Készült: 2021.04.14.08:54:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

81. ülésnap, 247. felszólalás
Felszólaló Dr. Szájer József (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 23:27

Felszólalások:  <<  247  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki a záróvitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett.

Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm képviselőtársaimat, átveszem az ülés vezetését. Megkérdezem Veres János pénzügyminisztériumi államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Veres János: Nem.) Nem kíván válaszolni. (Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Nagyobb figyelmet kérek. A záróvitát lezárom. A határozathozatalok következnek.

Először az alkotmányügyi bizottság által támogatott módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 2. és 4. pontjában lévő javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 187 igen szavazattal, 153 nem ellenében elfogadta.

Most a további módosító javaslatokról döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában a környezetvédelmi bizottság és Orosz Sándor az egységes javaslat címének módosítását javasolják. Az új cím a következő: Wesselényi Miklós árvíz-kártalanítási alapról szóló törvény. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában a környezetvédelmi bizottság és Orosz Sándor az egységes javaslat módosítását javasolják, amelyek az árvízzel kapcsolatos belvíz általi veszélyeztetett területek törvény szerinti fogalmát határozzák meg. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a zárószavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Wesselényi Miklós ár- és belvízvédelmi kártalanítási alapról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 141 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett az egységes javaslat imént módosított szövegét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3692. számon, az egységes javaslatot pedig T/3692/39. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára kerül sor. Az alkotmányügyi bizottság záróvitát előkészítő ajánlását T/3692/42. számon kapták kézhez.

A módosító javaslatok számára és jellegére figyelemmel indítványozom, hogy a záróvita egy szakaszból álljon.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Megtörténik.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

 

(18.10)

 

Megnyitom a záróvitát az ajánlásban szereplő 1-3. pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a napirendi ajánlás szerinti ötperces időkeretben. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett.

Tisztelt Országgyűlés! A záróvitát lezárom, most pedig a határozathozatalok következnek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság által benyújtott 1., 2. és 3. pontokban lévő módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 201 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 152 tartózkodással elfogadta.

Most a zárószavazásra kerül sor. Kérdezem a képviselőtársaimat, elfogadják-e a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 144 ellenszavazattal, 16 tartózkodással az egységes javaslatot az imént módosított szöveg szerint elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3560., az egységes javaslatot T/3560/114. számon kapták meg.

Tisztelt Országgyűlés! Módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára is sor kerül. A záróvitát előkészítő alkotmányügyi bizottsági javaslat T/3560/119. számon került önök elé.

A módosító javaslatok számára, jellegére figyelemmel indítványozom, hogy a záróvita egy szakaszból álljon. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás szerinti 1-7. pontokra, a 6. pont kivételével, ezt a pontot ugyanis az előterjesztő visszavonta. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett.

Tisztelt Országgyűlés! A záróvitát lezárom, a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 6. pontját az előterjesztő visszavonta, a 4. pontban szereplő indítvány pedig nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Most tehát az előterjesztő által benyújtott 1. és 2. pontokat teszem fel szavazásra, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat, illetve az alkotmányügyi bizottság által előterjesztett 3., 5. és 7. pontokat, amelyeket pedig az előterjesztő támogat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 355 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom a képviselőtársaim figyelmét arra, hogy a törvényjavaslat 125. és 126. §-ainak elfogadásához az alkotmány 70/H. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Mindezekre figyelemmel a zárószavazásra két részletben fog sor kerülni.

Ezért kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint az egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 125. és 126. §-ait az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 355 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő részét teszem fel szavazásra az imént ismertetett törvényjavaslatnak. Ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az imént ismertetett törvényjavaslatot az egységes módosított szöveg szerint elfogadja-e. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 314 igen szavazattal, 38 tartózkodással az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy kerüljön sor az elfogadott törvény sürgős kihirdetésére. A Házszabály megfelelő része alapján az Országgyűlés felkérheti az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől a sürgős kihirdetést kérje, erről a felkérésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől a törvény sürgős kihirdetését kérje. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 356 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkérte az Országgyűlés elnökét a sürgős kihirdetés kérelmezésére.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3916. számon, az egységes javaslatot pedig T/3916/136. számon kapták kézhez.

Az egységes javaslathoz ismét érkeztek módosító javaslatok, ezért záróvitára sor kerül. A záróvitát előkészítő alkotmányügyi bizottsági ajánlást T/3916/138. számon kapták meg.

A módosító javaslatok számára és jellegére tekintettel indítványozom, hogy a záróvita egy szakaszból álljon, erről kézfelemeléssel határozunk. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlásban szereplő 1-3. pontokra. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni, az időkeret öt perc. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett. A záróvitát lezárom, a határozathozatalokra kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1-3. pontjaiban lévő módosító javaslatokat, amelyeket az előterjesztő nyújtott be, az alkotmányügyi bizottság pedig támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 341 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 231 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 114 tartózkodással az egységes javaslatot az imént módosított szöveggel elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint az azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3952. számon, az egységes javaslatot pedig T/3952/33. számon kapták meg.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. A záróvitát előkészítő alkotmányügyi bizottsági javaslatot T/3952/35. számon kapták kézhez.

A módosító javaslatok számára és jellegére tekintettel indítványozom, hogy a záróvita egy szakaszból álljon. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége ezt a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlásban szereplő I. és II. pontokra. Tájékoztatom önöket, hogy az I. pontban az alkotmányügyi bizottság az egységes javaslatot az Országgyűlés döntésének megfelelően pontosította, míg a II. pontban az előterjesztő két új paragrafust terjesztett elő. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván. A záróvitát lezárom, a határozathozatalok következnek.

 

(18.20)

 

Az ajánlás II. pontjának elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért erről külön határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3952/35. számú ajánlás II. pontját, amelyet az előterjesztő nyújtott be, és az egységes javaslatot két új paragrafussal egészíti ki. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 356 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3952/35. számú ajánlás I. pontját, amelyet az alkotmányügyi bizottság terjesztett elő, és az egységes javaslatot pontosítja. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 357 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előbbiekre figyelemmel a zárószavazásra is két részben kerül sor. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az egységes javaslat 15. §-ának elfogadásához, valamint az imént elfogadott új 20. és 21. §-ok elfogadásához az alkotmány 40/A. § (1) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatának 15., 20. és 21. §-át. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 355 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő részét teszem fel szavazásra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 356 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3591. számon, az egységes javaslatot pedig T/3591/504. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság záróvitát előkészítő ajánlását T/3591/506. számon kapták kézhez.

A módosító javaslatok számára, jellegére figyelemmel indítványozom, hogy a záróvita egy szakaszból álljon. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlásában szereplő 1-13. pontok szerint. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Nincs jelzés.) Felszólaló nem jelentkezett.

Tisztelt Országgyűlés! A záróvitát lezárom, határozathozatal következik. Tájékoztatom önöket, hogy a Fidesz-frakció külön szavazást kezdeményezett az ajánlás 3. és 12. pontjairól. Ezekről külön-külön szavaz az Országgyűlés.

A 3. pontban az előterjesztő az egységes javaslat 22. § (2) bekezdésében módosítaná a törvény 29. § (2) bekezdését. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 192 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 12. pontjában az előterjesztő az egységes javaslat 87. §-ában a törvény melléklete egy pontjának a módosítását javasolja. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 300 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által benyújtott 1-13. pontokat, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 196 igen szavazattal, 157 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazásra kerül sor. Tájékoztatom önöket, hogy az egységes javaslat 91. §-ának az elfogadásához az alkotmány 68. § (5) bekezdése alapján a jelen levő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Először a normaszövegnek erről a kétharmados részéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat 91. §-át a minősített többség szabályai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az egységes javaslat imént módosított szövegét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az egységes javaslatnak az egyszerű többséget igénylő részéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 167 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az egységes javaslat imént módosított szövegét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti civil alapprogramról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3946. számon, az egységes javaslatot pedig T/3946/115. számon kapták meg. Módosító javaslatok érkeztek az egységes javaslathoz, ezért záróvitára kerül sor. Az alkotmányügyi bizottság T/3946/131. számú előkészítő ajánlását ajánlom a figyelmükbe.

A módosító javaslatok számára, jellegére tekintettel indítványozom, hogy a záróvita egy szakaszból álljon. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlásban szereplő 1-36. pontok szerint, amelyeket az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság nyújtott be. Bejelentem, hogy az előterjesztő az ajánlás 14. pontjában levő módosító javaslatát visszavonta.

Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a napirendi ajánlás szerinti 5-5 perces időkeretben. (Nincs jelzés.)

Tisztelt Országgyűlés! Mivel senki nem kíván felszólalni, a záróvitát lezárom, és a határozathozatalok következnek.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1-13. és 15-36. pontjait, amelyek közül a 35. és a 36. pontok kivételével valamennyit az előterjesztő nyújtotta be, és az alkotmányügyi bizottság támogatja. Ez utóbbiakat pedig az alkotmányügyi bizottság nyújtotta be, és az előterjesztő támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 194 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 162 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a nemzeti civil alapprogramról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 217 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 139 tartózkodás mellett az egységes javaslatot az imént módosított szöveggel elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a paksi atomerőműben történt súlyos üzemzavar körülményeinek és annak elhárítására tett intézkedéseknek, valamint a kieső villamos energia pótlási lehetőségeinek megvizsgálására címmel benyújtott országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. Turi-Kovács Béla és Parragh Dénes képviselők önálló indítványát H/3996. számon, az ügyrendi bizottság ajánlását pedig H/3996/9. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Parragh Dénes képviselő úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 

(18.30)

 

Felszólalások:  <<  247  >>    Ülésnap adatai