Készült: 2020.08.03.14:30:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

70. ülésnap, 174. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:04

Felszólalások:  <<  174  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kedves Képviselőtársaim! Hamarosan kezdjük a szavazásokat. Kérem, mindenki helyezze el kártyáját a szavazógépben. Kérem ellenőrizni a kártyákat, hogy elhelyezték-e azokat a szavazógépben. (Rövid szünet.) Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm képviselőtársaimat. Kérem foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Most sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk.

A kormány T/2487. számon benyújtotta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Kérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Jelzésre:) A kormány nem kívánja indokolni a kérelmet.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/2487. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 262 igen szavazattal, 99 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány T/2491. számon benyújtotta a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Jelzésre:) Nem.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/2491. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 326 igen szavazattal, 34 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátás következik.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/1661. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 363 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományok nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló T/2229. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 362 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló T/2230. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 363 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitára kedden kerül sor.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/2241. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 266 igen szavazattal, 81 nem szavazat ellenében, 16 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitára kedden kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1242/2010. (XI.17.) kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványát H/1788. számon megismerhették. Az előterjesztő H/1788/1. számon benyújtott irományában pontosította a határozati javaslat címét. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1788. számú határozati javaslatot, annak pontosított címe szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 309 igen szavazattal, 54 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

(17.10)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az alkotmány-előkészítő eseti bizottság önálló indítványát H/2057. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig H/2057/56. és 59. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Salamon László úrnak, az eseti bizottság elnökének, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  174  >>    Ülésnap adatai