Készült: 2020.10.29.17:51:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

205. ülésnap (2001.05.08.), 56. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 5:33


Felszólalások:  Előző  56  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az ajánlás 5., 10. és 14., valamint a kiegészítő ajánlás 3. és 5. pontjait az előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/3709/21. számú ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 15., 16., 17. és 18. pontjait, továbbá a T/3709/27. számú kiegészítő ajánlás 1., 2., 4., 6., 7., 8. és 9. pontjait az előterjesztő támogatja. Ezek elfogadása kizárja az alapajánlás 13. pontját.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmüket, hogy a módosító javaslatok elfogadásához az alkotmány 40/A. § (1) bekezdése szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy 271 igen, 15 nem, 2 tartózkodás mellett az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Soron következik a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/3710. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3710/22. és 26. számon kapták kézhez.

A miniszteri zárszó már elhangzott, így most határozathozatalok következnek.

Bejelentem, hogy az alapajánlás 1., 2., 7., 10., 14., 15. számú pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az Országgyűlés. Bejelentem, hogy az ajánlás 8. pontját előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/3710/22. számú ajánlás 5., 6. és 13. pontjait, továbbá a T/3710/26. számú kiegészítő ajánlás 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjait az előterjesztő támogatja.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 3., 4., 9., 16. pontjaiban, valamint a kiegészítő ajánlás 3. és 4. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását.

Felhívom a figyelmüket, hogy a módosító javaslatok elfogadásához az alkotmány 69. § (4) bekezdése szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 267 igen, 22 nem, 3 tartózkodással a javaslatokat elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 11. pontjában Világosi Gábor a 7. §-ban az állampolgársági törvény 13. § (1) bekezdésének módosítását javasolja azzal, hogy az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot ne legyen szükséges magyar nyelven benyújtani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 104 igen, 186 nem, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Az ajánlás 12. pontjában Világosi Gábor a 9. § (1) bekezdésében a törvény 17. § (1) bekezdésének módosításával határidő megváltoztatására tesz javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 105 igen, 183 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de az Országgyűlés nem szavazott. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Révész Máriusz képviselő önálló indítványát T/3550. számon, a bizottság ajánlásait pedig T/3550/7. és 11. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Révész Máriusznak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 
Felszólalások:  Előző  56  Következő    Ülésnap adatai