Készült: 2020.09.19.16:00:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

279. ülésnap (2005.12.12.), 222. felszólalás
Felszólaló Fodor Gábor (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:35


Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FODOR GÁBOR, az SZDSZ képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Ilyen késői órában, amikor kiváló kollégáim szóltak előttem, illetlenség lenne már túl sokat beszélni erről a javaslatról. Főleg azért, mert azok számára, akik valamelyest figyelték a vitát, kiderülhetett, hogy Devánszkiné Molnár Katalin képviselő asszony és Kosztolányi képviselő úr is nagyon hasonlóképpen vélekedik a törvényről, és az az igazság, hogy ezt a sort én sem fogom megbontani.

Az én véleményem is - már előre is szeretném bocsátani - az lesz, hogy támogassuk ezt a javaslatot, mert az elfogadása fontos abból a szempontból, hogy a lakásmaffia-tevékenységgel kapcsolatban tényleg hathatósan tudjunk fellépni, és persze vannak más járulékos hatásai is az előttünk fekvő javaslatnak. Nos, annak igazán nem lenne értelme, hogy egymás érveit ismételjük meg, és Hankó Faragó Miklós államtitkár úr is igazán beható elemzését adta itt a javaslatnak. Úgyhogy engedjék meg, hogy én csak néhány aspektust hadd emeljek ki, amelyek számunkra, szabad demokraták számára fontosak a javaslattal kapcsolatban.

Hadd kezdjem azzal, hogy érdemes leszögeznünk: az a bizottság, amelynek mind a hárman tagjai voltunk, és hosszú időn keresztül foglalkozott a lakásmaffiával kapcsolatos tevékenységek felderítésével, egy olyan bizottság volt, amely jó és hatékony munkát végzett. Ráadásul különböző pártokból verbuválódott képviselői voltak, és szemben a közhiedelemmel, amely az utóbbi időben a különböző vizsgálóbizottságok tevékenysége kapcsán újfent kételyeket fogalmaz meg - mármint a közhiedelem - azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán van-e értelme ezeknek a vizsgálóbizottságoknak, szeretném leszögezni, hogy ez a bizottság pedig arra példa, hogy igen, van. Lehet értelmesen és normálisan is tevékenykedni a parlamentben, ez rajtunk múlik. Ha úgy tetszik, nem a szabályok rosszak e téren, hanem a kérdés mindig az, hogy képesek vagyunk-e kulturáltan élni ezekkel a szabályokkal, hogy értelmes tevékenységet folytassunk, és megfelelő minőségű munkát tegyünk le az asztalra.

 

(19.40)

Ez a bizottság Devánszkiné Molnár Katalin képviselő asszony vezetésével egy ilyen bizottság volt, és egy nagyon értelmes, komoly munkát tett le az asztalra.

Ami előttünk van javaslat, az ennek a folyománya, mert ezen javaslatokból következik mindaz, ami itt van előttünk. Ahogy Kosztolányi képviselő úr is utalt erre, bizony az egy nagyon alapos tervezet volt, amit mi a parlament elé terjesztettünk, abból a kormányzat már jó néhány pontot megfontolt, e téren előterjesztések kerültek a parlament elé. Jó néhány területen még nem történtek meg ezek az előterjesztések, de reméljük, hogy nemsokára ezek is be fognak következni.

Amikor vizsgáltuk ezt a tevékenységet - és ez elég komoly sajtóvisszhanggal is járt, hiszen jó néhány ember szenvedett attól ebben az országban, és szenved máig is, hogy vagyonától fosztották meg, lakásától, és rendkívül megalázó anyagi körülmények közé került -, tehát amikor ez a közvélemény számára láthatóan érzékeny téma foglalkoztatta a sajtót és nagyon sokakat, akkor mi is tapasztaltuk e bizottság tevékenysége kapcsán, hogy van néhány neuralgikus pont a lakásmaffiaügyekben.

Az egyik ilyen az adatok kérdése. Nevezetesen, sokszor nem arról volt szó, hogy a résztvevők, például a jogász résztvevők, közjegyzők, ügyvédek oly gonoszak lettek volna - biztos van erre példa egyébként, biztos voltak, akik nem fair és nem tisztességes eszközökkel jártak el ezekben az ügyekben, de nem ez volt az általános -, hanem a probléma az volt, hogy ők maguk is sokszor, ha úgy tetszik, megtévesztésnek lettek az áldozatai, hiszen olyan adatokat szolgáltattak a számukra a történetek résztvevői, amelyekről egyszerűen nem volt módjuk meggyőződni, hogy azok valóban hiteles és reális adatok-e.

Az előttünk fekvő javaslat többek között itt próbál egy más helyzetet előidézni, létrehozni. Olyan típusú nyilvántartások kerülnek itt felhasználásra, mint például a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának az adatbázisa, amelynek felhasználásával most már a személyazonosság és a különböző jogügyletekben részt vevők személyes adatai megismerhetőek és felhasználhatóak lesznek ezekben az eljárásokban. Ez egy lényeges előrelépés az eddigi helyzethez képest, ahol is bizony az okirat-hamisítás és különböző hamis igazolványok megjelenítése elég általános volt, legalábbis nekünk ez volt a tapasztalatunk. Ebből kiindulva, tehát a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva, és az elmúlt időszak problémáit földerítve - mármint ez a bizottság derítette ezeket fel, amelyben mi dolgoztunk -, azt kell mondanom, ez egy lényeges előrelépés, és mi magunk a szabad demokraták részéről üdvözöljük a javaslatnak ezt a részét is.

A többi, az adatkezeléssel kapcsolatos részeket is mind-mind támogatni tudjuk, és ugyanez vonatkozik a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosítására is.

A bírósági végrehajtással kapcsolatban hadd jegyezzem meg azt, hogy itt is voltak természetesen neuralgikus pontok. Devánszkiné Molnár Katalin képviselő asszony utalt már erre, hogy például a lakás-, ingatlanárverésekkel kapcsolatban is komoly problémákkal néztünk szembe az elmúlt időszak kapcsán, amikor megismerkedtünk részletesen a különböző ügyekkel. Itt a javaslat révén is, de egyébként a már létező jogi környezet miatt is új helyzet áll elő. Az árveréseknek most már egészen más a koreográfiája, mint annak idején volt, a nyilvánosság, a garanciarendszer megteremtődött, többek között annak eredményeként, hogy ma már az árveréseken történtek felvehetők, rögzíthetők kamerával, magnóval, más módon is. Ily módon az a helyzet, amellyel évekkel ezelőtt megismerkedtünk, nevezetesen, hogy az árveréseken is ott voltak sokan, akik visszaéltek a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek kiszolgáltatottságával, hogy így fogalmazzak, az ő nagyon rossz szituációjukkal, és belekényszerítették őket olyan helyzetekbe, mintha ők valóban ezeken az árveréseken tényleg olyasmiket szeretnének tenni, amelyekről aztán később kiderült, hogy szabad akaratukból nem tennék, tehát kényszerítették őket zsarolással vagy más módon arra, hogy úgy viselkedjenek egy árverésen, ahogy nem viselkedtek volna, nos tehát mindezek az elkövetkezendőkben már elkerülhetőek lesznek. Ezt is egy nagyon lényeges előrelépésnek tartjuk.

Szándékosan konkrét példákat akartam hozni, mert még egyszer hangsúlyoznám, köztünk az alapkérdésekben mind a Szocialista Párt oldaláról megszólalt szónokkal, mind a Fidesz szónokával alapvetően egyetértés van. Úgyhogy én is a tisztelt Háznak azt szeretném javasolni, hogy mindezen megfontolások alapján a törvényjavaslatot támogassuk, lehetőség szerint minél szélesebb támogatottságot adjunk meg hozzá. Azt gondolom, a felszólalások alapján lehet arra számítani, hogy a Ház döntően támogatni fogja, hiszen végül is minden párt egyetértett. Bár az MDF épp nem vett részt ennek a bizottságnak a munkájában, de gyanítom, hogy ők is valami hasonló álláspontot képviselnek.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai