Készült: 2020.09.25.19:39:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

257. ülésnap (2005.10.24.), 28. felszólalás
Felszólaló Fodor Gábor (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:22


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FODOR GÁBOR (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Itt a napirend előtti vitában egy szomorú jelenségről szólt a miniszterelnök úr (Zaj. - Az elnök csenget.), ez pedig az volt, hogy 15 évvel a rendszerváltás után sem tudjuk a közöst megtalálni 1956. október 23-a megünneplése kapcsán. Ez kétségtelen, egy szomorú tény. (Közbeszólások a Fidesz soraiból.) Valóban elgondolkodtató, hogy ami elválaszt, az az, ami erre az ünnepre rányomja a bélyegét, és nem az, ami közös. Keresnünk kell a közös pontokat a politikában, mert a demokratikus politizálásnak az a lényege, hogy vitatkozunk egymással, a vita adja a demokrácia sava-borsát, a vita adja a lelkét. De azt is tudnunk kell, hogy úgy kell vitatkoznunk egymással, hogy soha nem ellenségnek tekintjük a vitapartnert, hanem ellenfélnek, olyan ellenfélnek, akinek az érveire figyelni kell, nem pedig erkölcsileg kell diszkreditálni.

Nos, azért kívántam e vitáról szólni, mert egy olyan kérdést akartam itt, a parlament előtt ma a napirend előtti felszólalásomban az önök tudomására hozni és megvitatni a Házzal, megvitatásra ajánlani, amely kérdésben is természetesen különbözőek az álláspontok, mégis itt arról a jó hírről kell beszámolnom képviselőtársaimnak, hogy úgy tűnik, megtalálhatjuk azt a bizonyos közös hangot. Ez a közös az állam megítélésének a kérdése. Elgondolkodtató azért ez a tény is, tisztelt képviselőtársaim, hiszen az állam a magyar történelemben, a XX. századi magyar történelemben mindig egy túlburjánzó, furcsa jelenségként volt jelen. Ma, amikor erről beszélünk, hála istennek, úgy tűnik, hogy sikerült olyan közös pontot találni a pártok között, amely közös pont az állam megítélésének és az állam szerepének az újszerű felfogásából származik.

Mi, liberálisok már régóta azt mondjuk, hogy kisebb és hatékonyabb államra van szükség. Úgy tűnik, hogy mind a Szocialista Párt részéről, mind pedig a jobboldali pártok részéről, az ellenzéki pártok részéről is hasonló hangokat hallunk az elmúlt hónapokban. Ennek mi nagyon örülünk. Azért örülünk ennek, mert van a magyar történelemnek egy olyan közös része, amely a Horthy-rendszert és a Kádár-rendszert is összeköti, ez az etatizmus, az állam, a túlzott állam fennhatóságába vetett hit. Ennek rendkívül káros következményei voltak a magyar történelem során. Amikor kisebb és hatékonyabb államról beszélünk, az a meggyőződésünk, hogy a XXI. századi Magyarország felemelkedését ez szolgálja, egy olyan kisebb állam, amely felnőttként tekint a polgáraira, és elsősorban e felnőtt polgárokra kívánja bízni a döntés jogát saját sorsukról, a saját jól felfogott érdekeiket érintő kérdésekről.

Nos, amikor a kisebb állam modelljéről beszélünk, az egyik legfontosabb és leglényegesebb, állami feladatokat csökkentő javaslatunk a kisebb parlament ideálja volt. A kisebb parlament, amelynek úgy tűnik, hogy ellenzéki oldalról és kormánypárti oldalról is jelentős szimpátia övezte a megfogalmazását. A kisebb parlament javaslatáról, amelyet a Szabad Demokraták Szövetsége terjesztett elő, négypárti egyeztetés folyik. Meggyőződésünk szerint ez a négypárti egyeztetés nagyon jól halad, és mindenki, aki ezeken a tárgyalásokon részt vesz, tudhatja, hogy először jutottunk közel a megállapodáshoz a rendszerváltás óta. Nagyon reméljük, tisztelt képviselőtársaim, hogy sikerül az SZDSZ által létrehívott tárgyalássorozatot sikerrel befejezni, ami azt jelenti, hogy egy kisebb parlamentet tudunk létrehozni nemsokára.

Ez a kisebb parlament a mi javaslatunk szerint körülbelül 250 fős lenne, de nem is a létszám a lényeg itt, hanem elsősorban az, hogy a parlament létszáma csökkenjen, az így felszabaduló költségeket a parlamenti munka hatékonyságára tudjuk fordítani, és nem utolsósorban, hogy a parlamenti létszám úgy csökkenjen, hogy arányosabb is legyen a parlamentben kialakult politikai pártok képviselete. Nagyon-nagyon fontos az arányosság szempontja, hiszen tudjuk jól, hogy annak idején szándékosan egy aránytalan rendszert hoztunk létre azért, hogy mindig meglegyen a szükséges kormánytöbbség; az arányosság ma már az igazságosságnak felel meg elsősorban, a választói akarat igazságosabb megjelenítésének.

Nagyon lényegesnek tartjuk azt is, hogy az önkormányzatok létszámát is csökkentsük. Kéz a kézben kell járni e kérdésnek a parlament létszámának a csökkentésével. Az önkormányzatok létszámát körülbelül a felére kívánjuk csökkenteni, és nagyon örülünk annak, hogy Orbán Viktor is az elmúlt napokban egy interjúban ugyanezt fogalmazta meg, azt mondta, hogy a Fidesz is azt akarja, hogy felére csökkentsük az önkormányzatok létszámát. Nos, tisztelt képviselőtársaim, mind a parlamenti létszámcsökkentésben, mind az önkormányzati létszámcsökkentésben itt az alkalom arra, hogy a Fidesz is tanúbizonyságát adja annak, hogy nemcsak retorikailag, hanem tartalmilag is támogatja ezeket a javaslatokat. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért az SZDSZ az elkövetkezendő két hétben olyan javaslatot kíván a parlament elé terjeszteni, amelyben az önkormányzati képviselők létszámát a felére kívánjuk csökkenteni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai