Készült: 2021.06.20.07:56:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap (2009.11.10.), 198. felszólalás
Felszólaló Kovács Tibor (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 14:07


Felszólalások:  Előző  198  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, itt a vita vége felé szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy egyrészt a kormány milyen céllal, milyen szándékkal nyújtotta be ezt a költségvetést, az MSZP-frakció tagjai milyen módosító indítványokat kezdeményeztek a beadott módosító indítványokhoz képest, és szeretnék reagálni néhány szóban azokra a megjegyzésekre, amit ellenzéki képviselőtársaim mondtak el itt a vitában, a tekintetben, hogy a benyújtott ellenzéki módosító indítványok mennyire támogathatóak vagy mennyire nem támogathatóak.

Milyen szándékkal nyújtotta be a kormány? Nyilvánvalóan olyan szándékkal, hogy az ország gazdasági stabilitása a jövő évben is fenntartható és megtartható legyen, mert hiszen mi sem lehet annál fontosabb, mint hogy a gazdaság szereplői, a lakosság számára kiszámítható legyen az a pénzügyi-gazdasági környezet, amiben a következő években élünk. Mi sem fontosabb annál, mint hogy a forint stabilitása megmaradjon, és ne találják az emberek magukat szembe olyan kockázatokkal, mint amilyen kockázatokkal találkoztak akkor, amikor a forint árfolyama egészen szélsőséges módon 310-315 forintig is módosult, aminek rendkívül negatív következményei voltak az állampolgárokra, de a gazdasági társaságokra nézve is. Tehát ez egy elsődleges prioritás, hogy ez a stabilitás megmaradjon, és ez nyilvánvalóan szükséges ahhoz, hogy az a hiánycél, amit a kormány a költségvetés beadásával megfogalmazott, tartható legyen. Hiszen meghatározó jelentősége van annak, hogy a bizalom a nemzetközi pénzvilág oldaláról is megmaradjon Magyarországgal szemben, hogy a finanszírozáshoz szükséges források beszerezhetők legyenek.

A sarokszámok elfogadásával, tisztelt Országgyűlés, úgy gondolom, ennek feltételei megteremtődtek, a 3,8 százalékos hiány ezen számokkal tartható. Most arról szól a részletes vita, hogy az egyes fejezeteken belüli módosítások még milyen módon, hogyan pontosíthatják vagy javíthatják a költségvetés egyes tételeit.

(A jegyzői székben Béki Gabriellát Tóth Gyula
váltja fel.)

(13.30)

Mint ahogyan korábban már elhangzott, mintegy egyhavi jövedelem-kieséssel kell számolnia a költségvetésnek, ennyivel kevesebb forrás áll rendelkezésre, amit szét lehet osztani. Itt nyilvánvalóan minden ágazat, minden költségvetési fejezet megérzi ezt a forráshiányt, ugyanakkor azt kell mondanom, ettől függetlenül nem érvényes és nem igaz az, amit ellenzéki képviselők megfogalmaztak, hogy itt valamiféle fűnyíróelvszerűen avatkozott be a kormányzat a költségvetés benyújtásával. Sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy prioritásokat fogalmazott meg a kormány, és ezen prioritások mellé többletforrásokat is biztosított. Mindenképpen ilyennek tekintjük a közbiztonság kérdését, a foglalkoztatás kérdését és fontosságát, amit az "Út a munkához" program keretében kíván a jövő évben is folytatni, az egészségügy működéséhez szükséges források, amelyek többletforrások az idei költségvetésben szereplő forrásokhoz képest.

A képviselői módosító indítványok kapcsán elmondhatjuk azt, hogy a korábban kritizált, azt kell mondanom, sok esetben nem kellő ismeret alapján, talán kicsit demagóg módon kritizált elemei a költségvetésnek pontosításra kerültek. Ilyennek tekintjük a gyerekétkeztetés kérdéskörét. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: soha nem volt olyan javaslat, hogy azok a rászorultak, akik eddig ingyenesen vagy kedvezményesen kapták a gyerekétkeztetést, ne kapták volna úgy a jövő évben is. Természetesen az eredeti javaslatban erre kevesebb forrás volt, ezáltal lettek volna olyanok, akiknek valamivel többel kellett volna hozzájárulniuk az étkeztetéshez, de a képviselők által beadott módosítással az idei normatíva maradt érvényben, ezáltal ugyanúgy finanszírozható, sőt azt kell mondanom, hogy sokkal többen kaphatnak jövőre ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést, mint az idén, hiszen már a 7. évfolyamnak is jár ez a kedvezmény. Ez azt jelenti, tisztelt képviselőtársaim, hogy 360 ezer gyerek kaphat kedvezményt az étkeztetés során, és több mint 200 ezer pedig teljesen ingyenes étkeztetést kaphat az iskolákban.

El kell mondanom még azt is, tisztelt képviselőtársaim, hogy minden olyan állítás, ami megfogalmazódott az ellenzék részéről, hogy milyen bizonytalanságokat tartalmaz ez a költségvetés: az általános tartalékban mintegy 57 milliárd forintot, a stabilitási tartalékban közel 100 milliárd forintot, illetve az árfolyam-kockázati tartalékban mintegy 50 milliárd forintot különített el a kormány tartalék címén. Ezek a források alkalmasak arra, hogy a bizonytalansági elemek, amelyek előre nem láthatóak, nagy biztonsággal finanszírozhatók legyenek a következő években is.

Úgy gondolom, ezáltal semmilyen alapja nincs azoknak a vádaskodásoknak, amelyek például megfogalmazódtak az ellenzéki párt elnöke részéről is, hogy egyrészt a hiányt ők úgy látják, ez meg fogja haladni a 7 százalékot. Egyébként ezzel roadshow-zzák be a egész országot, egyébként konkrét utalások nélkül, vagy ha konkrét utalások is történnek, mint például a Nemzeti Bank vesztesége, arról bebizonyosodik, hogy ennek az állításnak semmilyen alapja nincs, mert hiszen a Nemzeti Bank nemhogy veszteséges, hanem nyereséges lesz ebben az évben, tehát ilyen értelmű kockázatok nincsenek.

De ha ez így lenne, tisztelt képviselőtársaim, és az a kettős beszéd, amit hallhatunk a Fidesz képviselői részéről, igazolódna, akkor ez azt jelenti, hogy a Fidesz úgy gondolja, ha jövőre véletlenül kormányra kerülne, akkor további megszorító intézkedésekre lenne szükség, mert hiszen a hiány másképpen úgymond nem finanszírozható. Úgy gondolom, ennek egyébként semmilyen alapja nincs, ez semmivel nem indokolható. Ez semmi más célt nem szolgál, mint előrelátható módon megágyazni valamiféle olyan jövőbeni Fidesz-kommunikációnak, amely minden problémát az előző kormányzatra kíván hárítani.

Ha megengedik, most szeretnék utalni azokra a módosító indítványokra, az 1350 módosító indítványra, amit az ellenzéki képviselők nyújtottak be. Éppen a Fidesz alelnöke, Pokorni Zoltán képviselő úr nyilatkozta a minap a televízióban a következőt: egy kormányzásra készülő párt csak olyan módosításokat adhat be hitelesen a költségvetésbe, amit a kormányzása idején meg is fog valósítani. Most, tisztelt képviselőtársaim, ha ez az állítás igaz, és az ellenzéki képviselők ebből a megfontolásból, az alelnök úrnak ezt a bejelentését komolyan véve, ennek megfelelően adták be a módosító indítványukat, akkor azt tudom üzenni a tisztelt állampolgároknak, hogy elkezdhetnek félni, elkezdhetik félteni a vagyonukat a tekintetben, hogy ha mindezeket a Fidesz meg kívánja valósítani, az úgy elrepíti a hiánycélt a 10 százalék körüli szintre, aminek következtében nem lesz olyan pénzügyi vállalkozás, amelyik hajlandó lenne egyetlen fillérig is finanszírozni a magyar költségvetés hiányát. Ennek következménye az lehet, hogy a forint árfolyama 300-350 forintos csillagászati magasságokba emelkedhet.

Tehát igenis, van oka aggódni az állampolgárnak, hogyha a Fidesz komolyan gondolja ezeket az indítványokat, akkor ennek ilyen súlyos következményei lehetnek a magyar pénzrendszerre és a magyar gazdaságra. Jó, hogyha ezt egyébként tudomásul veszik.

Itt az általános vitában megkérdeztem a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy ha ezt az 1350 darab indítványt ők tényleg komolyan gondolják, akkor elfogadhatónak tartaná-e ugyanezt a módszert abban az esetben, hogyha a Fidesz kormányra kerül, és a Fidesz kormányra kerülése esetén a Fidesz pénzügyminiszterének kellene kezelnie azt a helyzetet, hogy 1350 módosító indítványból kellene szemezgetni, és akkor kifricskázni, hogy ezt támogatom, ezt nem támogatom, ezt támogatom, ezt nem támogatom (Domokos László: Ez propagandaszöveg!), ez milyen komoly gazdaságpolitikára vall, ha ezt a Fidesz komolyan gondolja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy kormánypárti frakciónak úgy kell viselkednie, mint egy gazdasági társaság boardjának és vezetőségének, meg kell tárgyalnia és meg kell vitatnia a gazdasági társaság lehetőségeit, a döntéseket meg kell hozni, és ezt követően a döntéseket a társaság vezetésének közösen képviselnie kell. Az MSZP frakciója ezt csinálta. Komoly vitákat folytattunk a nyár kezdetétől a tekintetben, hogy mi az, ami vállalható a jövő évi költségvetés kapcsán, mi az, ami nem vállalható. Ezt követően az MSZP frakciója döntött ezekről az indítványokról, és látszott a szavazásnál, hogy egyébként mi komolyan gondoljuk.

Ha már a szavazásnál tartunk, tisztelt képviselőtársaim, a Fidesz valamikor azt kommunikálta, hogy ők bizony, ha kormányra kerülnek, akkor visszavonják ezt a költségvetést. A magatartásuk egyébként nem nagyon utalt arra, hogy tényleg komolyan gondolják ezt a dolgot. Ha nem haragszanak, akkor azt a gyanúmat fogalmaznám meg, minthogyha a Fidesz úgy viselkedett volna, nehogy már véletlenül valamilyen gikszer következzen be itt a költségvetés elfogadása során, mert az nekik sem lenne igazából jó, és mintha úgy viselkedtek volna, hogy ők is szeretnék elősegíteni, hogy ez a költségvetés mégiscsak megszülessen itt a parlamentben. Ez rendjén való magatartás egyébként, mert ha nemcsak a kormánypárt gondolkodik felelősen, hanem az ellenzék is, akkor valóban tudatosulnia kell az ellenzéki képviselőkben annak, hogy sokkal nagyobb, sőt tragikus kárt okoznának Magyarországnak, ha a jövő évre vonatkozóan nem lenne elfogadott költségvetése az országnak.

(13.40)

Úgy gondolom, hogy a mi frakciónk, az MSZP képviselői felelősen jártak el a költségvetési vita során, felelősen szavaztak a szavazások során, felelős vita folyik egyébként azokról a kapcsolódó módosító indítványokról, amelyeket képviselőtársaink be kívánnak nyújtani. Erről már egy körben egyeztettünk is a frakcióban, s további egyeztetések lesznek. Meggyőződésem egyébként, hogy az MSZP-frakció felelős döntéssel fogja elfogadni és megszavazni az ország jövő évi költségvetését.

Azt kérem az ellenzéki képviselőtársainktól is, hogy ne demagóg módon próbálják meg elhitetni az emberekkel azt, hogy csupán döntés kérdése, hogy egyik vagy másik fejlesztés, egyik vagy másik kiadási javaslat, amit az ellenzéki képviselők megfogalmaztak, csak azon múlik, hogy elfogadjuk-e vagy nem fogadjuk el. Felelős döntést egy frakció, egy kormánypárti frakció akkor hozhat - és tud hozni -, hogyha az a döntés szolgálja az ország stabilitását, az ország jövőjét, az ország finanszírozhatóságát. Úgy gondolom, a mi frakciónk ilyen döntéseket fog hozni, és kérem az ellenzéki képviselőket, hogy ebben támogassanak minket.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  198  Következő    Ülésnap adatai