Készült: 2020.03.29.23:30:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

200. ülésnap (2012.06.11.), 344. felszólalás
Felszólaló Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 15:10


Felszólalások:  Előző  344  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Nagyon sok minden elhangzott itt az üggyel kapcsolatban, megpróbálok egy-két olyan aspektust is kiemelni, ami talán még újdonság lehet, illetve reagálni is az előttem szólókra.

Az nem volt egy nagy meglepetés, hogy az MSZP, a kommunizmus pártjának utódpártja ilyen vehemenciával fogja védeni, bár jogi érvek mögé bújtatva, a vörös csillag használatát. Nem hiszem, hogy ellenkező esetben ennyire vehemensek lennének. Ez önmagában nem lepett meg, és azt is tudtuk, hogy nem öreg, volt bolsevik arcokat fognak beküldeni, hanem az ifjú szocialistákat, akiknek már semmi közük a kommunizmushoz, ők már a demokrácia gyermekei, ők már Európa, a liberalizmus és a szabad elveknek a csodálatos tisztelői (Dr. Bárándy Gergely: Itt ültél eddig, Gábor? Hülyeségeket beszélsz!), és semmi közük nincsen az MSZMP-hez vagy az MSZP-hez, vagy a volt diktatúrához. Életkorukból kifolyólag nem is, de amikor beléptek egy olyan pártba, az MSZP-be, amely deklaráltan is az MSZMP utódpártja, akkor nyilván azt az eszmerendszert továbbviszik.

De nem szeretném elvinni a vitát, szeretnék a tényekre koncentrálni. Fontos azonban elmondani, hogy minden esetben, amikor az MSZP az európai elvekre vagy Európára tekint, segítséget kér, egyébként általában gyalázza saját hazáját, és mindent megtesz, hogy minden fórumon ellehetetlenítse és rosszat mondjon róla. Néha azért elfelejtenek egy-két dolgot, és úgy állítják be ezt a külpolitikai közeget, hogy azoknak a szemlélőknek, akik mondjuk - bár tudom, hogy ilyen késői órában nem nézik a televíziót, de nyilván értesülnek a sajtóból -, azt a látszatot keltik, hogy ezek pont ugyanolyan bírósági döntések, mint amit egy magyar bíróság meghoz, és pont annyira egyértelmű azoknak a végrehajtása, mint amit mondjuk, az emberek megszokhattak a saját peres ügyeikben. Ehhez hozzájárul, hogy önök még a példákon keresztül is azt próbálják sulykolni, hogy bizony-bizony, itt született egy döntés, amit egy az egyben végre kell hajtani, mert ha nem tesszük, akkor vége a világnak.

Az Európa Tanács által létrehozott Emberi Jogok Európai Bíróságáról beszélünk, ami nem az Európai Unió bírósága. Tehát ezt fontos leszögezni. Bár a Jobbikot nem lehet azzal vádolni, hogy mi az Európai Unió nagy barátai lennénk, mi az európai jogrendszerben elfoglalt helyének, Magyarország hierarchikus helyének a problematikusságát, a demokratikus deficitet, ami az Európai Unióban fennáll, többször szóvá tettük, de itt még erről sincs szó, hiszen az Európa Tanácsról beszélünk és annak a strasbourgi Emberi Jogi Bíróságáról, amely hozott már sok döntést. A Fratanoló-ügy nem az első, tudjuk, hogy a Vajnai-ügy szintén a vörös csillag viselésére vonatkozott, de mindenesetre ezek a döntések mély felháborodást keltettek, azt kell mondanom, hogy nemcsak Magyarországon, hanem itt, az egész keleti blokkban, ha szabad így fogalmaznom. Mégpedig azért, ami itt már többször elhangzott, mert Nyugaton nem nagyon értik, nem nagyon tudhatják, hogy mit jelentett itt a kommunizmus, nem nagyon lehet rálátásuk, és maximum egyfajta értetlenkedéssel, rosszabb esetben nosztalgiával vagy szimpátiával tekintenek erre a korszakra. Nyilvánvalóan ott próbálják a kommunizmus bűneit egy kicsit más színben feltüntetni, a munkásmozgalomhoz kötni.

Itthon persze el lehet mondani a sörpéldát. Egyébként hozzáteszem, hogy én azt sem tartom jónak, és amikor ez megtörtént, akkor ez személyesen az én érzékenységemet is sértette, amikor különböző sörmárkák óriásplakáton megjelenítve, hatalmas vörös csillagokkal reklámozzák a saját logóikat. Szerintem erre is megoldást kell találni, mert ugyanúgy nem hiszem, hogy ha egy horogkeresztes sörrel ugyanez történne, akkor MSZP-s képviselőtársaim ugyanilyen liberálisan állnának hozzá, és azt mondanák, hogy ez egy indiai sörmárka, amit most hoztunk be, és ősi indiai jelképet tartalmaz, tehát hadd hirdessük óriásplakátokon. Nem hiszem, hogy ugyanezt a liberális hozzáállást tanúsítanák.

De visszatérve: ez a döntés nagyon furcsa, hogy ha már a döntésről beszélünk, és le van írva a jelentésben, hogy a magyar kormány kérte a bíróság nagykamarája elé terjesztését, tehát hogy próbált egyfajta jogorvoslattal élni, hogyha már a bírósági példánál maradtunk, mert a bíróságokon, rendes, normális bíróságokon illik jogorvoslatnak lennie, és ha a jelentésnek hinni lehet, márpedig nyilván így kellett hogy történjen, indokolás nélküli levélben visszakaptuk, hogy nem fogadják el a nagykamarához való fordulást. Tehát ez olyan lenne, ha a saját belső jogrendből való példát említenénk, mintha fellebbezne az állampolgár az őt ért sérelem ügyében, és akkor visszadobják, hogy márpedig nem. Nincs hivatkozás, nincs az, hogy miért, hajtsa végre ezt a döntést.

Ami viszont még érdekesebbé teszi az ügyet, és majd egy kicsit később fogok arra kitérni, hogy itt az ítélet végrehajtása esetén mi várhat ránk, de ahogy mondtam, nem szabad ezt az Európai Unióval sem összemosni.

(23.00)

A jelentésben szerepel, hogy annak idején hasonló ügyben, hasonló vörös csillagos ügyben, Vajnai Attila ügyében a Fővárosi Bíróság előzetes döntéshozatali eljárás céljából az Európai Közösségek Bíróságához fordult, tehát megpróbált mindenben megfelelni a Fővárosi Bíróság, és úgy gondolta, hogy ki kell kérnie az Európai Közösségek Bíróságának a véleményét, hogy megfelelő döntést hozhasson. Tehát a Fővárosi Bíróság annak idején, még 2005-ben úgy gondolta, hogy mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződésekbe ütközik-e ez az ügy, illetve a fennálló jogszabályok. Hozzáteszem halkan, abban az esetben, ha abba ütközne, én akkor is amellett lennék, hogy óriási probléma lenne, ha az Európai Unió egyes tagországai számára azt előírná, hogy ilyen módon a régi történelmi sebeik és sérelmeik által és a diktatúrában eltöltött évtizedek után milyen jelképet tiltsanak büntetőjogi tényállással, vagy mit nem szabad büntetőjogi tényállással üldözniük. Ebben az esetben az Európai Unió ellen is nagyon keményen felemelnénk a szavunkat és kérnénk a szembemenetelt az ilyen döntéssel. De itt még erről sincs szó, hiszen úgy döntött ez a bíróság, az Európai Közösségek Bírósága, hogy semmilyen módon nem kapcsolódik a szerződések rendelkezéseinek hatálya alá ez az ügy, magyarul az Európai Unió joga alapján ez egyértelműen magyar belügynek tekinthető, és európai döntéshozó fórumoknak az alapszerződések alapján nincs hatásköre ebben az ügyben, amely tulajdonképpen teljes egészében hasonlatos a jelen tárgyalt üggyel.

Tehát az Európai Unió részéről nem lehetnek aggályok; hozzáteszem, hogy van elég demokratikus deficit a tisztelt Unióban, hogy ezt nem is tehetnék meg. Viszont akkor meg kell vizsgálnunk, hogy ha már ezt a kérdést tisztáztuk, hogy itt nem az Európai Unióról van szó, és nem az Európai Unió szankciórendszerével találkozhatunk szembe, ha netalántán az ítélet végrehajtását nem úgy tesszük meg, mint ahogy azt a szocialista képviselőtársaink elvárnák, de akkor mi is lehet ez a szankció? Ebben a jelentésben ez is le van írva, ugyanis a miniszteri bizottság az egyes tagállamok külügyminisztereiből állva napirenden tartja az ügy vizsgálatát, amennyiben nem végezzük el a megfelelő lépéseket, és az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és miniszteri bizottsága diplomáciai eszközöket vehet igénybe. Hát, azt kell mondjam, nagyon örülnék neki, ha eljutna idáig az ügy, és ezek a diplomáciai eszközök előkerülnének, és meg is mondom, hogy miért.

Ha odajutnánk végre, és ebben az esetben nem arról van szó, hogy elképesztően alacsony felkészültségű emberek az Európai Unióban vagy az Európai Parlamentben, ahogy azt láthattuk itt korábbi, Magyarországot ért támadásoknál, kígyót-békát kiabálhatnak olyan módon, hogy a hatályos törvényeket el sem olvasták, semmiféle fogalmuk vagy rálátásuk nincs; hozzáteszem, nem az lenne az a fórum, ahol meg kellene beszélni. Rólunk azért sok mindent lehet mondani, talán azt kevésbé, hogy a kormánnyal vagy a Fidesz-KDNP-vel ne lennénk kritikusak, ha úgy érezzük, hogy igazunk van, és nagyon keményen, a legszilárdabban ellenállunk akár azoknak a törekvéseknek, amelyekkel néha a törvényalkotás folyik, de nem hiszem, hogy az Európai Unió lenne az a színtér, ahol Magyarországot, a saját hazánkat becsmérelni kellene.

Viszont visszatérve az eredeti fonalhoz, nagyon várom, hogy megvédhessük ezt az álláspontot. A magyar diplomácia vélhetően elég kemény lesz, és meg tudja védeni az álláspontját, és ahogy mondtam, egy európai vita keretében, legyen az Európa Tanács vagy bármely más fórum vagy a miniszteri bizottság, hogy elmondhassuk, hogy ez miért van, és ezt az ügyet talán könnyebben megértik a Közép-Kelet-Európában, Kelet-Európában vagy a posztkommunista vagy a kommunista utódállamokban, hogy miről beszélünk. Egy vörös csillag, egy diktatúra nagyjából náluk is ugyanazt, ha nem még rosszabbat jelentett, és ebben az esetben nem hiszem, hogy Európa egységesen azt mondaná, hogy bizony akkor, amikor a csúnya magyarok nem akarnak végrehajtani egy olyan rendelkezést, hogy nekik hagyniuk kellene, hogy a vörös csillagot szabadon használhassák, mert tulajdonképpen hiába mondja Bárándy képviselőtársam, ez erre vonatkozik. Persze ki lehet találni, hogy hol és milyen körülmények között, de ha valaki úgy nyilatkozik egy tévének, hogy a hajtókáján rajta van a vörös csillag, ezt nyilván tudvalevőleg teszi, ezáltal felvállalja, és ezáltal egyébként a tévénézők nagy számában megbotránkozást és egyéb sérelmeket okoz, akkor igenis beletartozik ez a cselekmény abba a körbe, amit mi a kommunista diktatúra propagálásának tekintünk, és egyébként úgy gondolom, hogy ebben a térségben, a volt kommunista országok térségében ezt mindenki így gondolja.

Nem hiszem, hogy ha ez vita lenne vagy a miniszteri bizottságnál ez felmerülne, akkor ne tudnánk magunkat megvédeni. Annál is inkább, mert arról az Európai Unióról beszélünk, vagy akár az Európa Tanácsra is igaz, hogy nem minden esetben úgy járnak el, ahogy az elvárható lenne, ahol például ott a Beneš-dekrétumok léte, és a Beneš-dekrétumok elfogadásáért voltak, akik harcba mentek és győztek ebben a harcban, egy olyan szabályozás esetében, ahol a németeket, magyarokat kollektíve jogfosztottá nyilvánítják, kollektíve elüldözik a szülőhazájukból, a szülőföldjükről, és kollektíve megfosztják minden anyagiaktól. Tehát azt hiszem, ennek az Európai Uniónak egyrészt helyre kellene raknia néhány dolgot, az Európa Tanácsnak is helyre kellene raknia néhány dolgot. Ezek a fórumok és akár ezek az ügyek is lehetőséget teremthetnek arra, hogy megfelelő módon napirenden tartsunk bizonyos témákat. Ez ráadásul egy olyan téma, ami nemcsak a magyar ügyre vonatkozik, tehát könnyű hozzá szövetségeseket találni, de lehet látni, hogy ez nem egy olyan téma, amit ne értenének meg. Fel lehet hozni egyébként ezzel párhuzamosan a magyar ügyre vonatkozó kérdéseket is, és egyébként pedig ha történelmi példákat nézünk - és ez is elhangzott az alkotmányügyi bizottság ülésén egyébiránt -, Magyarország elég sokszor betartotta az úgymond szent, üdvös nyugati célokat, legyen az Népszövetség vagy wilsoni pontok, leépítettük a hadseregünket annak idején, mert azt mondták, hogy ez az üdvös, és majd jön Amerika, meg jönnek az angolok, jönnek a nyugatiak, és rendet teremtenek. El is vezetett ez az állapot Trianonig. Azt hiszem, az a mentalitás, amit akkor felvettünk, és egyébként azt kell látnom, hogy az akkori baloldal és a mostani baloldal nem sokat változott, mert körülbelül akik akkor a wilsoni pontok mindenekfölöttiségét hirdették, és amely politika elvezetett Trianonig, azt halljuk most itt a patkónak tőlem jobbra lévő, de egyébként a szocialista oldalán. Ezt meg kell gátolni. Ennek a minimum lépése az, amit a kormányzat az Országgyűlés elé terjesztett. Nagyon jól tette egyébként, hogy idehozta, mert így egy magasabb támogatottságot tud felmutatni, mintha önmaga kormányzati lépésként tette volna ezt. Nyilván Európa felé vagy az Európa Tanács felé vagy a miniszteri bizottság felé meghatározó és jelzésértékkel bírhat az, hogy nemcsak a Fidesz-KDNP fogja támogatni ezt a javaslatot, hanem támogatjuk mi is, és remélem, hogy az LMP is meggyőzhető ebben az irányban, és nem bújnak most is mindenféle álságos, szépnek mondható, de ebben a szituációban nem alkalmazható elvek mögé, mert itt, ebben az esetben, azt hiszem, egyértelműen ki kell állni a határozat mellett, és el kell mondani Európának, hogy mi Magyarország és a keleti blokk véleménye erről a kérdésről.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  344  Következő    Ülésnap adatai