Készült: 2020.05.26.13:59:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

246. ülésnap, 170. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 31:11

Felszólalások:  <<  170  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek, 15-15 perces időkeretben. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Nyilván államtitkár úr sem akar élni a megszólalás lehetőségével.

Az általános vitát lezárom. Mivel a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11208. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 346 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/10877. számon, az egységes javaslatot pedig T/10877/113. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. A benyújtott javaslatokról készült alkotmányügyi bizottsági ajánlás T/10877/122. számon a hálózaton elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a záróvita szerkezetére tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-20. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Hiller István oktatási és kulturális miniszter urat, hogy kíván-e élni a megszólalás lehetőségével. (Dr. Hiller István nemet int.) Nem kíván. Köszönöm szépen, miniszter úr.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk. Az ajánlás 1-9. pontjait, valamint a 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19. és 20. pontjait az előterjesztő támogatja, így ezekről együtt szavazunk.

(17.10)

Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 206 igen szavazattal, 139 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel további javaslatokról is határoznunk kell.

Az ajánlás 10. pontjában Tatai-Tóth András és mások javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 186 igen szavazattal, 156 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 14. és 18. pontjaiban Donáth László, valamint Orosz Sándor képviselők javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 202 igen szavazattal, 147 nem ellenében elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10877. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 147 nem ellenében az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/10806. számon, az egységes javaslatot pedig T/10806/30. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10806. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 188 igen szavazattal, 162 nem ellenében az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10934. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10934/16. és 21. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatal következik.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztő az ajánlás 7., 8., 9. és 11. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9. és 10. pontjait támogatja. Ezek közül a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért a kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjairól.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott indítványokat a külön szavazásra kért javaslatok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott javaslatokat 204 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 144 tartózkodás mellett elfogadta.

(Gulyás József elfoglalja helyét a jegyzői székben.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért indítványokról és azok alternatíváiról döntünk.

Az ajánlás 3. pontjában Czomba Sándor és Bernáth Ildikó a 3. §-ban a törvény 13. § d) pontjának elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés a munkaügyi tanács véleményezési hatáskörét tartalmazza. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 1. és 4., valamint a kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjaiban szereplő alternatív javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 146 igen szavazattal, 205 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjaiban Gúr Nándor az 1. és a 3. §-ban a miniszteri hatáskört az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területéhez igazítja. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 203 igen szavazattal, 151 nem ellenében elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további javaslatokról kell határoznunk.

Az ajánlás 2. pontjában Czomba Sándor és Bernáth Ildikó javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 201 nem ellenében nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Bernáth Ildikó és Czomba Sándor javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 199 nem ellenében nem fogadta el.

Az ajánlás 6., valamint a kiegészítő ajánlás 3. pontjában alternatív javaslatok szerepelnek. Az ajánlás 6. pontjában Czomba Sándor és mások javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 201 nem ellenében nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Gúr Nándor és Vécsi István javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 145 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 10., valamint a kiegészítő ajánlás 8. pontjában alternatív tartalmú javaslatok szerepelnek.

Az ajánlás 10. pontjában Czomba Sándor és mások javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 150 igen szavazattal, 203 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Kósa Lajos javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 202 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

(17.20)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/11002. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/11002/10. és 16. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatal következik. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztő az ajánlás 2., 7., 8., 9. és 10. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 4. és 6. pontját.

Most a támogatott javaslatokról döntünk, határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott javaslatokat 352 igen szavazattal, 3 nem ellenében elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további javaslatról is kell határoznunk. Az ajánlás 1., 3. és 5. pontjában Márton Attila javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 153 igen szavazattal, 201 nem ellenében nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/10873. számon, az egységes javaslatot pedig T/10873/13. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatot benyújtója visszavonta, záróvitára nem kerül sor. Most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10873. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Tóbiás József és Puch László képviselők - MSZP - önálló indítványát új változatban T/4190. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4190/14., 17. és 19. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Puch László képviselő úrnak (Jelzésre:), aki nem kér szót. Köszönöm szépen, akkor nem adom meg a szót, nyilván.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Bejelentem, hogy az ajánlás 3. és 10. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakció kérte az ezekről történő szavazást.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztők a kiegészítő ajánlás 1-19. pontjait, valamint a második kiegészítő ajánlás 1-5. pontjait támogatják. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 207 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 148 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra és frakciókérésekre figyelemmel még további javaslatokról is kell határoznunk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához - az ajánlás 10. pontja kivételével - a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Az ajánlás 1. pontjában Hankó Faragó Miklós és Gusztos Péter javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 18 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 151 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 2. pontjában Hankó Faragó Miklós és Gusztos Péter javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 18 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 150 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában Gusztos Péter javaslata következik. Az SZDSZ képviselőcsoportja kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 149 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában Hankó Faragó Miklós és Gusztos Péter javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 149 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Hankó Faragó Miklós és Gusztos Péter javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 146 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában Hock Zoltán javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 202 nem ellenében, 150 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 7. pontjában Hankó Faragó Miklós és Gusztos Péter javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 152 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 8. pontjában Hankó Faragó Miklós javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 146 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 9. pontjában Hankó Faragó Miklós és Gusztos Péter javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 16 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 151 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 10. pontjában Hankó Faragó Miklós javaslata következik. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Az SZDSZ képviselőcsoportja kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 152 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(17.30)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezésalkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/10997. sorszámon megkapták. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, most a törvényjavaslat eredeti szövegéről kell döntenünk.

Felhívom a figyelmüket, hogy a törvényjavaslat 1. §-ának elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/10997. sorszámú törvényjavaslat 1. §-ának rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az 1. §-t 184 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 152 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10997. sorszámú törvényjavaslat egyszerű többséget érintő részeit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 154 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10380. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10380/7., 10., 12. és 15. számon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó korábban már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 3. pontjáról, mert azt benyújtói visszavonták.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 4., a kiegészítő ajánlás 2., a második kiegészítő ajánlás 1. és 2., valamint a harmadik kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjait támogatja. A Fidesz képviselőcsoportja ezek közül külön szavazást kért a második kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjairól, valamint a harmadik kiegészítő ajánlás 2. pontjáról. A további támogatott javaslatok elfogadása kizárja a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő indítványt.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott indítványokat a külön szavazásra kért javaslatok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 355 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért támogatott javaslatokról és annak alternatívájáról döntünk.

Az ajánlás 2. pontjában Balog Zoltán és mások, a második kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjaiban az alkotmányügyi bizottság az egyházi közintézmény-fenntartókat megillető kiegészítő támogatást határozzák meg alternatív módon.

Először az ajánlás 2. pontjáról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 164 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a második kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjaiban szereplő, az alkotmányügyi bizottság által előterjesztett javaslatról határozunk.

Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 210 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A harmadik kiegészítő ajánlás 2. pontjában a gazdasági bizottság új rendelkezéssel egészíti ki a törvényjavaslatot. Ebben a kormány felhatalmazást terjeszt elő a követelésről történő lemondással kapcsolatban. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 204 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 151 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még egy javaslatról kell határoznunk.

Az ajánlás 1. pontjában Balog Zoltán és mások javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 166 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat második fordulós módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10554. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/10554/1526. és T/10554/1895. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Katona Tamás államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr.

Felszólalások:  <<  170  >>    Ülésnap adatai