Készült: 2019.12.07.23:44:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

256. ülésnap (2017.11.13.), 344. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:42


Felszólalások:  Előző  344  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűléshez T/17994. számon benyújtott törvényjavaslat az adóigazgatási eljárás során általánosan alkalmazandó anyagi jellegű rendelkezéseket tartalmazza. Szabályozza az adókötelezettségek rendszerét, így a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat, a jogszabálysértések esetén alkalmazandó szankciórendszert, a nyilvántartási, illetve elévülési szabályokat.

Az adózás rendjének újraszabályozási koncepciója szerint az állam az adóhatóságon keresztül ügyfélközpontú szolgáltatást nyújt, segíti az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében, ugyanakkor ezt olyan módon teszi, hogy a költségvetés bevételi érdekei ne sérüljenek, minden kötelezett a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vegye ki a részét a közteherviselésből. Az előkészítés során cél volt az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítése, ennek eredményeként került be a törvényjavaslatba a kezdő adózók támogatása, felülvizsgálatra került a jogkövetkezmények rendszere, illetve új jogintézményként jelenik meg a feltételes adóbírság.

Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslathoz érkeztek érdemi módosító indítványok, azonban azok az adózás rendjének alapvető rendelkezéseit nem érintették. Módosító indítvány útján kiegészítésre került az adóhatósághoz bejelentendő adatok és a havi adó- és járulékbevallás adatainak köre, a társadalombiztosítási azonosító jellel. A változó adóhatósági végrehajtási szabályokkal összhangban a módosító indítvány kibővítette a törvényjavaslatot annak érdekében, hogy az állami adó- és vámhatóság 2018. január 1-jétől az általános közigazgatási rendtartáson alapuló köztartozások esetében is élhessen a költségvetési támogatások, adó-visszatérítések kiutalása esetén a tartozás erejéig visszatartási jogával, amellyel a tartozás megfizetettnek fog minősülni.

A hatályos szabályozással összhangban az önellenőrzés lehetősége kibővítésre került azzal az esettel, amikor az elévülés okán ugyan már nem lenne rá mód, de a bíróság az adózó adókötelezettségét érintő jogerős döntést hoz elévülési időn túl. Abban az esetben, ha a bírói döntés ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt, az adóhatóság az adózó kérelmére a helyzetet ismételt ellenőrzés keretében rendezi. A törvényjavaslatból elhagyásra kerül az online pénztárgép éves felülvizsgálatához kapcsolódó hatósági ármegállapítási előírás, így azt a piac maga alakíthatja ki.

A másik módosító indítvány a felhatalmazó rendelkezéseket érintette, mivel a végrehajtási rendeleti szabályozással összefüggésben indokolttá vált a felhatalmazó rendelkezések felülvizsgálata, a szabályozás teljeskörűségének és koherenciájának biztosítása érdekében.

Tisztelt Országgyűlés! Az adózás rendjéről szóló törvényjavaslat a szolgáltató adóhatóság koncepciójához illeszkedő, az adózás és az adóztatás valamennyi résztvevője számára rendezett szabályozási keretet biztosít a kötelezettségek teljesítéséhez és az eljárások lefolytatásához. Kérem, hogy szavazataikkal holnap támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm.
Felszólalások:  Előző  344  Következő    Ülésnap adatai