Készült: 2021.05.16.19:31:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

264. ülésnap (2017.12.04.), 210. felszólalás
Felszólaló Bánki Erik (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:22


Felszólalások:  Előző  210  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁNKI ERIK, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a magyar kormánynak, Lázár János miniszter úrnak, hogy a korábbi ígéretének megfelelően minden félévben tájékoztatást ad arról, hogyan állnak az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos eljárások Magyarországon, hiszen ez egy olyan, a gazdaság- és társadalomfejlődés szempontjából is nagyon fontos keretösszeg, amelynek az elköltése minél nagyobb nyilvánosságot, minél nagyobb publicitást és minél nagyobb átláthatóságot igényel.

Az Európai Unió által a tagállamoknak nyújtott forrásoknak mind a gazdaságfejlesztést, mind a vállalkozások támogatását, illetve az emberek életkörülményeinek javítását kell szolgálnia. Amikor az uniós források felhasználásáról vagy annak hatékonyságáról vitázunk, akkor ezt semmiképpen sem szabad szem elől tévesztenünk. A források felhasználása a 2007-2013-as időszakhoz képest lényegesen megváltozott, a kormány a jelenlegi fejlesztési ciklus forrásait konkrét társadalmi és gazdaságpolitikai célok eléréséhez használja fel. Ezek a pénzek ma érdemben hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez.

A jelenleg is zajló fejlesztési időszak minőségileg jelent újat a korábbi, szocialista kormányok idején tapasztaltakhoz képest. Hogy csak egy példát említsek önöknek, amit a miniszter úr is kiemelt, míg az MSZP-SZDSZ-kormány idején a rendelkezésre álló teljes forráskeret mindössze 16 százaléka szolgálta a gazdaságfejlesztési intézkedéseket, addig ez az összeg most a kormány korábbi ígéreteinek megfelelően 60 százalékot tesz ki.

A tavalyi évben Magyarország a fejlesztéspolitika terén is kifejezetten jó és sikeres évet zárt. A rendelkezésre álló keret 85 százaléka meghirdetésre került, több mint 4000 milliárd forintra vonatkozóan pedig már szerződéssel is lekötéssel rendelkezik, közel 2000 milliárd forint pedig, ahogy a miniszter úr azt az expozéjában kiemelte, már kifizetésre is került. Azt gondolom tehát, hogy időarányosan mindenképpen jól állunk, sőt sokkal jobban állunk, mint ahogy azt korábban, 2010-ben bárki gondolta volna.

A 2014 és 2020 közötti időszakban kiemelt célunk volt a vidéki Magyarország megerősítése. A vidékfejlesztési program keretében mintegy 1300 milliárd forint áll rendelkezésre elsősorban kis és közepes családi gazdaságok fejlesztési elképzeléseinek támogatására. Kifejezetten örültünk annak a program összeállításánál, amit a kormány szintén megtett ígéreteként be is váltott, hogy ezeknek a forrásoknak a négyötöde, 80 százaléka a kis és közepes méretű gazdaságokhoz kerüljön, hiszen azt gondoljuk, hogy az ő pozíciójukat, az ő helyzetüket kell elsősorban javítania ezeknek az európai uniós forrásoknak.

A terület- és településfejlesztési operatív program révén pedig elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít kiváló lehetőséget több mint 1230 milliárd forintos értékben. Kiemelt célunk volt a helyi gazdaságok megerősítése és a foglalkoztatás bővítése, valamint az újraiparosodás támogatása. Azóta, hogy a fejlesztési terv előkészítése megtörtént, a magyar gazdaság teljesítménye olyan szintre emelkedett, hogy mára gyakorlatilag az ország elérte a teljes körű foglalkoztatottságot, hiszen azt mindannyian tudjuk, ha 4 százalék köré esik a munkanélküliségi ráta, akkor az gyakorlatilag egy teljes körű foglalkoztatást jelent. Ez egy újabb kihívás egyébként az uniós fejlesztési támogatások, illetve a kormány által nyújtott közvetlen gazdaságfejlesztési támogatások terén, hiszen amíg eddig elsősorban a minél nagyobb mértékű munkahelyteremtésre kellett helyezni a hangsúlyt, addig most elsősorban a technológiai fejlesztések támogatására, hiszen erősen korlátos ma már a munkaerőpiac, így nem feltétlenül új munkahelyeket, hanem a meglévő munkahelyek megvédését és technológiai fejlesztéseket kell majd támogatni a későbbiekben.

Ma, ahogy a miniszter úr is említette, Magyarország a fejlesztési források elosztása tekintetében az élmezőnyben jár, a visegrádi országok között is az első helyen van. Azt gondoljuk, ez a pozíció a hátralévő időszakban már nem változik, hiszen reményeink szerint a következő évben le is zárul a rendelkezésre álló fejlesztési források elosztásának folyamata, hiszen az összes szerződés megkötésre kerül, és a szerződések alapján a kifizetések is meg fognak történni.

Az Európai Bizottság, ahogy ezt a miniszter úr jelezte, rendszeresen ellenőrzi az összes tagország európai uniós kifizetési rendszerének működését. Magyarországon az összes eddigi ellenőrzési dokumentum jó vagy jeles minősítést kapott, ez is bizonyítja, hogy az európai uniós források kifizetésére szakosodott rendszerek hatékonyan működnek Magyarországon.

Ugyanakkor arról is kell beszélnünk, tisztelt képviselőtársaim, hogy az ellenzék képviselői az Európai Parlamentben mindent megtesznek azért, hogy Magyarországot rossz fényben tüntessék fel. Ebben is élen jár, ahogy a miniszter úr említette, a volt LMP-s képviselő, Jávor Benedek, aki legutóbb a parlament Költségvetési bizottságának zárt ülésén, ahol a bizottság az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal vezetőit hallgatta meg, öt pontból álló kérdéssort tett fel az OLAF vezetőinek, és mind az öt kérdés egyértelműen azt célozta, hogy Magyarországot ezzel rossz fényben tüntesse fel és lejárassa. Az a jó hírem van önöknek, tisztelt képviselőtársaim, hogy az OLAF vezetői mind az öt pont tekintetében megválaszolták ezeket a kérdéseket, és kiderült a válaszokból, hogy Magyarország az európai uniós átlaghoz képest egyetlenegy pontban sem teljesít rosszul, minden pontban vagy az átlagnak megfelelően, vagy az átlagnál jobban teljesített az elmúlt időszakban. Külön kiemelte az OLAF főigazgatója, hogy Magyarország az egyetlen európai uniós tagállam, amely azoknál a vizsgálatoknál, amelyek Magyarországon folynak, a bankszámlaadatokhoz is hozzáférést biztos az OLAF munkatársainak annak érdekében, hogy ahol csalás történt, ott a pénz útját is nyomon lehessen követni. Tehát azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy a magyar kormány és a magyar intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy tiszta, világos és átlátható legyen az európai uniós pénzelosztások rendszere.

Nem volt ez mindig így Magyarországon, tisztelt hölgyeim és uraim. Emlékezzünk vissza, a Gyurcsány-, Bajnai-kormányok idején nem csak az okozta a problémát, hogy egy olyan túlbürokratizált, olyan bonyolult és szövevényes rendszert dolgoztak ki, ami szinte átláthatatlan volt ‑ ma már nem ülnek padsorainkban polgármesterek, de vannak közöttünk olyan képviselők, akik korábban polgármesterként pontosan láthatták azt, hogy több ezer oldalnyi dokumentumot kellett aláírni, és olyan bonyolult pályázati rendszeren részt venni, amit gyakorlatilag külső tanácsadó cégek nélkül eredményesen nem is tudtak megtenni.

Nem véletlenül volt ez így, tisztelt képviselőtársaim, hiszen azok a tanácsadók, akik a Gyurcsány-kormány tanácsadóiként az egész bonyolult rendszer összeállítását végezték, vettek részt később a piacon már kívülállóként, tanácsadóként, ők voltak az egyetlenek, akik ezt a bonyolult rendszert átlátták, és súlyos pénzek, bizonyíthatóan több mint 10 százaléka a forrásoknak arra ment, hogy ezeknek a tanácsadó cégeknek kellett kifizetni a működési költségeit.

Ez ma már nem így működik, hála istennek, hiszen nemcsak szabályozva lett a maximális forrásfelhasználás mértéke jelentősen lecsökkentve, hanem egy olyan egyszerű rendszer került kidolgozásra, amit gyakorlatilag bármely önkormányzat vagy bármely vállalkozás saját maga is meg tud oldani.

(15.30)

Nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy jelentősen felgyorsult mind a pályázatok beadásának, mind a bírálatának a folyamata, és a szerződéskötések is egyszerűen és gyorsan működnek. Tehát az a rendszer, ami a szocialisták idején a korrupció melegágya volt, az ma egy tiszta, nyílt és átlátható rendszerként működik, ahogy ezt a kormány ígérte is. Nem véletlen talán, hogy a szocialisták a mai vitán sem vesznek részt, hiszen nincs mondanivalójuk ezen a téren. Az, amit ők tettek, az ő időszakukban, azok a csalássorozatok, amelyeknek a koronája a négyesmetró-beruházás, ahol konkrétan 166 milliárd forintot loptak vagy tüntettek el, és amelynek következtében Magyarországot pillanatnyilag, a magyar embereket egy 60 milliárdos visszafizetési kötelezettség terheli ‑ amit reményeink szerint majd tudunk kezelni, és tudjuk ezt az összeget csökkenteni ‑, aki egy ilyen sorozatban vett részt, annak nyilvánvalóan a parlament plénuma és a nyilvánosság előtt ezekről a kérdésekről nincs mondanivalója.

Tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkinek jó és eredményes vitát kívánok, a kormánynak pedig gratulálok ehhez a teljesítményhez. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  210  Következő    Ülésnap adatai