Készült: 2020.10.01.03:12:07 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Gál Zoltán
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 61
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2006.01.31.(284)  290 Általános vita lefolytatása T/19087 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 0:12
 292 Általános vita lefolytatása T/19087 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról felszólalás 2:29
 300 Általános vita lefolytatása T/19087 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról kétperces felszólalás 2:15
 312 Általános vita lefolytatása T/19089 Az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzőkönyv, és az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló Egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv módosításáról készült, 2002. november 28-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
T/19088 Az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
felszólalás 4:54
 324 Részletes vita lefolytatása T/18628 A polgárőrségről ügyrendi kérdés 0:32
 326 Részletes vita lefolytatása T/18628 A polgárőrségről felszólalás 2:58
2005.12.14.(281)  160 Általános vita lefolytatása T/18628 A polgárőrségről felszólalás 7:56
 184-186 Általános vita lefolytatása T/18710 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról felszólalás 4:15
 192 Általános vita lefolytatása T/18710 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról kétperces felszólalás 0:16
2005.11.21.(268)  209 Záróvita T/13634 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól felszólalás 3:28
2005.11.03.(260)   92 Általános vita folytatása T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről felszólalás 9:28
2005.11.02.(259)  178-182 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/18030 Veszélyes hulladék - egy gyömrői és egy általános probléma elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:20
 186 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/18030 Veszélyes hulladék - egy gyömrői és egy általános probléma azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:50
2005.06.15.(238)   30 Általános vita lefolytatása T/16305 A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:53
  38 Általános vita lefolytatása T/16305 A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról kétperces felszólalás 2:22
<< 1  2  3  4  5 >>
Összesen: 61