Készült: 2021.05.11.05:57:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

205. ülésnap (2001.05.08.), 328. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 27:32


Felszólalások:  Előző  328  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Még mielőtt a további ügyrendi jelentkezőknek adnék szót, azt mondom, hátha az ügyrendi felszólalásra jelentkezők elállnak a felszólalási szándékuktól.

Az ügyrendi bizottság 2000. március 16-ai határozatát akkor felolvasnám, ami így hangzik: az Országgyűlés plenáris ülésén szavazást megismételni kizárólag a Házszabály 43. § (2) bekezdésében, illetve a 60. § (3) bekezdésében foglalt esetekben lehet. Ezeken túlmenően a szavazást akkor sem lehet megismételni, ha a szoros szavazatarány és a szavazatszámláló gépek működési zavara miatt a szavazás eredménye kétséges. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: A szabály az szabály!) Én azt mondom, hogy ez megtörtént, vegyük tudomásul, és akkor megyünk tovább a szavazásokban. (Taps az MSZP padsoraiból. - Közbeszólás ugyanonnan: Éljen!)

Szent-Iványi és Bauer képviselő urak, elállnak az ügyrendi felszólalásra történő jelentkezéstől? (Bauer Tamás jelzi, hogy igen. - Dr. Répássy Róbert: Visszavonom a javaslatomat.) Répássy képviselő úr visszavonja az ügyrendi javaslatát.

(A főtitkárral konzultál. - Rövid szünet.)

Az 5. pontról szavaztunk. Elnézést kérek, kérdezem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy az 5. pontról szavaztunk-e. Mert ebben itt most vita támadt. (A gyorsíró jelzi, hogy igen.) Az 5. pontról szavaztunk, köszönöm szépen. Nem akarok még egyszer hibába esni.

Következik a 6. pont. A 6. pontban Lentner Csaba, valamint Bauer Tamás és Tardos Márton a törvényjavaslat 8. §-a elhagyását kezdeményezik, amelyek kormányfelhatalmazásokat tartalmaznak. Ennek az elfogadása kizárja a 7., a 8. és a 9. pontokat. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 173 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Újabb ügyrendi jelentkezés történt. Szent-Iványi István képviselő úr elállt a szándékától? (Jelzésre:) Elállt, köszönöm szépen. Ma sok ember segít engem.

Most Bauer Tamás és Tardos Márton javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 7. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 112 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 8. pontban Göndör István a törvényjavaslat 8. §-ában az Áht. 33. § (9) bekezdése kiegészítését kezdeményezi. A lényege: a kormány megbízásából a Magyar Fejlesztési Bank Rt. a központi költségvetés terhére, a költségvetésben meghatározott mértékig vállalhat készfizető kezességet. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

 

(19.00)

 

A 9. pontban Göndör István a törvényjavaslat 8. §-ában az Áht. 33. § (10) bekezdése módosítását javasolja. Az indítvány szerint a normaszöveg rendelkezését a költségvetési törvényben kell meghatározni. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő támogatja, de az SZDSZ külön szavazását kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 265 igen, 21 nem szavazattal, 13 tartózkodás mellett elfogadta.

A 12. pontban Veres János és Keller László a törvényjavaslatot egy új szakasszal kívánják kiegészíteni, amelyben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényt módosítják. A javaslat az adózás előtti eredményt csökkentő felsorolást egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen, 183 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el.

A 14. pontban Lentner Csaba, valamint Kertész István a törvényjavaslat II. fejezete 15-18. §-ainak elhagyását kezdeményezik. Ezek a rendelkezések a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosítását kezdeményezik. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 15. pontjában szereplő indítványt. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak!

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen, 191 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 15. pontban Keller László a törvényjavaslat 16. §-ában a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 22/B. §-a (7) bekezdése módosítását kezdeményezi. Ebben az érzékeny ágazatokra vonatkozó szabályokat kívánja megváltoztatni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 113 igen, 183 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el.

A 16. pontban Kertész István a törvényjavaslat II. fejezetét egy új paragrafussal egészíti ki, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 31. §-ában új bekezdést javasol. Lényege: a központi költségvetésben évente kell a beruházási források regionális felosztásáról rendelkezni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 123 igen, 181 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 19. pontban Kertész István a törvényjavaslat 19. §-ának elhagyását kezdeményezi. Az alaprendelkezés a helyi adókról szóló törvényben az önkormányzati adómegállapítási jog korlátait határozza meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen, 178 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 26. pontban Kertész István a törvényjavaslat IV. fejezetének elhagyását javasolja. Ezek a rendelkezések az illetéktörvény módosítását tartalmazzák. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 27. és 28. pontjában szereplő indítványokat. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen, 188 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 27. pontban Jauernik István a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésében az illetéktörvény 45. § (1) bekezdése módosítását kezdeményezi. Ebben egyes eljárási illetékek mértékét megemeli. Ennek alternatívája található a 28. pontban, amelyet Kertész István terjesztett elő.

Először Jauernik István javaslatát teszem fel szavazásra a 27. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen, 204 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Kertész István javaslatát teszem fel szavazásra a 28. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen, 187 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el.

A 29. pontban Veres János és Keller László a törvényjavaslat 27-29. §-ainak elhagyását kezdeményezik. Ezek a rendelkezések az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló rendelkezéseket tartalmazzák. Ez a javaslat összefügg az ajánlás 36. pontjában lévő indítvánnyal, ezért ezeket együttesen teszem fel szavazásra. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 30., 31. pontjában szereplő indítványokat. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen, 186 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 30. pontban Bauer Tamás és Tardos Márton a törvényjavaslat 28. § elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés a bűnügyi igazgatóság vezetéséről rendelkezik. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen, 188 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 31. pontban Bauer Tamás és Hack Péter a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdése elhagyását indítványozzák. Az alaprendelkezés szerint az adónyomozót a hivatal elnökének előzetes egyetértésével a bűnügyi igazgató nevezi ki és menti fel. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen, 186 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 32. és 34. pontokban Bauer Tamás és Hack Péter a törvényjavaslat 30. és 31. §-ainak elhagyását kezdeményezik. A törvényjavaslatnak ez a része meghatározza, hogy a hivatal nyomozó hatósága a bűnüldözési feladatok ellátása során milyen jogosítványokat kap. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 33. pontjában szereplő indítványt. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen, 189 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 33. pontban Göndör István a törvényjavaslat 30. §-ában a törvény 5. § (1) bekezdése b) pontja bb) alpontja elhagyására tesz javaslatot. A törvényjavaslat e része szerint a hivatal nyomozó hatósága a bűnüldözési feladatok ellátása során elfoghatja és a hatáskörrel rendelkező hatóságnak átadhatja azt a személyt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki vagy személykörözésben elfogását rendelték el. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen, 190 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

 

(19.10)

 

A 35. pontban Bauer Tamás és Hack Péter a törvényjavaslat 32. § elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés meghatározza, hogy a bűnügyi igazgatóság központi adatállományába kinek van betekintési joga. A javaslat elfogadása kizárja a kiegészítő ajánlás 4. pontjában szereplő indítványt. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen, 189 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Gál Zoltán a törvényjavaslat 32. §-a módosítását kezdeményezi, amelyben az adatvédelmi biztos által megbízott személynek is biztosítja a betekintési, adatszolgáltatási és információs jogot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 38. pontjában Braun Márton és Dancsó József a törvényjavaslat 34. §-ában az értékpapírtörvény 1. § (1) bekezdése módosítását kezdeményezik. Ezek szerint a részvényesi meghatalmazottat is a rendelkezések hatálya alá tartozónak kell tekinteni. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatják, de az SZDSZ-képviselőcsoport külön szavazását kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 276 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

A 43. pontban Bauer Tamás és Tardos Márton a törvényjavaslat 38. §-ában az értékpapírtörvény 94/B. § (1) bekezdése módosítását javasolják. Ebben határértékeket kívánnak megváltoztatni. Emellett is elfogadható a 44. pontban Göndör István javaslata, amely a közzététel módjára tartalmaz kiegészítést.

Először Bauer Tamás és Tardos Márton javaslatát teszem fel szavazásra a 43. pont szerint. A foglalkoztatási bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Göndör István javaslatát teszem fel szavazásra a 44. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 99 igen szavazattal, 178 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 45. pontban Veres János a törvényjavaslat 38. §-ában az értékpapírtörvény 94/D. § (7) bekezdése kiegészítésére tesz javaslatot, amelyben meghatározásra kerül, hogy mi lehet a vételi ajánlat fedezete. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 46. pontban Veres János a törvényjavaslat 38. §-ában az értékpapírtörvény 94/E. § (1) bekezdésében a határnapot módosítja. A foglalkoztatási bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen szavazattal, 182 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az 55. pontban Veres János a törvényjavaslat 38. §-ában az értékpapírtörvény 94/N. § (1) bekezdése módosítására tesz javaslatot, amellyel lehetővé teszi az ellenajánlat előterjesztését. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 180 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 62. pontjában Veres János és Keller László a törvényjavaslat 45. § (3) bekezdése elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés a privatizációs törvény mellékletét egészíti ki a Magyar Fejlesztési Bank Rt. százszázalékos tulajdonával. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 68. pontban Jauernik István a törvényjavaslat 51. §-ában a hitelintézetekről szóló törvény 235. § (2) bekezdése felvezető szövegét határidővel egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 71. és 73. pontokban Kertész István a törvényjavaslat 60. és 62. §-ainak elhagyását javasolja. Ebben a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény módosítását tartalmazó egyes rendelkezések elhagyását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 76. pontban Bazsa György a törvényjavaslat 63. §-ában az adózás rendjéről szóló törvény 96/B. §-át új bekezdéssel egészíti ki, amely az éves törlesztőrészlet mértékét szabályozza. Ennek alternatíváját is előterjeszti a kiegészítő ajánlás 38. pontjában.

Először Bazsa Györgynek a kiegészítő ajánlás 38. pontjában lévő javaslatáról határozunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 107 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Bazsa György javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 76. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 78. pontjában a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 64. §-a módosítását kezdeményezi, amely más módosító javaslatokkal összefüggésben a jogszabályi hivatkozásokat pontosítja. A költségvetési és a kulturális bizottság támogatja, az emberi jogi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 100 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 39. pontjában a költségvetési bizottság, 40. pontjában pedig a gazdasági bizottság terjeszt elő módosító javaslatot a törvényjavaslat 70. § (3)-(6) bekezdései helyébe lépő rendelkezésekre. Ezek a javaslatok azokra a nyilvánosan működő részvénytársaságokra tartalmaznak szabályokat, amelyek a törvény hatálybalépésekor 25 vagy 33 százalékot meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek.

Először a gazdasági bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 40. pontja szerint, amelyet a költségvetési bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 259 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 89. pontjában Veres János és Keller László a törvényjavaslat 75. §-át egy új bekezdéssel kívánják kiegészíteni, amely módosítja a számviteli törvény 3. § (4) bekezdése 1. pontját. Az alaprendelkezés a közvetített szolgáltatás meghatározását tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 174 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 90. pontban Veres János és Pál Béla a törvényjavaslat 75. § (1) bekezdése helyébe újat javasolnak a számviteli törvény 167. §-ában. Az alaprendelkezés az egyszerűsített számla, számlahelyettesítő okmány alkalmazása során követendő eljárást szabályozza. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 91. pontjában szereplő indítványt. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 182 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 91. pontban Keller László a törvényjavaslat 75. § (1) bekezdésében a számviteli törvény 167. § (4) bekezdése módosítását és új bekezdéssel történő kiegészítését kezdeményezi. Ez a javaslat is az egyszerűsített számla és a számlahelyettesítő okmány alkalmazása esetén követendő eljárást szabályozza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

 

(19.20)

 

A 92. pontban Göndör István a törvényjavaslat 75. §-át egy új bekezdéssel kívánja kiegészíteni, amely a számviteli törvény 74. § (1) bekezdése helyébe új rendelkezést javasol. Ebben meghatározza, hogy mit kell belföldi értékesítés árbevételeként elszámolni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen, 186 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 95. pontban Veres János és Keller László a törvényjavaslatot egy új szakasszal kívánják kiegészíteni, amelyben a személyi jövedelemadó törvény 67. § (4) bekezdése helyébe újat javasolnak. Ebben az adó mértékét változtatják meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen, 183 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Meglepetés, de a határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, melyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/3746. számon, az egységes javaslatot pedig T/3746/88. számon kapták kézhez. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 177 igen, 119 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/3690. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3690/344. és T/3690/456. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 
Felszólalások:  Előző  328  Következő    Ülésnap adatai