Készült: 2020.08.13.13:39:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

79. ülésnap, 186. felszólalás
Felszólaló Pokorni Zoltán (Fidesz)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás oktatási miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:28

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

POKORNI ZOLTÁN oktatási miniszter: Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Képviselő Úr! A világbanki programiroda vezetőivel kötött, az ön által elmondottaknak megfelelő szerződést ez év március 31-ével felbontotta az Oktatási Minisztérium. Eddig az időpontig a szerződés alapján járó díjat kifizettük, ezentúl semmilyen végkielégítést nem fizettünk, mivel arról a programiroda volt vezetője a tárgyalások során lemondott.

Vizsgálódásaink során kiderült, hogy a korábbi MKM vezetése a világbanki program előkészítésére számos nagy összegű, de számonkérhetőségében megkérdőjelezhető szerződést kötött az említett személynek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett cégével. A szerződések kimondják, hogy a szerződések tekintetében a magyar bíróságok nem illetékesek, hanem külföldi választott bíróság járhat csak el, így ezek az összességükben 600 ezer dollárt, folyó áron több mint 140 millió forintot is meghaladó értékű szerződések gyakorlatilag hazai bíróságokon, jogi úton megtámadhatatlanná váltak.

Megjegyzem, hogy a Magyar Bálint által elmondottakkal ellentétben ezek plusz összegek, amelyek a világbanki program előkészítésére kifizettettek a programiroda későbbi vezetője cégének. Ezeknek a fizetése teljes egészében a jelenlegi, közpénzekből visszafizetendő kölcsönt terhelik, és elvitték volna vagy elvitték a közvetlen programmenedzsment jelentős részét, közel egyharmadát. A Felsőoktatási Fejlesztési Program lebonyolítására létrehoztuk a felsőoktatás integrációs program irodáját, ahol közalkalmazottak, a minisztériumi rendbe illeszkedően, a felsőoktatási helyettes államtitkár felügyelete alatt végzik munkájukat.

A világbanki tisztségviselők legutóbbi látogatásán sikerült a kölcsönszerződés módosítását szövegszerűen is megfogalmazni, ami a tandíjmentesség kiterjesztése miatt volt indokolt, valamint amiatt, mert elődöm, Magyar Bálint minisztersége alatt nem végezték el a feladatok átütemezését. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szerződés aláírásának pillanatában már a szerződésben foglalt határidők egyharmada lejárt.

Arra a kérdésre, hogy a Világbank és az amerikai nagykövetség a Magyar Bálint által elmondottaknak megfelelően beavatkozott-e a program hazai lebonyolítását végző személy kiválasztásába, javadalmazásába, a következőket tudom felelni:

A Világbank részéről a minisztérium világbanki anyagai között semmilyen ilyen jellegű iratra nem bukkantunk. Írásos kérdésünkre a Világbank írásban is megerősítette, hogy a nyilatkozatokban foglaltakkal ellentétben semmilyen nyomást nem gyakorolt, javaslatot nem tett. Aki jártas a világbanki szabályokban és eljárásokban, az tudhatja, hogy a program lebonyolítását végző iroda vezetője mindig a kölcsönt felvevő ország alkalmazottja, annak felelős, a Világbankkal semmilyen szerződéses vagy függelmi viszonyban nincs.

Hasonló módon jártunk el az amerikai nagykövetséggel kapcsolatban megfogalmazottakat illetően is. A nagykövet úr írásos válaszában is megerősítette, hogy a nagykövetség semmilyen javaslatot nem tett a programiroda vezetőjének javadalmazására. Ugyanakkor az előző nagykövet, Thomas Blinken úr írt egy ajánlólevelet - ha úgy tetszik, lobbylevelet - Magyar Bálintnak az említett személyről. Ebben az ajánlásban valóban vannak szerencsétlen vagy, ha úgy tetszik, félreérthető mondatok. Szó szerint a következők: "A Világbank elmondása szerint számít arra, hogy az említett személy kulcsszerepet játszhat a program megvalósításában, illetve, hogy az említett személy kinevezését a programiroda vezetőjének döntő fontosságúnak tartja az amerikai nagykövet." Nyilván vannak, akik ezt a levelet...

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai