Készült: 2021.10.16.06:48:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

154. ülésnap (2016.05.18.), 52. felszólalás
Felszólaló Varga Gábor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:33


Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARGA GÁBOR, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításához kapcsolódóan a T/10524. számú törvényjavaslatot terjesztettük a Ház elé. Vezérszónokként szeretném megvilágítani, hogy milyen előzmény és milyen új szabályozási szükségessége húzódik meg a háttérben, és természetesen ezekre a megoldásokat.

Az Energiaszabályozók Regionális Egyesülete, az ERRA alapításához vezető együttműködés 1997-ben kezdődött egy konferenciával, majd ’99-ben 15 állam energiaszabályozó hatósága egyezett meg az alapításával kapcsolatos elvekben. Ennek eredményeként 15 szabályozó hatóság írta alá az ERRA szabályzatát, alapszabályát 2010 decemberében Bukarestben.

Az alapszabályt aláíró országok Albánia, Bulgária, Észtország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgiz Köztársaság, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Oroszország, Örményország, Románia és Ukrajna; jelenleg 36 tagja van ennek a szervezetnek. A tagállamok 2004-től egyre jelentősebb összegű tagsági díjat fizettek, 2009-ben pedig az ERRA pénzügyileg teljesen önállóvá vált.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogelődje alapító tagja volt az ERRA-nak. A MEKH az alapítástól kezdve aktív szerepet vállal az ERRA működtetésében. Az ERRA olyan sajátos intézményközi, a részt vevő országok energiaszabályozó hatóságait tömörítő szervezet, amelynek fő célja a nemzeti energetikai és közmű-szabályozási hatóságok közötti együttműködés elősegítése, mélyítése és tapasztalatainak cseréje. Az ERRA-t 2001 áprilisában Magyarországon vették nyilvántartásba egyesületként.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az új szabályozás szükségessége jogos kérdésként vetődik fel. Tekintettel a szervezet speciális összetételére, jellegére és működésére, a jelenlegi forma az ERRA belső szervezeti és adminisztrációs folyamatait nehezíti, a magyarországi zökkenőmentes működést zavarva. A tagság részéről már a székhely áthelyezésének lehetősége is felvetődött. Az ERRA működésének elősegítéséhez egy, a szervezet formájának, működésének megfelelő jogi környezet kialakítása szükséges.

Ennek megoldására született meg a javasolt törvénymódosítás. Mik ennek az előnyei? Indokolt, tisztelt Ház, hogy az ERRA továbbra is magyarországi székhellyel működjön, az alábbiak okán. Tekintettel az energetikai terület növekvő stratégiai jelentőségére és a nemzetközi energetikai együttműködés Magyarországnak közvetlen gazdasági hasznot hajtó képességére, figyelembe véve az ERRA működésében részt vevő országok számát és az általuk képviselt, energiapiacok méretét és gazdasági szerepét, az ERRA kiemelkedő szerepet tölt be a nemzetközi energetikai együttműködésben.

Az ERRA kiváló kapcsolati hálóval rendelkezik tagországainak energetikai piacán. Az ERRA által szervezett konferenciákon és egyéb rendezvényeken a szabályozó hatóságok szakértői mellett az egyes országok magas szintű energetikai kormányzati képviselői és energiaipari szereplői is részt vesznek.

(13.40)

A T/10524. törvénymódosítás erre vonatkozó megoldásokat javasol. Az ERRA tagjai a hivatal kivételével külföldi hatóságok, amelyek sajátosságára tekintettel indokolt más, magyarországi egyesületekre vonatkozó szabályozástól részben eltérő szabályozás kialakítása az állami kontroll, a törvényességi felügyelet és a nyilvántartás tekintetében. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló előterjesztés alapján az ERRA továbbra is egyesületként működik, ugyanakkor néhány területen, így a nyilvántartás, törvényességi felügyelet, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyon felosztására vonatkozó szabályozás terén az egyesületekre vonatkozó törvényektől, Ptk.-tól, civiltörvénytől eltérő, speciális szabályozás vonatkozik rá.

Az ERRA nemzetközi jellegét tekintve tevékenysége a Külgazdasági és Külügyminisztérium profiljához áll a legközelebb, továbbá a KKM jelenleg is vezet nyilvántartást nemzetközi szervezetekről, így megfelelő kompetenciákkal rendelkezik ahhoz, hogy az ERRA nyilvántartását és részben a törvényességi felügyeletet is ellássa. Az előterjesztés ezért e feladatok ellátására a külgazdaságért és külpolitikáért felelős minisztert jelöli ki. Az előterjesztés meghatározza a nyilvántartás adattartalmát és az adatváltozás bejelentésének rendjét, valamint a működés törvényességének helyreállítása során elsősorban a minisztert, majd a szokásos egyesületi szabályokat követve a törvényszéket jelöli ki, mint a törvényességi felügyeletet gyakorló szervet.

Tisztelt Ház! Az előterjesztés rendezi az ERRA más egyesületekkel való egyesülése vagy megszűnése esetére az ERRA vagyonának sorsával kapcsolatos kérdéseket, alapvetően a szervezet alapszabályában meghatározott szabályok alkalmazását előírva, ezek hiányában a legfelsőbb szervének döntését irányadónak tekintve. A megszűnés esetére, ha az ERRA alapszabálya vagy legfelsőbb szerve másként nem rendelkezett, a tagok közötti vagyonfelosztás kötelezettségét írja elő, figyelemmel a tagok vagyonhoz történt hozzájárulásának arányára. A ki nem elégített követelésekért a tagok egyetemleges felelősségét írja elő a tervezet, ami lehetővé teszi, hogy ilyen esetben a hazai hitelezők elsősorban a MEKH-től kérhessék kielégítésüket. Az előterjesztés a fenti szabályok megállapításával az ERRA sajátosságaihoz igazodó feltételeket állapít meg, amelyek megfelelnek a szervezet tagsági és működési körülményeinek, és egyszerűbb protokollt teremt a hazai egyesületekre irányadó részletes szabályozáshoz képest.

Az előterjesztés átmeneti szabályként rendezi az ERRA jelenlegi bírósági nyilvántartásának lezárásával összefüggésben a szükséges kérdéseket, a jogszabálytervezet nem tartalmaz semmilyen pénzügyi kiváltságot az ERRA részére. A frakciónk támogatja a módosítást. Kérem az ellenzéket, hogy tegyenek önök is így.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai