Készült: 2020.09.20.01:00:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

258. ülésnap (2013.03.05.), 105. felszólalás
Felszólaló Borbély Lénárd (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:24


Felszólalások:  Előző  105  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném is folytatni. Tehát az előbbiekben a bizottság álláspontját ismertettem, most pedig a Fidesz álláspontját szeretném megismertetni a képviselőkkel.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő előterjesztés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslat módosítására tesz javaslatot három nagy tárgykör alapján.

Először is, a 12 pontból álló módosítási csomag az első részében javaslatot tesz a hatályos törvény magyar rendvédelmi karral kapcsolatos szabályozásának módosítására, az elnök, a főtitkár, a nyilvántartandó adatok, valamint a magyar rendvédelmi kar részére nyújtható egyes támogatási formák vonatkozásában. Ennek értelmében a magyar rendvédelmi kar elnöke a tisztségének idejére rendelkezési állományba kerül. Ezzel egyidejűleg a javaslat létrehoz egy új rendelkezési állományba helyezési jogcímet, amely a hivatásos szolgálati viszonyban álló elnök esetében alkalmazandó, illetve megalkotja az MRK-elnöki tisztségét és ezzel a rendelkezési állomány megszűnése esetén irányadó szabályokat is. Ez eddig hiányzott a törvényi szabályozásból.

A javaslatot olyan rendelkezésekkel egészíti ki a Hszt., amely alapján a magyar rendvédelmi kar részére feladatainak ellátása céljából helyiséget biztosíthat a fegyveres szerv vagy a miniszter, továbbá lehetővé teszi az MRK pénzbeli támogatását is. Eddig ezt sem szabályozták.

Annak érdekében, hogy a rendvédelmi kar elláthassa a feladatait, szükséges az általa kezelt adatkör szélesítése. Tekintettel arra, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és közalkalmazotti állománya, valamint a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozói tekintetében speciális adatkezelési szabályokat érvényesülnek, ezen személyek adatait az MRK irodája csak az erre kijelölt adatkezelő útján kezeli, az adatokhoz csak ezen adatkezelő útján fér hozzá, ezen személyi kör esetében indokolatlan lenne az adatok körének kiszélesítése, ezért a javaslat esetükben kivételeket határoz meg.

(13.20)

A másik ilyen témakör: az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény kiegészíti a Hszt. rendelkezését annak rögzítésével, hogy az alaptörvényben meghatározott eseteken kívül a hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos mely döntések tartoznak a köztársasági elnök hatáskörébe. A kérdéses szabályozás kapcsán ugyanakkor felmerült az igény annak rögzítésére, hogy ezekben az esetekben jogorvoslatot milyen módon kérhet az érintett hivatásos állományú. Ezen 2013. év január 1-jén hatályba lépett rendelkezés kapcsán felmerült a köztársasági elnök hatáskörébe utalt ügyekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó szabályozás megalkotásának igénye, összhangban a Magyar Honvédség hivatásos állományára vonatkozó szabályozással. A javaslat ezen rendelkezéseket alkotja meg és illeszti be a Hszt.-be.

Tisztelt Képviselőtársaim! Végezetül a harmadik nagy témakör: a javaslat kiegészíti a törvény rendelkezési állomány megszüntetésekor alkalmazandó előírásával kapcsolatos szabályozást. A Hszt. jelenleg hatályos szabályai ugyanis nem rendezik azt a helyzetet, amikor a rendelkezési állomány megszűnését követően a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát meg kellene szüntetni, de az érintett felmentési védelem alá esik. Ezekben az esetekben ugyanis az érintett nem tölt be szolgálati beosztást, de rendelkezési állományban tartásának oka megszűnt, ugyanakkor a szolgálati viszonyának megszüntetésére nem kerülhet sor. Eszerint a fegyveres szerv rendelkezési állományába tartoznak mindazok, akiknek megszűnt a rendelkezési állománya, és a felmentésüknek lenne helye, de a felmentési védelem alatt állnak, mindaddig, amíg a felmentési védelem ideje fennáll. Erről az imént részletesebben államtitkár úrtól hallhattunk.

Az előterjesztés garanciális szabályként javaslatot tesz a hatályos törvény garantált bérprémiummal kapcsolatos szabályozásának pontosítására, a hivatásos állomány pályakezdő, részszakképesítéssel még nem rendelkező tagjai vonatkozásában kimondja, hogy az illetmény illetménypótlékok nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a külön jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum összegétől.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Mindezek alapján a javaslatban foglalt módosítások szükségesek, ezért támogatását a Fidesz frakciószövetsége nevében is támogatásra alkalmasnak ajánljuk.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  105  Következő    Ülésnap adatai