Készült: 2021.05.11.12:29:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

205. ülésnap (2001.05.08.), 339. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 27:00


Felszólalások:  Előző  339  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tehát ami most soron van, az a 186., a 188., a 190. A többit jegyeztük, úgyhogy ha odaértünk, azokról külön szólni fogok.

Tehát most a 193. pont következik - akik esetleg nem tudtak figyelni, azoknak segítsen, Gémesi úr -, amiben Schalkhammer Antal a törvényjavaslat 44. §-ában a törvény 44. § (1) bekezdésében a Magyar Bányászati Hivatalra is kiterjeszti az alapilletményi pótlékot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 199., 200., 201. pontjaiban szereplő indítványok, a törvényjavaslat 44. §-ában a törvény 44/A. § kiegészítésével és módosításával, az alapilletmény eltérő mértékű emelésére tesznek javaslatot. Valamennyi javaslat mellett is elfogadható a 202. pontban lévő indítvány.

Először Tóth Imre és más képviselők javaslatát teszem fel szavazásra a 199. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Lezsák Sándor javaslatát teszem fel szavazásra a 200. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen szavazattal, 226 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Csabai Lászlóné javaslatát teszem fel szavazásra a 201. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 104 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Tóth Imre javaslatát teszem fel szavazásra a 202. pont szerint, amelyet a foglalkoztatási bizottság támogat, a többi bizottság nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 162 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 211. és a hozzá kapcsolódó 355. pontjaiban Nógrádi László és más képviselők a törvényjavaslat 47. § (2) bekezdésében a Ktv. 46. §-át két új bekezdéssel kívánják kiegészíteni. A javaslatok a körjegyzők illetménypótlékáról rendelkeznek. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 163 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 94 tartózkodás mellett elfogadta.

A 213. pont visszavonásra került.

A 217. pontban Kertész István a kötelező képzettségi pótlék megállapításának a szabályát kívánja megváltoztatni a törvényjavaslat 50. §-ában, a Ktv. 48/A. §-a módosításával. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 105 igen szavazattal, 177 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 218. és a 219. pontokban alternatíva található a Ktv. új paragrafussal történő kiegészítésére. Ebben javaslatot tesznek arra, hogy a köztisztviselők legalább kéthavi külön juttatásban részesüljenek.

Ezek közül az elsőt, amint az imént hallottuk, Gémesi György visszavonta.

Így akkor Kósáné Kovács Magda és mások javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 219. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 220. pontban Dán János a törvényjavaslat 51. §-ában a Ktv. 49/B. § (1) bekezdése szövegpontosítását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 38 igen szavazattal, 249 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 221. pontban Gémesi György a törvényjavaslat 51. §-ában a törvény 49/A... (Dr. Gémesi György: Mindegyik javaslatom vissza lett vonva.) Tehát Gémesi képviselő úr most azt jelentette be, nyilván nem mindenki hallotta ezt, hogy mindegyik javaslatát visszavonta. Ennek következtében akkor ezeket most már nem fogom külön nevesíteni, hanem csak jelezni fogom, hogy ezek visszavonásra kerültek.

A 223., a 224., a 225., a 226. és a 227. pontokban alternatívák találhatóak a törvényjavaslat 52. §-ában a törvény 49/E. §-ának módosítására. Valamennyi indítvány a jubileumi jutalomra jogosultság szabályait kívánja megváltoztatni.

Először a foglalkoztatási bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a 223. pont szerint. Az emberi jogi és az önkormányzati bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 268 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Ebből az következik, hogy a következő pontokról, szám szerint: a 224., a 225., a 226., a 227., a 228., a 229. pontokról nem kell szavaznunk.

A 231. pont visszavonásra került.

A 238. pont szintén visszavonásra került.

A 244. és a 246. pont szintén visszavonásra került; a 247. szintén.

 

(20.40)

 

A 248. pontnál tartunk, amiben Pusztai Csaba a törvényjavaslat 56. §-ában a törvény 59. § (3) bekezdését egy új ponttal kívánja kiegészíteni. Lényege: az etikai eljárás során alkalmazott intézkedéssel kapcsolatos ügyekben a bírósághoz lehet fordulni. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 177 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 249. pont visszavonásra került.

A 250. pontban Lamperth Mónika és mások a bírósági jogorvoslatra vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezik a törvényjavaslat 56. §-ában. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 112 igen szavazattal, 177 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Megszólal egy mobiltelefon.) Ha kérhetném, akinek éppen csörög a mobiltelefonja, kapcsolja ki!

A 255. pontban Gyárfás Ildikó és mások a törvényjavaslat 64. §-ának elhagyását kezdeményezik. Az alaprendelkezés a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 256. pontjában szereplő indítványt. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 101 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 256. pontban Pusztai Csaba a törvényjavaslat 64. §-ában a törvény 65/A. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Lényege: országos munkavállalói érdekképviseletnek az a szervezet minősül, amely a törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők 5 százalékát tagsági jogviszony alapján képviseli. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 105 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 257. pont visszavonásra került.

A 265. pontban Tóth Imre a törvényjavaslat 66. §-ában a törvény 71/A. § módosítását kezdeményezi, amelynek értelmében a köztisztviselők napján minden köztisztviselő egyhavi illetményt kapjon. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen szavazattal, 224 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 69. pontjában Pusztai Csaba a törvényjavaslat 72. §-ában a szolgálati törvény 245/B. és 245/H. §-ának módosításával további vezetői beosztási illetmény meghatározását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 68 igen szavazattal, 166 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 70. pontja visszavonásra került.

A 279. pontban Kóródi Mária és Hack Péter a törvényjavaslat 72. §-ában a központi tisztikarra vonatkozó szabályok elhagyását kezdeményezik. Annak érdekében, hogy erről az indítványról szavazni lehessen, az SZDSZ-frakció a kiegészítő ajánlás 80. pontja külön szavazását kérte.

A módosító javaslatot egyik bizottság sem támogatja. Ennek elfogadása kizárja a törvényjavaslat 72. §-ában a Hszt. 245/J-M. §-ainak összes módosítását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 110 igen szavazattal, 171 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 282. pontban Jauernik István és Farkas Imre a törvényjavaslat 72. §-ában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénymódosítást pontosítják. Ez a javaslat magában foglalja a 283. pontban lévő indítványt. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 105 igen szavazattal, 172 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Nikolits István javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 283. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 159 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 288., 306., 389. pont visszavonásra került. A 291., 295. pont szintén visszavonásra került, a 293. úgyszintén, a 294., 301. pont szintén visszavonásra került.

A kiegészítő ajánlás 80. pontjában Perlaki Jenő és Kovács Zoltán a törvényjavaslat 72. §-ában a Hszt. 245/J. § (3) bekezdésének kiegészítését kezdeményezik, amely a "központi tiszt" címre vonatkozó pályázatokkal foglalkozik. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatja, de az SZDSZ kérésére külön szavaz róla az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 219 igen szavazattal, 59 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta.

A 311. pont visszavonásra került.

A kiegészítő ajánlás 94. pontjában Pusztai Csaba a törvényjavaslat 86. §-ának elhagyását kezdeményezi, amely a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezéseket tartalmazza. Ennek elfogadása kizárja a 314. és a 315. pontokat. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 92 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 314. pontban Kósáné Kovács Magda a törvényjavaslat 86. §-ában a munka törvénykönyve 193/R. §-át kívánja új bekezdéssel kiegészíteni, amelyben a gazdasági miniszter számára ad felhatalmazást. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 109 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 315. pontot visszavonták.

A 319. pontban Balogh László és Gál Zoltán a törvényjavaslat 90. § (5) bekezdésében az ügyészségről szóló törvény 94/B. §-ának (1) bekezdése felvezető szövegének pontosítását kezdeményezik. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 98., 100., 102., és 143. pontjaiban Rubovszky György a törvényjavaslat 93. § (2) bekezdésében a bírák jogállásáról szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályokkal történő kiegészítésére tesz javaslatot. Ennek elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatja, de az MSZP-frakció kérésére külön szavaz róla az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 268 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

 

 

(20.50)

 

A 330. pontban Balogh László és Gál Zoltán a törvényjavaslat 94. § (2) bekezdésében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 14/A. § (1) bekezdése felvezető szövegének pontosítását kezdeményezik. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 109 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 334. pontban Lamperth Mónika a törvényjavaslat 96. §-ának elhagyását kezdeményezi, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását tartalmazza. Az alaprendelkezés az érdekképviseleti viszonyokat szabályozza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 109 igen szavazattal, 177 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 335. pontban Perlaki Jenő és mások a törvényjavaslat 97. §-ában az 1990. évi LVI. törvény 6. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Ebben a javaslatban a képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők javadalmazásának szabályai találhatók. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatja, de a Fidesz kérésére külön szavaz róla az Országgyűlés. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 188 igen szavazattal, 102 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el. Kétharmados szabályról van szó.

A 339. pontban a számvevőszéki bizottság az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosításával a számvevők illetményszorzóit kívánja megemelni. (Folyamatos zaj. - Csenget.) Arra kérem önöket, hogy egy kicsit mérsékeljék az alapzajt! Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadásához az alkotmány 32/C. § (4) bekezdése szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 136 igen szavazattal, 155 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 114. és 117. pontjaiban az oktatási bizottság a rendelkezés hatályát kiterjeszti a közoktatással összefüggő irányítási feladatokat ellátókra is. Az önkormányzati bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 345. pontban Bauer Tamás a törvényjavaslat 99. § (2) bekezdése kiegészítését javasolja, amely a főtisztviselői karra és a központi tisztikarra vonatkozó rendelkezések hatálybalépését a következő miniszterelnök választása napján kívánja hatályba léptetni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 178 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 349. pontban Csabai Lászlóné a törvényjavaslat 99. § (7) bekezdése szövegpontosítását javasolja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 103 igen szavazattal, 168 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 358. pontban Tóth Imre a törvényjavaslat 100. § (11) bekezdése elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés szerint a törvény hatálybalépésekor a közigazgatási szakvizsgapótlékot meg kell szüntetni, és annak összegét a köztisztviselő alapilletményébe be kell építeni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 70 igen szavazattal, 218 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 359. pontban a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 100. §-át új bekezdéssel kívánja kiegészíteni, amelyben a Gazdasági Versenyhivatal köztisztviselőire terjeszt elő szabályt. Az alkotmányügyi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 169 nem ellenében, 102 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 367. pontban Tóth Imre a törvényjavaslat 103. § (2) bekezdésének megváltoztatásával határidő-módosításra tesz javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 34 igen szavazattal, 232 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 373. pontban Csabai Lászlóné a törvényjavaslat 104. §-ában szövegpontosítást javasol. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 109 igen szavazattal, 172 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 376. pont visszavonásra került, és a 378. pont szintén visszavonásra került.

A kiegészítő ajánlás 139. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslatot egy új 3/A. számú melléklettel javasolja kiegészíteni, amely a honvédelemről szóló törvény 6/B. számú mellékletét képezi. A javaslatot a nemzetbiztonsági bizottság kivételével valamennyi bizottság és az előterjesztő is támogatja, de az MSZP kérésére külön szavaz róla az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 283 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 141. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslatot egy új melléklettel javasolja kiegészíteni, amely a felső- és középfokú köztisztviselők, valamint a vezetők besorolási táblázatait tartalmazza. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő is támogatja, de az MSZP kérésére külön szavaz róla az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 286 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalunk végére értünk. Arra figyelemmel, hogy a szavazási eljárásban számos módosító javaslat visszavonásra került, kérem a képviselőket, hogy a szokásosnál is nagyobb figyelemmel, körültekintéssel tekintsék át a szavazás menetét abból a szempontból, hogy van-e olyan módosító javaslat, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. Ezért a szokásos záró kérdést teszem fel, hogy van-e esetleg ilyen módosító javaslat, van-e valakinek ilyenről tudomása. Vancsik Zoltán jelentkezik, hogy van ilyenről tudomása.

 
Felszólalások:  Előző  339  Következő    Ülésnap adatai