Készült: 2020.07.10.19:40:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

11. ülésnap, 55. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:41

Felszólalások:  <<  55  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérném akkor a tisztelt képviselőtársaimat, hogy most ismételten ugyanebben a tárgyban szavazzanak gombnyomással. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 167 igen, 195 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a napirend kiegészítését, illetőleg a sürgősséggel történő kiegészítést nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja a rendkívüli ülésszak tárgysorozatán lévő előterjesztések közül a ma kezdődő ülés napirendjének kiegészítését is kezdeményezi három előterjesztéssel. Most ezekről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét "A magyar termőföldvagyon hatékony védelmét célzó tárgyalási koncepció kialakításáról az Európai Unióval folytatandó csatlakozásra" címmel benyújtott H/86. számú, Farkas Sándor és Hörcsik Richárd képviselő urak által előterjesztett országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, gombnyomással szavazzanak, az előző ügyrendi indítvány alapján! (Szavazás.)

Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 168 igen, 195 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a kiegészítést nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény módosításáról szóló T/29. számú, Rogán Antal képviselő úr által előterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 169 igen, 195 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirend kiegészítését nem fogadta el.

 

(10.40)

 

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy kiegészítik-e a ma kezdődő ülés napirendjét a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény módosítását kezdeményező T/23. számú, Latorcai János képviselő úr által előterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, gombnyomással most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 169 igen szavazattal, 195 nem ellenében, tartózkodás nélkül a napirend kiegészítését nem fogadta el.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a hétvégi futárpostával kiküldött, elnöki jogkörömben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, ahogy azt az ügyrendi indítványban képviselőtársunk kérte, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 160 nem ellenében, tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány előterjesztések sürgős tárgyalásba vételét kezdeményezte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről szóló 67/2000. (IX.13.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/390. számú országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 358 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a javaslat sürgős tárgyalásba vételét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló H/392. számú országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 359 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslat sürgős tárgyalásba vételét elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat általános vitájára ma, 14.40-kor kerül sor, a részletes vitára bocsátásról... Elnézést!

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Indítványozom a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/108. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 166 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a családok hajléktalanságának megelőzéséről szóló H/63. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 153 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/65. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/65/5. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy Hankó Faragó Miklós államtitkár úr a részletes vita végén már válaszolt a vitában elhangzottakra.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Az előterjesztő a T/65/5. számú ajánlás 1-2. és 3., tehát minden pontját támogatja, ezért a módosító javaslatokról történő határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/66. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/66/7. és 9. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Lamperth Mónika belügyminiszter asszonynak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra a napirendi ajánlás értelmében ötperces időkeretben.

Öné a szó, miniszter asszony!

 

Felszólalások:  <<  55  >>    Ülésnap adatai