergomi helyzetben elmélyedjenek, nem pedig csak politikai érdekeik kiszolgálása érdekében holmi sajtó-, illetve médiakampányként használják ismét az esztergomiakat.

Esztergomnak nem kell a cirkusz, Esztergomnak nyugalom kell. Esztergomnak az kell, hogy az édesanyák biztonságban tudják a gyerekeiket, az időseket, a betegeket. (Közbeszólásra:) Nem demagógia, kedves képviselő úr, az a demagógia, amit önök csináltak. (Dr. Józsa István: Hol van Meggyes Tamás?) Amit önök csináltak. És gyakorlatilag az a lényeg, amit már nem fogok megismételni, még az ön kedvéért sem (Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Hol az MSZP?), pedig most kihasználhatnám az időt, hogy szépen végighallgassa, nem élek vissza képviselőtársaim türelmével. (Közbeszólások.)

Úgyhogy összességében azt szeretném kérni, hogy az ajánlási pontok szerint az előterjesztő és a kormány által támogatott módosító javaslatokat támogatni szíveskedjenek, és álljanak mellénk az esztergomi intézmények problémáinak kezelése tárgyában.

Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. (Taps a kormánypárti padsorokban és dr. Józsa István részéről.)
Felszólalások:  Előző  519 - 523  Következő    Ülésnap adatai