Készült: 2020.10.29.11:44:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

98. ülésnap (1999.11.09.), 353. felszólalás
Felszólaló Varga Mihály (Fidesz)
Beosztás pénzügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 5:59


Felszólalások:  Előző  353  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARGA MIHÁLY pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! A T/1507. számú, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárszavaként röviden a következőket szeretném elmondani.

Az elmúlt években a társadalombiztosítás költségvetésének zárszámadásait számos kritika érte. Örömteli tény, hogy a benyújtott zárszámadási törvényjavaslat alapvetően pozitív értékelést kapott. Ennek igazolásaként idézném a törvényjavaslat általános vitája során az Állami Számvevőszék elnökének megállapításait, amely szerint: "A költségvetési tervezés metodikája és eljárástechnikája javuló tendenciát mutat." Továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak gazdálkodása "összességében alapvetően megfelel az államháztartási törvényben foglalt követelményeknek, és az arról szóló beszámoló, a kormány törvényjavaslata eleget tesz a vele szemben támasztott törvényi előírásoknak." - eddig az idézet.

Az Országgyűlés számvevőszéki bizottságának előadója is kiemelte - hadd idézzem őt is -: "Először sikerült elérni azt, hogy az Országgyűlés együtt tárgyalja a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot a társadalombiztosítás 1998. évi zárszámadásáról szóló törvényjavaslattal, ami lehetőséget adott arra, hogy a két zárszámadási törvényt a képviselők összefüggéseiben vizsgálják, tehát az államháztartás egészéről formáljanak véleményt."

A vita során elhangzottakra figyelemmel két problémakörre szeretnék részletesebben visszatérni. Az észrevételek jelentős része a gyógyszer-támogatási előirányzat elszámolásával kapcsolatos kérdéseket érintette. Az Állami Számvevőszék jelentése és több hozzászólás is sérelmezte azt a megoldást, amely szerint a decemberi gyógyszerforgalom utáni társadalombiztosítási támogatásokra kiutalt összeget 1998. évi kiadásnak tekintjük. Mindezek ellenére meggyőződésem, hogy a gyógyszer-támogatási kiadások ilyen elszámolása a pénzforgalmi szemlélet következetes érvényesítése érdekében elengedhetetlen volt. Tehát itt semmi egyébről, mint egy, a központi költségvetésnél évek óta következetesen alkalmazott pénzügyi-elszámolási technikáról van szó, amelyet most a társadalombiztosítási alrendszerben is alkalmazunk.

Az 1998-ban hatályos szakmai jogszabályból - 8/1994. számú NM-rendelet - következik, hogy a decemberi gyógyszerforgalom utáni társadalombiztosítási támogatásra a gyógyszerforgalmi terv alapján kiutalt összeget decemberi tényleges kiadásnak kellett tekinteni és elszámolni. Januári kiadásként a következő évben csak a tényleges és a tervezett forgalom közötti különbözet után januárban kiutalt összeget lehetett elszámolni. A kiutalás időpontjában ismert volt a kiadás jogcíme, a tényleges forgalomra vonatkozó elszámolás is rendelkezésre állt a zárszámadás elkészítésének határidején belül, így nem volt könyveléstechnikai akadálya a megfelelő kiadási jogcímre történő elszámolásra.

A december havi gyógyszer-támogatási kiadások zárszámadási törvényjavaslat szerinti számbavétele megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 7. § (3) bekezdésben leírtaknak, amely szerint az éves költségvetési törvény előirányzatai naptári évre vonatkoznak, s teljesítésként is a naptári évben teljesített bevételeket és kiadásokat kell elszámolni. A vitában alapvetően még az ellenzéki képviselők is - köztük Béki Gabriella képviselő asszony - elismerték, hogy a kormány által javasolt megoldás pénzügytechnikai szempontból, idézem: "nagyon szükséges, és ezt meg kellett lépni".

A másik nagy kérdés, amely a vita során megfogalmazódott, az egészségügyi reform szükségességének ügye. A szakmai körök és az illetékes állami szervek javaslatai, valamint az Állami Számvevőszék ellenőrzései is hozzájárultak ahhoz, hogy megkezdődjön a gyógyszertámogatás rendszerének felülvizsgálata, és a költségvetés egyensúlyát szolgáló intézkedések a lakosság teherbíró képességére is figyelemmel hatályosuljanak.

Örömmel tájékoztathatom önöket arról, hogy az 1999. évi jogszabályi változások és az ártárgyalások eredményei már most megmutatkoznak a gyógyszer-támogatási kiadások, előirányzatok alakulásában. Így szeptember és október hónapokban már alacsonyabb lett a kiadás, mint az azt megelőző hónapokban. A törvényjavaslatnak az 1999. évi társadalombiztosítási költségvetést módosító részét több képviselői indítvány is érintette. Többen megkérdőjelezték a javaslat jogszerűségét is.

Álláspontunk az, hogy az államháztartási törvényben biztosított intézkedések mellett az általunk javasolt módosítások a folyó év gazdálkodásához szükséges és elégséges intézkedések. Összességében tehát úgy ítélhető meg, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelői, valamint a Pénzügyminisztérium és az Állami Számvevőszék együttműködése alapján olyan zárszámadás került önök elé, amely módosítások nélkül is alkalmas arra, hogy elfogadják.

Szeretném megköszönni valamennyi képviselőnek a vitában való részvételt, és kérem, hogy a kormány által támogatott módosító indítványok megszavazásával járuljanak hozzá az év lezárásához.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  353  Következő    Ülésnap adatai