Készült: 2020.08.14.19:16:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

215. ülésnap, 175. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:15

Felszólalások:  <<  175  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) Folytatjuk munkánkat. A részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/9592. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 170 igen szavazattal, 118 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló T/9454. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 298 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az építési beruházások megvalósulásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/9637. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 317 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/9354. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 197 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló T/9355. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 328 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról szóló H/9386. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 331 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/9194. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 220 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal.

Az előterjesztést T/9710. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/9710/1. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Megadom a szót Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben.

Miniszter urat illeti a szó. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

Felszólalások:  <<  175  >>    Ülésnap adatai