Készült: 2020.09.23.02:14:38 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Pogácsás Tibor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 16
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2013.10.24.(315)  238 Általános vita megkezdése T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről felszólalás 9:51
2013.05.14.(277)  212 Általános vita megkezdése T/11111 Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:23
2012.11.29.(244)  230 Általános vita lefolytatása T/9243 Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 0:42
2012.11.28.(243)   64 Általános vita megkezdése T/9244 Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:12
 106 Általános vita megkezdése T/9242 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 0:55
2012.10.30.(232)  430 Általános vita folytatása és lezárása T/8750 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról felszólalás 6:04
2012.06.28.(209)   85 Általános vita folytatása T/7655 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről felszólalás 5:36
2012.03.20.(173)  120 Általános vita megkezdése T/6390 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:02
2011.11.23.(140)  404 Általános vita folytatása T/4864 A helyi önkormányzatokról felszólalás 9:15
2011.10.18.(120)   40-44 Általános vita lefolytatása J/4456 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. február - 2011. február) Ismerteti a bizottság véleményét 1:32
2011.05.17.(92)  274 Általános vita folytatása és lezárása T/3200 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról
felszólalás 5:13
2011.05.02.(87)  277 Általános vita lefolytatása T/2883 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:35
2011.04.01.(81)  144 Részletes vita megkezdése T/2627 Magyarország Alaptörvénye felszólalás 5:43
2011.03.25.(79)   80 Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye
T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya
felszólalás 4:18
2010.11.17.(48)  174 Általános vita folytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről felszólalás 8:44
<< 1  2 >>
Összesen: 16