Készült: 2020.07.12.02:50:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

7. ülésnap, 37. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:36

Felszólalások:  <<  37  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló T/186. számú törvényjavaslatát. (Zaj.) Köszönöm képviselőtársaim figyelmét. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/186. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 171 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány szintén sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/108. számú törvényjavaslatát. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/108. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló T/214. számú törvényjavaslatát. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/214. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 176 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Múlt heti ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk. Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom a gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról szóló T/12. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 370 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom továbbá a hazai népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszú távú feladatokról szóló H/15. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás. - Dr. Répássy Róbert: Nem. Bocsánat, igen. - Derültség.)Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 370 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Bejelentem, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/13. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásáról következő ülésünkön határozunk.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) számú országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Ezt az előterjesztést H/188. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a határozathozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) számú országgyűlési határozat módosításáról szóló H/188. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 374 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végéhez érkeztünk. 10 óra 40 perc van, most pedig rátérünk az interpellációk tárgyalására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Keller László, a Magyar Szocialista Párt képviselője, interpellációt nyújtott be a legfőbb ügyészhez: "Milyen következtetéseket von le ön a Miniszterelnöki Hivatal és a Happy End Kft. között létrejött törvénytelen szerződésekkel összefüggésben megtett intézkedéseiről?" címmel. Keller László képviselő urat illeti a szó.

 

Felszólalások:  <<  37  >>    Ülésnap adatai