Készült: 2021.08.01.21:53:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap, 36. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltérés elutasítása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 12:16

Felszólalások:  <<  36  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság múlt heti ülésén két Házszabálytól való eltérésre tett indítványt tárgyalt. A 2004. évi költségvetési törvénnyel kapcsolatos Házszabálytól való eltérés kérdésében megegyezés született, de a magyar tudomány ünnepéről szóló törvényjavaslat tárgyalásának Házszabálytól való eltéréséhez nem biztosítja valamennyi frakció a szükséges többséget.

Erre figyelemmel ez utóbbi indítványra, a futárpostában kiküldöttől eltérően, az elnök asszony elnöki jogkörével élve javaslatot tett. A házbizottság 5601/2. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló T/5601. számú törvényjavaslat tárgyalása során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárását követő napon, azaz 2003. október 31-én, pénteken 14 óráig legyen mód.

Megkérdezem a képviselőcsoportokat, kívánnak-e határozathozatal előtt felszólalási lehetőségükkel élni. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a döntéshozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy eltér-e a Házszabálytól a házbizottság T/5601/2. számú javaslatának megfelelően. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályainak megfelelően! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 344 igen szavazattal, 1 ellenében a Házszabálytól való eltérést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A T/1389/4. számú elnöki javaslatban az Országgyűlés elnöke azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a magyar tudomány ünnepéről szóló T/1389. számú törvényjavaslat döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a módosító javaslatról történő szavazásra és a zárószavazásra - a módosító javaslat elfogadása esetén is - ugyanazon az ülésnapon, 2003. október 20-án, hétfőn kerüljön sor.

Megkérdezem a tisztelt képviselőcsoportokat, kívánnak-e a határozathozatal előtt élni felszólalási lehetőségükkel. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a döntéshozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy eltér-e a Házszabálytól a T/1389/4. számú elnöki javaslatnak megfelelően. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 155 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a Házszabálytól való eltérést nem fogadta el.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben előterjesztett ajánlást kézhez kapták képviselőtársaim. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam a tisztelt Országgyűlést.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-frakció kezdeményezte a napirendi kiegészítését hét előterjesztéssel. Most ezekről az indítványokról vita nélkül fogunk határozni a Házszabály 47. § (6) bekezdésének megfelelően.

Megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a magyar nemzeti katasztrófaalap létrehozásáról és működési feltételei megalkotásáról szóló, H/2828. számú, Papcsák Ferenc, Fidesz, képviselő által előterjesztett országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható kisebbsége szavazta meg, így nem fogadta el az előterjesztett javaslatot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. számú törvény módosításáról szóló T/3991. számú, Bóka István, Selmeczi Gabriella és Bartha László, Fidesz, képviselők által előterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható kisebbsége szavazott, így az Országgyűlés ezt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a védett őshonos állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló H/3709. számú, Simicskó István, Fidesz, képviselő által előterjesztett országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem szavazta meg az előterjesztést, így az Országgyűlés azt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét az osztatlan közös tulajdonú földterületek törvényben meghatározott megosztásának támogatásáról és végrehajtásáról szóló H/3951. számú, Ivanics István, Martonosi György és Mádi László, Fidesz, képviselők által előterjesztett országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többség nem fogadta el az indítványt, így azt az Országgyűlés nem fogadta el.

 

(14.30)

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/3725. számú, Szijjártó Péter, Selmeczi Gabriella és Szakács Imre képviselők - mindannyian a Fidesz-képviselőcsoportból - által előterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el az indítványt, így ezt az Országgyűlés nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásáról és a megszűnt mezőgazdasági szövetkezetek üzletrész-tulajdonosainak kárpótlásáról szóló T/4005. számú, Arnóth Sándor, Vitányi István, Czerván György, Kerényi János, Járvás István, Kékkői Zoltán képviselők - mindannyian a Fidesz-képviselőcsoportból - által előterjesztett törvényjavaslattal.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el az indítványt, így ezt az Országgyűlés nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a temetési támogatásról szóló T/5021. számú, Selmeczi Gabriella és más képviselők - mindannyian a Fidesz-képviselőcsoportból - által előterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt nem fogadta el, így ezt az Országgyűlés nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a magyar tudomány ünnepéről szóló törvényjavaslat zárószavazására is sor kerüljön a mai ülésnapunkon abban az esetben, ha az Országgyűlés az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt nem fogadja el. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a napirendi javaslat módosításához. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend módosítását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a ma kezdődő ülésünk napirendje egészüljön ki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdésével. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a napirendi javaslat kiegészítéséhez. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend-kiegészítést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztés általános vitájának megkezdésére a 27-ei ülésnapon az interpellációs szünetet követően 1. napirendi pontként kerül majd sor. A vita során az előterjesztői expozét és a bizottsági véleményeket követően csak a vezérszónoki felszólalások elhangzására kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy a mai ülésünkön ne szerepeljen az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a napirend módosítására tett indítványhoz. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el az indítványt, így ehhez az Országgyűlés nem járult hozzá.

Tisztelt Országgyűlés! Az SZDSZ képviselőcsoportja indítványozta, hogy a mai ülésünkön ne szerepeljen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat határozathozatala. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a napirend módosítására tett indítványhoz. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend módosítását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a hét végi futárpostával kiküldött, elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi ajánlást elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Most áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Vadai Ágnes, a Magyar Szocialista Párt képviselő asszonya, interpellációt nyújtott be a gyermek-, ifjúsági és sportminiszterhez: “Mit tesz a kormány a gyermekbántalmazás visszaszorítása érdekében?ö címmel. Vadai Ágnes képviselő asszonyt illeti a szó. Parancsoljon!

 

Felszólalások:  <<  36  >>    Ülésnap adatai