Készült: 2020.03.30.15:31:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

138. ülésnap (2000.05.03.), 164. felszólalás
Felszólaló Dr. Bóka István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:04


Felszólalások:  Előző  164  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, hiszen a legutóbbi plenáris ülésen már elmondtam az általános vitában az üdülőkörzet rendezési tervével kapcsolatos véleményemet, de mielőtt a rövidített véleményemet ismertetném, két dologra hadd reflektáljak.

Az egyik az, hogy nem biztos, hogy az üdülőkörzet rendezési terve, amit most tárgyalunk, azokat a problémákat, amelyek az utóbbi kétperces hozzászólásokban megjelentek, meg fogja oldani. Kétségeim és aggályaim vannak e tekintetben. Valószínűleg a rendezési terv más célokat szolgál, más célokat kell hogy szolgáljon.

A másik pedig: engedjék meg, hogy megköszönjem képviselőtársaimnak, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács eszközrendszerét és hatáskörét bővíteni, illetve növelni kívánják. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács hamarosan elkészíti intézményfejlesztési programját. Kérem, segítsenek abban bennünket, Balaton-parti képviselőket, hogy ez az intézményfejlesztési program a megfelelő jogszabályokon keresztül hatályosulni tudjon, és akkor a Balaton Fejlesztési Tanács a területfejlesztés rendszerében az őt megillető, méltó helyen tud majd szerepelni.

Az üdülőkörzet rendezési tervét az utóbbi pár napban, utóbbi pár hétben nagyon sok fórumon megvitattuk itt a parlamentben polgármesterekkel, kistérségekben, civil szervezetekben, szakmai szervezetekben. Egy általános dolgot nyugodtan mondhatok: az üdülőkörzet rendezési tervének a két fő irányvonalával - az egyik a vízminőség-védelem, a másik pedig a tájvédelem - mindenki egyetért. Ha kicsit gonoszkodva továbbfűzném ezt a gondolatot, akkor azt kell hogy mondjam, hogy az üdülőkörzetrendezési-törvény szellemével, a szabályozás fő irányvonalaival mindenki egyetért - addig a pillanatig, amíg az ő telkét nem érinti. Amint az ő telkét, amint az ő érdekszféráját érinti, egyből megváltozik az általános szabályokhoz való viszonya, az általános szabályokhoz való kapcsolatrendszere.

 

(16.00)

 

Fontosnak érzem azt, hogy ez a rendezési terv mielőbb hatályosuljon, de el kell mondanom, hogy rendkívül szigorú feltételeket támaszt. Ez a rendezési terv, kérem szépen, az ott élők számára, a régió számára rendkívül drága rendezési terv lesz.

Azt szeretném vizsgálni és azt szeretném nyomon követni, hogy a rendezési tervben meghatározott rendkívül szigorú és kemény feltételekhez milyen anyagi forrásokat, milyen pénzügyi forrásokat kívánunk biztosítani; a meghatározott feltételekkel a források összhangban vannak-e vagy összhangban lesznek-e. Mert ez lesz a rendezési terv hatályosulásának garanciája. Amennyiben csak papíron jelennek meg ezek a rendezési feltételek, amelyek a rendezési tervben szerepelnek, de megfelelő pénzügyi garanciákat, pénzügyi feltételeket, forrásokat nem biztosítunk, úgy bizton mondhatom, hölgyeim és uraim, hogy nem fogják betartani ezt a rendezési tervet, bármennyire szeretnénk, és bármennyire szeretnénk a Balaton vízminőségét javítani és az egész régiót fejleszteni.

Melyek azok a feltételek, amelyekhez komoly pénzforrások szükségeltetnek? Az 5. § (2) bekezdése rendelkezik a szennyvízcsatornázásról és a megfelelő tisztítómű meglétéről. A 15. § a levegőtisztaság-védelemnél rendkívül magas határértéket határoz meg. Ugyanúgy a zaj- és rezgésterhelésnél az üdülőterületeknél rendkívül magas határérték került meghatározásra. A 20. § (1) bekezdésében, ahol a parti sáv, a parti sétány védelmét kívánja a törvényjavaslat kimondani, az szerepel, hogy legalább a belterületi szakasz 30 százalékán 5-30 méter szélességű közhasznú parti sétányt kell kialakítani.

A 20. § (4) bekezdése azt mondja, hogy a 30 méteres területsávra elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatokat. Azt most nem szeretném itt külön ragozni, hogy ez az elővásárlási jog szerintem ingatlan-nyilvántartási szempontból bejegyzésre alkalmatlan, mert nem lehet így meghatározni, de úgy gondolom, hogy a jogszabály-előterjesztőkkel valamilyen módon majd lehet ezt a szabályt finomítani, hogy az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas legyen, és gyakorolható is legyen, amennyiben a feltételek megvannak.

Szigorú technológiájú csapadékvíz-elvezetést, illetve -tisztítást ír elő a törvényjavaslat 21. §-a. Az övezeti előírásoknál természetközeli erdőművelést, környezetkímélő mezőgazdasági termelést, integrált szőlőművelést ír elő. Ez körülbelül a termelési költségeket 30-50 százalékkal fogja megdrágítani az ott élők véleménye szerint. Az új vezetékeket a terepszint alatt kell ezt követően elhelyezni. Csak szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen hatalmas többletköltségeket fog jelenteni az üdülőkörzet rendezési tervéről szóló törvényjavaslat betartása, amihez a forrásokat biztosítani kell.

Már a bizottsági üléseken is vita volt, hogy mi módon kell ezeket a forrásokat biztosítani, hol kell a garanciákat megteremteni. Az egyik rész azt mondta, igen, a törvényjavaslat záró rendelkezéseibe épüljenek be garanciák. Épüljenek be garanciák, hogy a kormányzat, a parlament kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a feladatokat megfelelő ütemezés szerint elvégzi. Egy másik irányzat azt mondja, hogy a területfejlesztési koncepció intézkedési tervében kell meghatározni a feladatokat, ehhez kell a forrásokat rendelni, illetőleg évente a költségvetési törvényben kell a területrendezési törvényjavaslathoz a megfelelő forrásokat biztosítani.

Úgy gondolom, olyan jelentős törvényjavaslatról van szó, bár azon a véleményen vagyok, hogy egy hasonló jellegű törvényjavaslatnál nem kell szerintem pénzügyi garanciákról rendelkezni és pénzügyi forrásokról rendelkezni a törvényjavaslat záró rendelkezéseinél, de ebben az esetben úgy gondolom, hogy a régió nyugalma érdekében mindenféleképpen célszerű lenne ezeket a pénzügyi garanciákat, ezeket a forrásokat valami módon beépíteni, és ehhez kérném a tisztelt képviselőtársaim segítségét.

Úgy vélem, a legfontosabb dolog az előbbi költségelemek közül a szennyvízcsatornázás kérdése, hiszen ez a rendezési terv alfája és ómegája, különösen azoknál a partközelinek minősített településeknél, ahol nincsen szennyvízcsatorna, ahol nem épült még ki a szennyvízcsatorna, tehát ott egy akut, azonnal kezelendő probléma vetődött fel.

Szeretném felhívni a tisztelt Ház figyelmét arra, hogy tavaly módosításra került a cél- és címzett támogatásról szóló törvényjavaslat, illetőleg a kormány elfogadta a 224/1999. (XII.30.) kormányrendeletet az igénykielégítési sorrendről, ami a céltámogatásoknál próbálja az egyes önkormányzatokat besorolni. A rendszer előnye - és ezt nagy előnynek érzem az egész régió szempontjából - az, hogy ismeri és előtérbe helyezi a műszakilag szétszakadt településeken megvalósuló beruházásokat. Mit jelent ez? Soha ilyen jó esélye például Badacsonytördemicnek, például Badacsonytomajnak, például Szigligetnek nem volt arra, hogy szennyvízcsatornázni tudja a települését.

A következő: valamennyi Balaton-parti település 1/A kategóriába került, ez azt jelenti, hogy kapcsolódó beruházással magával tud vinni jó pár parttól távolabbi települést. A következő pedig az, hogy a vegyes övezeteket, ahol üdülőterületek is és állandó lakosok lakásai is vannak, ezeket szintén bevonja a céltámogatási körbe, tehát a céltámogatás ezt követően már az üdülőingatlanokra is jár. Tehát azt mondom, hogy a jogszabály lehetőséget biztosított arra, hogy a Balaton üdülőkörzet, a régióhoz tartozó települések nagy száma a szennyvízcsatornázás szempontjából megoldott legyen, ezáltal a törvényjavaslat alfája és ómegája is megoldott legyen.

Mi a probléma és mi a hátrány? Nagy valószínűséggel rengeteg úgynevezett partközelinek minősített balatoni település hiába 1/A kategóriás, a rendelkezésre álló szűk források miatt az igénye nem fog kielégítésre kerülni. Mit szeretnék én javasolni? Ebben a bizonyos hivatkozott kormányrendeletben van egy harmadik, egy III-as kategória. Kérném tehát arra a tisztelt Belügyminisztérium képviselőit, a kormány képviselőjét és a három tervezési és statisztikai régió képviselőit, hogy ebben az évben és az azt követő évben sorolják előre - mert erre törvényi lehetőségük és joguk van - a partközeli települések szennyvíztisztítási pályázatait.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  164  Következő    Ülésnap adatai