Készült: 2021.05.10.20:25:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

176. ülésnap (2020.12.15.), 132. felszólalás
Felszólaló Héjj Dávid Ádám (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:11


Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HÉJJ DÁVID ÁDÁM, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. december 3-án tartott ülésén megtárgyalta az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló T/13674. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! A Ház asztalán fekvő törvényjavaslat teljes mértékben illeszkedik a kormány bürokráciacsökkentő cselekvési programjába, ami lehetővé kívánja tenni, hogy az állampolgárok ügyeiket minél gyorsabban, olcsóbban és kényelmesebben, szakszerű körülmények között tudják intézni.

Az Alaptörvény XXIV. cikkének (1) bekezdése a következőképpen fogalmaz: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és észszerű határidőn belül intézzék.” Eme alkotmányos követelmény érvényesülése érdekében a „Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési stratégia 2014-2020” is azt a célt helyezte szem elé, hogy 2020-ra a hazai közigazgatás szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, modern és ügyfélbarát eljárásrenddel, valamennyi állampolgár számára elérhetően, nemzeti hivatástudattal rendelkező, professzionális, valamint magas szakmai kvalitással rendelkező, etikus és motivált személyi állománnyal, napjaink modern környezete által megkívánt szervezeti keretek között és költséghatékonyan, a legminimálisabb adminisztratív teherrel, versenyképes szolgáltatási díjakkal és rövid ügyintézési határidőkkel működjön.

Az elért sikerek mellett azonban nélkülözhetetlen a jogszabályok folyamatos felülvizsgálata.

(15.10)

Tisztelt Képviselőtársaim! Hangsúlyozandónak tartom, hogy a közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés operatív program keretében megvalósuló projektek alapján kialakításra kerülő elektronikus űrlapok több területen történő alkalmazásának bevezetését is kilátásba helyezi a jelen javaslat. Megjegyzendő, hogy 449 kormányhivatali ügykörben elektronikus űrlap fejlesztésére került sor. Példaként említendő, hogy többek között a csed, a gyed vagy éppen a környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelmek a jövőben elektronikus űrlappal is benyújthatókká válnak. A tervezet értelmében a gyermekek otthongondozási díjának megállapítása során az illetékes járási hivatalnak a jövőben nem lesz szüksége szakértőt kirendelni azokban az esetekben, ha a gyermek rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra egyáltalán nem vagy csak segítséggel képes.

A Központi Statisztikai Hivatal vitathatatlan szereppel bír a tekintetben is, hogy a döntéshozók megfelelő és hiteles forrásból gyűjtött, naprakész és fontos adatok alapján tudjanak tájékozódni. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a KSH a lehető leghatékonyabb módon, a személyes kontaktus kikerülésével is tudja felvenni a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal például a járványhelyzet ideje alatt. Ily módon az előfizetői állomások számait és az előfizetők személyes adatait a KSH a jövőben meg fogja kapni a postai út, a személyes, valamint a kérdezőbiztos általi felkeresés helyett személyre szabottan, hogy az adatszolgáltatóknak kijelölt személyt telefonon megkeresve legyen mód a kapcsolatfelvételre a jövőben.

A tervezet szövegét végigolvasva láthatjuk, hogy számos könnyítés áll rendelkezésre a vállalkozók számára, például hogy az egyéni vállalkozóknak lehetősége nyílik az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének NAV-nál történő bejelentésével egyidejűleg kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba-vételi kérelmet is.

Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő javaslat legfőbb célja a bürokráciacsökkentés, valamint az adminisztratív ügyek intézésének megkönnyítése, azok gyorsabbá és hatékonyabbá tétele, mely egyértelműen a magyar állampolgárok örömére fog szolgálni. Mindezeket figyelembe véve a törvényjavaslat támogatandó. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai