Készült: 2020.10.28.01:03:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

204. ülésnap (2017.03.07.), 18. felszólalás
Felszólaló Dr. Aradszki András (KDNP)
Beosztás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:05


Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ARADSZKI ANDRÁS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon fontos a napirend előtti hozzászólásának tartalma, ugyanis egy mérföldkőhöz ért Magyarország, amikor látszik annak eredménye, amit 2011-ben a nemzeti energiastratégia elfogadásával megcélzott értékek felé tettünk. Nevezetesen arról van szó, hogy függetlenedni akarunk a függőségtől, azaz csökkenteni akarjuk a harmadik országból származó energiaforrásaink arányát, és emellett célunk az, hogy teljesítsük a vállalt dekarbonizációs célokat. Úgy gondolom, ahogy az ön szavaiból is kiderült, hogy a nemzeti energiastratégia célja Magyarország energiaellátása hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. Ez a fenntarthatóság alapvetően az atom-szén-zöld hármas pillérre épül, a szén mellé betehetjük a fosszilis kőolaj- és földgázellátási forrást is, ennek az energetikai forgatókönyvnek a megvalósítása a legreálisabb.

Magyarország a megújulóenergia-hasznosítási cselekvési terve értelmében 2020-ra 14,65 százalékos összesített megújuló-részarány elérését tűzte ki. Ez a cél teljesíthető. Ebben jól is haladunk, mert 2014-ben a tényleges érték 9,61 százalékot tett ki. Tehát 2020-ig a 14,65 százalékos cél teljesíthetőnek látszik.

(9.40)

A megújuló-részarány növelése ellenére a magyarországi villamosenergia-termelés jelentős része nukleáris és fosszilis alapokon nyugszik. Ezek alaperőművek, amelyek szabályozhatóságuk révén hozzájárulnak a megújuló energiaforrások villamos­ener­gia-rendszerbe integrálásához. Amennyiben nem áll­na rendelkezésünkre az alaperőművek által biztosított megfelelő mennyiségű, szabályozható erőművi ka­pacitás, úgy nem tudnánk teljesíteni a megújuló­ene­rgia-részarány elérésére vonatkozó vállalásainkat.

A kormány kötelezettsége a környezet védelme mellett az energiaellátás biztonságának garantálása is. Nem léphetünk arra az útra, amely az energetika technológiai jellemzőit figyelmen kívül hagyva vágyálmokat kerget. A realitások talaján állva a nemzeti energiaügynökség előrejelzése alapján be kell látni, hogy a fosszilisenergia- és a nukleárisenergia-forrás hosszú ideig energiamixünk részét fogja képezni.

A magyar villamosenergia-rendszer beépített teljesítőképessége 2016 végén 8576 megawatt volt. Ebből a rendelkezésre álló erőművi kapacitás meghaladta a 7000 megawattot, amiből az időjárásfüggő szélenergia 329 megawattot, míg a napenergia körülbelül 168 megawattot tett ki. A szélerőművek átlagosan 23 százalékos és a naperőművek 12 százalékos kihasználtsággal működtek. Amennyiben a teljes megújuló energiaforrást hasznosító erőművi kapacitásunkat meg is többszöröznénk, akkor sem lehetne az ország szükségleteit kizárólag időjárásfüggő megújuló energiaforrásokból fedezni, ráadásul figyelembe kell venni a rendszerszabályozási problémákat.

Tájékoztatásul hadd mondjam el a tisztelt Háznak, hogy a januári időszakban, a hideg tél alatt, amennyiben csak megújulóból kellett volna biztosítani az energiaellátásunkat, az elektromosáram-ellátásunkat, abban az esetben a 7 ezer megawatthoz képest háromszor több megújulókapacitást kellett volna létesítenünk, azaz közel 24 ezer megawattnak kellett volna rendelkezésre állni. Tavaly a németországi erőművek beépített összteljesítményéből a nap- és szélerőművek ugyan 46 százalékot képviseltek, de csak az áramtermelés 21 százalékát tartották.

Tisztelt Ház! Nagyon fontosnak tartom aláhúzni, hogy az Európai Bizottság „Tiszta energia minden európainak” csomagja a nemzetállamok ellátásbiztonságát veszélyezteti. Ez veszélyes út, de veszélyes út az is, hogy a megújulókból származó energia­ártöbblet-növekedést a fogyasztókra akarja hárítani azzal a megoldással, hogy törölni akarja a rendszerből a szabályozott energiaárakat, köztük az elektromos áram szabályozottságát is.

Úgy gondolom, ezt nem engedhetjük meg, meg kell védeni a rezsicsökkentés értékeit, és fenntartva az energiaellátáshoz való jogunkat, fenntartva az energiamixünk előnyeit, ezt a feladatot a magyar kormány el fogja végezni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)




Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai