Készült: 2021.10.21.16:15:02 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Informatikai és távközlési bizottság
Informatikai bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19081 A digitális műsorterjesztés szabályairól kormány (informatikai és hírközlési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
2 T/18996 A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
3 T/18894 A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról Molnár Gyula (MSZP), Márfai Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/18708 A minősített adat védelméről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
5 T/18212 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/18197 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/18191 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz) módosítók tárgyalása befejezve  
9 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/17968 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/17701 A kereskedelemről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/16503 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvénynek, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az elektronikus bírósági eljárással összefüggő módosításáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/16350 Az elektronikus információszabadságról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 H/15890 Az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény megerősítéséről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 J/15642 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
20 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 J/14721 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004 adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/14709 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/12630 A Nemzeti Audiovizuális Archívumról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/12494 A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/11705 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/10658 A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény jogharmonizációs célú módosításáról Márfai Péter (MSZP), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/10527 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/10186 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP), Simon Gábor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/9966 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Molnár Gyula (MSZP), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/9874 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Molnár Gyula (MSZP), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/9836 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/9288 A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/9265 Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/9052 Az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről és hasznosításáról Pettkó András (MDF), Ékes József (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
40 J/8929 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2003. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/6314 A közbeszerzésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/6236 A befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/5681 A postáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/5680 Az elektronikus hírközlésről kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/5582 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/5578 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/5482 Az adózás rendjéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/4625 Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/4214 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
53 H/3950 A magyar közoktatás információs infrastruktúrájának fejlesztéséről (Sulinet-2.) Dr. Pósán László (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/3735 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 J/2528 Az adatvédelmi biztos 2002. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/1283 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról Dr. Dávid Gyula (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
57 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 H/1166 Az Európa Tanács 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/29 A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta