Készült: 2020.08.08.06:18:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap, 210. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:33

Felszólalások:  <<  210  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, így az államtitkár úrnak sem kell válaszolni a vitában elhangzottakra.

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, most a részletes vitára bocsátás következik. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a T/2486. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 312 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Most soron következik a nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) és mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/2370. számon már megismerhették.

Tájékoztatom önöket, hogy a külügyi bizottság a benyújtott módosító javaslatokat házszabályellenesnek minősítette, így ezekről nem kell döntenie az Országgyűlésnek.

Most a törvényjavaslat eredeti szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2370. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 278 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/2491. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2491. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 314 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2229. számon, az egységes javaslatot pedig T/2229/23. számon kapták kézhez képviselőtársaink.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2229. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 279 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. Az előterjesztést T/2564. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/2564/3. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az államtitkári zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Tájékoztatom önöket, hogy a benyújtott módosító javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte az arról szóló szavazást. Erről az indítványról tehát most döntenünk kell.

(19.00)

Az ajánlás 1. pontjában Zakó László a 2. §-ban az áfatörvény 3. számú mellékletének módosításával a szálláshely- és éttermi szolgáltatásokat is az 5 százalékos áfakörbe sorolja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 37 igen szavazattal, 280 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Mivel az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatot az Országgyűlés nem fogadta el, most sor kerülhet a zárószavazásra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2564. számú törvényjavaslatot annak eredeti szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 235 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a nemzeti közszolgálati egyetem létesítéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/2487. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/2487/6. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az államtitkári zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom Önöket, hogy a benyújtott módosító javaslatok egyike sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP az ajánlás 1. pontjáról, az MSZP képviselőcsoportja pedig az ajánlás 2. pontjával kezdődő javaslatsorról kérte a határozathozatalt.

Az ajánlás 1. pontjában Kaufer Virág és Szilágyi Péter a preambulum módosítását kezdeményezik. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 80 igen szavazattal, 235 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Hiller István az 1. § módosításával azt kezdeményezi, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ne kerüljön be a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe. A javaslat összefügg a 3., 8., 9., 10., 14., 16. és 17. pontokkal, így ezekről együtt döntünk. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen szavazattal, 270 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Mivel az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatok közül az Országgyűlés egyetlen javaslatot sem fogadott el, most sor kerülhet a zárószavazásra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2487. számú törvényjavaslatot annak eredeti szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 232 igen szavazattal, 83 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Megköszönöm együttműködésüket, és az elnöklést átadom Jakab István alelnök úrnak. (Taps.)

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  210  >>    Ülésnap adatai