Készült: 2020.04.08.08:36:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 130. felszólalás
Felszólaló Homa János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  130  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HOMA JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! A kulturális tárca költségvetésében emberemlékezet óta nem volt ekkora emelkedés, mint amilyennel most számolunk. Ez a lehetőség egyedülálló a magyar kulturális élet számára, hiszen az elmúlt évtizedek rossz gyakorlata után első ízben szakított a kormány az úgynevezett maradványelvű finanszírozással, amely szerint mindig a végére maradt a kultúra.

Most viszont először került a kormányzati prioritások közé a kulturális terület, mindezt költségvetési támogatásokkal is alátámasztva. Az emelkedés minden területen kitapintható, az intézményi körtől egészen a beruházásokig. A kormány programjában kiemelt helyet kaptak a millenniumi ünnepségek. A rendezvény szervezői a magyar államiságnak, a keresztség felvételének emlékezetével a nemzeti indentitást kívánják erősíteni. Olyan millenniumot kívánnak előkészíteni, amely mindenki számára ünnep, amelynek mindenki örül. A kormány az ünnephez méltó összeget irányzott elő a rendezvénysorozatra, kifejezve ezzel azt a szándékát, hogy az ország minden települése, a nagyvárosoktól a legkisebb falvaktól, minden egyes polgára élje át az ünnep élményét.

A törvényjavaslatban jelentősen megemelt összeggel szerepel a határon túli magyarság kulturális életének támogatása is. A jelentős növekedést a kormány programja indokolja. Ez a célelőirányzat többek között a kétnyelvű könyvek és a magyar nyelvű ismeretterjesztő kiadványok megjelentetését és kulturális szakemberek Magyarországi tanulmányútjait is támogatja. Az oly nagy aggodalommal és figyelemmel kísért Nemzeti Kulturális Alap beépülése a tárca költségvetésébe - hozzáteszem, jelentősen megemelt, 4,6 milliárd forintos költségvetési előirányzattal - erősíteni szándékozik a kormány kultúrát támogató törekvéseit. A beépített garanciák nem adnak lehetőséget a megcsapolásra, hiszen továbbra is megmarad a pályázati rendszer, a szakkollégiumok, mint ahogy megmarad az előfinanszírozás is.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának felügyelete alá kerültek az egyházügyek. E téren az egyik leglényegesebb előrelépés, hogy a hitoktatás 1,7 milliárd forintos támogatást kap. Ilyen eddig nem volt. S jóllehet, az oktatási tárcához tartozik az egyházi felsőoktatás finanszírozása, de ehelyütt is célszerű hangsúlyozni, hogy a költségvetés komoly mértékű kiegészítő támogatást biztosít azoknak az egyházi felsőoktatási intézményeknek, amelyek működése akadozott. A költségvetésből az is kiderül, hogy a kormány igyekszik megteremteni az egyházi felsőoktatási intézményeknek azokat a feltételeket, amelyeket a világi intézményeknek.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1997. évi kulturális szaktörvény a közgyűjteményi és közművelődési intézmények számára olyan feladatokat határoz meg, amelyek jelentős része állami feladat. Az 1999. évi költségvetés ehhez megadja az állami támogatást is, mégpedig az előző évi kétszeresét. Ezen belül a közgyűjtemények és közművelődési intézmények modernizációjára szolgáló összeg 2,5-szeresére növekszik. Ezek között a feladatok között első helyen a városi könyvtárak és hálózataik, valamint a közművelődési intézmények felzárkóztatása szerepel. E jelentős emelkedés ellenére is az ország gazdasága csak arra képes, hogy a kulturális szaktörvényben előirányzott egyéb finanszírozási előírásokat a kormány csak 2000. január 1-jével vezesse be.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat 3,1 milliárd forintot biztosít az épített tárgyi örökség megóvására a nemzeti örökség program keretében. Ez az egyetlen forrás sok település számára, hogy felújítsa, helyreállítsa örökségének épített és tárgyi emlékeit.

Az időkeret végessége miatt nem folytatom a törvényjavaslat erényeinek ismertetését, ahogy már utaltam rá, emberemlékezet óta nem volt még ilyen mértékű emelkedés a kultúra támogatásában, így természetesen támogatom a törvényjavaslatot. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  130  Következő    Ülésnap adatai