Készült: 2021.05.16.22:35:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

176. ülésnap (2020.12.15.), 36. felszólalás
Felszólaló Dunai Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 0:03


Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DUNAI MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. december 3-án megtartott ülésén megtárgyalta az egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról szóló T/13663. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 28 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Ház! A jelen törvényjavaslat három törvény módosítását foglalja magában: egyrészt a személyi jövedelemadóról szóló törvényt, másrészt a mozgóképről szóló törvényt, harmadrészt pedig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt.

Az szja-törvény módosítása  egyrészt a mozgóképről szóló törvény szerint  a külföldi előadóművészek és stábtagok bejelentésének megfelelően egységesíti az egyszerűsített adózási mód választására jogosult személyi körre vonatkozó szabályozást a könnyebb jogalkalmazás érdekében. Másrészt biztosítja, hogy az Európai Unió állampolgárai számára abban az esetben is választható legyen ez az adózási mód, ha a forgatás valamilyen okból elhúzódik. A módosítás tartalmazza azt is, hogy a filmalkotásokban részt vevő előadóművészek és stábtagok akkor is választhassák az egyszerűsített adózási módot, ha valamilyen okból meghaladják a 183 napos magyarországi tartózkodást.

Tisztelt Ház! A mozgóképről szóló törvény módosítása több ponton is változást, változtatást javasol. Ez alapján jelenleg 30 százalékos állami támogatást lehet igényelni bizonyos filmszakmai költségekre. Ezek közé tartoznak a filmgyártásban részt vevőknek fizetett jövedelmek is. A költségvetés egyensúlyának védelme miatt e költségeket jelenleg a támogatás igénylésénél 3 millió forint/fő felett csak 50 százalékban lehet elszámolni. A jövedelmek időközben történt növekedése indokolttá teszi ennek a 3 millió forintos értékhatárnak a megemelését, ezért a javaslat az elszámoltathatósági értékhatárt 12 millió forint/fő összegre emeli.

Az előterjesztés emellett javasolja, hogy a hatósági feladatellátást a Nemzeti Filmintézettől elkülönülő, önálló jogi személy láthassa el, annak érdekében, hogy a hatósági és nem hatósági feladatellátás egyértelműen elhatárolódjon. A világos és átgondolt feladattelepítés által egyidejűleg könnyebben nyilvántarthatók lesznek a hatósági tevékenységhez tartozó ügyek, illetve az erre figyelemmel befizetett igazgatási szolgáltatási díj is.

Végül a megnövekedett filmipari költségek miatt indokolttá vált a filmes statiszták egyszerűsített foglalkoztatásához kapcsolódó jövedelemhatár és a kapcsolódó egyszeri közteher mértékének a módosítása is. Így nemcsak a játékfilmek, hanem például a reklámfilmek esetében is lehetséges lesz a statiszták egyszerűsített foglalkoztatása, így még könnyebbé válnak a magyarországi forgatások.

Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott törvénytervezet támogatandó, hiszen az növeli a filmipar versenyképességét, valamint csökkenti a filmiparban a járvány káros gazdasági hatásait, ami leginkább azt jelenti, hogy munkahelyeket véd meg ebben a szektorban is. Ez a törekvése a kormánynak, és ez a törekvése a képviselőcsoportunknak is. Ennek megfelelően a Törvényalkotási bizottság többsége is támogatta a benyújtott javaslatot. Kérem, tegyék ezt önök is. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai