Készült: 2021.06.14.13:50:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

243. ülésnap (2009.11.16.), 271. felszólalás
Felszólaló Bencsik János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági és informatikai bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 5:02


Felszólalások:  Előző  271  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BENCSIK JÁNOS, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves Képviselőtársaim! Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy éppen a holnaputáni napon fogjuk tárgyalni a nemzeti környezetvédelmi program előző hatéves ciklusáról szóló beszámolót, majd ugyanazon napirenden belül azt a vastagabb kötetet, amely a következő hat év nemzeti környezetvédelmi programja.

Most felvezetésként hadd idézzek a környezetvédelmi miniszter úr által jegyzett hatesztendős beszámolóból, amely így szól: "Figyelembe véve, hogy az éghajlatváltozás ezeket a jelenségeket felerősítheti," már hogy az aszály és az árvizes időszakok váltakozását akár egy esztendőn belül is, "az eddigi 'küzdelem az árvizekkel' szemlélettel szemben az 'együtt élni az árvízzel' szemléletre szükséges váltani." Azaz teret kell biztosítanunk a víznek, és lehetőleg minél nagyobb mértékben visszatartani, illetve a vízhiányos helyekre vezetni. "Ebből adódóan az árvízvédelmi biztonság növelése érdekében az árvízszintek csökkentését a Tisza-völgyben a vízszállító képesség javításával és az árapasztó-tározásos rendszer kialakításával célszerű megvalósítani." Majd hivatkozik a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésére, amely 2004-ben a Medgyessy-adminisztráció idején került elfogadásra, "amellyel Magyarország példaértékű modellt vázolt fel egész Európa számára".

"A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése komplex program - írja a miniszter úr -, az árvízi biztonság megteremtésén túlmenően lehetőséget ad az érintett térség terület- és vidékfejlesztésére, egy új típusú tájgazdálkodás meghonosítására és alkalmazására az árvízi tározók területén, valamint a Tisza menti települések infrastruktúrájának fejlesztésére is."

Tisztelt Képviselőtársaim! A most formálódó környezetvédelmi programból csak egyetlenegy bekezdést ismertetnék, ugyancsak a környezetvédelmi miniszter úr tollát dicséri. "Számos esetben jelent problémát, hogy a stratégiai szintű döntéshozatal során a rövid távú érdekek kerülnek előtérbe, amelyek nem állnak arányban a környezethez fűződő hosszabb távú közérdekkel, hosszabb távon ható pozitív tendenciát alapozott meg ugyanakkor a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának megválasztása." Ez egy bekezdésben olvasható.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mi azért nem támogattuk a gazdasági bizottságon belül az ellenzék részéről ennek az indítványnak a napirendrevételét, mert azt láttuk, hogy teljes egészében szembeszegül a 2004-ben elfogadott Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésével kapcsolatos törvény által előírt passzusoknak, ugyanakkor tetten érhető az, amiről a környezetvédelmi miniszter úr beszél, hogy a stratégiai jövőtervezést felülírják az azonnali részérdekek. Azt tapasztaltuk itt is, mint az előző napirend tárgyalása során is, hogy a kapuzárási pánik látszik eluralkodni néhány képviselőtársunk esetében.

Merthogy korábban is, az előző napirendnél sem a kormány hozta az előterjesztést a bányatörvény módosítására, hanem a gazdasági bizottság többsége tett javaslatot júniusban, majd a szakmai szervezetekkel el tudtunk odáig jutni, hogy végül is egy kompromisszumos, jelentős mértékben felülírt javaslat kerüljön majd elfogadásra az Országgyűlés által - helyesen. Ebben az esetben is az tapasztalható, hogy nem a kormány hoz egy jelentős, az ország mintegy másfél millió lakosának jövőjét érintő kérdésben előterjesztést a tisztelt Ház elé, hogy megváltozott az eredeti koncepció, hanem néhány, valószínűleg azért a térségben érintett képviselőtársunk állt össze, és hozott képviselői önálló indítványként ide egy előterjesztést, amely szembeszegül az eredetivel.

Azt pedig, kedves képviselőtársaim, ugye, csak nem hisszük el, hogy mintegy 30-40 évente kell majd használnunk ezt a tározót. A felszólalásomban ki fogok térni arra, hogy már korábban is elég sűrűn kellett használni, és a Magyar Tudományos Akadémia klímakutatásai, amelybe bekapcsolódott nagyon sok agrártudós, agrárszakértő is, egyértelműsítik azt, hogy az elkövetkezendő időszakban bizony-bizony számos alkalommal kell szembenéznünk az extrém magas vízállással, és ugyanilyen mértékben kell szembenéznünk az aszályos időszakokkal.

Tehát, tisztelt képviselőtársaim, azért, mert ezt az egységes szemléletet akarja feladni a módosítás, a gazdasági bizottságban, kisebbségben maradva ugyan, de nem tudtuk támogatni az előterjesztést.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  271  Következő    Ülésnap adatai