Készült: 2019.10.15.17:29:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

235. ülésnap (2012.11.07.), 226. felszólalás
Felszólaló Bana Tibor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:31


Felszólalások:  Előző  226  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Frakciótársaim kifejtették, hogy melyek azok a legfőbb indokok, amelyek miatt elutasítjuk az előttünk fekvő törvényjavaslatot, felhívták a figyelmet annak legfontosabb negatív pontjaira.

Jómagam arra teszek kísérletet a következő percekben, hogy egy konkrét példán keresztül megvilágítsam, miért tartja a Jobbik Magyarországért Mozgalom elfogadhatatlannak a tervezett változtatásokat.

Konkrét példám a Fővárosi Önkormányzat szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthona lenne. Ennek államosítása kapcsán szeretném kifejteni álláspontomat, mivel úgy vélem, hogy ez az intézkedés egyértelműen veszélyezteti az intézmény jövőjét, valamint az ott dolgozók és az ott lakók sorsát is.

Ebben az esetben nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa legnagyobb szakmailag elismerten kimagasló szinten működő pszichiátriai betegeket gondozó bentlakásos otthonáról van szó, amellyel kapcsolatban nagyon fontos elmondani azt, hogy komoly eredményeket tudott felmutatni az elmúlt időszakban, ezek kerülhetnek veszélybe a tervezett intézkedések következtében.

Az otthon költségvetése az elmúlt években folyamatosan romlott, a jövő évtől is jelentősen vissza fog majd esni a változtatások következtében, és semmi nem pótolja a kieső fővárosi támogatást. Ennek alapján félő, hogy tömeges létszámleépítésre fog sor kerülni az intézményben, ráadásul olyan arányban, ami már veszélyezteti az ellátottak életminőségét, ami jelenleg viszonylag magas színvonalat ér el az otthonban.

A lakók tartanak attól, hogy a bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben kezelt betegek sorsára jutnak, azaz utcára kerülhetnek, hajléktalanná válhatnak, elveszíthetik a létbiztonságukat. Akadnak köztük olyanok, akik a megfelelő ellátás hiányában közvetlen veszélyt jelenthetnek önmagukra és a társadalomra is. A családi háttér nélkül maradt gondozottak esetében pedig komoly problémát jelenthet, hogy nem tudnak visszailleszkedni a civil életbe.

A másik oldalról fontos aláhúzni azt, hogy az otthonban sok esetben több évtizede dolgozó, hivatástudatot érző személyeknek eddig biztos munkahelyet jelentett az intézmény. Számukra Szentgotthárd közelében nem található a végzettségüknek megfelelő egyéb munkalehetőség.

Mint már utaltam rá, az intézményben közel egy éve a teljes pszichiátriai szakma és közvélemény, valamint az alapvető jogok biztosa által is elismert nagy volumenű és koncepciózus szakmai megújulás kezdődött. Ennek lényege, hogy betegeiket, pontosabban betegeik egy megfelelő csoportját igyekeznek szociopszicho- és művészetterápiás módszerekkel visszajuttatni a társadalomba a hasznos foglalkoztatáson keresztül. Az elindult folyamat a fenntartó változásával, az államosítással meggyőződésem szerint könnyen zátonyra futhat.

A múlt héten szóbeli kérdést intéztem az illetékes miniszterhez, amelyre Halász János államtitkár úr válaszolt, és azt kell mondjam, hogy egyáltalán nem voltak megnyugtatóak számomra államtitkár úr szavai. Miért mondom ezt? Ebben az esetben a Fővárosi Önkormányzat szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonának esetében egy gazdaságilag és szakmailag jól működő intézményről beszélhetünk, és pont az ilyen jellegű intézmények kerülhetnek különösen hátrányos helyzetbe az önök által tervezett intézkedések következtében.

Rávilágítottam már, hogy milyen következményei lehetnek ezeknek a lépéseknek a dolgozók vonatkozásában, másik oldalról pedig az ellátottak vonatkozásában is. Nagyon hátrányosan érinthetik ezek őket. S azt látom összességében, hogy nincsenek ott a megfelelő indokok a törvényjavaslat mögött. Nem látható az, hogy komoly szakmai érvek alapján dolgozták volna ki önök ezt a törvényjavaslatot, és egyáltalán nem világlik ki egy szociális koncepció sem a kormány részéről, ami például a főváros esetében megvan, rendelkezésre áll.

Nem láthatjuk a hatástanulmányokat sem, amelyek biztosítanák azt, hogy az intézmények megfelelő módon tudjanak működni a továbbiakban is, és komoly fejlesztéseket tudjanak véghez vinni az elkövetkezendő évek során is. Ezzel szemben egyértelműen azt vetíthetjük előre, hogy visszalépés fog bekövetkezni ezen a területen, ami különösen fájó a szentgotthárdi otthon esetében, hiszen nagyon komoly szakmai fejlődést, eredményeket tudott felmutatni. Maga Halász államtitkár úr is úgy fogalmazott, hogy kiemelkedő munkát végez a szentgotthárdi intézmény, ami a többi intézmény számára irányadó.

(17.50)

Ezzel szemben a mostani változtatások következtében elbocsátásokkal szembesülhetünk majd az otthon vonatkozásában, s maga az intézmény alacsonyabb szakmai szintre eshet vissza.

Én azt kérem önöktől, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy fontolják meg azokat a komoly szakmai érveket, melyek egyértelműen és határozottan tiltakoznak a benyújtott törvényjavaslat ellen. Fontolják meg és gondolják át azokat a módosító indítványokat, melyeket frakciótársaimmal közösen benyújtunk, de összességében a legjobb megoldás véleményem szerint az lenne, ha átgondolnák a kérdést, és visszavonnák ezt a javaslatot, ugyanis a konkrét példán túl azt láthatjuk, hogy ennek elfogadása beláthatatlan szociális válsághelyzet előidézője lehet.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  226  Következő    Ülésnap adatai