Készült: 2020.08.07.23:47:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

135. ülésnap, 172. felszólalás
Felszólaló Dr. Szabó Erika (Fidesz)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:19

Felszólalások:  <<  172  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZABÓ ERIKA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Nemcsak választókerületemből, de az ország többi részéből is kapok panaszos hangú leveleket azoktól, akik az Unió több országában szereztek szolgálati időt, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően kérik nyugdíjuk megállapítását. Ebben az esetben a nyugdíjkérelmeket a migráns munkások szociális biztonságáról szóló EGK-rendelet és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló magyar törvényi szabályozás rendelkezéseinek figyelembevételével kell megállapítani.

Levélíróim alapvetően azt kifogásolják, hogy rendkívül hosszú az ügyintézési határidő, esetenként a résznyugdíjak összegét többször és egymásnak ellentmondó módszerekkel állapítják meg a magyarországi társadalombiztosítási szervek, ugyanakkor az uniós szabályozásnak megfelelő nyugdíj részösszegének arányosítása körül is bonyodalmak vannak. Panaszosaim olyan tájékoztatást kapnak, hogy az érintett uniós tagállamokból hónapokon keresztül nem adnak tájékoztatást az ott megszerzett szolgálati időről és az elbírálás többi feltételeit segítő információkról. Számomra érthetetlennek tűnik, hogy 2004 májusa óta nem sikerült a tagországok nyugdíj-biztosítási szerveivel olyan együttműködést kialakítani, amely a nyugdíjra váró idős emberek érdekeit is szolgálná. A panaszos levekből az is kitűnik, hogy a hazai szakapparátus az ügyintézés elhúzódása miatt tanácstalanul tárja szét a kezét, és azt mondja, hogy a másik ország késlekedik.

Tisztelt Államtitkár Úr! A kérdéseim tehát a következők. Milyen intézkedéseket tervez a tárca annak érdekében, hogy ne éveket kelljen várni a nemzetközi nyugdíjügyek elbírálásánál? Tettek-e már javaslatot a szorosabb együttműködésre a tagországok szakigazgatási szervei között? Lát-e lehetőséget arra, hogy a nemzetközi ügyekben lényegesen rövidebb határidővel szülessenek meg a döntések?

Várom válaszát. (Taps a Fidesz soraiból.)

Felszólalások:  <<  172  >>    Ülésnap adatai