Készült: 2021.05.16.10:25:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

176. ülésnap (2020.12.15.), 138. felszólalás
Felszólaló Ágh Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:44


Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÁGH PÉTER, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. december 10-én tartott ülésén megtárgyalta az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről, elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13670. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt években egyre gyorsabban növekszik azoknak az ügyeknek és eljárási cselekményeknek a száma, amelyeket elektronikusan is elintézhetünk. Ennek a jelentősége a jelenlegi járványügyi helyzetben még inkább felértékelődik, és nyilvánvalóvá válik, hogy mennyivel könnyíti meg életünket az elektronizáció.

(15.20)

Jelen törvényjavaslat célja egyrészt az állampolgárok és a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése, másrészt az elektronikusan intézhető ügyek körének a kiterjesztése. Az előterjesztés ezenkívül az anyakönyvi igazgatás területén felmerült jogalkalmazási és jogértelmezési anomáliák kezelésére irányul.

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosításának célja kettős: egyrészt egyszerűsíti az eljárásokat, másrészt pedig kiterjeszti az elektronikus eljárások körét. Ezek a változások a következők.

A Fővárosi Kormányhivataltól az anyakönyvvezető hatáskörébe kerül a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás.

Az anyakönyvi eljárások köre kiegészül az utónév módosítására irányuló eljárással. A jelenlegi szabályozás alapján ugyanis az anyakönyvbe bejegyzett utónevekből valamely utónév elhagyása, valamint az utónevek sorrendjének cseréje csak névváltoztatás engedélyezése keretében lehetséges, ami adott esetben hosszabb és bonyolultabb folyamat.

A módosítás alapján engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, bejelentés alapján is lehetőség lesz az adatmódosításra.

Magyar és külföldi állampolgársággal is rendelkező szülőre tekintettel a gyermek külföldi állampolgárságának igazolása nélkül is lehetőség lesz a gyermek számára a külföldi jognak megfelelő név anyakönyvezésére.

A nemzetiségi utónévjegyzék elektronikus formában történő közzétételének előírása biztosítja a nemzetiségi névviselés hatékonyabb gyakorlását.

Tisztelt Országgyűlés! Az anyakönyvi ügyeket illetően jelenleg csak szűk körben, kizárólag a saját anyakönyvi okirat elektronikus kérelmezésére van lehetőség.

Az eljárások elektronizálása érdekében a törvényjavaslat a következő eljárások elektronikus úton történő ügyintézésére tesz javaslatot: a házassági névviselési formák polgári törvénykönyvnek megfelelő módosítása, nemzetiségi névviselés, utónév módosítása, névváltoztatás kérelmezése, anyakönyvi okirat törvényes képviselő és meghatalmazott útján történő kérelmezése. A felsorolt, hétköznapokban gyakran előforduló ügyekben tehát a jövőben lehetőség lesz az elektronikus ügyintézésre, ami jelentősen megkönnyíti a mindennapi életet.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat hatásköri és eljárási szabályok módosításával egyszerűsíti, valamint tovább gyorsítja az anyakönyvi eljárásokat, a jogértelmezést segítő, valamint a jogalkalmazás egységességét szolgáló módosításokkal pedig elősegíti a jogalkalmazók hatékonyabb feladatellátását. Az elhangzottakra tekintettel a benyújtott javaslat támogatását kérjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai