Készült: 2020.06.05.15:47:47 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 299 2002.11.26. 2:13  204-323,327-624

CSERNA GÁBOR (Fidesz): Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a szót. Ha már ígéretekről és a 6-os útról esett az előbb szó, akkor én a 2003. évi költségvetés benyújtásakor találtam még egy olyan választáskori ígéretet, amely lufiként durrant szét, ez pedig a dunaújvárosi híd tervezett beruházása.

 

(16.00)

 

Úgy hiszem, hogy a dunaújvárosi híd megépítésének fontossága egyetlen parlamenti párt számára sem lehet kérdéses, és nem is volt az a korábbi ígéretek között a választási kampány során. Az előző polgári kormány garantálta, hogy a szekszárdi híd megépítését követően hozzáfog a dunaújvárosi híd kivitelezéséhez, amely nemcsak Dunaújváros és kistérsége, hanem négy régió szempontjából is igen kulcsfontosságú: a dunaújvárosi híd fokozza a befektetői hajlamot, valamint tehermentesíti Pest megyét, illetve a fővárost.

A beruházás annál is inkább jelentős horderővel rendelkezik, hiszen önök a privatizációs törvény módosítására készülnek itt a Házban, melynek során a Dunaferr-vállalatcsoport is privatizálás előtt áll - hamarosan munkanélküliek százairól, illetve adott esetben ezreiről is beszélhetünk. Viszont ennek a térségnek a fejlesztésénél a dunaújvárosi híd megépítése nélkül nincs meg az esély a folytatásra, ez nem tudja megszüntetni Dunaújváros jelenlegi egy lábon állását.

Addig egyetlenegy befektetői csoport, cég nem fog letelepülni Dunaújvárosban és környékén, amíg a tervezett logisztikai központ, a nemzetközi kikötő, illetve a hídberuházás nem valósul meg. Óvnám a jelenlegi kormányzatot attól, hogy a szekeret fogják a ló elé, ugyanis pontosan ezt teszik, ha első lépésben a privatizációt hajtják végre, és csak utána foglalkoznak azzal a dunaújvárosi híddal, amely a jelenlegi költségvetésben nem szerepel. Ezt céloztuk meg a Dorkota Lajos képviselőtársammal közösen benyújtott módosító indítványunkban, 18 milliárd forinttal.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
114 178 2003.12.02. 2:12  27-425

CSERNA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szomorúan kell megállapítanom, hogy Dunaújváros és térségének kormánypárti képviselői nemcsak hogy nem szavazzák meg az általunk benyújtott módosító indítványokat, hanem részt sem vesznek a térséget is érintő részletes költségvetési vitában, nevezetesen, hogy konkrétumot mondjak, Kálmán Andrásra és Ecsődi Lászlóra, a térség képviselőire gondolok.

Úthoz, a dunaújvárosi hídhoz kapcsolódó, valamint a Dunaújváros, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim és Mezőfalva térséget érintő szennyvízcsatornához nyújtottunk be módosító indítványokat Dorkota Lajos képviselőtársammal, ezek első körben nem kaptak támogatást, úgyhogy megismételjük kapcsolódó módosító indítványként. A dunaújvárosi híd ugyanis nemcsak a város és a megye szempontjából, hanem négy megye szempontjából is rendkívüli fontosságú, hiszen az önök kormánya decemberben döntésre készül, mégpedig az ÁPV Rt. döntést hoz a Dunaferr vállalatcsoport privatizációjáról. Elképzelhető, hogy hamarosan megszűnő munkahelyek százairól, akár ezreiről is szólhatunk a térségben, és a 6-os út fejlesztése és a hídberuházás megvalósulása nélkül esélye sincs új munkahelyek teremtésének Dunaújvárosban, ebben a valaha szebb napokat látott városban.

A költségvetési koncepcióban számok nem szerepelnek, egyetlenegy fillér sem szerepel a hídra, illetve az útra vonatkoztatva, ezért voltunk kénytelenek ezeket a módosító indítványokat benyújtani. Októberben volt Dunaújvárosban egy konferencia a Nemzeti Autópálya Kezelő Rt. szervezésében, ahol elhangzott, hogy magántőkéből, illetve EU-támogatásból kívánja a kormány a 2004. költségvetési év, tehát a jövő év második felében elindítani ezeket a beruházásokat - ezekben mi nem hiszünk. Én ezt úgy ítélem meg, hogy ez, nyugodtan mondhatom, a nesze semmi, fogd meg jól kategóriájába tartozik. Konkrét számok kellenének a kezdethez (Az elnök jelzi az idő leteltét.) a költségvetési indítványban, ezért várjuk a támogató szavazataikat.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
177 491 2004.10.25. 5:15  490-493

CSERNA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt néhány kitartó Képviselőtársam! Én is megköszönöm az államtitkár úrnak, ha reagál az általam elmondottakra, annál is inkább, hogy van bizonyos információja, kötődése Dunaújvároshoz.

Dunaújváros is, ugyanúgy, mint valamennyi magyar önkormányzat, a 2002. évi választási ígéret ellenére sem került 2004-re könnyebb helyzetbe a Medgyessy-, majd a Gyurcsány-kormány működését követőleg, legalábbis az 1994 óta szocialista vezetésű Dunaújvárosban a „ több pénzt az önkormányzatoknakö elvet nem érzékeljük.

Két évvel ezelőtt Dunaújvárosban bezártak három általános iskolát. Akkor az indokok között szerepelt, hogy az épületek értékesítéséből pénzhez juthat az önkormányzat, ami a városi költségvetés több száz milliós hiánya tudatában hathatós indoknak bizonyult. Ez év tavaszán ismét két iskolát összevontak, a teljes óvodai ágazatot integrálták.

Ma 2004-et írunk. A három éve bezárt iskolák közül kettőt a dunaújvárosi szocialista alpolgármester a saját cégével őriz, évi 20 millió forint közpénzért. Az őrzés-védés minősége is megérne egy misét. Az egykor értékes ingatlanokból még az ajtótokokat is ellopták, kibontották a vizesblokkokat. Talán még azt is megérjük, hogy téglánként eladják a falakat a következő erősen őrzött években.

Eközben városunk önkormányzata évente benyújtja pályázatát a Belügyminisztérium cél- és címzett támogatási keretére, hiszen az egyik bezárt iskolát középiskolai kollégiummá szeretnék átalakítani, legalábbis, ha elő tudnának valahonnan teremteni legalább 400 millió forintot a felmerülő költségekre.

A város szocialista országgyűlési képviselője, Kálmán András, aki egyben Dunaújváros polgármestere is, igazán jó lobbistának bizonyult, hiszen eddig egyetlenegy forintot sem tudott szerezni a bezárt általános iskola átalakításához, pedig korábban éppen ő ígérte a 2002-es választások finisében, hogy iskolavárost teremtene Dunaújvárosból; abban a városban, ahol nemcsak lakni, hanem élni is szeretnénk - szólt a kormánypártok hangzatos szlogenje. Nos, a dunaújvárosiak valóban ott laknak, ellentétben a város polgármesterével, aki időközben meggondolhatta magát, hiszen ő már lakni sem szeretne Dunaújvárosban, s egy környező településen él.

Szóval nálunk se pénz, se posztó, mondaná a népnyelv. És még nincs vége a dunaújvárosi rémregénynek, hiszen a 2005. év költségvetési előirányzataiból további ingatlanértékesítések, eladások, az intézményhálózat további szűkítése várható. Dunaújváros önkormányzatának annyira jól megy az utóbbi két évben - és ez teljesen független a Dunaferr privatizációjától, pusztán az önkormányzatról beszélek jelen esetben -, hogy a város kénytelen volt megemelni banki hitelkeretét. A bevételei mellett 2 milliárd 300 millió forintnyi hitelből gazdálkodik a város, pontosabban gazdálkodna, hiszen a 600 millió forintos fejlesztési célú hitelből már csak 150 milliót kapott meg az önkormányzat, ugyanis a fennmaradó részre nincs fedezet. A számlavezető banknak nem volt elegendő garancia az a vagyon, amely már így is zálogban van. Erre mondhatjuk, hogy Dunaújvárosban már az utolsó kiskanál is a zaciban van.

Dunaújváros önkormányzata esetében oly sikeresen valósult meg a „ több pénztö célkitűzés, hogy mint az előbb említettem, nagyon komoly és nagyon nehéz éve lesz a városnak, hiszen gyakorlatilag már nem lesz értékesíthető vagyontárgya, a jelenlegi önkormányzatunk mindent eladott. A város polgármesteri hivatalában suttogva beszélik a köztisztviselők, hogy a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester már kiadta az ukázt: mindenkinek az a feladata, hogy eladható, értékesíthető vagyontárgyat keressen, amelynek értékesítéséből pénzhez juthat a város.

Tehát gyakorlatilag ez lenne az a város, amelyben nemcsak lakni, hanem élni is szeretnénk, és élni is érdemes? Ez lenne az az iskolaváros, amelynek létrehozását célként tűzte ki a városvezetés? Ez az a város, ahol gyerekek iskolabezárásokat szinte egymásutánban sínylenek meg? Ahol a nevelési-oktatási munkát nem a szakmai szempontok, hanem a pénztelenség határozza meg?

Ezzel a gondolatkörrel felmerülő néhány kérdésem van, államtitkár úr. Az önkormányzatok 2006-ig megkapják-e az oly sokszor megígért nagyobb többlettámogatást? Számíthat-e Dunaújváros arra, hogy figyelembe veszik jogos igényeit a cél- és címzett támogatások elbírálása során? Vagy esetleg bezárt, üresen álló, közpénzből őrzött oktatási, kulturális és szociális intézmények torzói mutatják majd az uniós tagállam jövőjét?

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az ellenzék padsoraiban.)