Készült: 2021.05.09.20:44:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

176. ülésnap (2020.12.15.), 106. felszólalás
Felszólaló Dr. Kaderják Péter
Beosztás Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 6:56


Felszólalások:  Előző  106  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KADERJÁK PÉTER innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt lévő, a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló országgyűlési határozat módosítása, az arra vonatkozó javaslat, ahogy elhangzott, az atomenergiáról szóló törvényben foglalt ötéves felülvizsgálati kötelezettség teljesítését szolgálja. A javaslat az elmúlt öt évben felmerült módosítások átvezetését tartalmazza, különösen is az egyes feladat- és hatáskörök tekintetében, valamint a Paksi Atomerőmű sikeres üzemidő-hosszabbítási projektjének teljesüléséből adódó változásokat vezettük át ezen az országgyűlési határozaton.Tisztelt Ház! Ahogyan az atomenergiáról szóló törvény is rögzíti az alapelvek között, az atomenergia alkalmazása során a nukleáris biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van, a nemzeti politika felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatban a 2011/70/Euratom irányelv szerinti követelmények továbbra is maradéktalanul teljesülnek.

Tisztelt Ház! A határozati javaslat általános, illetve részletes vitájának egyik legfőbb kérdése a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezése volt, és a mostani hozzászólások is elsősorban erre a kérdésre koncentráltak. Mint ahogy az önök előtt is ismert, a nemzeti politika központi eleme a nemzetközi gyakorlatban széleskörűen alkalmazott és elfogadott „mérlegelve haladj előre” elv. Ez biztosítja, hogy mindig a rendelkezésre álló legjobb műszaki megoldásokat, a legújabb kutatási eredményeket tudjuk alkalmazni a radioaktív hulladék elhelyezésének megoldása területén. Ez azért is rendkívül fontos, mert a mostani hozzászólásoknál is egy olyan érzése alakulhatott ki a hozzászólások hallgatóinak, hogy itt nagyon-nagyon rövid időn belül a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésének a kérdését meg kell oldanunk.

(14.20)

Szeretném hangsúlyozni azt, hogy Magyarországon a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére vonatkozóan egy rendkívül sikeres példa és gyakorlat valósult meg. Bátaapáti térségében működik az a hulladéktároló, amelynek a társadalmi elfogadottsága teljes körű, kiváló nemzetközi példát mutat arra, hogy hogyan lehet ezt a problémát kulturáltan, civilizáltan kezelni, és mutatja meg azt is, hogy az a fajta társadalmi tájékoztatás, transzparencia, amelyet furcsa módon ezzel a bizonyos bodai projekttel kapcsolatban hiányolnak, hogyan érvényesül teljeskörűen a bátaapáti hulladéktároló esetében mindannak előkészítése, megvalósítása és működtetése során is.

Tehát szeretném azt jelezni, hogy a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységében a kormány a transzparencia, az információadás, a tájékoztatás területén jelentős erőfeszítéseket, anyagi és nem anyagi erőfeszítéseket tesz. Mi úgy látjuk, hogy ez a munka megfelelően zajlik, és igazából sajnálatos az, hogy ahányszor az atomenergia és ezzel kapcsolatban a hulladékkezelés kérdése felmerül, akkor az mindig arra ad jó okot, hogy olyan dolgokkal riogassuk a választókat, amelyekkel nem kellene. A nagy aktivitású hulladékok kezelésének a kérdésére, végleges elhelyezésére évtizedek múlva kell hogy Magyarország sort kerítsen, addig a „mérlegelve haladj” elv alkalmazása rendkívül fontos. S ahogyan arról már több alkalommal tájékoztattuk önöket, Magyarországon mélygeológiai tároló létesítéséről, az itt elhangzottakkal szöges ellentétben, még nem született döntés, mindössze lehetséges telephelyek kiválasztását célzó kutatások folynak. A korábbi években is már megvizsgálás alá került több, a bodai helyszínhez képest alternatív helyszín megvizsgálása, és amennyiben az Országgyűlés jóváhagyja a jelenlegi országgyűlési határozat módosítását és ezáltal a nemzeti politikát szentesíti, akkor az a program, amelyet erre a politikára alapítva a jövő évben fogunk előkészíteni, tudja majd tartalmazni azt, hogy a kutatások  mármint a jövőbeni lehetséges helyszínekre vonatkozó kutatások - a Bodához képest alternatív helyszíneket is újra terítékre vegyék és alaposan megvizsgálják.

Tisztelt Országgyűlés! Köszönjük az általános vita során tett építő, valamint kritikai jellegű hozzászólásaikat. Ezek, valamint az, hogy egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett az országgyűlési határozati javaslathoz, azt jelzik, hogy a tervezett módosítással sokan egyetértenek.

Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a határozati javaslatot a zárószavazáskor is támogatni szíveskedjenek, és ezzel segítsék azt, hogy a jövő évben a politikára épülő programot a kormány ki tudjon alakítani, és utána végre tudjon hajtani annak érdekében, hogy Magyarországon a kiégett nukleáris üzemanyag és radioaktív hulladék elhelyezése a jövőben a legkörültekintőbb módon és nagy biztonsággal tudjon megvalósulni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  106  Következő    Ülésnap adatai