Készült: 2021.05.09.02:50:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

205. ülésnap (2001.05.08.), 66. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 20:48


Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadása kizárja az ajánlás 6., 10., 12., 16., 41., 47., 49., 50., 51. és 61. pontjaiban szereplő indítványokat. Bejelentem, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja külön szavazást kezdeményezett az előterjesztő által is támogatott 53. és 55. pontokról, így ezekről később határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 180 igen, 83 nem szavazattal, 5 tartózkodással a javaslatokat elfogadta.

Most azokról az indítványokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az 1. pontban Mécs Imre a törvényjavaslat címe módosítását javasolja. Az új cím szerint a törvény a digitális aláírásról szóljon. Ennek másik változata található a 2. pontban, ez pedig a következő: "a digitális aláírások hitelességéről". Ugyanakkor a 3. pontban a törvényjavaslat egészében az "elektronikus" kifejezés helyett a "digitális" szó alkalmazását javasolja.

Először az 1. pontról határozunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 6 igen, 256 nem szavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elutasította.

(10.50)

 

Most a 2. pontról határozunk. A bizottságok ezt sem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 4 igen szavazattal, 248 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Most a 3. pontot teszem fel szavazásra, amelyet szintén Mécs Imre terjesztett elő. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 8 igen szavazattal, 260 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 4. pontban Molnár Gyula és Podolák György a törvényjavaslat preambulumának módosítását javasolják. Ebben a törvényalkotás célját meghatározó szövegrészt további elemekkel egészítik ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 90 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Az 5. pontban Molnár Gyula a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdése módosítását javasolja. A normaszövegnek ez a része a szabályozási területeket sorolja fel. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 99 igen szavazattal, 180 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 8. pontban Avarkeszi Dezső és más képviselők a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdése belső jogszabály-hivatkozását módosítják. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 93 igen szavazattal, 170 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 9. pontban Molnár Gyula a törvényjavaslat 2. § felvezető szövegét változtatja meg és az "Értelmező rendelkezések" alcímmel látja el. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 93 igen szavazattal, 172 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 11. pontban Molnár Gyula a 2. § 4. pontja módosításával az aláíró személyét körülíró rendelkezést változtatja meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 96 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 14. pontban Avarkeszi Dezső és mások a 3. § (4) bekezdés b) pontjának nyelvtani átszerkesztését kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 97 igen szavazattal, 174 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 15. pontban Csáky András a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdését szövegpontosító beszúrással egészíti ki. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 22 igen szavazattal, 241 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 17. pontban Avarkeszi Dezső és mások a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdése elhagyását javasolják, amely a felelősségvállalásra vonatkozó egyik rendelkezést tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 92 igen szavazattal 189 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 19. és a 20. pontokban Molnár Gyula és Avarkeszi Dezső a 6. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják. Lényege: az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások között szerepeljenek a kulcstárakkal kapcsolatos szolgáltatások is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 101 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 21. pontban Márton Attila és Szabó István a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdését határidő-módosítással kívánják megváltoztatni. A gazdasági és az informatikai bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 278 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

A 22. és 23. pontokban Csáky András a törvényjavaslat 7. §-át két új bekezdéssel egészíti ki. Ebben a hitelesítésszolgáltatókra terjeszt elő javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 34 igen szavazattal, 244 nem ellenében, 11 tartózkodással a javaslatot elutasította.

A 25. pontban Mécs Imre a 8. § (2) bekezdését módosítását kezdeményezi. Ugyanezt kívánja elérni Molnár Gyula és Avarkeszi Dezső a 26. pontban és Mécs Imre a 27. pontban is. Mindhárom indítvány a minősítési eljárásban becsatolandó iratok körét meghatározó rendelkezéseket kívánja megváltoztatni. Ezek a javaslatok egymás mellett is elfogadhatók.

Először Mécs Imre javaslatát teszem fel szavazásra a 25. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 102 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Most Molnár Gyula és Avarkeszi Dezső javaslatát teszem fel szavazásra a 26. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 102 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Most Mécs Imre javaslatát teszem fel szavazásra a 27. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 33 igen szavazattal, 238 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 28. és a 35. pontokban Pusztai Csaba a 9. § (2) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése módosítását kezdeményezi. A javaslat a hiteles szolgáltató felelősségvállalásának szabályát kívánja megváltoztatni. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 180 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 29. pontban Mécs Imre a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésében azt kezdeményezi, hogy tanúsítványban kötelező meghatározni a felhasználás tárgybeli, földrajzi és egyéb korlátait. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 105 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 30., 33., 34., 66. és 70. pontokban Mécs Imre a 9. § (4) bekezdése módosításával a hitelesítésszolgáltató álnév-feltüntetési jogát kívánja megtiltani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 15 igen szavazattal, 274 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 31. pontban Molnár Gyula és Szabó Zoltán a törvényjavaslat 9. § (7) bekezdését határidő-pontosítással egészítik ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 106 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 36. pontban Avarkeszi Dezső és mások a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdése kiegészítését indítványozzák. Lényege: a felügyelet által kijelölt szervezetnek a nyilvántartások átvételével kapcsolatos költségeit a felügyelet köteles megtéríteni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 104 igen szavazattal, 174 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

 

 

(11.00)

 

A 38. pontban Pusztai Csaba a törvényjavaslat 16. § (5) bekezdése módosításával a csődeljárásra is kiterjeszti a rendelkezés hatályát. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 103 igen szavazattal, 173 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 40. pontban Molnár Gyula és Podolák György a határozathozatali eljárás határidejét a felére csökkenti a 17. § (4) bekezdésében. A kulturális bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 117 igen szavazattal, 172 nem ellenében elutasította a javaslatot.

A 42. pontban Molnár Gyula és Szabó Zoltán a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdése módosítását kezdeményezik. Lényege: a felügyelet által végzett helyszíni ellenőrzés nem akadályozhatja a szolgáltató folyamatos működését. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 43. és a 46. pontokban Pusztai Csaba a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében és egy új bekezdésben a felügyelet által kirendelt felügyelőbiztosra vonatkozó szabályokat terjeszti elő. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 105 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 44. pontban Pusztai Csaba a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdése kiegészítésével a felügyelet kötelezettségévé kívánja tenni, hogy bűncselekmény alapos gyanúja esetén köteles feljelentést tenni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 114 igen szavazattal, 171 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 45. pontban Mécs Imre a törvényjavaslat 21. § (6) bekezdése módosításával a minősített tanúsítvány visszavonásának szabályát kívánja módosítani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 108 igen szavazattal, 180 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Az 52. és 54. pontokban Mécs Imre a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdése módosítását és (2) bekezdése elhagyását kezdeményezi, amely a normaszöveg egyes részeit csak a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásával egyidejűleg kívánja hatályba léptetni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 22 igen szavazattal, 261 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Az 53. és 55. pontokban Márton Attila és Szabó István a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdése módosítását és egy új bekezdéssel történő kiegészítését kezdeményezik, amelyek a hatályba léptetés szabályait módosítják. A javaslatokat a bizottságok és az előterjesztő támogatja, de az SZDSZ képviselőcsoportja a külön szavazásukat kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 277 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Az 56. pontban Molnár Gyula és Szabó Zoltán a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdését új ponttal kívánják kiegészíteni. Lényege: a kormány kapjon felhatalmazást arra, hogy 2003. január 1-jéig minden köztisztviselő és közalkalmazott térítésmentesen jusson saját elektronikus aláíráshoz. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 113 igen szavazattal, 171 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Az 57., az 58. és 59. pontokban Avarkeszi Dezső és mások a törvényjavaslat 27. §-a kiegészítésével a további részletszabályok megalkotására kötelezik az érintett minisztereket és önkormányzatokat. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 109 igen szavazattal, 177 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 60. pontban Avarkeszi Dezső és mások a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdésében a Ptké. 38. § (2) bekezdése szövegpontosítására tesznek javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 178 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 62. pontban Avarkeszi Dezső és mások a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdésében a Pp. 197. § (2) bekezdése szövegpontosítását indítványozzák. A kulturális bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 170 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 63. pontban Avarkeszi Dezső és mások a törvényjavaslat 30. §-ában a büntetőeljárásról szóló törvény 82. § (2) bekezdésében a bizonyítási eszközt meghatározó rendelkezést pontosítják. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 106 igen szavazattal, 170 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 65. pontban Molnár Gyula és Szabó Zoltán a törvényjavaslatot egy új paragrafussal egészítik ki. Lényege: a kormány ez év szeptember 1-jéig nyújtson be előterjesztést az Országgyűlésnek az elektronikus aláírás használatához kapcsolódó, és az ebbe a törvénybe nem belefoglalt egyéb törvénymódosításokról. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 94 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 67. és 68. pontokban Molnár Gyula és Szabó Zoltán a törvényjavaslat 2. számú melléklete kiegészítésével azt kezdeményezik, hogy a minősítési tanúsítványok tartalmazzák a minősítéshez használt matematikai algoritmusok jellemző adatait is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 104 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

A 69. pontban Molnár Gyula és mások a törvényjavaslat 3. számú melléklete f) pontjának módosításával a minősített hitelesítésszolgáltatók kötelezettségeit meghatározó egyik rendelkezést kívánják megváltoztatni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 104 igen szavazattal, 172 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavaztunk. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A zárószavazásra a következő ülésnapunkon kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat módosító javaslatainak a határozathozatala. Az előterjesztést T/3932. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3932/39. és 43. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Glattfelder Béla államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 
Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai