Készült: 2021.05.13.13:44:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

176. ülésnap (2020.12.15.), 94. felszólalás
Felszólaló Ágh Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:27


Felszólalások:  Előző  94  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÁGH PÉTER, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a 2020. december 3-án tartott ülésén megtárgyalta a kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. országgyűlési határozat felülvizsgálatáról szóló H/13642. számú országgyűlési határozati javaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! A radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló 2011. július 19-ei, 2011/70/Euratom tanácsi irányelv átfogóan szabályozza a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok kezelését; előírta az erre vonatkozó nemzeti politika, nemzeti program, valamint az ezekkel kapcsolatos követelményrendszer létrehozását.

A nemzeti politika összefoglalja a keletkező kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének alapelveit, követelményeit, célkitűzéseit, a nemzeti politika végrehajtására kidolgozandó és a tagállami kötelezettség tárgyát képező, a feladatokat és azok ütemezését részletező nemzeti program peremfeltételeit.

Az atomenergiáról szóló ’96-os törvény előírja, hogy az Országgyűlés a kormány előterjesztésére nemzeti politikát fogadjon el. E kötelezettség a nemzeti politika esetén 2015-ben teljesült. Az atomtörvény előírja a nemzeti politika ötévente történő felülvizsgálatát. Jelen országgyűlési határozati javaslat a nemzeti politika atomtörvényben foglalt felülvizsgálati kötelezettségének teljesítésére irányul.

A felülvizsgálat során a nemzeti politika szabályozási keretet bemutató fejezete módosul, mivel egyes feladat- és hatásköröket a nemzeti politika elfogadása óta az Országos Atomenergia Hivatal lát el. Változott az egyes nukleáris létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos ütemezés, valamint a jogrendszer egységességének szempontjából pontosításra kerülnek egyes fogalmak. Ez tehát az, amiről a javaslat szól, és amivel kapcsolatban a tisztelt Ház támogatását kérjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  94  Következő    Ülésnap adatai