Készült: 2020.07.03.18:12:08 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 270-272 2018.10.15. 3:04  229-277

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Megnézve a tévévitát, miniszterelnök úr válaszait, és ami az Európai Parlamentben zajlott a másik oldal részéről, igazat adok az ellenzéknek, valóban két világ van Európában is, Magyarországon is. Abban is egyetértek, hogy önök teljesen másképp látják a világot, mint mi. Én magamról is elmondhatom, egy keresztény konzervatív ember vagyok, fontosnak tartom ezeket az értékrendeket, önök más értékrendeket tartanak fontosnak. Viszont egy nagy különbség van önök között és a másik európai ellenzék között: a másik európai ellenzék a saját országa ellen nem jár el, nem csinál jelentéseket, nem jelenti fel őket, nem ad olyan dokumentumokat, amiket önök adtak Sargentininek meg annak idején Tavaresnek, és büszkén mondják magukról, hogy mi segítettünk ezen jelentések elkészítésében. Hogy létezik, hogy a saját családjuk ellen, a saját hazájuk ellen önök eljárnak? Önök azon dolgoznak, hogy bántsák azt a nemzetet, ahol emberek élnek, dolgoznak, családokat nevelnek! (Arató Gergely: Ki bántotta őket? Benneteket bántunk, nem az embereket!  Az elnök csenget.) Én azt gondolom, nagyon rossz nyomon járnak.Jó, hogy visszajött a Párbeszéd képviselője (Tordai Bence visszaült képviselői helyére.), azt mondta nekünk, hogy senki nem támogat bennünket. Hogyan nyertünk háromszor kétharmaddal? (Közbeszólások az ellenzék soraiból: Csalással!  Derültség.  Az elnök csenget.) Mikor ezt mondja…

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr! Varju és Korózs képviselő urak, ez nem a cirkusz manézsa, úgyhogy kérem, hogy országgyűlési képviselőhöz méltóan szíveskedjenek viselkedni, különben kénytelen vagyok önöket figyelmeztetésben részesíteni. Parancsoljon, képviselő úr!

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Amikor azt mondják DK-s és szocialista képviselőtársaim, hogy csalással, abban a pillanatban 11 ezer szavazókörben ülő elnököt és delegáltakat sértenek meg, 11 ezerszer 3-4-5 embert sértenek meg, mikor azt mondják, hogy csalással. A választásokkor az önök emberei is ott vannak, ők is írják a lapokat, és önök is összeadják a szavazatokat, csakhogy itt a szavazatoknál az volt a gond, hogy nekünk 2 millió 800 ezer szavazatunk volt. És most jön az uniós választás, és ugyanúgy meglátják azokat az eredményeket, amelyeket kapnak ezen politika okán, és ugyanúgy visszatérünk ezekre a vitákra az uniós választás után, és nem értik, hogy önök miért kaptak egy mandátumot vagy másfelet, nem értik, hogy az emberek miért nem szavaztak önökre. Azért nem szavaztak önökre, mert önök a saját hazájuk ellen dolgoznak. (Arató Gergely: Ez nem igaz! Hazudsz!  Az elnök csenget.) Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.  Zaj, közbeszólások az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 296 2018.10.15. 2:37  293-306

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! A 2008 után kibontakozó nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság Magyarországra is kiterjedő hatással volt, valamint a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elégtelen szabályozásnak köszönhetően kerültek nehéz helyzetbe az adósok. A Fidesz-KDNP-pártszövetség elkötelezett a bajba jutott emberek megsegítése érdekében, ezért radikális intézkedésekkel próbált a helyzetükön javítani. A devizahitel-adósok megsegítése érdekében valósult meg a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 303. §-ának újraszabályozása, amely a korábban is alkalmazott kilakoltatási moratórium meghosszabbítását célozta. A kormány 2014-ben olyan szabályozási megoldásokat készített elő, amelyek átfogóan képesek kezelni a fogyasztók széles körét, a fogyasztói kölcsönszerződések részét képező szerződési feltételek tisztességtelenségéből eredő jogkövetkezmények gyors és hatékony levonását.

A fogyasztói kölcsönszerződésekhez kapcsolódó kérdések törvényi szintű rendezése során kiemelt jelentőséggel bírt érdekeinek érvényesítésében a gyengébb félnek minősülő, a pénzügyi és gazdasági folyamatokban járatlan fogyasztó védelme. A jogegységi törvény 16-18. §-a, valamint az elszámolási törvény 38-43. §-a szabályozza az adósokat védő megvalósulásig a tárgyi ügyekkel összefüggésben folyamatban lévő perek, végrehajtási eljárások felfüggesztésének, megakadályozásának részletes szabályait. A T/961. számú törvényjavaslat az itt hivatkozott szabályozásokhoz hasonló megoldásokat javasol a végrehajtások megakasztására, illetve a folyamatban lévő perek felfüggesztésére azzal, hogy végső időpontként 2019. december 30. napját jelöli meg. A kormány az elmúlt időszakban 1 millió családnak segített megközelítőleg 1,2 milliárd forint értékben. Azt gondolom, ez komoly eredmény, amit közösen értünk el.

Kérem, hogy a fent említett javaslatokat gondolják át, és így hozzák meg döntésüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Fidesz-KDNP nem támogatja a tárgysorozatba vételt.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 244-246 2019.03.18. 2:25  233-250

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném jelezni a képviselőtársaim felé, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy volt egy képviselőtársam, úgy hívták, hogy Wittner Mária, és ő elmesélte nekem, hogy 13 évig volt börtönben, közben négyszer ítélték halálra. Volt a börtönben egy hölgy  most arról beszélek, hogy milyen fontos a múlt kiteregetése , volt egy barátnője, és mindent megosztott vele. Évekig volt a börtönben vele egy zárkában. Aztán amikor kiengedték Wittner Máriát, mikor lehetett kutatni, elkezdett kutatni a hölgy után és minden után, ami ott történt, és kiderült, hogy ez a hölgy jelentett róla. Akivel nagyon jóban volt, akivel baráti viszonyban volt, akivel együtt sírtak, együtt nevettek évekig a zárkában, jelentett róla. Máriát nem hagyta nyugton ez a dolog, tovább kutatott, hogy hogyan lehetséges az, hogy akiben ennyire megbízott, aki ilyen jó barátja volt, mégis jelentett róla, és kiderült  (A képviselőtársával beszélgető Ungár Péter felé:) ezt mondom a képviselő úrnak, aki látom, figyel , hogy azért jelentett róla, mert megfenyegették, hogy a két gyermekét többet nem fogja látni. (Moraj és közbeszólások az ellenzéki képviselők köréből, többek között Szilágyi György: Ne csinálj már áldozatot azokból, akik spiclik voltak!)

A helyzet érdekessége az, hogy ön együtt áll azzal a társasággal, amelyik mondja, hogy ki kell vizsgálni a múltat, akik közül való Biszku Béla. (Szilágyi György közbeszól.) Ezt csak azért mesélem el, egyszerűen nem is tudom, hogy miről beszélnek, mikor azt mondják, hogy tisztázzák. (Folyamatos közbeszólások az ellenzéki képviselők padsoraiból.)

Szeretnék három gondolatot idézni az előre leírt papíromból. Én azt gondolom, az én álláspontom az, hogy az érintettek számára minden adat nyilvánosságra áll most is, ha valaki be akar menni kutatni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) A tényfeltárást végző szervek számára az adatszolgáltatás biztosított és a kutatási tevékenység is. Úgyhogy (Az elnök újból csenget.) higgyék el, ez nem annyira fekete-fehér, amennyire önök gondolják, teljesen… (Az elnök kikapcsolja a mikrofont.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Sajnos több mint két perccel…

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést kérek, köszönöm szépen. (Dr. Brenner Koloman: Szánalmas magyarázkodás!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 160 2019.03.19. 6:21  155-198

VIGH LÁSZLÓ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2010-es választásokat követően az új Országgyűlés feladata volt, hogy megreformálja az alapvető társadalmi normákat képező jogszabályokat. A választások előtt mindenki számára ismert volt: ha a Fidesz-KDNP-pártszövetség kap felhatalmazást, akkor a kommunizmus melegágyán fogant, a rendszerváltás során jelentősen módosított, értéksemleges alkotmány helyett a jogszabályi hierarchia csúcsára egy teljesen új, az alapvető értékeket megjelenítő, a szükséges változások keretét meghatározó jogszabály kerül megalkotásra. Az Alaptörvény elfogadását követően a szükséges társadalmi támogatottság mellett elkezdődhetett az alapvető jogszabályok megújítása, az Alaptörvényhez igazítása. Ennek a szellemiségében került megalkotásra a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény.

Az új törvényjavaslat elfogadásának indoka nemcsak az Alaptörvénynek történő megfeleltetés volt, hanem a hatályban lévő jogszabályok által nyitva hagyott kiskapukat kihasználó bizniszegyházak visszaéléseinek megszüntetése is. Az új egyházi törvény megalkotásával az átláthatatlan helyzet rendeződött, és a visszaélésszerű egyházalapítás és azok működése megszűnt.

Az új törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatban az Alkotmánybíróság és az egyes nemzetközi szervezetek észrevételeket tettek. A kormány a szükséges módosításokat az Országgyűlés elé terjesztette, amit a parlament a közelmúltban elfogadott. A módosításokat tartalmazó kihirdetett törvény sarkalatos pontja, hogy az egyházak nem elismerésre, hanem nyilvántartásba vételre kerülnek  a bevett egyházak kivételével  a bírósági eljárás keretén belül.

Az állam megállapodást köthet azokkal a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségekkel, amelyek történelmi és társadalmi szerepvállalásuk, társadalmi elfogadottságuk, beágyazottságuk, szervezettségük, az általuk hagyományosan végzett közcélú tevékenységük és tapasztalataik miatt képesek magas szinten ellátni a megállapodás tárgyát képező közérdekű feladatokat. Az állam tehát nem kíván jogszerűen működő vallási közösségek életébe beleszólni, de honorálja és támogatja azokat a szervezeteket, amelyek jelentős és hatékony munkát végeznek társadalmi érdekeket szolgáló célok megvalósítása érdekében.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbbiekben röviden ismertetett törvényjavaslat módosításai szükségképpen magukkal hozzák a kapcsolódó ágazati jogszabályok módosítását is, annak érdekében, hogy koherens szabályozást teremtsen meg a törvény hatálybalépésekor. Az előttünk fekvő javaslat éppen ennek a következménynek tesz eleget azzal, hogy 27 törvény vonatkozó rendelkezéseit módosítja.

Az egyházi törvény módosításából következő terminológiai átvezetéseken túl a javaslat eszközöl néhány érdemi változtatást is. Pontosítja az egyházi fenntartó fogalmát a közfeladat-ellátó tevékenységek  kiemelten a köznevelés, illetve a szociális és gyermekvédelmi feladatok  vonatkozásában.

A módosítás szabályozza az Alkotmánybíróság hatáskörét a jogi személyiségekkel rendelkező vallási közösségek alaptörvény-ellenes működésére vonatkozó elvi véleményadással összefüggésben.

A törvényjavaslat megalkotja a bevett egyházakon kívüli jogi személyiségekkel rendelkező vallási közösségek bírósági nyilvántartásba vételével kapcsolatos részletes szabályokat.

A büntetések, az intézkedések, az egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény tervezett módosítása széleskörűen biztosítja a fogvatartottak szabad vallásgyakorlását, illetve a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek ezzel összefüggő jogosítványait.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításával egyértelművé válik, hogy a járadékban részesült hadirokkantak halála esetére nyújtott temetési hozzájárulás terhére az elhunyt vagy családja kívánsága szerinti vallási szertartás költségei is temetési költségként elszámolhatók.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elhangzottaknak megfelelően az előttünk fekvő törvényjavaslat tartalmazza a szükséges terminológiai átvezetéseket, valamint több érdemi módosításról is rendelkezik, amelyek kölcsönösen előnyösek az állampolgároknak, a vallási közösségeknek és az állam tekintetében egyaránt. A kölcsönös előnyökre való tekintettel kérem a képviselőket, nemcsak kormánypárton, hanem ellenzékben is, hogy fogadjuk el a törvényjavaslatot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
88 52 2019.10.28. 2:26  51-54

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Magyarország Kormánya hivatalba lépését követően úgy döntött, hogy kiemelt ügyként kívánja kezelni a hazai innováció ösztönzését és az ország versenyképességének növelését. Ezen célkitűzések eredményei szemmel láthatóak országszerte. A választókerületem központja, Zalaegerszeg a kormány innovációt támogató és beruházásokat ösztönző politikájának köszönhetően felkerült a hazai gazdaságfejlesztés térképére. A zalai térség komplex fejlesztésének eredményeként ma a városban az álláskeresők száma 2,5 százalék alá csökkent, a munkahelyek száma pedig további négyezerrel nőtt az elmúlt öt évben. Szeretném kiemelni, hogy a zalai megyeszékhely megbízható partnere minden, Magyarország versenyképességét fokozó törekvésnek. Minderre például szolgál a városban megnyíló Innovációs és Tudásközpont, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem között létesült együttműködés, amely által az egyetem tovább tudja növelni digitális törekvéseit, illetve erősíteni gyakorlatorientált képzési kínálatát.

Hangsúlyozandónak tartom, hogy a városban megnyíló  és egyben Magyarországon első  duális szakképzési központ modern infrastruktúrával rendelkező környezete magas színvonalú segítséget nyújt ahhoz, hogy a fiatalok minél több tapasztalatot szerezzenek, valamint kedvet kapjanak az általuk választott szakmához. A kormány támogatásának köszönhetően a helyi gazdasági szereplők az önkormányzattal együttműködve tudják majd a duális képzést sikeresen megvalósítani.

A Fidesz és a KDNP frakciója számára továbbra is fontos, hogy a szakképzésben részt vevő fiatalok tanulmányaik végzése során az elméleti tudás mellett színvonalas gyakorlati képzésben is részesüljenek. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) A fentiekre tekintettel kérdezem az államtitkár urat: miként támogatja a kormány a szakképzés feltételeinek modernizálását hazánkban? Várom a megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 84 2020.03.10. 2:06  47-119

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazat szeretnék adni Arató képviselő úrnak… (Arató Gergely: Nem lesz ebből bajod?  Derültség az ellenzék soraiban.) Nem. Arról beszélt a képviselő úr, hogy teljesen másképp látjuk a vidék helyzetét. Igen, ön Budapestről nézi, én pedig vidékről. Azt mondta a másik képviselő úr, hogy le kell menni vidékre. Nekem nem kell, mert én ott élek 58 éve. Életem felét a szocializmusban töltöttem, a másik felét ebben a szabad rendszerben, és azt látom, hogy óriásit fejlődtek a falvak. Én most Zala megyéről beszélek inkább, ott 258 településből 248 falu, és nagyon jól vannak, jól érzik magukat. Ahol jó a polgármester, hihetetlen, hogy fejlesztik a települést. És amit Gyopáros képviselő úr tett kormánymegbízottként, hogy rátett egy „Magyar falu” programot, ez meg hab a tortán. Tehát azt gondolom, hogy amit meg lehet csinálni falun, vidéken, azt megcsinálják a polgármesterek.

Amikor mondják, Keresztes Lóránt és mindenki, hogy nincs orvos, nincs ez, nincs az: miről beszéltünk 12 éve? Nincs munkahely. Most miről beszélünk? Jó lenne munkaerő. És ez miért van? Azért, mert felpörgött a gazdaság. És ma, ha valaki faluhelyen munkát keres, szeretne dolgozni, tíz helyre tud elmenni egyszerre dolgozni. (Dr. Varga-Damm Andrea: Mert elment a konkurencia!) Azért mondom, mert én ott élek. Tíz helyre tud egyszerre elmenni dolgozni! (Balczó Zoltán: Egyszerre tíz helyen nem lehet dolgozni!) Tehát ma a falu és a vidék annyira megváltozott, amit Budapestről önök nagyon nehezen látnak, meg teljesen más szemüvegen keresztül.

Én azt gondolom, hogy a „Magyar falu” program, az önkormányzatiság és a kistelepülések most egy sikerágazat. Ne bántsák őket, az a kérésem. Valóban, igazat adok, le kellene menni oda (Balczó Zoltán: Nem le, fel!), és lenni közöttük. A kormánymegbízott azért tudja mondani, hogy milyen sikeres, mert folyamatosan járja a választókerületeket, és folyamatosan találkozik a polgármesterekkel (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem csak a polgármesterek…), és hallja azokat az ötleteket, hogy mi mindent tudunk még csinálni, hogy még sikeresebbek legyünk. Úgyhogy én azt gondolom, nagyon rendben vagyunk. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)