Készült: 2019.12.12.01:49:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

256. ülésnap (2017.11.13.), 340. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:02


Felszólalások:  Előző  340  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Mint ismeretes, az önök előtt fekvő törvényjavaslat a vámigazgatási eljárásokhoz szükséges eljárási szabályok kialakítását célozza annak okán, hogy a 2018. január 1-jén hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései a vámigazgatási eljárásokban nem alkalmazandóak. A törvényjavaslat kidolgozása során az előterjesztő a hatályos nemzeti vámtörvényt dolgozta át, megtartva és követve az uniós vámkódex szerkezeti felépítését.

A jogalkotási munka során a vámigazgatási eljárásban jellemző és szükséges eljárási cselekmények kerültek meghatározásra, a vámigazgatási eljárás megindításától annak lezárásáig, a jogorvoslati és végrehajtási eljárásra kiterjedően. Az eljárásjogi szabályok kialakítása mellett a meglévő anyagi jogszabályi rendelkezések is felülvizsgálatra kerültek annak érdekében, hogy az ügyfelek és a vámhatóság közötti eljárás egyes területeken rövidebb ideig tartson vagy egyszerűsödjön, lehetővé téve az admi­nisztrációsteher-csökkenést.

A törvényjavaslat hatékonyan segíti elő a vámigazgatási eljárások lefolytatását. Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai is jól mutatják, hogy e terület jól szabályozott, és az előterjesztő is kellő figyelmet fordít a kereskedelmi és gazdasági környezet változásainak nyomon követésére és az azzal kapcsolatos szabályozási összhang megteremtésére.

A törvényjavaslat vonatkozásában a módosító javaslat érdemi változást nem hozott. Elsősorban jogtechnikai kérdések kerültek rendezésre, illetve egy esetben volt szükség pontosító kiegészítésre, amely a hivatalból indított vámigazgatási eljárásban teszi lehetővé, hogy az ügyfél általi adatszolgáltatás teljesítésének időtartama ne számítódjon bele a vámhatóság ügyintézési határidejébe. A további módosítások pedig a normaszöveg egységességét és alkalmazhatóságát szolgálják.

Tisztelt Országgyűlés! A magyar vámszolgálat európai összehasonlításban jó eredményekkel működik, a külső határszakaszok áruellenőrzésében fontos szerepet tölt be. Az informatikai rendszereink alkalmazásával a kiviteli és behozatali vámkezelések közel száz százalékban elektronikus eljárások útján zajlanak, és a vámhatóság ellenőrzési tevékenysége a jogalkalmazás jogszerűségét is jó eredménnyel támogatja.

A képviselői módosító indítványok hiánya is mutatja, hogy a törvényjavaslat komoly szakmai előkészítés után, széles körű szakmai érdekképviseleti egyeztetések eredményeként született. Éppen ezért kéri a kormány az Országgyűlés általi támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  340  Következő    Ülésnap adatai